Záznam z 16. 2. 2017 Tisk
Úterý, 14 Březen 2017 09:24

Z jednání ÚORHS konaného dne 16. 2. 2017 v Praze

 

Jednání zahájil J.Henc

Účast : dle presenční listiny

Rada přivítala mezi sebou nového člena Martina Spilku za Středočeský kraj.

OZ Mezinárodní soutěže mužů a žen v klasických disciplínách CTIF, Villach 2017

M.Němečková předložila radě návrh složení výpravy na mezinárodní soutěž ve Villachu.

Rada návrh schválila a doporučila k předložení na ČNV CTIF.

OZ ligy CTIF

M.Kolka předložil radě OZ ligy CTIF a upozornil, že oproti Lize CTIF v roce 2016 se zvýšil počet soutěží zařazených do ligy.

Dále informoval ÚORHS, že všichni organizátoři ligy byli osloveni písmeně, zda mají zájem o pořadatelství.

Rada návrh OZ schválila.

OZ MČR 2017

M.. Kolka seznámil přítomné se zástupci SH ČMS v přípravném organizačním štábu MČR : Technická a organizační skupina : M. Hartmanová, J. Zloch, M. Kolka, ekonomická skupina : M. Němečková, řídící štáb : J. Henc, mediální skupina : J. Čečrdlová.

M. Hartmanová a M. Němečková informovali o průběhu přípravných jednání s HZS hl. města Prahy.

Rada se dále zabývala výběrem rozhodčích na MČR a doporučila, že výběr rozhodčích bude pouze z rozhodčích, co mají kvalifikaci rozhodčí instruktor a že je žádoucí paritní zastoupení z krajů, tj. max. 3 za kraj. SH ČMS vydá veřejnou výzvu a z přihlášených zájemců vybere ÚORHS ve spolupráci s hlavním rozhodčím a jeho zástupci rozhodčí disciplín. Ze zbývajících přihlášených rozhodčích bude zpracován seznam po krajích a pokud bude počet přihlášených rozhodčích z kraje vyšší než je stanovený počet, bude postoupen jednotlivým KSH k vyjádření.

M. Kolka informoval o již zajištěných organizačních náležitostech, které má ve své gesci SH ČMS

( ubytování závodníků, velkoplošná obrazovka,, FIRE TV,…).

Za ÚORHS se do organizačního štábu MČR přihlásili : M. Spilka, M. Hartmanová a F. Dlesk. OŠ MČR pro výstup na věž v dorostenecké kategorii řeší ÚORM.

Jablonecká hala 2017

M. Kolka informoval o průběhu jednání s organizátory s OSH Jablonec.  V letošním ročníku Jablonecké haly nebude štafetový běh 4 x 100m a závod na 100 m pro muže (SH ČMS i HZS) a ženy  se bude konat v jednom dnu. Dále informoval, že pokud bude počet závodníků do 400, tak budou mít všichni závodníci dva pokusy. ÚORHS uvedené změny vzala na vědomí a kvitovala je kladně.

ÚORHS vyjádřila poděkování organizátorům za intenzivní přípravu Jablonecké haly a snahu o efektivní řešení.

Kurz rozhodčích instruktorů PS

M.Kolka seznámil přítomné se stavem příprav na první kurz Trenér PS III.třídy. Kurz proběhne v Přibyslavi v termínu 11.-12.3.2017 ve spolupráci s ČUS. Kurz je naplněn a je žádoucí vyhlášení dalšího kurzu na podzim 2017. Absolventi tohoto kurzu by za dva roku měli být prvními potencionálními zájemci o kvalifikaci II.třídy a dále potenciálními školiteli v rámci OSH a KSH pro III.třídu.

Kvalifikační podmínky jednotlivců na MČR v PS

M.Kolka předložil ÚORHS OZ kvalifikačních závodů na MČR v PS 2017 pro jednotlivce (100 m a věže) včetně kvalifikace pro dorosteneckou kategorii na MČR ve výstupu na věž 2017. ÚORHS provedla drobné úpravy a OZ schválila.

Koncepce požárního sportu

J. Peterek předložil ÚORHS pracovní verzi Koncepce hasičského sportu.

J.Salivar upozornil, že by v koncepci neměla chybět ekonomická část a že by bylo dobré vydat koncepci co nejdříve.

 

Další jednání rady proběhne dne 30.3.2017 v Praze.

 

Zapsal Michal Kolka