Záznam z jednání ÚOROO SH ČMS dne 4.4.2009 Tisk
Čtvrtek, 16 Duben 2009 12:40
Zápis
z jednání Ústřední odborné rady ochrany obyvatelstva
konaného dne 4. dubna 2009 v Praze


Přítomni: dle prezenční listiny
Zapsal: plk. Mgr. Bohumír Martínek, Ph.D.


Program jednání:

 1. Kontrola plnění úkolů z minulých jednání
 2. Stav plnění dlouhodobých úkolů: vyvolaná jednání, spolupráce a kooperace složek, opatření k zajištění výsledků stanoveného úkolu, výsledky dosavadního průběhu, rekapitulace stavu plnění úkolu
 3. Informace z jednání vedení a VV SH ČMS
 4. Informace z činnosti KOROO, KORP a OORP
 5. Organizační záležitosti
 6. Navrhované změny v Řádu výkonu služby v JPO z hlediska ochrany obyvatelstva
 7. Metodika zřizování JSDHO – aktuální stav z hlediska ochrany obyvatelstva
 8. Výsledky přípravy velitelů JPO (JSDHO) v oblasti ochrany obyvatelstva v roce 2008
 9. Stav předurčování JPO (JSDHO) pro plnění úkolů ochrany obyvatelstva, kurz instruktorů HZS krajů a ÚHŠ SHČMS pro přípravu předurčených jednotek
 10. Den záchranářů v Poděbradech dne 23.5.2009. Plán činnosti ÚOROO na rok 2009
 11. Různé a závěr

Vedoucí ÚOROO zahájil a řídil jednání
V průběhu jednání byli členové rady informováni:

 • náměstkem starosty p. Netíkem o jednání Vedení, VV SHČMS a dalších záležitostech činnosti Sdružení (akce v roce 2008, stav členské základny – 330000, přípravy IV. Sjezdu)
 • vedoucí Rady informoval o výsledcích přípravy velitelů JPO (JSDHO) v oblasti ochrany obyvatelstva v roce 2008,  stavu předurčování JPO (JSDHO) pro plnění úkolů ochrany obyvatelstva, kurzu instruktorů HZS krajů a ÚHŠ SHČMS pro přípravu předurčených jednotek a o Dnu záchranářů v Poděbradech dne 23.5.2009. Plánu činnosti ÚOROO na rok 2009.host jednání Bc. Jan Doubrava (příslušník GŘ HZS ČR) informoval o navrhovaných změnách v Řádu výkonu služby v JPO z hlediska ochrany obyvatelstva a o Metodice zřizování JSDHO – aktuálním stavu z hlediska ochrany obyvatelstva. Návrhy budou zaslány cestou Kanceláře SHČMS členům Rady k připomínkám.
Konstatoval, že v prvním roce realizace přípravy JSDHO v oblasti ochrany obyvatelstva se podařilo připravit 1258 velitelů a členů. V tomto trendu se bude dále pokračovat v roce 2009. Další aktivity budou zaměřeny na přípravu lektorů a následně předurčených jednotek v oblasti ochrany obyvatelstva.

Z diskuse vyplynulo:


 • není dořešena problematika úkolů ochrany obyvatelstva pro městské části hl. m. Prahy. V Praze působí řada SDH, které však nevytváření jednotky, ale chtějí se zapojit do činnosti.

Vedoucí Rady – projednáme společně s ředitelem odboru KŘ magistrátu hl. m. Prahy, jaké jsou legislativní podmínky vytvářené zákonem o Praze pro činnost v oblasti ochrany obyvatelstva, popř. s bezpečnostní komisí Svazu obcí a měst.

 • není jasné řešení způsobu finančních náhrad po ukončení zásahu a řešení následných činností (péče o evakuované, …)
 • je řada zájemců o kurzy využitelné v ochraně obyvatelstva (např. kurzy zdravotníků), ale je problém vyslat na kurz nečleny JPO. Důvodem je např., že nemá základní kurz. Jednou z možností je využívat kurzy přes program MOST.
 • byla uvedena neověřená informace, že podnikové JPO mají možnost získat refundaci mezd účastí na kurzu přes Úřad práce. Je to pravda? Lze to aplikovat i na JPO II a JPO III?
ÚOROO projednala možnost doplnění Rady o Bc. Jana Doubravu (příslušník GŘ HZS ČR) a doporučuje VV SHČMS toto doplnění schválit.

 

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.