Rozšířené pojištění pro sbory dobrovolných hasičů od Hasičské vzájemné pojišťovny Tisk
Pondělí, 07 Listopad 2016 15:23

Činnost členů ve Sborech dobrovolných hasičů je mnohdy velmi široká a tím i pestrá. Kromě základního poslání – být připraven pomáhat při ochraně zdraví a majetku nás všech v rámci činnosti JSDHO, vnímá veřejnost naše dobrovolné hasiče i jako dobré organizátory nejrůznějších akcí. Ať již to jsou akce kulturní – tradiční plesy, taneční zábavy, pouťové a hodové oslavy, pálení „čarodějnic“ apod., akce sportovní – pohárové a memoriálové soutěže, dětské dny, lyžařské párkové závody atd. či nejrůznější společenské akce pro veřejnost ve městech a obcích jako mohou být oslavy výročí založení SDH, oslavy výročí vzniku obce, srazy rodáků obce aj.

Řádná příprava je základem úspěchu a proto je třeba myslet i na rizika spojená s pořádáním těchto akcí. Její zdárný průběh může pokazit zdánlivě i maličkost – způsobením újmy na zdraví nebo na majetku přímých účastníků, kteří nás přijdou podpořit a to nejen morálně, ale mnohdy i finančně. Nastat tak může nemilý problém – odpovědnost pořadatele akce za způsobenou újmu.

Dlouhodobě HVP, a.s. nabízí pro pojistné krytí této odpovědnosti našim sborům produkt, který byl dosud sjednáván jen na jednu konkrétní akci. I když se jednalo o poměrně nízké pojistné, při opakujících se akcích v průběhu roku se u aktivnějších sborů s větší četností pořádaných akcí pojistné načítalo a zbytečně se i administrovalo na obou stranách.

Dnem 1. 11. 2016 vstoupila HVP, a.s. na pojistných trh s další novinkou pro naše dobrovolné hasiče – rozšířené pojištění odpovědnosti pořadatele za újmu a pojištění majetku na soutěžích a akcích pořádaných SH ČMS.

Rozšířený produkt – opět za velmi výhodné pojistné – a zejména s vyšším pojistným krytím než tomu bylo doposud. Sjednává se na dobu neurčitou a hlavně - počet akcí v průběhu roku není nijak omezen; navíc si lze vybrat i ze dvou variant výše limitů pojistného plnění.

Za cenu 1.250 Kč/rok je kryta odpovědnost za újmu na zdraví do 500.000 Kč a do 500.000 Kč škoda na majetku nebo za cenu 1.475 Kč/rok je kryta odpovědnost za újmu na zdraví do 1.000.000 Kč a do 1.000.000 Kč škoda na majetku.

Bonusem pojistné smlouvy je pojištění movitých věcí nejen vlastních, ale i cizích (zapůjčených, jako jsou párty stany, výčepní zařízení, sety pro sezení a stolování apod. – což jsou časté případy, kdy je třeba řadu věcí si na akci vypůjčit).

Stejně jako v běžném životě – nespoléhejme se na to, že právě nám se nic stát nemůže. Opak může být nepříjemnou pravdou a pro tyto případy je tu naše HVP, a.s. Také zde platí, že při existenci uzavřené smlouvě o spolupráci mezi HVP, a.s. a SDH je formou provize z uhrazeného pojistného podpořena činnost dobrovolných hasičů v konkrétním sboru.

Snad ještě dovětek – každý jednotlivý sbor je samostatným právním subjektech s plnou odpovědností za své konání. Podělme se tedy o odpovědnost a využijme nabídky na oboustranně prospěšnou vzájemnou spolupráci.

Nabídka HVP

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.