Zápis z 3. – 4. 12. 2010 Tisk
Pondělí, 13 Prosinec 2010 09:06

Přítomni:  S. Pumprla, M. Kučera, J. Henc, ing. J. Šeps, M. Růžička, M. Pospíšil, R. Kučera, R. Mácha, F. Doležal, M. Ježek, ing. T. Klos, ing.  T. Letocha, náměstek starosty SH ČMS ing. Jaroslav Salivar
Omluveni:B. Šulc, L. Erban, F. Schejbal
Přizváni:   ing. J. Aulický, V. Pekárek, J. Plojhar, P. Burket, J. Meloun, J. Faltus, J. Kovář, M. Peška, K. Sejpka, Z. Pelc, J. Netík.

• Projednání změn  ve směrnicích plnění specializací SH ČMS ( Hasič I – III., Strojník SH ČMS) – všichni přítomní jednomyslně pro navržené úpravy.
• Informace o snížení dotačních titulů pro SH ČMS v roce 2011 přibližně o 50%
• Jsou vypsané termíny pro kurz Rozhodčí požárního sportu – Instruktor. Přihláška je odeslána na všechna OSH a je k dispozici na webu SH ČMS.
• Informace o ustavení Ústřední odborné rady soutěží. Tuto radu vede Ing. J. Aulický. K tomuto se vedla konstruktivní debata na téma vymezení pravomocí mezi radou velitelů a radou soutěží.  Debata byla ukončena s tím, že ÚORV podpoří činnosti rady zejména po technické stránce přípravy soutěží. R. Kučera  informoval o záměru Plzeňského Kraje zřídit totožný orgán na úrovni Kraje. Ostatní Kraje zatím tento krok nezvažují.
• Projednání problematiky kurzu pro obsluhy ŘMP. Na základě stanoviska o platnosti osvědčení na obsluhu ŘMP ( které je platné pro JPO jen od HZS ) se pokusí vedení SH ČMS projednat s  GŘ HZS ČR uznávání praxe členů JSDHO z civilního zaměstnání pro zkoušky. ( pokud člen JSDHO pracuje v odvětví zpracování dřeva a má dlouholeté zkušenosti s obsluhou ŘMP, pak je zbytečné aby znovu absolvoval praktickou část kurzu. Mělo by stačit přezkoušení z praxe od zkušebního komisaře HZS. Teoretická část kurzu samozřejmě musí být splněna bezezbytku.)
• ÚORV připravuje na únor 2011 přezkoušení ze specializací SH ČMS Hasič I. a Strojník . Termín a místo plnění bude předem zveřejněno.
• Byl nastíněn problém s technickým výcvikem členů dobrovolných JPO. Členové rady konstatovali, že v technickém výcviku jsou značné rezervy. Snížení těchto rezerv je však velmi složité ve vztahu k plánování odborné přípravy jednotek PO. Všichni členové se jednomyslně shodli na tom, že odborná příprava zejména technický výcvik je v celoroční odborné přípravě značně opomíjen. Přesto, že všechny jednotky PO mají dostatek cvičebních a bojových řádů, velitelé tento výcvik neprovádí. Proto se budeme snažit jako rada iniciovat vydání dokumentu“ Výcvikový rok“ tak jak tomu bylo v minulosti. Nebude se jednat o tištěnou publikaci, ale o elektronický dokument, který bude velitelům sloužit jako „kuchařka“ pro organizování výcviku.
• R. Kučera informoval o dotazech v ohledu zařazování žen do jednotek SDH obcí. Množí se dotazy v ohledu k přijímání žen na různé funkce v JSDHO. Je nanejvýše nutné , aby SH ČMS vydalo jakousi směrnici, která tuto problematiku upraví a bude se jí zabývat.
• Informace z jednotlivých krajů. Všichni členové rady informovali o činnosti rad a sborů ve svých krajích.
• Příprava akce Pyrocar 2011. Jednomyslně se rada přihlašuje ke spoluorganizování akce Pyrocar 2011. Do příštího jednání rady by bylo dobré připravit nápady na doprovodné akce, které by akci Pyrocar 2011 doplňovali přímo na místě konání v srpnu.

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Čtvrtek, 18 Říjen 2012 08:57