Záznam z jednání ÚOROO SH ČMS dne 22.2. 2007, Mladá Boleslav Tisk
Čtvrtek, 25 Prosinec 2008 09:46

Jednání byli přítomni:

Mgr. Bohuslav Martínek Ph.D., Netík Josef, Ing. Václav Hrubý, Aulický Jan st., Jan Aulický ml, Černík Jan, Štyndl Pavel, Lasák Robert, Ing. Maršík Vladimír, Pytlík Miloslav,

Hosté:

Ing. Karel Richter, Ing. Ján Olšanský, Ing. Ivan Jirota, Rada Michal, Hornychová Dagmar, Aulická Ivanka, Přibyl Oldřich

Omluva:

Jarka Drahomír, Maslák Pavel , Zatloukal Antonín, PaedDr. Ladislav Svrčina, Ing. Vícha Petr

Jednání zahájil vedoucí Rady p. Martínek, který přítomným nastínil program jednání, ke kterému neměl žádný člen rady připomínky. Po přivítání se členové rady vydali na prohlídku firmy Škoda auto Mladá Boleslav. Prohlídku zabezpečoval ředitel HZS Škoda Auto p. Cihelník, který všechny přítomné provedl jednotlivými provozy firmy, kde jsou vybudovány úkryty civilní ochrany. Dále provedl ukázku skladů osobních ochranných prostředků pro zaměstnance firmy a nově budovaných skladů. Vysvětlil strategii a zájem firmy k ochraně obyvatelstva. Další prohlídka se konala přímo v areálu HZS Škoda auto, kde proběhla kompletní prohlídka vybavení stanice s předvedením nového automobilu pro zabezpečení mimořádných situací a ochranu obyvatelstva.

Poté se členové rady přesunuli na jednání ve kterém:

  • p. Netík stručně okomentoval poslední jednání vedení SH ČMS a VV SH ČMS. VV SH ČMS se sešel dne 18.1. 2007 kde projednal přípravu SS OSH, Stížnosti a náměty k činnosti SH ČMS za rok 2006, činnost Kanceláře, ÚHŠ a CHH za rok 2006, přípravu plesu SH ČMS, kompletní zprávu ze zahraniční spolupráce a různé informace.
  • Mgr. Martínek informoval přítomné, že v závěru roku vyšla příručka pro starosty obcí a referenty prevence SH ČMS s názvem "Řešení mimořádných událostí a krizových situací".
    Příručka byla každému dána pro jeho potřebu. Její obsah rada projednávala v několika jednáních tak nebylo potřeby to znovu připomínat. Příručka byla vydána v nákladu 20 000 ks. a SH ČMS obdrželo 9 000 ks. 1 000 ks. pro ÚHŠ Jánské Koupele a ostatní pro SDH sdružených u SH ČMS. Zbytek je určen pro členy ústředních orgánů SH ČMS.
  • Mgr. Martínek poté členům rady rozdal návrh materiálu s názvem "Zajištění úkolů na úseku (CO a) o ochrany obyvatelstva", který dává dohromady MV GŘ HZS ČR a to jako koncepci řešení CO a OO. Snahou tohoto dokumentu je, aby jednotky PO, zařízení CO a odřady byly systémovými prvky podílejícími se na plnění úkolů při záchranných a likvidačních pracích a vytvářeli základní mechanismus umožňující veliteli zásahu , HZS kraje nebo starostovi obce zabezpečit úkoly v oblasti ochrany obyvatelstva.
      následně s k tomuto dokumentu vedla diskuse v tom duchu, že je dobré když GŘ HZS počítá s občanskými sdruženími působících na úseku PO, ale nějak se ze všech návrhů vytrácí součinnost s nečleny jednotek PO obcí. I v tomto návrhu se počítá pouze ze zapojením jednotek PO obcí do ochrany obyvatelstva.  • Mgr. Martínek následně doporučil všem členům rady, aby k materiálu do konce března dali připomínky
Závěrem všem přítomným poděkoval za vstřícné jednání Mgr. Martínek a p. Netík.

Zapsal dne 22.2. 2007 Jan Aulický ml.

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.