Domů » Orgány SH ČMS » Archiv Shromáždění starostů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska » Zápis ze shromáždění starostů SH ČMS dne 26.4. 2008, CHH Přibyslav
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes611
mod_vvisit_counterVčera396
mod_vvisit_counterTento týden2087
mod_vvisit_counterMinulý týden2082
mod_vvisit_counterTento měsíc5761
mod_vvisit_counterMinulý měsíc7244
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096178816
Zápis ze shromáždění starostů SH ČMS dne 26.4. 2008, CHH Přibyslav Tisk
Čtvrtek, 18 Prosinec 2008 10:12
Přítomni : dle prezenční listiny
 • starostové OSH ze 77 přítomno 70, nepřítomno 6
 • starosta SH ČMS přítomen 1
 • VV SH ČMS ze 18 přítomno 15, nepřítomno 3
 • ÚKRR ze 14 přítomno 11, nepřítomno 3

tzn. přítomno 70 ze 78 pozvaných účastníků s rozhodujícím hlasem, tj. 89,7 %, shromáždění starostů OSH je usnášení schopné.

Hlasování : schváleno

1) Zahájení jednání, schválení hostů a volba pracovních komisí, schválení programu

Náměstek starosty p. ing. Jan Karger v úvodu přivítal přítomné členy SS OSH a zvlášť přivítal níže uvedené hosty tohoto jednání.

Hosté:
  Genmjr. Ing. Miroslav Štěpán – generální ředitel HZS, a.s.
  Ing. Josef Kubeš – předseda představenstva a GŘ HVP, a.s.
  Ing. Miloš Kříž, MBA-předseda představenstva a GŘ VPO, a.s.
  JUDr. Zdenka Čížková, členka komise pro výběr strategického partnera HVP, a.s.
  Ing. Pavel Paulen, MBA – člen představenstva a obchodní ředitel VPO, a.s.
  Ing. Jaroslav Besperát- obchodní ředitel a člen představenstva ČPP VIG, a.s.
  Ing. CtiborLusk – manažera obchodu ČPP VIG, a.s.
  Dr. Ivo Havlík – Fire Edit

  Usnesení č. 1/2008:
  Shromáždění starostů OSH schvaluje účast hostů na jednání.
  (Hlasování : pro: 70 proti : 0 zdržel :0)

Hlasování: schváleno Ing. Karger- přečetl z pozvánky program pro jednání SS OSH.
 • Zahájení jednání a volba pracovních komisí
 • Zpráva o činnosti SH ČMS a o hospodaření SH ČMS od posledního jednání SS OSH, výroční zpráva SH ČMS za rok 2007 (schválení)
 • Zpráva o činnosti ÚKRR za rok 2007
 • Zpráva o činnosti všech ÚO Rad za rok 2007
 • Legislativní předpisy – změna statutu čestných titulů a vyznamenání
 • Výsledky činnosti a hospodaření spol. s vlast. podílem SH ČMS (za rok 2007)
 • Zcizení majetku SH ČMS
 • Diskuse a vystoupení hostů
 • Projednání a schválení usnesení
 • Závěr
Dále uvedl, že poštou byly zaslány materiály:
 • Komentář k výsledkům hospodaření SH ČMS r. 2007
 • Komentář k návrhu úprav rozpočtu na rok 2008
 • Pohledávky mezi OSH a SH ČMS v r. 2008
 • Seznam materiálů, který byl předán vedoucím OORM dne 12.4.2008
 • Seznam adres a telefonů OSH

 • Při prezentaci rozdány dodatečné materiály:

 • Návrh na změnu ve Statutu vyznamenání SH ČMS

  Usnesení č. 2/2008:
  Shromáždění starostů OSH schvaluje předložený program jednání.
  (Hlasování : pro : 70 proti : 0 zdržel : 0)

  Hlasování: schváleno

Volba zapisovatele :

  Jana Krejčová

Volba ověřovatelů:

  Pavel Doubrava - OSH Ústí nad Labem Miroslav Lukeš - OSH Tachov

Volba skrutátorů:

  Ing.Josef Dvořák
  Vladislav Štefl
  Josef Jemelka
  Ing. Ivan Jirota
  František Malý

  Usnesení č. 3/2008:
  Shromáždění starostů schvaluje navržené ověřovatele, skrutátory a zapisovatelku.
  (Hlasování: pro: 70 proti: 0 zdržel se: 0 )

