Shromáždění přijalo nové stanovy sdružení Tisk
Neděle, 19 Říjen 2014 15:25

Po deváté se od posledního sjezdu SH ČMS sešli v pátek 17. října 2014 starostové okresních sdružení hasičů k jednání druhého nejvyššího rozhodující orgánu SH ČMS - Shromáždění starostů OSH. Tentokrát na ně čekalo několik zásadních rozhodnutí, například změna stanov a strategické rozhodnutí o navýšení základního jmění Hasičské vzájemné pojišťovny.

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Jako obvykle po úvodních procedurách starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ing. Richter zhodnotil nejvýznamnější události sdružení, které se udály od minulého Shromáždění starostů OSH. Právě uplynulý půlrok byl významnými akcemi doslova nabitý, a tak starostovi trvalo celou hodinu než je všechny shrnoul. Kromě veřejných akcí, které Sdružení pořádalo v rámci oslav 150 let českého dobrovolného hasičství, informoval i o některých jednáních vedení s ministry vnitra, mládeže a tělovýchovy, předsedou vlády, hejtmany a poslanci a o nejdůležitějších otázkách, které v posledním období řešilo vedení a výkonný výbor.

Mezi stěžejní úkoly které v posledním období vedení a výkonný výbor řešil je například požadavek na zvýšení základního jmění Hasičské vzájemné pojišťovny. Pojišťovna je nyní ve velmi dobré kondici. V posledních měsících došlo k výraznému zvýšení nově předepsaného pojistného, a to dokonce k procentuelně nejvyššímu mezi pojišťovnami sdruženými v České asociaci pojišťoven. Přesto ministerstvo financí požaduje, aby pojišťovna zvýšila své základní jmění. Sdružení se jako většinový akcionář snažilo zajistit posílení kapitálu upsáním nových akcií. To se dosud nepodařilo a tak Shromáždění starostů OSH rozhodlo zavázat zástupce Sdružení v dozorčí radě HVP, kromě prodeje akcií neprodleně iniciovali i odprodej kmene životního pojištění a ukončení celé této ztrátové aktivity. Tím by výrazně klesly nároky na tzv. kapitálovou přiměřenost HVP a odpadl tak i požadavek na zvýšení základního jmění HVP.

Starostové si však vymohli, že před případným uzavřením smlouvy o prodeji podílu Sdružení hasičů v pojišťovně budou o podmínkách ještě jednat na mimořádném zasedání Shromáždění starostů OSH.

Shromáždění starostů OSH projednalo také stav plnění rozpočtu roku 2014. V plnění nastalo sice několik odlišností, ale takového charakteru, že to nemělo vliv na jeho vyrovnanost. Byl také již schváleno hlavní zaměření SH ČMS na rok 2015 a Program činnosti SH ČMS do roku 2020, jako základní materiál pro předsjezdovou diskuzi.

Díky dobré přípravě výkonného výboru vše probíhalo hladce. Stejně jako schvalování nových stanov Sdružení. K připravenému návrhu byla sice řada závažných připomínek, nicméně téměř všichni přítomní starostové chápali nutnost novelizace stanov z důvodu precizování postavení krajských sdružení hasičů, které bylo nutné přijmout ještě před sjezdem. Současně bylo již nutné přizpůsobit stanov změnám, které přinesl nový Občanský zákoník. Podle výkladu přítomné právničky starostové vzali na vědomí, že Občanský zákoník má řadu nejasností, které budou muset být v nejbližších měsících precizovány. Ty pak zřejmě vyvolají i potřebu dalších změn v našich stanovách. Proto nakonec úpravy stanov prošly hlasováním velmi hladce. Stanovy ještě musí projít jazykovou korekturou a musí se promítnout i do dalších směrnic sdružení, například do Organizačního, Jednacího a Volebního řádu SH ČMS.

Aktualizováno Neděle, 19 Říjen 2014 15:37