Plán odborných kurzů v ÚHŠ Jánské Koupele na II. pololetí roku 2014 Tisk
Středa, 25 Červen 2014 10:08

Sdružení hasičů ČMS - Ústřední hasičská škola Jánské Koupele, Moravice 136

 749 01  Vítkov

((fax) 556 309 017, e- mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , www.uhs.cz

 

Plán odborných kurzů v ÚHŠ Jánské Koupele

na II. pololetí roku 2014

 

 

Měsíc:    ZÁŘÍ -ŘÍJEN

Datum konání

Typ kurzu

Hodin

Poznámka

12.9. - 14.9.

práce na vodě pro členy dobrovolných jednotek PO

16

začátek v 17.00 hod., další informace pod tabulkou,

 

13.9. - 14.9.

základy zdravotnických znalostí pro členy JPO

16

 

19.9. - 21.9.

univerzita dobrovolného hasiče

 

pro již přihlášené studenty

24.9. - 26.9.

lektoři OO

 

pro již přihlášené studenty

29.9. - 3.10.

základní odborná příprava členů JSDHO

 

bližší informace pod tabulkou

1.10. - 3.10.

lektoři OO

 

Pro již přihlášené studenty

3.10 - 5.10.

práce ve výškách a nad volnou hloubkou

24

Zahájení v 17:00 hod.

4.10. - 5.10

nositel dýchací techniky

16

vlastní dýchací přístroj

4.10. - 5.10

technik ochrany obyvatelstva v jednotce SDH obce

16

 

10.10. - 12.10.

odborná příprava k získání způsobilosti velitel

40

týdenní kurz rozdělený na dva kurzy víkendové – 1. část

11.10. - 12.10.

odborná příprava k získání způsobilosti strojník

16

 

13.10. - 17.10.

odborná příprava k získání způsobilosti velitel

40

 

13.10. - 17.10.

odborná příprava k získání způsobilosti strojník

40

 

20.10. - 24.10.

člen jednotky SDHO, předurčené k zásahům při silničních dopravních nehodách

40

bližší informace pod tabulkou

20.10. - 26.10.

obsluhovatel motorové pily v jednotce PO

66

 

 

 

Měsíc:    LISTOPAD  a  PROSINEC

Datum konání

Typ kurzu

Hodin

Poznámka

1.11. - 2.11.

základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek

16

 

1.11. - 2.11.

technik technické a chemické služby dobrovolné jednotky

16

 

1.11.

odborná příprava k získání způsobilosti strojník

8

pro JPO V. bez CAS a AS

3.11. - 9.11.

obsluhovatel motorové pily v jednotce PO

66

 

8.11. - 9.11.

odborná příprava k získání způsobilosti velitel

40

týdenní kurz rozdělený na dva kurzy víkendové – 2.část, začátek 8.00 hod.

10.11. - 14.11.

odborná příprava k získání způsobilosti velitel

40

 

10.11. - 14.11.

odborná příprava k získání způsobilosti strojník

40

 

29.11. - 30.11.

odborná příprava k získání způsobilosti strojník

16

 

29.11. - 30.11.

nositel dýchací techniky

16

 

5.12. – 7.12.

odborná příprava k získání odborné způsobilosti velitel e-learningovou formou

24

do tohoto kurzu je nutno se přihlásit do 5.10.2014, začátek 8.00 hod.

12.12. – 14.12.

Univerzita dobrovolného hasiče

 

pro již přihlášené studenty

12.12. – 14.12.

práce ve výškách a nad volnou hloubkou

24

zahájení v 16:00 hod.

 

Důležité upozornění: od 27.1.2014 na základě Pokynu Generálního ředitele HZS č. 3, k odborné přípravě a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a podniků, který přináší změny zejména v odborné přípravě týkající se velitelů družstev a velitelů jednotek SDH obcí a podniků. Pro všechny velitelé bez rozdílu kategorie jednotky je nově předepsán rozsah 40 hodin. Nabízí se možnost nahrazení prezenční části v rozsahu 16-ti hodin e-learningovou formou. Vaše případné dotazy rádi zodpovíme.

Odbornou přípravu provádí ÚHŠ Jánské Koupele v souladu s pokynem Generálního ředitele HZS ČR č.3/2014, k odborné přípravě a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků. V souladu s § 72 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §§ 32 až 40 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti JPO, ve znění pozdějších předpisů, a pro zabezpečení jednotného provádění odborné přípravy JSDH obcí a podniků.

 

Začátky kurzů jsou stanoveny na 9:00 hod., pokud v poznámce není uvedeno jinak. Prezentace do 8.30 hod.

 

Další kurzy lze do programu zařadit na základě konkrétního zájmu i v jiných termínech včetně pravidelné odborné přípravy. Nabízíme také zabezpečení odborné přípravy při dostatečném množství zájemců (i základní odborné přípravy členů JSDH) mimo školu na místě dohodnutém se zájemcem.

Aktuální ceny kurzů jsou uvedeny na  www.uhs.cz. V ceně kurzu jsou zahrnuty náklady na výuku, ubytování a stravování. ÚHŠ Jánské Koupele je plátcem DPH. V případě, že nejsou požadovány služby v plném rozsahu (ubytování, stravování), prosíme uvést tuto skutečnost do přihlášky. Při vystavení faktury tento požadavek bude akceptován.

ÚHŠ si vyhrazuje možnost zrušit kurz na základě malého zájmu. V tomto případě přihlášené zájemce budeme bez prodlení informovat. Zaslané přihlášky však jinak nepotvrzujeme. Aktuální informace o konání kurzu budou na www.uhs.cz: na hlavní straně vpravo = „Aktuální informace o kurzech“.

