Plán práce ÚORVO SH ČMS na rok 2009 Tisk
Neděle, 28 Prosinec 2008 09:46

Plán práce na rok 2009 vychází především z dokumentu „Program činnosti SH ČMS do roku 2010“, který byl přijat III. řádným sjezdem SH ČMS. Jedná se o rámcový plán obsahové náplně jednání odborné rady s návrhy předpokládaných časových úseku v nichž by se jednání měla konat. Konkrétní termíny budou upřesněny, obsahová náplň bude doplňována na základě aktuálních potřeb činnosti na všech stupních organizační struktury SH ČMS.

Stálé body programu:

 • Kontrola plnění usnesení z minulých jednání odborné rady
 • Informace z jednání centrálních orgánů a vedení SH ČMS
 • Různé, informace a organizační zabezpečení

Únor:

 • Schválení konečné verze obsahu metodického materiálu „Na pomoc výborům SDH“ – organizační zabezpečení vydání
 • Závěry týkající se přípravy Stanov SH ČMS pro jednání IV. sjezdu v roce 2010

Duben:

 • Informace z průběhu výročních valných hromad SDH a okrsků (statistická hlášení z OSH)
 • Příprava případných změn v dokumentech SH ČMS, které bude nutné schválit IV. sjezdem v roce 2010

Červen: - přizvání zástupců vedení KSH

 • Činnost jednotlivých KSH – konkrétní poznatky z činnosti, podíl KSH na plnění závěrů III. sjezdu SH ČMS
 • Spolupráce dobrovolných hasičů se samosprávou krajů po krajských volbách 2008

Září: - výjezd do KSH

 • Příprava výročních valných hromad SDH a okrsků, okresních konferencí, příprava IV. sjezdu SH ČMS v roce 2010
 • Návrh plánu práce ÚORVO na rok 2009
 • Konkrétní poznatky z činnosti příslušného KSH na úseku vnitroorganizačním

Listopad:

 • Zhodnocení činnosti ÚORVO na rok 2009
 • Činnost aktivu Zasloužilých hasičů v roce 2009 – informace
 • Organizační i obsahová příprava IV. sjezdu SH ČMS v roce 2010

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.