Zápis z 29. 4. 2014 Tisk
Čtvrtek, 22 Květen 2014 12:15

Zápis ze zasedání dne 29. dubna 2014 Čechy pod Kosířem.

Přítomni: viz prezenční listina

Pořad jednání dle programu (viz pozvánka)

 

Stálé body:

 

  1. 1)zahájení a schválení programu jednání

Přítomné přivítal a krátce pozdravil starosta obce Čechy pod Kosířem. Jiří Pátek poté zahájil vlastní jednání, omluvil nepřítomné a představil program jednání, který byl beze změn schválen.

 

  1. 2)kontrola úkolůminulého jednání

Zápis schválen, úkoly z jednotlivých bodů budou projednány v rámci samostatných bodů.

 

 

Body dle programu:

 

  1. 1)Informace o mezinárodních rozhovorech Celle 1.-4. 10. 2014.

Tématem rozhovorů jsou hasičské školy. Příspěvky připravil Lubomír Janeba, Alois Vláčil a přislíbil Miloš Kvarčák [pozn. text již dodal 2. května]. Jiří Pátek informoval o badatelské cestě do Zámrsku. Informoval o předběžně dohodnuté změně místa konání pro rok 2015. Základní propozice v češtině budou rozeslány spolu se zápisem.

  1. 2)Aktivityrámci akce 150. let českého dobrovolného hasičstva

Jiří Pátek navázal přehledem akcí, které se zatím uskutečnili v rámci oslav 150. let. Připomněl výstavu praporů v Moravské zemské knihovně v Brně, která měla velice kladné ohlasy. Poté zmínil shromáždění starostů a odhalení památníku Dr. Řepiského.

Josef Nitra informoval o přípravě oslav ve Velvarech a zrekapituloval program chystaných propagačních jízd (jejich průběh je volně dostupný na www.dh.cz). Informoval o hasičských slavnostech v Litoměřicích a sportovních akcích, které jsou připravovány na léto. Informoval též o vydané známce.

Jiří Pátek informoval o přípravách Pyrocaru, kde bude zřízena také poštovní přihrádka. Shrnul průběh příprav a informoval o spolupráci s radiem Vysočina. Jiří Votava informoval o zajištění firem a zázemí pro občerstvení.

 

  1. 3)Aktivity CHH Přibyslav 2014

Jiří Pátek podal přehled o uskutečněných a chystaných akcích v roce 2014. Z větších výstavních podniků čekají CHH hasičské slavnosti v Litoměřicích, výstava na Zámku Schönfels (dohodnut termín informační schůzky 26.-27. května-účast Bárta, Vídršperk, další budou potvrzeni). Stanislav Bárta připomenul výročí brněnských hasičů a záměr přesunout výstavu o jejich historii na podzim do Přibyslavi. Jiří Pátek informoval o předávání titulu zasloužilý hasič a o aktivitách Nadace pro podporu hasičského hnutí.

 

  1. 4)Informace o práci sekce filatelie

Sekce připravila výstavu v CHH, Jan Horský navrhuje pro výstavu v Schönfels dojednat příležitostné razítko u Deutsche Post (v německu to není tak administrativně náročné). Upozornil, že je nutné již myslet na razítko a eventuelně dopisnici ke sjezdu v roce 2015

 

 

  1. 5)Certifikace vozidel

Text zaslán Lubomíru Janebovi k zajištění překladu.

 

  1. 6)Text historie dobrovolné požární ochrany

Stanislav Bárta informoval o stavu přípravy textu. Všichni tři autoři již podnikli řadu badatelských rešerší, vlastní text však není v takovém stavu, aby již mohl být komisy předložen. Stanislav Bárta ujistil, že vydání knihy v plánovaném termínu není ohroženo.

 

  1. 7)Expozice CTIF

Jiří Pátek informoval o založení konta. Celá akce prozatím usnula. Stanislav Bárta informoval o přípravě koncepce expozice s rakouskými kolegy.

 

Různé:

Antonín Ulrych informoval o nejstarším sboru na okrese Rychnov nad Kněžnou.

Ladislav Dvořák informoval o vzniku rady pro historii Pardubického kraje

Na závěr jednání účastníci navštívili expozici hasičského muzea v Čechách pod Kosířem a hasičské muzeum v Olšanech u Prostějova.

Zapsal: Mgr. Stanislav Bárta

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Čtvrtek, 22 Květen 2014 12:17