Zápis z 8. 3. 2016 Tisk
Úterý, 15 Březen 2016 14:53

Záznam z  jednání Vedení SH ČMS konaného dne 8. 3. 2016 v Přibyslavi

Přítomni: starosta SH ČMS Karel Richter, náměstkové starosty SH ČMS Lubomír Janeba, Jaroslav Salivar, Jan Slámečka, Richard Dudek, předseda ÚKRR Jan Bochňák a poradce starosty Ivan Jirota.

Přizváni: Tereza Vosyková, Jaroslava Čečrdlová,

Omluveni: Monika Němečková, Jan Aulický

1) Zahájení

Zahájil starosta K. Richter, přivítal přítomné na řádném jednání Vedení, přednesl přítomným program dle pozvánky a požádal o připomínky a náměty.

 

■ Vedení program schválilo.

 

2) Kontrola plnění usnesení

Materiál předložen písemně.

■  Vedení po připomínkách a doplnění souhlasilo s jeho předložením VV SH ČMS

 

3) Vyhodnocení plnění grantů MV a projektu MŠMT za rok 2015

materiál předložen písemně

-I. Jirota -ÚKRR doporučuje VV SH ČMS předložit materiál (plnění rozpočtu) na SS OSH. Hospodaření bylo zhruba vyrovnané, výsledek hospodaření 2 612 000,-Kč přebytek. Dále okomentoval předložené materiály.

 

■ Vedení schválilo plnění rozpočtu  za rok 2015.

4) Příprava jednání VV  SH ČMS a Shromáždění starostů OSH

- K. Richter předložil Vedení pozvánku na jednání VV SH ČMS na termín 31. 3. 2016 od 10:00 hod v Přibyslavi. Pozvánka byla projednána, upravena a schválena.

Dále byla předložena pozvánka na shromáždění starostů OSH v termínu 23. 4. 2016 od 9:00 hod v Přibyslavi. Pozvánka byla projednána, upravena a schválena k předložení na jednání VV SH ČMS.

■  Vedení odsouhlasilo pozvánku na jednání VV SH ČMS a SS OSH.

5) Výroční zpráva SH ČMS za rok 2015-statistické hlášení, výsledky hospodaření (předkládá Jaroslava Čečrdlová)

- J. Čečrdlová- okomentovala přiložený materiál. Sdělila, že SH ČMS nemá povinnost předkládat Výroční zprávu. Výroční zpráva by měla být stručnější, barevnější a zformovaná např. do knihy formátu B5. 20-32 stran. Další zprávy z odb. rad apod. by byly v příloze na webu.

- J.Slámečka- souhlasil s novou formou Výroční zprávy. Navrhl zvýšení počtu kusů VZ.

- K. Richter - předložil materiál ,,Údaje o počtu SDH“ a ,, Stav členské základny SH ČMS“.

 

Vedení s novou formou Výroční zprávy souhlasilo v počtu 250 ks.

6) Příprava MČR Plamen a dorostu, MČR PS, PČR v klasických disciplínách CTIF-rozpočet (předkládá písemně pověřený náměstek za ÚORM a ÚORHS)

Materiály předloženy písemně

- K. Richter- přednesl předložený materiál (Rozpočet MČR Plamen a dorost na 2016).

-K. Richter- okomentoval další předložený materiál (Rozpočet MČR CTIF na 2016)

K. Richter- předložil materiál ,,spolupráce o partnerství“.

■  Vedení souhlasí s předloženými rozpočty.

7) Prohlášení SH ČMS přijaté V. sjezdem-reakce státních orgánů a zákonodárných sborů

Materiál přiložen písemně

- K. Richter - reakce ministerstev bude řešeno s D. Rybou.

- K. Richter - sdělil informace k svátku sv. Floriána v Praze. Podrobnosti k programu budou řešeny na schůzce s D. Rybou, poté budou vydány další instrukce.

- K. Richter - okomentoval přiložený materiál ,,Vládní návrh na řešení JSDHO“.

- K. Richter - informoval o nutnosti připravení platového řádu OSH a KSH.

- J. Salivar - přidal informace k platovému řádu. Rozdělení platů do tříd dle činností, které vykonává a do stupňů dle odpracované praxe.

 

■  Vedení okomentovalo přiložený materiál.

 

8) Různé

- K. Richter informoval o schůzce s pí. Deverovou a řešení stanov.

Hodnocení stavu prováděných změn ve spolkovém rejstříku

- K. Richter- informoval o zrychleném zpracování dokladů k přeregistraci kanceláří SH ČMS.

■ Vedení vzalo informace na vědomí

Nabídka CK AUTOTURIST pro členy SH ČMS

-K. Richter předložil písemný materiál.

■  Vedení schválilo předložení nabídky.

Statuty ÚHŠ a CHH.

- K. Richter-informoval o nutnosti vzniku pobočných spolků při ÚHŠ.

- J. Janeba- sdělil informace o konzultaci s ÚHŠ BP a JK.

- R. Dudek- navrhl, aby se z ÚHŠ BP a JK stalo ,,logistickým a humanitárním centrem pro SH ČMS“

■  Vedení schválilo předložení statutů na Výkonný výbor SH ČMS.

Rámcová smlouva pro zpracování audiovizuálních služeb

K. Richter- předložil písemný materiál.

■  Vedení bez připomínek schválilo smlouvu s Fire TV .

Rámcová smlouva o propagaci mládeže s Fire TV

K. Richter- okomentoval přiložený materiál

■  Vedení bez připomínek schválilo smlouvu o propagaci mládeže.

Závěrečná zpráva o věcném plnění projektu,

K. Richter- předložil písemný materiál

■  Vedení bez připomínek schválilo.

 

Medaile

Materiály přiloženy písemně.

K. Richter- předložil vzorky medailí od výrobce SABE.

■  Vedení ukládá Kanceláři SH ČMS připravit jednotnou nabídku od obou výrobců.

Stejnokrojový předpis

- L. Janeba- představil vzorky polokošil např. pro rozhodčí a k PS 2. Polokošile bude nošena s kšiltovkou. Dále informoval o přípravě dámských šatů pouzdrové a klasické se sakem.

- L. Janeba- doporučil úpravu stejnokrojového předpisu pro mladé hasiče, která bude korespondovat s medailí za věrnost.

■  Vedení schválilo tuto úpravu.

 

- L. Janeba- navrhl, aby se po přeregistraci začala řešit evidence členské základny a nových průkazek.

 

■ Vedení pověřuje Josefa Juráně koordinací akce Celostátní pouť hasičů na Sv. Hostýn do roku 2020.

 

Jednání Vedení ukončil starosta Ing. Karel Richter, který poděkoval všem za vstřícné jednání.

 

Zapsala dne  8.3. 2016   Tereza Vosyková

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.