Z jednání ÚORM konaného dne 14. 5. 2015 v Praze Tisk
Pondělí, 08 Červen 2015 08:43

Rada vyhodnotila Višegradský pohár, členům rady byly rozdány výsledky. Rada vyslovuje poděkování organizátorů, a rozhodčím.

Příští rok by bylo vhodné udělat návratky pro rozhodčí I. KS stupně i na další soutěže úseku mládeže – MČR, Višegradský pohár, ČHP, …).

Kancelář obdržela pozvání pro jedno družstvo na zemskou soutěž v disciplínách CTIF. Nabídka byla zveřejněna na www.dh.cz. Na základě zájmu bylo pozvání přiděleno SDH Bystré v Orlických horách.

Rada byla informována o konání Mezinárodní komise vedoucích mládeže, kde se projednávalo především zabezpečení Mezinárodní soutěže v disciplínách CTIF v Opoli.
Zápis z jednání MKVM bude předložen i členům VV SH ČMS.

Rada vyhodnotila celostátní poradu vedoucích OORM a KORM. Porada byla hodnocena kladně, především bylo kladně hodnoceno konání v sále na zámku. Rovněž jednotlivá vystoupení v rámci programu byla hodnocena velmi kladně a rada vyslovuje všem vystupujícím poděkování za kvalitní přípravu.

Vzhledem k novým podmínkám pro vydání titulu „Organizace uznaná“ bude nutné doplnit některé údaje, především adresář vedoucích OORM a KORM, dále seznam akcí pro handicapované (zdravotně, sociálně), vytvořit odkaz na webové stránky úseku mládeže, na kterých budou prezentovány akce pro organizované i neorganizované děti, školení vedoucích, rozhodčích a další.

Dále se rada se zabývala přidělením MČR hry Plamen a dorostu v následujících letech. Na základě zájmu jednotlivých OSH respektive KSH a principu rotování MČR po jednotlivých krajích jsou následující MČR přidělena takto:

  • 2016 – Jihočeský kraj – probíhají jednání s nově zvoleným vedením KSH, první schůzka je naplánovaná na 17. 6. 2015
  • 2017 – Zlín
  • 2018 – Plzeň
  • 2019 – Vlašim
  • 2020 – Jihlava

Rada znovu projednala Organizační zabezpečení MČR hry Plamen a soutěže dorostu na rok 2015. Na návrh hlavních rozhodčích byli jmenováni rozhodčí disciplín a startéři, bylo provedeno rozlosování startovních čísel.
Rada byla seznámena se zajištěním ubytování a stravování účastníků mistrovství. Přehled ubytovacích míst bude zveřejněn na www.dh.cz. Dále byla projednána možnost ubytování dorosteneckých družstev již od pátku, bude to možné (JEN DRUŽSTVA u JEDNOTLIVCŮ TO MOŽNÉ NENÍ), ale za úhradu nákladů – bude uvedeno v přihlášce.

Rada se zabývala úpravami Směrnice hry Plamen. Rada vzala na vědomí názory vedoucích odborných rad mládeže, rovněž názory vyjádřené zástupci všech KSH v pracovní skupině rozhodčích soutěží mládeže a zohlednila ve svých závěrech pohledy a náměty obou oslovených skupin. rada se seznámila i s mezinárodními pravidly požárního sport, která obsahují disciplíny pro děti od 13 let, aby mohla v novém vydání směrnice reagovat i na podněty z mezinárodního prostředí, podobně tak v disciplínách CTIF.
Nové vydání Směrnice hry Plamen bude tématicky zpracováno a předloženo k jednání VV SH ČMS. Platnost nového vydání bude datována k 1. 9. 2016.

Rada dále reagovala na došlé dotazy:

  1. Dotaz, týkající se technických podmínek pro rozdělovač (Plamen) – nestejně vysoké nožičky, rozdělovač je nakloněn – Směrnice Plamen toto neupravuje, ale rozdělovač má 5 nožiček – Směrnice hry Plamen povoluje 3 nebo 4 nožičky.
  2. Dotaz ohledně připojení přetlakového ventilu: Napojení přetlakového ventilu na vlastní PS včetně napojení odtokové hadice je povinen zkontrolovat vedoucí soutěžícího družstva. V případě samovolného odpojení odtokové hadice je možné požadovat opakování pokusu.
  3. Dotaz týkající se používání proudnic Turbo Tajfun: Dle směrnice se nesmí se používat proudnice s uzávěrem a tato proudnice umožňuje uzavření. V novém znění Směrnice bude upřesněno, že se nesmí používat proudnice s jakýmkoli uzávěrem.

 

Další jednání ÚORM proběhne dne 4. 6. 2015 v Praze.

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.