Z jednání ÚORM konaného dne 17. 3. 2016 v Praze Tisk
Pondělí, 04 Duben 2016 14:59

Letní školy instruktorů
Vyhlášení letních škol bylo zveřejněno na www.dh.cz a informace byla rozeslána na všechna OSH a KSH.

Celostátní aktiv vedoucích OORM a KORM
Rada se zabývala dokončením přípravy porady vedoucích ORM, schválila program jednání a rozdělení jednotlivých bodů členům rady k přípravě. Pozvánky již byly rozeslány na OSH a KSH.

Školení hospodářů na úseku mládeže SH ČMS
Dotace z MŠMT

Rada byla informována o výši přidělené dotace na činnost mládeže z MŠMT. Rada projednala návrh Metodického pokynu k čerpání dotací poskytnutých MŠMT ČR a klíč k rozdělení státní dotace, který je shodný jako v předchozích letech: rozhodujícími faktory jsou počty družstev MH a vedoucích v rámci OSH. Rada předložený návrh Metodického pokynu i klíč k rozdělení dotace schválila.

M. Němečková informovala o komplexní kontrole čerpání dotací z MŠMT v roce 2014 (mládež i sport). Kontrola proběhla dle dodaných podkladů na KSH Středočeského kraje, MSH hl. m. Prahy, OSH Chrudim a OSH Uherské Hradiště a fyzicky přímo na OSH Pardubice a Vsetín. Kontrola byla ukončena bez závad.
Rada vyslovuje na návrh M. Němečkové poděkování všem jmenovaným OSH a KSH za spolupráci při kontrole.

Rada byla informována o výsledcích rozdělení dotací v oblasti sportu – Program VIII. Veškeré informace týkající se tohoto programu jsou zveřejňovány na www.dh.cz. Rada navrhuje zpracovat pro SDH, která získala tuto dotaci doporučení k čerpání této dotace, včetně seznamu materiálu, který je doporučen k nákupu, a který je pro SH ČMS evidován v „Registru sportovního materiálu“, na MŠMT.

Školení hlavních vedoucích táborů
M. Crháková informovala o přípravě kurzu, vzhledem k možnostem lektorů byl upraven časový harmonogram kurzu. Letos je o kurz podstatně vyšší zájem, než v minulých letech.

Přehled krajských kol
Členové rady doplnili, případně aktualizovali kalendář krajských kol.

Pracovní verze OZ MČR hry Plamen a dorostu v PS
Rada projednala návrh OZ MČR hry Plamen a soutěže dorostu SH ČMS v PS. Rada provedla výběr rozhodčích a jmenovala členy štábu. Dále se podrobně zabývala harmonogramem MČR tak, aby bylo možné zařadit druhý pokus požárního útoku v kategorii dorostu.

Výkonnostní třídy
Rada projednala seznam soutěží, na kterých je možné získat VT v běhu na 60 m s překážkami a v běhu na 100 m s překážkami v kategorii dorostu.

Zahraničí
Rada projednala pozvánky na mezinárodní akce, které SH ČMS obdrželo.
Pozvánka na 44. Zemskou soutěž v Rakousku. Pozvánka bude zveřejněna www.dh.cz, z přihlášených družstev bude proveden výběr.
Sympozium mladých hasičů v Trentu (Itálie) – jedná se o výjezd 3 dětí a dvou dospělých. Bude nabídnuto SDH Poniklá, jako poděkování za reprezentaci ČR na olympiádě v Opole a zároveň za 1. místo na MČR hry Plamen, případně dále dle pořadí na MČR hry Plamen 2015.
Hasičský tábor ve Finsku – nabídka bude zveřejněna na www.dh.cz.

Různé
Trvá úkol nominovat rozhodčího na mezinárodní soutěž CTIF 2017.

 

Další jednání ÚORM proběhne dne 12. 5. 2016 v Českých Budějovicích.

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.