Zápis z 10. 10. 2012 Tisk
Pondělí, 15 Říjen 2012 09:18

Zápis z jednání ÚOROO

Termín: 10.10.2012

Účast:

Mgr. Martínek Bohumír,Ph.D., Ing.Hrubý Václav , Ing.Doubrava Jan ,Jíra Albert ,  Štyndl Pavel,DiS, Ing.Vícha Petr, Capil Vojtěch

Omluveni: Prof.Liška Václav, Šustr Jiří, ,Ing. Vondruška Vladimír, Ing. Job Lukáš, ,

Nepřítomen: Dolanský Miroslav.

PROGRAM:

1. Kontrola plnění úkolů z minulých jednání

2. Stav plnění dlouhodobých úkolů

3. Informace z jednání vedení, VV SH ČMS a shromáždění starostů OSH

4. Informace z činnosti KOORO, odborníků

5. Informace o akci ve Zlíně – 2. 7. 2012 (křest příručky)

6. Metodický pokyn SH ČMS k provádění přípravy k získání odbornosti v oblasti ochrany obyvatelstva

– další postup

7. Informace o Branické výzvě a dalších aktivitách

8. Kurs – seminář v ÚHŠ Bílé Poličany pro techniky ochrany obyvatelstva

9. Projekt – vzdělávání lektorů ochrany obyvatelstva v Moravskoslezském kraji - stav

10. Návrh (náměty) plánu činnosti na rok 2013

11. Různé

Obsah jednání:

K bodu 1 programu: Kontrola plnění úkolů z minulých jednání

  • ÚOROO byla v květnu 2012 informována o přípravě „PŘÍRUČKY PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA -(1. díl – Organizace činnosti jednotek při plnění úkolů ochrany obyvatelstva). Tato příručka byla vydána v nákladu 500 ks. Polovina pro HZS a druhá pro SHČMS, hlavně obě ÚHŠ. Tato příručka, kvůli autorským právům, nemůže být vyvěšena na www.dh.cz, ale zkusíme najít řešení v jejím zveřejnění v nekopírovatelné podobě. Přítomným členům ÚOROO byly rozdány příručky.
  • příručky  2. díl do konce roku 2012 (činnost obce při přípravě na mimořádné události a při jejich řešení a  preventivně výchovná činnost v obci -SDH a příručka  3. díl v roce 2013 (pro přípravu specialistů ochrany obyvatelstva  I.stupně) budou řešeny v rámci projektu Msk.

 

  • návrh odznaku odbornosti „specialista ochrany obyvatelstva“ byl předán,ale  zatím žádná odezva.

 

K bodu 2 programu: Stav plnění dlouhodobých úkolů

„Metodický pokyn  SHČMS k provádění přípravy k získání odbornosti SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva“ byl schválen VV dne 14.6.2012. Další věci – pedagogická dokumentace, přípravu lektorů, testy -  budou řešeny v rámci projektu Msk a návazně (průběžně) využity pro celorepublikový systém vzdělávání

K bodu 3 programu: Informace z jednání vedení, VV SH ČMS a shromáždění starostů OSH

Podstatné z jednání VV SH ČMS je viz bod 2.

 

K bodu 4 programu: Informace z činnosti KOORO, odborníků

Informace byly řešeny v rámci bodu 11.Různé

 

K bodu 5 programu: Informace o akci ve Zlíně – 2.7.2012 (křest příručky)

Křest provedl hejtman Zlínského kraje, který pohovořil o významu dobrovolných hasičů pro řešení mimořádných událostí v obcích, zejména malých obcích

Vedoucí ÚOROO krátce představil příručku.

Akt se odehrával na náměstí ve Zlíně. HZS Zlk postavilo stan, kde předváděli příslušníci HZS různé pomůcky pro PVČ a k ochraně obyvatelstva

Aktu se zúčastnili představitelé města Zlín, HZS, SHČMS, senátoři (Jiří Čunek)

 

K bodu 6 programu: Metodický pokyn SHČMS k provádění přípravy k získání odbornosti v oblasti ochrany obyvatelstva – další postup

Viz bod 2 programu

 

K bodu 7 programu:  Informace o Branické výzvě a dalších aktivitách

Na květnovém jednání byli členové ÚOROO seznámeni s iniciativou SDH Bránik. Na tomto jednání byli seznámeni s návrhem Branické výzvy, která chtěla vyzvat ostatní SDH k aktivnímu zapojení se do systému vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva. K podpoře této výzvy chtěla připravit a iniciovat vydání jednoduché pomůcky, která usnadní zpracování a používání dokumentace pro řešení mimořádných událostí.

Poslední jednání Výboru SDH rozhodlo, že výzva by se měla řešit na vyšší úrovni (v rámci SHČMS) a neměla by se týkat  jen softwaru.

Protože práce na softwaru byly zahájeny představil ing. Jan Doubrava excelovskou verzi, která je součástí zápisu

Vedoucí ÚOROO podal informaci o iniciativě SDH Bránik vytvořit jednotku SDH zaměřenou na činnosti spojené s ochranou obyvatelstva a o variantách jejího ustavení, který projedná 12.10. na GŘ HZS,

 

K bodu 8 programu:  Kurs – seminář v ÚHŠ Bílé Poličany pro techniky ochrany obyvatelstva

Kurs je naplánován na 1.-2.11 v ÚHŠ Bílé Poličany. Protože řada věcí nebyla naplněna pro jeho úspěšnou realizací a vzhledem k tomu, že jde o první kurs v této oblasti a hrozí, že by nemusel dopadnout dobře bude ÚOROO doporučovat, aby realizován nebyl. Důvody:

-                 hlavním důvodem je, že nebyla realizována příprava lektorů, kterou původně zamýšlelo GŘ HZS v září 2012 , pak v říjnu (společně s ÚOROO). Termín přípravy lektorů je však přesunut až na rok 2013. Jako jednu z variant je možno uvažovat využití lektorů (resp. školitelů lektorů) z projektu Moravskoslezského kraje. Příprava lektorů bude zahájena v první polovině roku 2013. Lektoři z projektu + další z jiných krajů by mohli připravit zájemce v ÚHŠ Bílé Poličany (pro celou ČR, nejen pro Msk)

-                 dalším důvodem je malý zájem (pouze 4)

 

K bodu 9 programu: Projekt – vzdělávání lektorů ochrany obyvatelstva v Moravskoslezském kraji

Vedoucí ÚOROO a ing.Petr Vícha informovali o projektu. Informace  je v příloze a dále jsou přiloženy 3 návrhy profilů absolventů, ke kterým se členové ÚOROO vyjádří do 15.11. 2012 (zaslat vedoucímu rady elektronocky)

Dále informoval, že samostatný workshop k projektu bude také na konferenci „Ochrana obyvatelstva“ na VŠB v únoru.

 

K bodu 10 programu: Návrh (náměty) plánu činnosti na rok 2013

ü  pedagogická dokumentace, příprava lektorů,  příprava testů,

(v rámci projektu Msk)

ü  odznak odbornosti

ü  publikace „Hasič v obci“ – co všechno dělají hasiči pro obec, včetně řešení mimořádných událostí, resp. to co chceme do budoucna

K bodu 11 programu: Různé

Další termín jednání ÚOROO – únor 2013

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Čtvrtek, 18 Říjen 2012 08:54