  Hlasování: schváleno

Volba návrhové komise :

VV SH ČMS: Lubomír Janeba 
Praha :Ing. Antonín MaděraOSH Praha-východ
Středočeský krajZdeněk MlejnskýOSH Praha-západ
Jihočeský krajJiří NováOSH Písek
Plzeňský krajOldřich PařízekOSH Rokycany
Karlovarský krajFrantišek MatoušekOSH Sokolov
Liberecký krajIng. Miloslav MiksánekOSH Semily
Ústecký krajFrantišek KunaOSH Chomutov
Královehradecký krajEva SteinerováOSH Jičín
Pardubický krajMarie StaráOSH Pardubice
Kraj VysočinaJiří ŠindelářOSH Jihlava
Jihomoravský krajJosef GargulaOSH Brno-venkov
Zlínský krajJosef BernátíkOSH Zlín
Moravskoslezský krajRichard DudekOSH Opava
Olomoucký krajDáša BártkováOSH Jeseník

  Usnesení č. 4/2008 :
  Shromáždění starostů OSH schvaluje navrženou komisi.
  (Hlasování: pro:70 proti:0 zdržel se:0)

  Hlasování : schváleno

2) Zpráva o činnosti SH ČMS a o hospodaření SH ČMS od posledního jednání SS OSH, výroční zpráva SH ČMS za rok 2007 (schválení)

2 A)

Před jednáním SS OSH byla přítomným členům rozdána Výroční zpráva SH ČMS za rok 2007, ve které je podrobně popsán průběh činnosti SH ČMS. Předsedající požádal přítomné, aby se v diskusi ke zprávě vyjádřili.

2 B)

Starosta Sdružení SH ČMS Ing. Karel Richter přednesl Zprávu o činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (úplný text zprávy).

 

Dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

vítám Vás všechny na našem pravidelném jarním Zasedání Shromáždění starostů OSH.
Scházíme se, abychom zhodnotili výsledky r. 2007, a abychom se obeznámili se stavem plnění našich úkolů stanovených III. řádným sjezdem v r. 2005 v Klatovech.
Rovněž zhodnotíme hospodaření sdružení hasičů v uplynulém roce a upřesníme naše hospodářské plány na letošní rok.

VV SH ČMS, Vedení a ústřední odborné rady se v mezidobí scházely v souladu se svými
plány práce a řešily řadu úkolů. Výkonný výbor se přitom sešel od posledního SS v říjnu loňského roku celkem 4x, vedení 5x a 2x na naše jednání byli přizváni starostové KSH. Ve svých složkách máte všichni Výroční zprávu Sdružení za rok 2007, sestavenou z podkladů zaslaných jednotlivými OSH, ÚHŠ a CHH, jakož i z podkladů Kanceláře Sdružení, eventuálně statistické ročenky 2007, vydané MV - GŘ HZS ČR. Zpráva obsahuje všechny náležitosti a údaje 77 okresních organizací, obsahuje zprávy ze všech úseků naší činnosti a před jejím tiskem jste všichni měli možnost eventuální nepřesnosti korigovat.

Rok 2007 byl pro nás přirozeným pokračováním naplnění našeho poslání. Nemohu nepřipomenout, že uplynulý rok byl poznamenán, mimo jiných závažných událostí nejvyšším počtem požárů. Přitom jednotky SDH obcí se zúčastnily na jejich likvidaci čtvrtinovým podílem.

S radostí můžeme konstatovat, že se trvale zvyšuje úroveň odborné přípravy. Že jsme hnutím obecně prospěšným a v mnoha směrech nezastupitelným, a to nejen při naplňování našeho základního poslání, ale i při každodenní činnosti našich členů ve prospěch svých spoluobčanů, při společenském a kulturním žití, svědčí i ten fakt, že naše vážnost roste a že se i navyšuje naše členská základna, jejíž počet se i loni zvýšil o 2 353 členů a k 31. 12. 2007 nás bylo celkem 329 217 členů.