Podrobnější informace jsou součástí přihlášky do kurzu. Používejte prosím zásadně přihlášku stáhnutou z www.uhs.cz, kde jsou průběžně aktualizovány informace. Na této adrese také najdete podrobnější informace o škole, včetně fotografií. Přihlášky prosíme zaslat nejpozději 14 dnů před začátkem kurzu společně s řádnou objednávkou vystavenou vysílající obcí, městem či podnikem.

Informace rádi poskytneme i telefonicky na čísle 556 309 017, kontaktní osoby Ing. Karger a Ing. Vícha.

 

Bližší informace o některých kurzech

Kurzy –„odborná příprava k získání způsobilosti velitel a strojník“ a odborná příprava k prodloužení způsobilosti strojník)  - podmínkou účasti je zásahový (pracovní) oblek, přilba, zásahové rukavice, zásahová obuv a opasek. 

Kurz „Základní odborná příprava členů JSDH“ 40 hod. -  základní odbornou přípravu členů organizuje velitel dobrovolné jednotky PO. Obsahová náplň kurzu je stanovena v Pokynu GŘ HZS ČR a NMV č.3/2014. Tento kurz nabízí škola obcím komerčně (není nárok na státní příspěvek) jako možnost usnadnit práci veliteli jednotky a zajistit potřebnou kvalitu odborné přípravy. Podmínkou účasti je zásahový (pracovní) oblek, přilba, zásahové rukavice, zásahová obuv a opasek. 

Kurz „Obsluhovatel motorové pily v jednotce PO“ 66 hod. - podmínkou účasti je vlastní motorová pila (v případě většího počtu zájemců z jedné jednotky, stačí jedna pila, ale dostatek PHM a mazadel), potřebné pohonné hmoty a mazací látky, pracovní oblek (vícevrstvé kalhoty proti průřezu), pracovní obuv, rukavice, přilba, sekera, 2 klíny, dřevorubecká lopatka (obracečka). Pokud vlastníte pásmo, doporučujeme se také jím vybavit. Pro absolvování kurzu je nezbytný aktuální dobrý zdravotní stav.

Kurz  NDT – „Nositel dýchací techniky“ 16 hod. - nutná výbava: dýchací přístroj, pro každého jedna láhev plná, přilba, obuv, zásahový oblek. Podmínkou účasti zdravotní způsobilost.

Kurz TECH-16 „Technik technické a chemické služby dobrovolné jednotky“ - je určen GŘ HZS ČR pro hasiče dobrovolných jednotek PO pověřených velitelem jednotky k plnění některých úkolů na úseku technické služby a chemické služby.

Kurz TOOB-16 „Technik ochrany obyvatelstva v jednotce PO“ absolvují určení členové, technici ochrany obyvatelstva nebo velitelé družstev pro ochranu obyvatelstva jednotky SDH obce. Nutná výbava: kompletní zásahová výzbroj.

Kurz = „Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO“ - kurz zařazený do systému odborné přípravy členů jednotek PO. Osnovy kurzu vycházejí ze základní normy zdravotnických znalostí, schválené ČČK. Se souhlasem ČČK byla základní norma zdravotnických znalostí částečně upravena pro potřeby dobrovolných jednotek PO. Důraz je kladen na praktickou přípravu, škola je dobře vybavena potřebnými pomůckami.

Kurz „Práce na vodě pro členy dobrovolných jednotek PO“ – je určen pro členy dobrovolných jednotek PO, které mají ve vybavení jednotky SDH obce nebo jednotky SDH podniku člun.

Požadavky na zařazení do kurzu: absolvování základní odborné přípravy členů dobrovolných jednotek PO, účastník musí být plavec s aktuálně dobrým zdravotním stavem, kompletní zásahové vybavení, teplé prádlo pod suchý oblek, náhradní spodní prádlo. V rámci možností speciální vesty na vodu (Hikox), vodácká přilba (chránící zátylek, uši) a suchý oblek (v případě potřeby toto bude zapůjčeno). Praktická příprava bude prováděna na vodním kanále v Opavě, což zajistí vysokou kvalitu výcviku, současně však nájem kanálu zvyšuje cenu kurzu.

Kurz „ Vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel“ v rozsahu 40 hodin, tento kurz je organizován pro zabezpečení odborné úrovně připravenosti jednotky SDH obce k záchranným pracím při dopravních nehodách. Kurz absolvují určení členové jednotky SDH obce, kteří absolvovali nebo budou absolvovat kurz „ZZZ-16“. Podmínkou k zařazení jednotky do předurčenosti k záchranným pracím při silničních nehodách je úspěšné absolvování této odborné přípravy minimálně u 50% členů této jednotky.

Kurz „ práce ve výškách a nad volnou hloubkou“ Je určen pro členy jednotky SDH obcí, kdy musí řešit složité situace v prostorách s nebezpečím pádu a v dalších nebezpečných a exponovaných situacích. Podmínkou účastí je: dobrý aktuální zdravotní stav, absolvování základní odborné přípravy členů jednotky, kompletní zásahové vybavení, doplňky pro nepříznivé klimatické podmínky (kurz se koná za každého počasí), osobní prostředky pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou využívané v JSDH. U tohoto kurzu není nárok na státní příspěvek.

  

Poznámka:

Ve snaze  umožnit vysílajícím subjektům ušetřit na refundaci mezd nabízíme 40 hodinový kurz pro velitele rozdělený na 2 kurzy víkendové (tím jsou uspořeny 4 pracovní dny), účastníci kurzů však musí obětovat dva víkendy.

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.