Organizační řád 2015 Tisk

Organizační řád 2015

Příloha č.1 - organizační struktura

Příloha č.2 - zrušení zánik OJ SDH

Příloha č.3 - zrušení zánik OJ OSH

Příloha č.4 - členský průkaz SH ČMS

Příloha č.5 - členská přihláška

Příloha č.6 - zápis a změny ve spolk.rejstříku:

SOUHLAS se sídlem KSH

SOUHLAS se sídlem OSH

SOUHLAS se zápisem KSH

SOUHLAS se zápisem OSH

VÝPIS z usnesení SD OSH (KSH)

VÝPIS z usnesení VH Okrsku

SOUHLAS se sídlem OKRSEK

SOUHLAS se sídlem SDH

SOUHLAS se zápisem OKRSEK

SOUHLAS se zápisem SDH

VÝPIS z usnesení SD SDH (OSH)

VÝPIS z usnesení VH SDH

Příloha č.7 - dekret

Příloha č.8 - průkaz funkcionáře

Příloha č.9 - průkaz zaměstnanecký

Příloha č.10 - vzory razítek

Příloha č.11 - registrační listy a přílohy k RL:

Příloha k RL-KSH

Příloha k RL-OSH

Registracni list - KSH

Registrační list - OKRSEK

Příloha k RL-OKRSEK

Příloha k RL-SDH

Registracni list - OSH

Registrační list - SDH

Registrace - protokol o zrušení SDH