Z celostátního pohledu se nám podařilo uspořádat první ročník setkání Pyrocar 2007 v Přibyslavi, úspěšně proběhl 4. ročník Hasičských slavností v Litoměřicích i celostátní Festival hasičských hudeb v Pelhřimově, které spolupořádalo naše CHH. Nebyly to samozřejmě jenom tyto akce, proběhla řada výročí oslav založení našich sborů, sportovních a kulturních akcí, které neméně úspěšně přispívají k dobrému jménu naší organizace. Za všechno úsilí věnované vámi a vašimi kolegy patří všem má slova poděkování. Je radostné zjištění, že to co děláme, děláme nezištně, děláme srdcem a opravdově. I proto je mojí, ale nejen mou radostí pracovat pro naše hasiče tak, aby měli trvale svou autoritu a vážnost, a aby měli i odpovídající výhody a zázemí. Ještě jednou vám všem za vaši práci děkuji.

Nemohu přitom opomenout, že v závěru loňského a počátkem letošního roku v Kanceláři Sdružení proběhla hloubková kontrola MV ČR ve vztahu k využití státní dotace na zabezpečení úkolů PO, o které jsme žádali pro rok 2007. Kontrola byla věcná, přísná a přitom korektní. Obstáli jsme a nebyla nám vytknuta žádná závažná zjištění.
Je to i díky dobré práci našeho aparátu, činnosti starostů KSH a vás všech na okresech. Je zapotřebí tento trend udržet a trvale zabezpečovat. Všichni dobře víme, kdo, kde a jak granty spoluzabezpečoval, kde máme rezervy a co je třeba ještě vylepšit. Očekáváme, že tomu tak bude i v letošním roce.
Sestry a bratři, je samozřejmé, že Výroční zpráva obsahuje řadu faktů a přehledů o naší činnosti. Dostáváte jí proto, abyste měli argumenty pro vaše pracovní jednání, abyste mohli přesvědčit naše partnery, že prostředky na naši činnost jsou vynakládány potřebně a smysluplně, a že výsledky naší třistatisícové členské základny jsou průkazné a prospěšné široké veřejnosti. O tom, jak se vaše OSH jeví z pohledu republiky si jistě každý z vás udělá obraz sám a najde svou inspiraci pro naplňování úkolů našeho občanského sdružení. Tolik v krátkosti k Výroční zprávě.

Dovolte mně, i dnes pár slov k vnitrosvazovým otázkám. Již posledně jsem hovořil o tom, že naše organizační jednotky nemají zkušenosti s tzv. podvojným účetnictvím, a že získaná výjimka v roce 2007 končí. Učinili jsme konkrétní kroky prostřednictvím Kanceláře Sdružení a jeho ekonomického odboru při vývoji a přípravě programu pro podvojné účetnictví, které v budoucnu umožní naším organizačním jednotkám, tj. především SDH jeho dobrovolné využití. Dále jsme intenzivně jednali v Parlamentu ČR o prodloužení výjimky. Naši žádost o prodloužení výjimky obdržely všechny Parlamentní kluby. Úsilí bylo úspěšné, byli jsme pochopeni a získali podporu napříč politickým spektrem. Parlament rozhodl v závěru roku o prodloužení výjimky, která potrvá do doby přijetí ČR jednotné měny EU. Máme tedy čas vše dobře připravit a následně podvojné účetnictví uvést do života.

Druhým stěžejním úkolem, který nás trápil, byla změna názvu našeho SH ČMS v souvislosti s povinností všech občanských sdružení nejpozději do konce roku 2008 přidat ke jménu organizace dovětek - občanské sdružení. Jen prvotní náklady související s touto změnou jsme vyčíslili na 50 mil. Kč, nehledě přitom na enormní zatížení orgánu státní správy při změně registrace, daňových povinností, změně majitelů bankovních účtů apod. Opětovně jsme všechny oslovili a byli jsme úspěšní. Parlament změnil příslušné ustanovení Zákona o sdružování občanů a tuto povinnost pro občanská sdružení zrušil.

Dne 28. 10. 07 jsme byli účastni slavnostního aktu k 89. výročí vzniku ČSR. Akt proběhl na historickém Staroměstském náměstí a kromě jiných významných hostů se ho zúčastnili předseda Senátu Parlamentu ČR, MUDr. Přemysl Sobotka a 1. náměstek primátora Hlavního města Prahy p. Mgr. Rudolf Blažek, dále se zúčastnili zástupci Hradní stráže, aktivní zálohy AČR, Policie ČR, Vojenská policie, Městská policie Hlavního města Prahy a Skauti. Z rukou prvního náměstka primátora za přítomnosti předsedy Senátu ČR byly připjaty Čestné stuhy k praporům vojenské police SH ČMS a aktivních záloh. Tato akce svým vysokým společenským přínosem výrazně přispěla k propagaci našeho hnutí.

