Školení hlavních vedoucích táborů Tisk
Úterý, 11 Duben 2017 10:07

Příprava hlavních vedoucích táborů před sezonou

 

V pátek 17. března se do Hotelu Přibyslav sjelo 24 odvážlivců. Celkem 10 žen a 14 mužů zde prošlo školením pro hlavní vedoucí táborů. V pátek dopoledne a část odpoledne byly pro všechny asi nejtěžší, ale hlavně nejdůležitější. Neznalost zákonů neomlouvá, a tak na naše budoucí hlavní vedoucí čekaly zákony a vyhlášky pod vedením Ondry Knotka. Odpoledními tématy byly ještě pracovníci tábora, organizační příprava tábora, dokumentace pod vedením Petra Kostrůnka a Martiny Crhákové. Na večer bylo zařazeno odpočinkové téma a účastníci si mohli pod vedením Julie Burdychové vyzkoušet řadu výtvarných technik.

Sobotní dopoledne se neslo v duchu pedagogiky, psychologie pod vedením Martiny Crhákové. V první části odpoledne na táborníky čekalo další důležité téma - zásady poskytování první pomoci pod vedením Jany Urbancové, nejdříve teoreticky a poté prakticky. V praktické části si všichni mohli vyzkoušet, jaké to je poskytnout někomu pomoc, ať v případě, že někomu teče krev z nosu, což je na táborech běžné, až po to, co dělat s člověkem v bezvědomí. V druhé části odpoledne se účastníci museli rozdělit na dvě skupiny. Jedna skupina měla zmiňovanou praktickou zdravovědu a druhá skupina pak environmentální výchovu, drogovou problematiku a řadu dalších témat jako nápadník pod vedením Martiny Crhákové. Po večeři ještě na táborníky čekaly hry, a že bylo co hrát.

Nedělní dopoledne bylo o číslech, resp. o hospodaření - jak správně účtovat, co koupit a co ne, a bezpečnosti s Danou Vilímkovou. Na závěr kurzu na naše táborníky čekalo to, z čeho řada z nich měla veliký strach. Test o 80 otázkách však  pro většinu z nich nebyl žádným problémem.

Celý kurz byl spíše o výměně zkušeností, protože řada z účastníků nebyli žádní nováčci v tomto oboru, ale mají za sebou již řadu táborů v jakékoliv funkci.

Osvědčením to nekončí, ale začíná. Teď je před nimi jen tvrdá práce, a tak jim přejme, ať všechny jejich tábory dopadnou dobře a bez problémů. Ať se vždy vrátí všichni v pořádku domů a nesnáze se jim vyhýbají.

Martina Crháková

 

 

 

Aktualizováno Středa, 12 Duben 2017 07:25