Zápis z 17. 5. 2014 Tisk
Úterý, 20 Květen 2014 13:28

Zápis z jednání ÚORV konaného dne 17. 5. 2014 v Českých Budějovicích.


Přítomni dle prezenční listiny.
Vzhledem k neúčasti vedoucího rady, byl vedením jednání pověřen p. Mácha.

Program:
1) Metodický pokyn Strojník
2) Metodický pokyn HASIČ I. – III.
3) MČR v PS
4) MČR v disciplínách TFA ve Štramberku
5) Informace - různé

1) Úpravu Metodického pokynu „Strojník“ rada schválila na posledním jednání rady
v Přibyslavi a vedoucí rady p. Pumprla ji měl předložit na dubnovém jednání
VV SH ČMS.
Tento materiál byl dnes předán p. Ing. Aulickému, který předloží upravený Metodický
pokyn „Strojník“ na nejbližším jednání VV SH ČMS.

2) Metodický pokyn HASIČ I. – III.
p. Ing. Šeps předložil upravený Metodický pokyn radě k vyjádření a doplnění.
Rada upravený pokyn schválila a předala p. Ing. Aulickému k předložení VV SH
ČMS na jeho nejbližším jednání.
Úkoly pro členy rady:
a) úpravu otázky č. 43 z Prevence a ochrana – vyhotoví p. F. Doležal
b) zpracovat další ústní otázky pro všechny okruhy otázek – všichni členové rady
c) program pro generaci otázek – zajistí p. Bárta
Termín předání zpracovaných úkolů emailem p. Šepsovi – 15. 6. 2014

3) Mistrovství ČR v požárním sportu
- členové rady si prohlédli místa konání mistrovství a přilehlých prostorů stadionu
- dotaz na nasazení jednotlivých rozhodčích na posty
p. Ing. Aulický – rozpis bude včas hotov a na IMZ budou jednotliví rozhodčí
informováni

4) Mistrovství v disciplínách TFA
- p. Ing. Klos předložil za pořadatele Organizační zajištění soutěže, ke kterému
proběhla diskuze a poté schváleno ke zveřejnění
- bylo provedeno losování startovních čísel pro jednotlivá KSH
- do konce května bude to OZ zveřejněno na webu SH ČMS

4) Informace – různé
a) p. Kučera – informace o 1. závodě Českého poháru REBEL
- informace o přípravě soutěže v tradičních disciplínách CTIF v Praze
b) p. Mácha – jako rozhodčí se zúčastnil soutěže Českého poháru v Praze
- je ke zvážení úprava pravidel podle kterých se konají závody Českého
poháru
- zdravotní prohlídky členů – řidičů JSDHO
- úkol pro všechny zástupce krajů
je potřeba tuto informaci předat do všech JSDHO
c) p. Ing. Aulický – informace o Oslavách 150 let založení českého dobrovolného
hasičstva, které se konají 24. 5. 2014 ve Velvarech
- informace o přípravě akce PYROCAR


zapsal M. Kučera

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.