Plán činnosti Ústřední odborné rady prevence na rok 2013 Tisk
Čtvrtek, 13 Prosinec 2012 18:34

Občanské sdružení - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Ústřední odborná rada prevence (ÚORP)

RÁMCOVÝ PLÁN ČINNOSTI ÚORP

NA ROK 2013

Poř.

Druh činnosti

Náplň, obsah, problematika jednání

Termín a místo jednání

Nosný úkol

Pozn.

0.

Stálé body jednání

 1. Kontrola plnění úkolů z minulých jednání,
 2. Stav plnění dlouhodobých úkolů:  vyvolaná jednání, spolupráce a kooperace složek, opatření k zajištění výsledků stanoveného úkolu, výsledky dosavadního průběhu, rekapitulace stavu plnění úkolu
 3. Informace z jednání vedení a VV SH ČMS, sněmu starostů
 4. Informace z činnosti KORP a OORP
 5. Organizační záležitosti
 6. Různé

Jednotlivé následující

termíny pracovních schůzek

-aktuálně reagovat na situaci

1.

Pracovní schůzka

 1. Stálé body jednání,
 1. 2.informace o změně právních a technických předpisůoblasti PO (novinky a změny),
 1. stav dokončování a přípravy k vydání publikace „Hasič a komín“
 2. Působení referentů prevence v obcích a na pomoc obecním úřadům v jejich povinnostech na úseku PO a OOB
 3. Vyhodnocení průběhu získávání odbornosti „preventista III, II a I“ v r. 2012
 4. Posouzení kritérií nové formy soutěžních prací pro POOD pro rok 2014 – elektronická prezentace, vyhodnocení návrhů, diskuse, rozhodnutí o výsledku
 5. aktuality, různé

28. březen 2013

Místo:

Ústředí SH ČMS Praha

 

- informovat ÚORP o nových právních a technických předpisech na úseku PO

- aktivizovat metodickou pomoc obcím na úseku PO

- stanovit přesná kritéria nové formy soutěžních prací POOD pro rok 2014

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.