Zápis z 13. 3. 2015 Tisk
Pondělí, 16 Březen 2015 13:20

Zápis z jednání Ústřední odborné rady velitelů SH ČMS konané dne 13. 3. 2015 v Přibyslavi.
Přítomni: Pumprla Stanislav, Kučera Milan, Růžička Milan,Doležel František, Korhel Tomáš,
Pospíšil Miroslav,Suchý Pavel, Ing. Šeps Jiří, Šulc Bohuslav, Ježek Miroslav, Ing. Letocha
Tomáš, Mácha Roman, Ing. Klos Tomáš, Bárta Miroslav


Hosté: Ing. Aulický Jan
Omluveni: náměstek starosty SHČMS Ing. Salivar Jaroslav, Štefr Jan, Schejbal František


Program jednání:
a) zahájení
b) informace z jednání výkonných a rozhodujících orgánů SHČMS
c) zpráva ÚORV od sjezdu z Ostravy 2010-2015
d) zpráva ÚORV za r. 2014 (pro výroční zprávu SHČMS)
e) příprava zkoušek Hasič I a Strojník
f) hodnocení spolupráce s radou hasičských soutěží
g) Různé
Jednání zahájil vedoucí rady p. Pumprla a omluvil náměstka starosty In. Salivara a ostatní členy rady.
Přivítal ředitele kanceláře Ing. Aulického.
Dále informoval z jednání výkonných a rozhodujících orgánů SHČMS, které mezi období jednání rady proběhlo. Všechna důležité informace z jednání a rozhodujících orgánů SHČMS je možno najít na
www.dh.cz Byli seznámení s posledním VVSHČMS, který proběhl na zbrojnici ve Stodůlkách v Praze.
Pumprla poděkoval také členům za přípravu a organizaci akce Pyrocar 2014. Tato akce byla vyvrcholením oslav 150. Let českého dobrovolného hasičstva. Zhodnotil práci členů ÚORV za rok 2014.
Vedoucí rady seznámil členy rady se zprávou od sjezdu z Ostravy 2010-2015, kterou přečetl a nebylo k tomu žádných připomínek a bylo domluveno že zpráva bude zaslána všem členům rady.
Dále byli členové rady seznámeni se zprávou ÚORV (pro výroční zprávu SHČMS). Tato zpráva byla přečtena nebylo k ni připomínek a bylo domluveno, že také bude zaslána všem členům rady.
Proběhla příprava zkoušek Hasič I a členové byli seznámení se zkouškami Hasič I. Na zkoušky byli přihlášeni 4 členové což je hrozně málo. Zkoušky byly řádně vyhlášeny kanceláři SHČMS na stránkách SHČMS. Byla navržena komise ve složení.
Předseda komise Suchý Pavel
Kučera Milan
Ing. Aulický Jan
Bylo dohodnuto že zkoušky zahájí vedoucí rady p. Pumprla a bude přítomen při zkouškách.
Byla zhodnocena spolupráce s radou hasičských soutěží. Členové vznesli připomínky, že rady by se měly více setkávat na společných akcích, jednáních a řešit problémy, které se během roku vyskytnou.
Ing. Aulický poděkoval za pomoc při pořádání MČR v PS, za pomoc při školení rozhodčí instruktor. Proběhlo školení nových rozhodčích–instruktor, kde za radu pomáhal školit Mácha Roman. 28. března proběhne v Přibyslavi školení prodloužení odbornosti rozhodčí-instruktor, kde za radu bude pomáhat při školení Pumprla S. a Kučera M.
Různé.
Pumprla dal návrh, aby členové ke zkouškám Hasič I chodili v uniformě a ke zkouškám rozhodčí- instruktor také. Na prodloužení odbornosti rozhodčí- instruktor nemusí v uniformě. Když se bude posílat pozvánka, tak by to tam mělo být napsáno.
Mácha navrhuje aby se zkoušky dělaly po krajích, kde by se sloučily 2-3 kraje. Rada velitelů by určila komisi ke zkouškám a ta by do kraje dojela. Zkoušky by byly nahlášeny na kancelář SHČMS a ta by je vyhlásila.
Kučera zhodnotil Český pohár a řekl, že už to není jak to bývalo. Nezvou nikoho z rady jako rozhodčího nebo komisaře soutěže. Dále že bude soutěž CTIF 2. Května v Praze. Požádal radu o nominaci rozhodčích. Dále 3. Května do Prahy na Český pohár nominovat rozhodčí.
Ing. Aulický informoval o neschválení zdravotních prohlídek při soutěžích, o soutěžích, které budou v CTIF a o kvalifikaci na mezinárodní soutěž CTIF. O přípravě na trenérské zkoušky v PS. Dále se řešila nominace rozhodčích na MČR do Trutnova.
Ing Klos Tomáš vznesl otázku, jak to bude dál se soutěžemi v TFA
Na závěr vedoucí rady Pumprla poděkoval všem přítomným členům za práci a za vstřícný přístup k jednání.
Zapsal dne 13.3.2015 Pumprla Stanislav

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Pondělí, 16 Březen 2015 13:23