Plán činnosti na rok 2015 Tisk
Středa, 19 Listopad 2014 09:57

Sdružení hasičů Čech, Moravy  a Slezska

Ústřední odborná rada ochrany obyvatelstva (ÚOROO)

 

 

Rámcový plán činnosti ÚOROO  na rok 2015

 

Hlavní úkoly:

 

 1. 1)spolupracovat s HZS ČR v oblasti ochrany obyvatelstva při realizaci koncepceobyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030
 2. 2)využít zkušenostirealizace projektu „Zabezpečení přípravy lektorů dalšího vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech v Moravskoslezském kraji“ a  podporovat specializované kurzy v této oblasti rámci ČR
  1. 3)společněHZS ČR hledat možnosti a vytvářet předpoklady pro zapojení sborů dobrovolných hasičů do plnění úkolů ochrany obyvatelstva

 

Poř.číslo

Druh činnosti

Náplň,obsah,problematika jednání

Termín a místo jednání

Pozn.

 

Stálé body jednání

1. Kontrola plnění úkolů z minulých jednání

2. Stav plnění dlouhodobých úkolů: vyvolaná jednání,

    spolupráce a kooperace složek, opatření k zajištění 

    výsledků stanoveného úkolu, výsledky dosavadního

    průběhu, rekapitulace stavu plnění úkolu

3. Informace z jednání vedení a VV SH ČMS

4. Informace z činnosti KORP a OORP, odborníků

5. Organizační záležitosti

Jednotlivé termíny pracovních schůzek

 

    1.

Pracovní schůzka

 1. 1.Stálé body jednání
 2. 2.Upřesnění konkrétních úkolů plánu činnosti ÚOROO na rok 2015
 3. 3.Metodický návod SHČMS pro starosty SDHzapojování SDH do plnění úkolů ochrany obyvatelstva – stav, další postup
 4. 4.Novela Metodického pokynuprovádění přípravy k získání odbornosti ochrany obyvatelstva- stav po VV SHČMS v lednu 2015
 5. 5.Informace o konferenci „Ochrana obyvatelstva 2015“Ostravě dalších konferencích
 6. 6.Informace o realizaci projektu Moravskoslezského kraje
 7. 7.Kursy odborností ochrany obyvatelstvaÚHŠ, stav, požadavky na odbornou pomoc a aktualizaci obsahu
 8. 8.Návrh na úpravu expozice ochrany obyvatelstvaCHH Přibyslav
 9. 9.Různé

únor

Praha

 

 

    2.

Pracovní schůzka

 1. 1.Stálé body jednání
 2. 2.Vyhodnocení projektu Moravskoslezského kraje „Zabezpečení přípravy lektorů ochrany obyvatelstva“
 3. 3.Návrhy požadavků na grandy MV pro oblast přípravy odborností ochrany obyvatelstva, PVČ a expoziceCHH Přibyslav
 4. 4.Návrhy na změny ve složení ÚOROO po V.sjezdu
 5. 5.Různé

květen, ÚHŠ Jánské Koupele

 

 

3.

Pracovní schůzka

 1. 1.Stálé body jednání
 2. 2.Aktualizace dlouhodobých
 3. 3.Návrh (náměty) plánu činnosti na rok 2016
 4. 4.Náměty na standardizaci materiálu a techniky pro kursyoblasti ochrany obyvatelstva v ÚHŠ
 5. 5.Náměty na vydání osvětových materiálů pro potřeby instruktorů PVČ
 6. 6.Různé

 

 

říjen,

Praha

 

 

 

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.