Z jednání ÚORM konaného dne 19. 1. 2017 v Praze Tisk
Středa, 25 Leden 2017 09:37

Celorepublikové setkání vedoucích OORM a KORM
Rada projednala organizační zabezpečení celorepublikového setkání vedoucích odborných rad mládeže. Setkání se uskuteční dle plánu práce 7. dubna v Přibyslavi. Dále se rada zabývala přípravou programu setkání.

Školení hospodářů OSH a KSH
Vyhodnocení projektu SH ČMS na rok 2016

Rada se zabývala přípravou školení hospodářů OSH a KSH. Školení bude nově rozšířeno o bod: Program VIII a další témata nutná k proškolení.
Radě bylo předloženo vyúčtování Programů statní podpory pro práci s dětmi a mládeží za rok 2016. Rada předložené vyúčtování schválila.

Pracovní verze OZ postupových soutěží mladých hasičů
Rada projednala vzorové OZ postupových soutěží hry Plamen a soutěží dorostu. Schválený materiál bude zveřejněn na www.dh.cz a rozeslán na OSH.
Byl rozpracován kalendář krajských kol hry Plamen a dorostu v PS.

Školení hlavních vedoucích táborů
Rada projednala organizační zabezpečení školení kurzu pro hlavní vedoucí táborů. Vyhlášení kurzu bude zveřejněno na webu a rozesláno na OSH.
Vedením kurzu je pověřena Martina Crháková.

Návrh na realizaci LŠI
Radě byl předložen návrh na vyhlášení dvou Letních škol dle plánu práce. Vyhlášení byla zkonzultována s jednotlivými organizátory LŠ a budou vyvěšena na www.dh.cz. Návrh byl schválen.

Organizační zabezpečení školení garantů
Vyhlášení kurzu bylo zveřejněno v prosinci, během jednoho dne byl kurz naplněn. Kurz je připraven, vedením je pověřena Andrea Dopitová.
Vzhledem k nízkému počtu kurzů vyhlášených v posledních několika letech rada schválila dočasné prodloužení platnosti stávajících kvalifikací Garant vzdělávání. V platnosti dočasně zůstává kvalifikace těm držitelům, kteří ji měli obnovenou v roce 2008 nebo později. Seznam platných kvalifikací je zveřejněn na www.dh.cz.

Seminář pro rozhodčí soutěží mládeže I. kvalifikačního stupně
Seminář proběhne dle plánu práce dne 11. února. Přihlášených zájemců je dostatek, kurz se tedy uskuteční. Seminář povede Dana Vilímková a Jaroslav Vlášek.

Různé
Rada se zabývala výběrem rozhodčích na MČR hry Plamen a dorostu v PS. Výběr rozhodčích bude probíhat podobně jako v minulých letech.
Rada se zabývala žádosti SDH Staré Heřminovy o možnost získání výkonnostních tříd v běhu na 60 m s překážkami na soutěži „Bruntálské šedesátky – O zubatou žábu“. Rada souhlasí s udělováním v roce 2017, pokud budou splněny další podmínky (kvalifikovaní rozhodčí, certifikovaná časomíra).
Martina Crháková radu informovala o vývoji e-learningového portálu (www.vzdelavani-dh.cz).
Rada vzala na vědomí návrhy k úpravě směrnice pro celoroční činnost dorostu od pana Vilímka. Připomínky budou podrobně projednány v rámci souhrnné novelizace této směrnice.

Části jednání se zúčastnil starosta SH ČMS Karel Richter a 1. náměstek starosty SH ČMS Jaroslav Salivar. Oba krátce informovali členy rady o aktuálním dění v rámci SH ČMS a poděkovali ÚORM za její činnost.

Další jednání ÚORM proběhne dne 16. 3. 2017 v Praze.

Aktualizováno Středa, 22 Březen 2017 15:09