Příprava na zvýšené nebezpečí požárů v letním období Tisk
Úterý, 28 Červen 2016 06:26

Na Nýřansku se dobrovolní hasiči připravují na zvýšené nebezpečí požárů v letním období

Sbory dobrovolných hasičů sdružené v SH ČMS – okrsku Nýřansko na severním Plzeňsku se nachází na území, které je dlouhodobě kvalifikováno jako území s větším počtem požárů v přírodním prostředí. Je to zejména zapříčiněno demografií území, kde převažují takzvané srážkové stíny. Tento fakt se samozřejmě odrazil i v počtu zásahů dobrovolných hasičů v letním období roku 2015.

V loňském roce vzniklo v hasebním obvodu požární stanice Nýřany (HZS PK ÚO PM) několik požárů, které si vyžádaly vyhlášení třetího stupně poplachu a samozřejmě s tím spojené několikadenní nasazení dobrovolných jednotek. Velitel požární stanice Nýřany a zástupce velitele okrsku Nýřansko, Robert Kučera uvádí: „Příčiny požárů a jejich charakter v našem území prakticky kopírují celostátní statistiky. Převažující procenta zde zastávají požáry v oblasti zemědělství a lesnictví zapříčiněné nedbalostí, nebo technickou závadou.“

V říjnu loňského roku, byla celá situace shrnuta a konzultována na jednání okrskového výboru, kde se všichni přítomní zástupci sborů jednomyslně shodli, že je třeba reagovat na zkušenosti nabité v letní sezoně. Požáry v přírodním prostředí se v době dlouhotrvajícího sucha a větru vyznačují značnou rychlostí šíření požáru. Je třeba bezezbytku zajistit předání informací o přesném místě požáru, o nejkratších příjezdových komunikacích, o nejbližších vydatných vodních zdrojích. Dlužno podotknout, že v minulém roce vznikly i situace, kdy oznamovatelé nepřesně uvedli místo požáru a následně docházelo k prodlužování času dojezdu jednotek na místo události. Rovněž jsme se setkali s faktem, že při déletrvajícím suchu jsou oficiální přírodní požární zdroje vody málo vhodné, nebo přímo nepoužitelné s ohledem na množství a kvalitu vody. Některé nádrže byly i zcela vyčerpány.

Celá problematika byla uchopena okrskovým preventistou Dušanem Jílkem, který je zároveň velitelem SDH Vejprnice. Ten svolal jednotlivé preventisty sborů a seznámil je s celou situací. Výsledkem je letošní pilotní projet, do kterého jsou mimo dobrovolných hasičů zapojeni i soukromí zemědělci, lesníci a majitelé polností a lesů. Je třeba poznamenat, že všechny subjekty, které jsme se záměrem seznámili, se do projektu přihlásili dobrovolně a bez jakýchkoli nároků. Z prvního kroku je vidět, že tam, kde je vůle a zdravý rozum, není potřeba zákonných nařízení a jiné direktivy. Projekt spočívá ve velmi jednoduché záležitosti. V době zvýšeného, nebo vysokého nebezpečí požárů, budou zemědělci a lesníci zasílat na připravenou emailovou adresu zprávu minimálně 24. hodin před zahájením činnosti o záměru prováděných prací. Uvedou přesnou lokalitu činnosti, GPS souřadnice a vyznačí příjezdové komunikace k místu. Je zřejmé, že kudy projede kombajn, či nakladač dřeva, projede i mobilní požární technika. Každý preventista obce tedy obdrží přesnou informaci nejméně jeden den před zahájením žňových či lesnických prací. V tu chvíli má dostatek času, aby doplnil informace o aktuálním stavu vodních zdrojů v dané lokalitě a informoval velitele místní i okolních jednotek, které jsou do místa činnosti předurčeny.

Samozřejmě se jedná o první sezonu, kdy bychom rádi pilotní projekt vyzkoušeli. Do budoucna počítáme v případě úspěchu s jeho zkvalitněním ve smyslu přenášení dat a různých aplikací. Celý projekt byl představen i vedoucímu Ústřední odborné rady prevence panu Janu Majerovi a řediteli HZS PK ing. Františku Pavlasovi, které záměr upoutal, a požádali o průběžné informování o průběhu projektu.

Aktualizováno Úterý, 28 Červen 2016 06:30