Ve dnech 19. –20 . 2. letošního roku navštívilo vedení Sdružení ministra vnitra ČR p. MUDr. Mgr. Ivana Langra a předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Ing. Miroslava Vlčka. Hlavním tématem s panem ministrem byla obnova techniky sboru. Byla potvrzena správnost nastavení systému (panem ministrem) a měnit se nebude. Bylo hovořeno jak dále postupovat a vylepšovat stav zabezpečení jednotek. Hovořilo se o hasičské olympiádě a jeho pomoci při pořádání této významné akce. V současné době se připravuje materiál, který bude předložen panu prezidentovi ČR, prof. Václavu Klausovi, současně s žádostí o převzetí záštity nad touto akcí. Pan předseda Poslanecké sněmovny PČR při našem setkání řekl, že spolupráce poslanců a hasičů je žádána a vidí v ní dlouhodobou záležitost. Podtrhl, že na hasiče bylo vždy spolehnutí a bude na nich rozhodující tíha v připravovaném záměru plnění úkolů ochrany obyvatelstva ČR. Hovořilo se i o zdravotním zajištění dobrovolných hasičů v případě nemoci v souvislosti s výkonem činnosti v jednotce. Inženýr Vlček je dále vstřícný změnám Zákona o pojišťovnictví - třetím zdrojem financování záchranných složek. Byly vyjasněny naše postoje k mnoha záležitostem, kterými, my dobrovolní hasiči žijeme.

V závěru března letošního roku proběhlo pracovní setkání Vedení SH ČMS a MV -GŘ HZS ČR.
Byla dohodnuta koordinace a vzájemná podpora rozhodujících akcí letošního roku, koordinace součinností při zabezpečování olympiády CTIF 2009 a představeny nové publikace pro činnost jednotek PO, tj. Cvičební řád, Pořadový výcvik a Bojový řád, které ve formátu A6 v první polovině letošního roku obdrží jednotky. Byl probrán postup při uplatňování požadavků sociální sféry dotýkajících se dobrovolného hasičstva.

Na následném setkání 4. dubna v CHH Přibyslav s poslanci, členy podvýboru pro IZS a za účasti pana předsedy PS PČR Ing. Vlčka jsme je mimo jiné seznámili s naším zařízením, včetně Hotelu Přibyslav, předvedli jakým způsobem jsme využili ve prospěch CHH desetimilionovou dotaci ze státního rozpočtu a prodiskutovali řadu otázek dotýkajících se činnosti dobrovolných hasičů. Projednali jsme náhrady při nemoci včetně léčebných výloh, související se zásahovou činností. Podvýbor ve svém usnesení tento bod podpořil a připraví vlastní poslanecký návrh ve prospěch našeho návrhu, tj., aby dobrovolní členové (obecně) zařazení do IZS byli lépe odškodněni v případě jejich nemoci, aby obdrželi náhradu mzdy v plné výši.

Sestry a bratři, poslední setkání proběhlo včera. Vedení našeho Sdružení za účasti prezidentů ČHJ a MHJ bylo přijato na pracovním obědě předsedou vlády p. Mirkem Topolánkem. Při této příležitosti byl oceněn společenský přínos hasičů a z rukou pana premiéra jsme obdrželi Stuhu k Čestnému praporu SH ČMS, jako výraz ocenění práce tisíců našich členů při ochraně svých bližních a nezastupitelné role našich členů v životě svých obcí a měst. Pan premiér nám oznámil, že Vláda ČR si je vědoma podílu dobrovolného hasičstva při ochraně obcí a měst, a proto rozhodla uvolnit ze svých prostředků na materiálně technické vybavení jednotek kategorie JPO 5 finanční prostředky……….zároveň mě požádal, abych vám tlumočil jeho srdečný pozdrav a poděkování za práci, kterou ve prospěch svých obcí a měst naši členové vykonávají.

Setkání, která proběhla ocenila naši činnost, ale hlavně učinila kroky, které dokumentují, že nejsme zahleděni sami do sebe, že umíme pracovat, věnovat svůj volný čas ve prospěch ochrany obyvatelstva, pro jeho rozkvět, pro kvalitní život v obcích a městech, kde vesměs působíme a žijeme.

