Zaměření činnosti Ústřední odborné rady represe na následující období Tisk
Pátek, 08 Leden 2016 15:08

Zaměření činnosti Ústřední odborné rady represe na následující období


vZásadním způsobem ovlivnit podíl a kvalitu zabezpečování odborné přípravy jednotek SDH obcí

Ve spolupráci s příslušnými HZS Krajů zvyšovat podíl SH ČMS na odborné přípravě členů JSDHO, zejména při provádění praktického výcviku, jako součásti odborné přípravy. Tento úkol řešit v ohledu na změnu pravidel zajišťování odborné přípravy, která je platná od roku 2014.


vZvyšování odborné úrovně členů SDH prostřednictvím specializací Hasič I. až III., strojník SH ČMS a Velitel SH ČMS.

Provést revizi směrnic k provádění uvedených specializací. Na základě provedené revize přijmout opatření ke zkvalitnění odborné i věcné stránky věci. Zásadním způsobem dostat do podvědomí členů SDH a JSDHO nutnost zvyšování osobní úrovně skládáním těchto specializací.

Každoročně vyhlašovat zkoušky plnění uvedených specializací.

 

vOpětovné zahájení vydávání dokumentu „Výcvikový rok“.

Na základě každoročního rozhodnutí GŘ HZS ČR o zaměření odborné přípravy JPO pro následující rok, zkomponovat ucelený dokument „Výcvikový rok“ pro potřeby velitelů jednotek SDH obcí všech kategorií.

 

vSpolupráce s GŘ HZS ČR na ústřední úrovni.

1)Požádat GŘ HZS ČR o „přidělence“ do ÚORR – příslušník, se kterým budeme diskutovat názorové shody v rámci činností JSDHO, SH ČMS

2)Prosadit účast zástupců SH ČMS v odborných komisích GŘ HZS ČR v rámci odborné přípravy, činnosti JPO a strojní služby.

 

vSpolupráce ÚORS

Spolupracovat s ústřední odbornou radou soutěží při organizaci a zajištění hasičských soutěží.

 

vInstruktážně metodické zaměstnání vedoucích ORV okresů a ORV krajů

Pokračovat v organizování metodických zaměstnání pro vedoucí okresních a krajských odborných rad velitelů.

 

vSpolupráce ÚORR a Ústředních hasičských škol

Podíl ÚORR na přednáškách v rámci vzdělávacích programů SH ČMS

Podíl na propagaci Ústředních hasičských škol

 

vSpolupráce a zásadní podíl ÚORR na organizaci projektů:

Pyrocar

Hasičské slavnosti Litoměřice

 

vZahájit projekt propagace zájmové činnosti v jednotkách SDH

Je maximálně nutné zahájit nejen propagaci jednotek SDH obcí, ale především propagovat zájem jednotek o nové členy. Rada represe by měla této problematice věnovat pozornost a zacílit propagační kampaň na současnou mládež a občany v produktivním věku.

 

 

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Pátek, 08 Leden 2016 15:17