Zápis z 11.11.2014 Tisk
Úterý, 25 Listopad 2014 15:41

Záznam z řádného jednání Ústřední odborné rady velitelů konané dne 11.11. 2014 v Přibyslavi


Přítomni: vedoucí rady Stanislav Pumprla, členové M. Kučera, M. Růžička, Fr. Doležal, T. Kohel, M Pospíšil, P. Suchý, Ing. J. Šeps, B. Šulc, M. Ježek, Ing. T. Klos, M. Bárta, J. Šefr.
Omluveni: R. Mácha, Ing. T. Letocha
Náměstek starosty Ing. J. Salivar, ředitel kanceláře Ing. J. Aulický

Program:
- zahájení
- informace z jednání výkonných a rozhodovacích orgánů SH ČMS
- vyhodnocení MČR v klasických disciplínách CTIF
- seznámení s plánem práce na r. 2015
- zhodnocení Pyrocar 2014
- vyhodnocení MČR v TFA Štramberk
- otázky Hasič I
- různé a závěr
- informace členů z činnosti KORV

1) Všechny přivítal vedoucí Ústřední odborné rady velitelů pan Stanislav Pumprla a seznámil členy s programem jednání.

2) Pumprla informoval přítomné z jednání VV SHČMS a ze shromáždění starostů OSH Ing. Salivar informoval o pojišťovně HVP. Dále rozsáhle hovořil na téma zařazení JPO V. tak, aby se mohly stát součástí plošného pokrytí. Dále vzpomněl práci s veliteli. O financích, které přicházejí ze strany sportovních klubů. Odbornou přípravu JPO V že v rámci některých krajů to nejde. Některé kraje vůbec neprovádějí odbornou přípravu JPO V. Dále zlepšit spolupráci mezi krajským vedoucím ORV a vedoucím okresních ORV.

3) Ing. Aulický vyjádřil spokojenost s průběhem soutěže CTIF a konstatoval že opět se podařilo zajistit soutěž na vysoké úrovni.

4) Vedoucí rady seznámil členy s plánem práce na r 2015.

5) Pumprla provedl zhodnocení Pyrocaru. Poděkoval organizátorům celé akce. Dále poděkoval HZS kraje Vysočina a Policii ČR kraje Vysočina. 

Ing. Aulický poděkoval všem pořadatelům a dobrovolníkům za aktivní přístup.

6) Mistrovství ČR v TFA ve Štramberku zhodnotil Pumprla poděkova Moravskoslezskému kraji HZS všem organizátorům a rozhodčím. Akce proběhla v časovém harmonogramu. Bylo rozhodnuto pokud bude organizátor, tak pořádat každý rok

7) Otázky Hasič I jsou zpracovány a připravuje se program k jejich spuštění. V únoru r. 2015 budou zkoušky v Přibyslavi, které budou vyhlášeny na stránkách SH ČMS.

8) Členové KORV zhodnotili práci ve svých krajích.

9) V rámci různého vystoupili členové KORV Šulc B. měl dotaz jak se řeší fond zábranných + jejich dělení. Jaký je klíč.
Kohel T. Jak dál s JPO V. Někde jsou názory ke zrušení. Je to holý nesmysl.
Bárta M. Že na mnoha krajích se podařilo sloučit společné jednotky.
Kučera M. Informoval že měli p. Chovance ministra vnitra na požární stanici v Praze, kde vystoupil náměstek krajského ředitele Ing. Klegl a prohlásil že dobrovolné hasiče v Praze nepotřebují.
Pumprla S. Měl by se vytvořit zákon nebo vyhláška na uvolnění členů zásahových jednotek z práce. (tak aby měl zaměstnavatel nějaké úlevy).
Ing. Aulický Vyhodnotil soutěže kladně. Seznámil co se řešilo na radě hasičských soutěží. Přestupy v postupových soutěží pro r. 2015. Vyhlášení kurzu RI
a obnovy RI. Návrh změn Směrnice hasičských sportovních soutěží. Seznámil členy rady s přípravou Galaodpoledne hasičských soutěží a všechny na toto vyhodnocení pozval. S lékařským potvrzením zdravotní způsobilosti člena SH ČMS pro plnění hasičských sportovních soutěží dle vyhlášky č.391/2013
o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu.
Kučera M. Co český pohár jednotlivec. Jak prokáže zdravotní způsobilost.

Na závěr vedoucí Pumprla poděkoval všem členům za aktivní přístup k jednání.

V Přibyslavi dne 11. 11. 2014

Zapsal: Pumprla Stanislav

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Úterý, 25 Listopad 2014 15:46