Dámy a pánové,

změny, kterých jsme svědky v naší vlasti a o kterých byla má slova v předešlém nás přesvědčují, že jsme se vydali správnou cestou, a že je naší povinností ji dále prohlubovat a rozvíjet. Oblast sociální a zdravotní zaměřenou ve prospěch našeho členstva a jejich rodin musíme vygradovat. Učinili jsme první kroky a nyní je zapotřebí vtáhnout do této problematiky i naše akciové společnosti a využít přitom tohoto potenciálu jako celku. Změny, které probíhají celospolečensky nás přímo k tomu vybízejí. V danou chvíli diskutujeme při našem hledání solidního strategického partnera prospěšnost celému hasičskému holdingu.
Obrátila se na nás skupina SPG s nabídkou kompletní spolupráce na základě výhodného řešení celého spektra současných problémů, ale zejména přípravy na optimalizaci řešení připravovaných zdravotních, penzijních a daňových reforem. Chceme prodiskutovat a připravit eventuální dohodu, která by byla obecně přínosem našim sborům, členům, ale i našim společnostem, tj. celému systému našeho hnutí dodala jistotu a klid v oblasti zdravotnického a sociálního pojištění, pojištění majetku a jeho zabezpečení prostředky PO. O tomto záměru budeme seriozně jednat a bližší informace vám poskytneme, samozřejmě v případě naší dohody, bezprostředně, abychom jednotlivé kroky mohli započít realizovat na podzim letošního roku. Spokojenost hasičů, a jejích tzv.“odměna za práci navíc“ musí být kvalitní a v pravý čas.

Vážené kolegyně a kolegové,
v této oblasti tj. vnitrosvazové jsme v závěru roku připravili slavnostní aktivy u příležitosti 35. výročí hry Plamen, ocenili práci Pamětní medailí řadu našich obětavých členů. Následně nato jsme si připomněli 50. výročí ÚHŠ Bílé Poličany. Škola byla vyznamenána medailí Královéhradeckého kraje z rukou pana hejtmana Bradíka, k Čestnému praporu školy byly připjaty tři stuhy: naše, ředitele HZS Královéhradeckého kraje a KSH Královéhradeckého kraje. Akce proběhly za účasti řady hostů včetně účasti slovenské delegace, měla slavnostní ráz a vynikající atmosféru. Neméně slavnostně proběhlo ukončení Univerzity III. věku na FBI VŠB-TU Ostrava za přítomnosti opětovně hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Pavla Bradíka, poslance PhDr. Robina Böhmische, ředitele HZS Královéhradeckého kraje plk. Ing. Františka Mencla, prezidenta DPO SR JUDr. Jozefa Minárika a dalších hostů včetně akademických funkcionářů školy a fakulty. Na 50 absolventů si nejen zvýšilo svůj odborný obzor, ale hlavně získali i poznatky v oblasti řízení a práce v podmínkách dobrovolné organizace. Všem, kteří aktivně zabezpečovali tyto akce, tj. pracovníkům ÚHŠ, BP a JK, úseku mládeže patří má slova poděkování. Ještě jednou blahopřeji všem absolventům.

1. -2. 2. proběhlo setkání naší delegace s vedením saských hasičů u příležitosti 10. výročí navázání spolupráce. Zhodnotili jsme úseky součinnosti a chceme kromě příhraniční spolupráce rozvíjet součinnost ve sportu, mládeží, muzejnictví, hudeb apod.

23. 2. již tradičně proběhla dětská hasičská soutěž v Havířově za účasti cca 80 kolektivů z České republiky a Slovenské republiky.

Nadšení, úsilí o dosažení co nejlepších výsledků byly nejenom pro organizátory, ale i četné hosty tou nejlepší odměnou. Připomenul-li jsem tuto soutěž nemohu nepřipomenout, že minulý týden proběhla po roční pouze Jablonecká hala v nově rekonstruovaných prostorách. Organizace výborná, výsledky neméně a vysoká účast dala opětovně možnost srovnání výkonnosti po zimním období. Dík organizátorům, ale i závodníkům a jejich trenérům. Již tradičně proběhl „Ples hasičů ČR“ tentokráte 1. 3. v Týnci nad Sázavou. Jeho organizátoři z okresu Benešov pod vedením starosty OSH Josefa Páva se překonávali. Velmi pěkná slavnostní a kamarádská atmosféra, dobré hudby a krásná tombola byly toho důkazem. Byla škoda, že v uvedený den řádila „Emma“ a naši kolegové na řadě míst, a to i v nejbližším okolí měli plno práce, kterých se příkladně zhostili, a i proto, ačkoliv se někteří z nich těšili, přijet nemohli.

