Zápis z 13. 11. 2013 Tisk
Pondělí, 13 Leden 2014 10:30

Zápis z jednání Ústřední odborné rady velitelů SH ČMS konané dne 13. 11. 2013 v Přibyslavi.


Přítomni: S. Pumprla, Ing. J. Šeps, M. Růžička, B. Šulc, R.Mácha, F. Doležal, M. Ježek, Ing. T. Klos, Ing. T. Letocha
Hosté: Ing. J. Aulický
Omluveni: náměstek starosty SH ČMS Ing. J. Salivar, R. Kučera, L. Erban, F. Schejbal, M. Pospíšil, J. Henc, M. Kučera,

Program
- zahájení
- informace z jednání výkonných a rozhodujících orgánů SH ČMS
- projednání školení rozhodčích v PS a soutěží TFA
- příprava a organizace Pyrocar 2014
- školení Hasič I. a Strojník SH ČMS
- otázky na zkoušky Hasič I
- příprava instruktážně metodického zaměstnání vedoucích OORV
- spolupráce se Svazem vodáků ČR
- různé

Jednání zahájil vedoucí rady p. Pumprla a omluvil náměstka Salivara a ostatní členy rady.
Přivítal ředitele kanceláře Ing. Aulického

Dále informoval z jednání výkonných a rozhodovacích orgánů SH ČMS, kterých v mezidobí jednání rady proběhlo několik. Všechn důležité informace z jednání výkonných a rozhodovacích orgánů SH ČMS je možno najít na www.dh.cz

Rada dále projednala připravované školení rozhodčích instruktorů v požárním sportu, jak nových tak i stávajících. Ing. Aulický upozornil na to, ža na minulém MČR v PS neměli někteří nominovaní rozhodčí platné přezkoušení, a proto je nutné si přezkoušení dělat ještě před ukončením platnosti. Ing. Aulický dále představil odznaky pro rozhodčí a rozhodčí instruktory, které je možné si objednávat v Kanceláři SH ČMS.

Rada projednala návrh Ing. Klose na uspořádání mistrovství ČR dobrovolných hasičů v disciplínách TFA, které by se mohlo konat dne 4. 10. 2014 ve městě Štramberk (kraj Moravskoslezský). K tomu rada nechala vyhlásit školení rozhodčích pro tyto disciplíny.

Ing. Aulický informoval o přípravách a organizaci akce Pyrocar 2014, seznámil rady s tím, že akce bude vyvrcholením oslav 150. let českého dobrovolného hasičstva a že ÚORV se musí plně zapojit do organizace. Na jednání přípravného výboru bude pravidelně zván vedoucí ÚORV.

Rada projednala přípravu a vyhlášení na zkoušky Hasič I a Strojník, které by proběhly 14. 2. 2014 v Přibyslavi, které proběhnou v předvečer připravovaného semináře pro vedoucí KORV a OORV případně členů těchto rad. Vyhlášení udělá Kancelář SH ČMS a program a lektory zajistí ředitel Kanceláře Ing. Aulický.

Rada dále projednala úpravy otázky na zkoušky Hasiče I – III. Stupně oblast C a D.

Rada také jmenovala komise na zkoušky Hasič I. – III. Stupně při Universita dobrovolného hasiče:
Zkoušky ÚHŠ B. P. Ing. Šeps Jiří - člen ÚORV, Bárta Miloslav - lektor ÚHŠ B. Poličany a Šeps Michal - VD Královehradeckého. kraje
Zkoušky Přibyslav Ježek Miroslav člen ÚORV, Meloun Josef držitel odbornost Hasič I. Stupně a Jiří Mrkos.

Vedoucí rady projkednal plán práce ÚORV na rok 2014.

Ing. Aulický seznámení členy rady o možnosti spolupráce se Svazem vodáků ČR. Tento svaz nabízí SDH možnost účasti na MČR v raftech. Rada žádost projednala a podpořila jí. Vedoucí rady byl pověřen přednést tuto nabídku na VV SH ČMS.

V diskusi Ing. Aulický dále radu seznámil s přípravou MČR v PS v Českých Budějovicích a termínu tohoto MČR, který je oproti zvyklosti 27. – 29. června 2014. Dohoda o konání dalších ročníků MČR v PS je, že se budou konat společně s HZS v červnovém termínu i nadále. Proto je nutné přizpůsobit konání základních, okresních a krajských kol i do budoucnosti.

Dále byla rada seznámena s dodatkem č. 1 SHS, který upravuje pojištění hasičských soutěží a povinné konání dvou pokusů v PÚ na krajských soutěžích v PS.

Rada byla seznámena i s návrhem vyhlášení hasičských soutěží s celostátní působností, kde byli členové rady především upozorněni na termíny konání Českého poháru v běhu na 100m s překážkami a připravovaného Mistrovství světa v požárním sportu dorostu a mládeže do 23. let, které se bude konat od 13. – 26. 7. ve Svitavách.

Na závěr p. Pumprla poděkoval všem přítomným členům za celoroční práci a za vstřícný přístup k jednání. Popřál všem hodně zdraví a štěstí v roce 2014.


Zapsal dne 13. 11. 2013 Ing. Jan Aulický

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Úterý, 14 Leden 2014 07:47