Plán práce na rok 2015 Tisk
Úterý, 25 Listopad 2014 15:49

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Ústřední odborná rada prevence (ÚORP)

RÁMCOVÝ PLÁN ČINNOSTI ÚORP

NA ROK 2015

Poř.

Druh činnosti

Náplň, obsah, problematika jednání

Termín a místo jednání

Nosný úkol

Pozn.

0.

Stálé body jednání

 1. Kontrola plnění úkolů z minulých jednání,
 2. Stav plnění dlouhodobých úkolů: vyvolaná jednání, spolupráce a kooperace složek, opatření k zajištění výsledků stanoveného úkolu, výsledky dosavadního průběhu, rekapitulace stavu plnění úkolu
 3. Informace z jednání vedení a VV SH ČMS, sněmu starostů
 4. Informace z činnosti KORP a OORP
 5. Organizační záležitosti
 6. Různé

Jednotlivé následující

termíny pracovních schůzek

-aktuálně reagovat na situaci

1.

Pracovní schůzka

 1. Stálé body jednání,
 1. 2.informace o změně právních a technických předpisůoblasti PO (novinky a změny),
 1. Působení referentů prevence po komunálních volbách v r. 2014 v obcích a na pomoc obecním úřadům v jejich povinnostech na úseku PO a OOB,
 2.  spolupráce se Svazem měst a obcí,
 3. Vyhodnocení průběhu získávání odbornosti „preventista III, II a I“ v r. 2014
 4. Posouzení dosavadních poznatků a zkušeností nové formy soutěžních prací pro POOD pro rok 2014 a dalších let – elektronická prezentace, vyhodnocení návrhů, diskuse,
 5. Projednání způsobu udržení (získávání) odbornosti preventista a návrh změny Metodického pokynu Starosty SH ČMS k této problematice
 6. aktuality, různé

19. březen 2015

Místo:

Ústředí SH ČMS Praha

 

- informovat ÚORP o nových právních a technických předpisech na úseku PO

- aktivizovat metodickou pomoc obcím na úseku PO po komunálních volbách v r. 2014

2.

Pracovní schůzka

 1. 1.Stálé body jednání
 2. 2.vyhodnocení vítězů republikového kola soutěže POOD za rok 2014/2015
 3. 3.informace k obsahu a oblasti aplikace změn právních a technických předpisů na úseku požární ochrany
 4. 4.zaměření odborné přípravy preventistůr. 2015 v závislosti na aktuální problematice a změně právních a technických předpisů
 5. 5.Účast při předání ocenění vítězům soutěže POODčervnu 2015
 6. 6.Prosouzení kritérií pro vyhlášení soutěže POOD pro rok 2016, vyhodnocení přijatelnosti prací předložených podle změny Metodického pokynuohledem na rozšíření forem zpracování soutěžních prací (elektronická prezentace, video),
 7. 7.Situaceobsazení okresních a krajských odborných rad prevence po volbách v SDH, okresních a krajských shromáždění, kandidáti do ústřední odborné rady
 8. 8.Příprava referátu pro V. sjezd SH ČMSoblasti prevence

 

 

 

 

21. května 2015

 

Místo:

Ústředí SH ČMS Praha

 

- informovat ÚORP o nových právních a technických předpisech na úseku PO

- aktivizovat metodickou pomoc obcím na úseku PO

- reagovat na zkušenosti z předložených prací  POOD v nové formě, reagovat na změny a připomínky

- vyhodnocení nejlepších prací a ocenění vítězů „POOD“

3.

sledování

V. sjezd SH ČMS

 

4. července 2015

Pardubice

 

 

 

Jednotlivá jednání ÚORP mohou být doplňována aktuálními body na základě podnětů od členů, z VV SH ČMS, KORP, obcí apod. případně vydáním nových předpisů. Rovněž místo jednání může být zvoleno odlišně od navrženého plánu.

V Praze dne  21. 11. 2014                                                                                                                                                  Zpracoval: Ing. Jan Majer

                  Vedoucí ÚORP

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.