Vystoupení starosty SH ČMS na SS 24. 10. 2015 Tisk
Úterý, 27 Říjen 2015 09:11

Na řádném zasedání Shromáždění starostů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska konaném dne 24. října 2015 vystoupil

starosta SH ČMS ing. Karel Richter

 

PLNÉ ZNĚNÍ VYSTOUPENÍ