Zápis z 21. 5. 2015 Tisk
Pátek, 05 Červen 2015 08:48

Zápis z jednání ÚORP, konaného dne 21. května 2015 v Praze.

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

1. Informace ke spoluúčasti SH ČMS na emisi preventivních letáčků vydávaných

o.s. Prevence pro všechny (doc. ing. Václav Liška)

2. Vyhodnocení celostátního kola soutěže POOD, vč. vyhotovení výsledkové listiny

3. Různé

Vedoucí ORP jmenoval zapisovatelem z jednání: Jaroslava Vrbu

ověřovatelem zápisu: Aleše Jandu a Jana Majera

k bodu 1.

Informaci z jednání mezi SH ČMS, zastoupeným ing. Václavem Liškou a o.s. Prevence

pro všechny, zastoupené plk. Pavlem Nejtkem o možnosti tisku většího množství záložek s tématikou Požární prevence, podal ing. Liška. Konstatoval, že dohoda je možná a záložky s logem SH ČMS se vytisknou po upřesnění všech detailů, jak množství, tak financování. Termínově, co nejdříve.

K bodu 2.

Před vlastním vyhodnocením soutěže, nastolil vedoucí ORP J. Majer diskuzi na téma, jak racionalizovat vyhodnocování soutěže. K tomuto tématu se většina členů přidala se svými návrhy :

J. Vrba doporučil, aby do hodnocení celorepublikového kola zaslali jednotlivé kraje jen jednu nejlepší práci z každé kategorie. Tím bude ÚORP vybírat ze 14 –ti nejlepších prací, jak ve výtvarné, tak literární kategorii. Stejně tak by se postupovalo v hodnocení digitálních technologií.

ing. Liška navrhuje, dát krajům možnost určit si, kolik budou požadovat vybraných prací od jednotlivých OSH. Zda dvě, nebo tři práce. V každém případě do celorepublikového kola pošlou po jedné práci z každé kategorie.

J. Kosina navrhuje v Metodickém pokynu v kategorii výtvarných prací vypustit slovo „doporučujeme", týkající se rozměrů výkresů. Bude stanovena max. velikost A3!

J. Vrba navrhnul, aby v záhlaví Metodického pokynu, vydávaného starostou SH ČMS byl uveden ročník soutěže. Příští ročník (r. 2015-2016) bude 42 (čtyřicátý druhý).

M. Strnadel navrhuje, aby zahájení soutěže bylo 1. října 2015 a ukončení základního kola bylo stanoveno na 28. únor 2016. Další ročníky obdobně.

A. Janda doporučuje rozdělit digitální práce na dvě kategorie. První kategorie bude formou PPS s max. velikostí 6MB, nebo použitím max. 15 –ti obrázků, časově omezené 3. minutami. Druhá kategorie budou videa ve formátu WMV s max. délkou 3.minuty. Dále navrhuje sloučit kategorie ZŠ4 a K1.

Proběhla diskuse na téma věkových kategorií účastníků DT. Nakonec bylo rozhodnuto zaměřit se děti od 12-ti let do 18-ti let.

Diskuse se rovněž rozvinula směrem k soutěžím pro děti, které připravují HZS.

Je konstatováno, že se tím tříští zapojení dětí a protože soutěž POOD je zde již 42 let, je nadbytečné, aby HZS dublovalo tuto soutěž, byť v částečně pozměněné formě.

S. Lánský doporučuje, aby se ORP a ORM domluvily a upřesnily znění otázek v oblasti získávání odbornosti mladých hasičů v oblasti Prevence. (Preventista a Preventista junior)

Ved. ÚORP J. Majer naléhavě žádá naše členy, aby se z jednání omlouvali nejméně 3.dny před jednáním!

Jednání skončilo ve 13:45 hodin

Zapsal: Jaroslav Vrba

Kontrola zápisu: Aleš Janda a Jan Majer Použité písmo: Tahoma 11

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Pátek, 05 Červen 2015 08:51