Zápis z 24. 2. 2012 Tisk
Pondělí, 26 Březen 2012 09:18

Zápis z jednání ÚORV SH ČMS konaného dne 24. 2. 2012 v Přibyslavi.

 

Přítomni:  S. Pumprla,  Ing. J. Salivar,  B. Šulc,  Ing. J. Šeps,   M. Pospíšil,  M. Kučera, M. Růžička, R. Kučera, M. Ježek, F. Doležal, J. Henc, Ing. T. Klos, L. Erban,

Omluveni: R. Mácha

Přizváni: Ing. J. Aulicky,

 

Program:

 

1)         Informace z VV SH ČMS   přednesl p. Pumprla

 

-     plán práce  na rok  2012

-     hodnocení práce  rady za rok 2011

 

2)         Metodické listy  GŘ HZS

Mistrovství ČR v PS družstev

Kvalifikace  žen

Kvalifikace CTIF

Výcvikový rok 2012

Odpověď na dopis k výcvikovému roku

 

3)         Činnost v krajích

 

-                     Jihočeský

Dotace od kraje,  převážně určena  pro JPO,  dle potřeb,  ne plošně, rozdělováno přes

OSH,  nákup materiálu pro JPO V.,

probíhá pravidelné školení velitelů a strojníků JPO III. a V.

pravidelné součinnostní cvičení všech jednotek

 

-                     Středočeský

Výcvik a školení společně ve spolupráci s HZS

Příprava krajské soutěže v Mladé Boleslavi, společně  s HZS

 

-                     Jihomoravský

Probíhá pravidelné školení velitelů a strojníků

Přidělování techniky a věcných prostředků od kraje

Příprava společné krajské soutěže spolu s HZS

 

-                     Královehradecký

Probíhají odborné stáže členů jednotek na stanicích HZS v celém kraji

Pravidelné školení velitelů a strojníků a tématické školení

 

-                     Zlínský

Pravidelné školení členů jednotek obcí

Připravuje se jízda historických vozidel k datu pořádání MČR v PS v Uh. Hradišti

Příprava poutě na Hostýn

 

-                     Karlovarský

Požární sport na úpadku

Příprava cvičení – soutěže pomocí mobilní techniky

 

-                     Plzeňský

Proběhlo školení rozhodčích

Společná pořádání krajské soutěže se neuskuteční, znovu se o totéž pokusíme příští

rok

školení odborností

 

-                     Ústecký

Probíhá cyklická příprava velitelů a strojníků

Provádí se námětové a prověřovací součinnostní cvičení ve spolupráci s HZS

Aktualizace poplachového plánu uskutečněna při poradě OSH a HZS kraje

 

-                     Moravskoslezský

V rámci poplachového plánu řešeno vybavení jednotek materiálem, zbrojnic apod.

Společná krajská soutěž v PS

Soutěž ve vyprošťování

 

-                     Praha

Proběhlo školení rozhodčích

Příprava celopražského cvičení v dálkové dopravě vody

Naplánováno cvičení ve stavění protipovodňových zábran

Pravidelné školení velitelů a strojníků – během celého roku

 

-                     Liberecký

Cyklické školení probíhá ve spolupráci s ÚHŠ B. Poličany

Příprava krajského kola v PS – Liberec

 

-                     Pardubický

Probíhají odborné stáže jednotek u HZS

Krajská soutěž - Skuteč

 

3)         Informace z rady sportu- p. Ing. Aulický

 

-           společné mistrovství s HZS Uh. Hradiště,  věž – Uh. Brod

-           zamluveno ubytování pro závodníky se spoluúčastí SH 100.- Kč

-           strava – oběd – sobota a neděle

-           mistrovství ve vyprošťování Blovice 6. – 7. července 2012

-           úprava pojištění na úraz – pojistky

 

 

Přibyslav  24. 2. 2012                                                           zapsal: M.  Kučera

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.