Sdružení hasičů odstartovalo předsjezdové přípravy Tisk
Neděle, 28 Prosinec 2008 13:01

Nejvyšší orgán Sdružení hasičů mezi sjezdy stanovil úkoly do dalšího období V přibyslavském zámku se 25. října 2008 konalo Shromáždění starostů OSH. Mělo za úkol nastínit cíle organizace pro nastávající měsíce, vyhodnotit výsledky činnosti a hospodaření akciových společností, ve kterých má Sdružení majetkový podíl a výsledky hospodaření SH ČMS za I. pololetí letošního roku, prodiskutovat návrh rozpočtu na rok 2009 a přijmout opatření pro zajištění činnosti Sdružení v následujícím roce...

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

V úvodu starosta SH ČMS Ing. Karel Richter zhodnotil činnost Sdružení v předešlých šesti měsících. Ve svém úvodním slově vyzdvihl stále se zvyšující prestiž Sdružení, která se projevuje i častějším zvaním na jednání s významnými osobnostmi. Jako příklad uvedl schůzky s předsedou vlády Mirkem Topolánkem, který se s dobrovolnými hasiči setkal koncem dubna v Kramářově vile v Praze, kde Sdružení předal premiérskou stuhu na prapor Sdružení s nápisem „Za dlouholetou veřejně prospěšnou činnost při ochraně života, zdraví a majetku občanů“. Opětovně se premiér s představiteli Sdružení setkal v Centru hasičského hnutí o dva měsíce později. Zásluhou nespočtu jednání s poslanci se Sdružení podařilo zajistit úpravu nemocenských dávek, tak aby dobrovolným hasičům zaručili spravedlivé odškodnění při léčení onemocnění nebo úrazu, který vznikl v důsledku jejich účasti při zásahu.

V uplynulém období se Sdružení snažilo rozvíjet partnerství s hasiči z jiných zemí. Naše delegace se například zúčastnily sjezdů hasičů ve Slovinsku, Rakousku a Sasku, kde byly prezentovány naše přátelské kontakty. Na soutěže vyjeli naši zástupci na mistrovství Polska, Slovenska a Rakouska, především s cílem kvalitní přípravy velké hasičské olympiády, která se bude příští rok konat v ČR. O olympiádě se vedlo několik mezinárodních jednání, mj. i valné shromáždění CTIF, které stav příprav vysoce ocenilo.

Mezi úspěšné akce Sdružení starosta zařadil i projekt MOST, který přinesl nové poznatky 1476 frekventantům ze 158 obcí a jednotek SDH. V patnáctihodinových víkendových a pětačtyřiceti hodinových kurzech se jednalo o témata první pomoci, základy ochrany obyvatelstva, výcviku na vodě, ale i v počítačové gramotnosti, komunikačních dovedností apod. Kurzy byly zcela zdarma. Každý absolvent kurzu získal certifikát o absolvování, který mu umožní pracovat jako lektor v JSDHO, SDH nebo na pracovišti ochrany obyvatelstva obce.

Starostové OSH byli na shromáždění také informováni o hospodaření firem s majetkovou účastí Sdružení. Zajímavá byla především informace o novém produktu Hasičské vzájemné pojišťovny, pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel. Pojišťovna nezapomněla na své zakladatele, dobrovolné hasiče, a členům Sdružení nabízí svůj produkt s výraznou slevou, včetně možnosti přivýdělku pro každý sbor. Naše pojišťovna je konkurenceschopná i v prodeji velkých pojistných smluv. I VPO nabírá na obrátkách a úspěšně, po problémech v minulém období pokračuje v revitalizaci společnosti. Jako další krok k lepšímu jednoduššímu ovládání výzbrojny shromáždění schválilo odkup zbývajících akcií VPO v držení společnosti Fire Edit v celkové nominální hodnotě 20 tisíc Kč. Tím by kromě Sdružení zůstal ve výzbrojně už jen jeden akcionář – THT Polička s podílem na základním kapitálu 100 tisíc Kč.

Shromáždění zavázalo zástupce Sdružení, aby na valných hromadách důsledně prosazovali akcionářské zájmy Sdružení a doporučilo jim i stanovení jasných hospodářských cílů. HVP by v příštím roce měla zvýšit objem předepsaného pojistného až na 500 mil. Kč a vyprodukovat zisk 13 mil. Kč. Výzbrojna by v roce 2009 měla zajistit hospodářský výsledek z běžné činnosti očištěné od mimořádných vlivů v min. výši 1 milion korun.

Shromáždění starostů schválilo i rozpočet, plány práce a hlavní úkoly na rok 2009. Ten bude pro české hasiče významný především pořadatelstvím XIV. mezinárodní hasičské soutěže a XVII. mezinárodní soutěže hasičské mládeže a také tím, že bude rokem předsjezdovým.