Informace o změně zákona o silničním provozu č. 361/2000, Sb. (psychologické vyšetření) Tisk
Pátek, 06 Únor 2009 06:17

Vážení kolegové,

Od prvního července 2006 vešel v platnost novelizovaný zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). Do tohoto znění se již nedostala změna, kterou iniciovalo SH ČMS, a to zrušení povinnosti u řidičů vozidel požární ochrany podrobovat se dopravně psychologickému vyšetření a vyšetření neurologickému, včetně EEG.

Tuto výzvu poslanci na poslední chvíli vyslyšeli a zákonem č. 342/2006 Sb. změnili zákon o provozu na pozemních komunikacích, § 87a odst 7 takto:
(7) Povinnost dopravně psychologického vyšetření a vyšetření neurologického včetně EEG se netýká řidiče, který provádí silniční dopravu soukromé povahy, pokud není prováděna za úplatu, a dále řidičů vozidel požární ochrany.

Jan Aulický

ředitel Kanceláře SH ČMS

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.