Z jednání ÚORM konaného dne 2. 6. 2016 v Praze Tisk
Úterý, 07 Červen 2016 06:36

MS v požárním sportu

Členové ÚORM byli informováni o změně místa konání MS v požárním sportu dorostu a dospělých, MS proběhne v termínu 14. – 21. 8. 2016 v Ostravě.

 

MČR hry Plamen a dorostu SH ČMS v PS

Členové rady obdrželi organizační zabezpečení a další podklady pro družstva a jednotlivce, kteří postoupí na MČR.

 

Testové otázky a témata zdravovědy pro ZPV

Radě byl předložen návrh testových otázek a témat zdravovědy pro ZPV v kategorii dorostu pro ročník 2016/2017. Rada materiál projednala a vznesla drobné připomínky, které byly zapracovány. Materiál byl schválen.

 

Tábory SH ČMS – rozpis kontrolní činnosti

Radě byl předložen seznam letních táborů na základě došlých žádostí.
Na základě nahlášeného počtu účastníků a dnů byla stanovena dotační částka pro letní tábory, v letošním roce 27 Kč / osoba 6-18 let / den.
Členové rady si rozdělili kontrolní činnost při letních táborech.

 

Kvalifikace družstev MH v disciplínách CTIF

Radě byl předložen návrh OZ kvalifikace družstev MH v disciplínách CTIF na XXI. mezinárodní soutěž 2017 ve Villachu (Rakousko). OZ bylo schváleno a bude zveřejněno na www.dh.cz.

 

Směrnice hry Plamen

Konečné znění Směrnice hry Plamen prochází jazykovou korekturou, po proběhnutí všech okresních kol bude směrnice zveřejněna na www.dh.cz nejdéle do 16. 6. 2016. Tisková verze bude k dispozici jako prodejní v průběhu prázdnin.
V návaznosti na vydání nové směrnice bude nutné upravit testový program pro rozhodčí, členové rady si rozdělili jednotlivé okruhy otázek ke korektuře.

 

Různé

Radě byla podána základní informace o dotačním programu SSS ČR – Mladý sportovec. Informace k programu jsou zveřejněny na www.dh.cz, termín pro podání žádosti je do 30. 6. 2016.

Členům rady byla rozdána Výroční zpráva SH ČMS v novém grafickém formátu. Tato změna byla radou přijata velmi kladně.

Rada byla informována o postupu objednávání triček pro rozhodčí, vzhledem k množství objednávek bude nutné objednávky soustředit přes OSH a KSH. O tomto tématu bude jednat VV SH ČMS.

 

Další jednání ÚORM proběhne dne 15. 9. 2016 v Praze.