Zápis z 24. 9. 2010 Tisk
Čtvrtek, 30 Září 2010 09:09

 

Zápis z jednání Ústřední odborné rady velitelů SH ČMS konané dne 24. září 2010 v Bílých Poličanech.

Přítomni:  S. Pumprla, M. Kučera, J. Henc, ing. J. Šeps, M. Růžička, B. Šulc, M. Pospíšil, R. Kučera, R. Mácha, F. Doležal, M. Ježek, ing. T. Klos, L. Erban, F. Schejbal, ing.  T. Letocha, ing. J. Aulický, náměstek starosty SH ing. J. Salivar.

Program:  Přítomné přivítal vedoucí rady p. St. Pumprla, který  představil pana ing. Salivara, náměstka starosty SH ČMS, který bude mít v kompetenci radu velitelů.

Úvodem se přítomní navzájem představili a náměstek starosty ing. J. Salivar přednesl svou vizi zaměření práce rady a přenášení na kraje, okresy a sbory.

1) Informace  z  jednání vedení a výkonného výboru SH ČMS
2) Určení cílů
3) Informace členů rady


1) informace z orgánů SH ČMS  přednesl p. Pumpla 
  představení VV SH ČMS

 2) návrh organizace rady, její obsahové činnosti
  informace o proběhnuvším Mistrovství ČR SDH  v PS
  plán činnosti na rok 2011

  p. Jan Aulický
  -  informace z vedení Sdružení
  -  informace o hodnocení Mistrovství v Praze – špatná funkce rozhodčích
  - příprava akce PYROCAR v Přibyslavi konané ve dnech 27. – 28. 8. 2011
   - za ÚORV se zapojí p. Ježek,  kraj Vysočina
  - Mistrovství  ČR  SDH  v požárním sportu  se uskuteční ve dnech
    19 – 21. srpna 2011 v Ostravě spolu  s HZS

  p. Jiří Orsák, starosta KSH Královehradeckého kraje
  - přivítal radu na půdě HK kraje a představil akci, která se bude konat v sobotu 25. 9. 2010 ve Dvoře Králové nad Labem a to Mistrovství ČR CTIF
  - přihlášeno je 18 družstev, z toho 4 z ciziny


3) Zprávy z krajů
  Pardubický – dobrá spolupráce s HZS, školení pro všechny JPO, školení ochrany obyvatelstva
  Ústecký – zlepšuje se spolupráce na okresech, na úrovni kraje je to horší, školení pro JPO se provádí
  Karlovarský – spolupráce s HZS se teprve buduje, připravuje se plán spolupráce, při soutěžích spolupráce klape
  Plzeňský – velmi dobrá spolupráce po celé straně odborností a všech okresech taktická cvičení pro okrsky
  Zlínský – spolupráce s HZS na dobré úrovni, školení ochrany obyvatelstva, velitelů a strojníků všech JPO
  Praha –  spolupráce s HZS na vysoké úrovni po vše stránkách
  Vysočina – spolupráce dobrá, odborná příprava pokračuje po celý rok
  Jihočeský – spolupráce dobrá, školení pro všechny JPO
  Liberecký – spolupráce na velmi dobré úrovni, školení pro všechny JPO
  Jihomoravský – spolupráce velmi dobrá, školení členů JPO probíhá
  Moravskoslezský – změny na postech velitelů v JPO, odborná příprava dle pokynů
  Olomoucký – spolupráce velmi dobrá, školení i pro JPO V
  Středočeský – školení ochrany obyvatelstva, společné soutěže
  Královéhradecký – dobrá spolupráce, školení pro všechny JPO
  Kynologové – neustále potíže s financováním činnosti, nyní 6 atestovaných psovodů

  
  V Bílých Poličanech 24. 9. 2010          zapsal M. Kučera

 


 

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.