15. 3. proběhlo v reprezentačních prostorách hotelu Praha pod patronací předsedy Senátu PČR, II. společenské setkání členů dobrovolných záchranných sborů. Akce byla zdařilá, našich členů bylo přirozeně nejvíce. Byla příležitost kromě tance, diskutovat, ale především navazovat nové kontakty a nová přátelství.

27. -29. 3. proběhlo pracovní setkání Podunajské komise CTIF na téma Požární prevence v národních státech za účasti prezidenta organizace p. Waltera Eggera.

Řekl bych, že prevence je na tom všude stejně. Materiály, které obdržíme necháme přeložit a poskytneme Ústřední odborné radě prevence k využití. Přednáška připravena vedoucím rady Ing. Janem Majerem byla vyčerpávající a mimo jiné nastiňovala možnosti Sdružení při realizaci preventivně výchovného působení směrem k mládeži a široké laické veřejnosti. Příští jednání proběhne ve Slovinsku s tématikou „Ženy v dobrovolné požární ochrany“.

Tradičně pár slov k CTIF.
Organizace velké mezinárodní olympiády členských zemí CTIF je přede dveřmi a červenec (19. -26. 7. 2009) se kvapem blíží. Tomu svědčí i intenzita příprav nabírající na obrátkách. Český národní výbor dne 13. 3. zhodnotil stav příprav: jsou stanoveny konkrétní zodpovědné osoby, program, včetně dílčích korektur.

Od 6. -8. 3. proběhla v Ostravě jednání Mezinárodního vedení soutěže, jednala komise vedoucích mládeže. Bylo to náročné a z našeho pohledu jsme dosáhli shody v oblasti PS, klasických disciplín CTIF, byly odsouhlaseny všechny prostory, kde budou pobývat závodníci včetně doprovodných programů. Dílčí problémy odstraníme v červnu, kdy k nám přijedou největší představitelé CTIF a dotáhneme všechny nesrovnalosti do konce. Jsme přesvědčeni, že organizaci zvládneme, že účastníci budou spokojeni a odjedou s dobrými pocity z hostitelské země. Naše reprezentační kolektivy jsou průběžně připravovány, mají dobré podmínky a je jim věnována patřičná péče. Očekáváme, že svou přípravu řádně zúročí a budou chloubou celé výpravy. Všem, kteří jsou zapojení v komisích, radách a při přípravě našich družstev, za jejich práci a péči děkuji.

Mezinárodní hasičská soutěž je záležitostí dlouhodobou a jsme si plně vědomi jejího významu.
Kromě toho, že bychom vás rádi viděli na tomto našem svátku v roli návštěvníků, obracím se na vás se žádostí o vytipování dobrovolníků s patřičnými jazykovými znalostmi, minimálně vybavení němčinou, kteří by byli ochotni eventuálně s námi spolu zabezpečovat průběh mistrovství.
Mimo této významné akce nás čeká řada dalších úkolů. Mezi ně patří Mezinárodní veletrh Pyros 08 v Brně. Naši členové, jak jste mimo jiné informováni hasičským tiskem, mají zvýhodněné podmínky vstupu. V rámci akce za naší aktivní spoluúčastí proběhne dne 17. 5. 2008 za předpokládané účasti zahraničních delegací okolních států Den hasičů, na který vás všechny srdečně zveme. Proběhne pod záštitou primátora statutárního města Brna Romana Onderky.
17. 5. je pro členy SH ČMS vstup volný včetně parkovacích ploch v areálu výstaviště. Akce bude zahájena společným průvodem s historickými prapory za doprovodu Hasičské hudby z Olomouce. Kromě možností zhlédnutí výstavy proběhnou ukázky z pracovní činnosti hasičů, soutěže dětí, dorostu a dospělých. Je to pokus, jak umožnit nám dobrovolným hasičům po delší době bezplatné zhlédnutí výstavy v den pracovního volna, setkat se s kolegy a prožít příjemný den na výstavišti.

Rádi bychom i letos zopakovali úspěšné setkání strojníků a osádek požární techniky Pyrocar 08. Opětovně akce proběhne na přibyslavském letišti ve dnech 30. -31. 8. s možností příjezdu 29. 8. Chceme zúročit všechny zkušenosti v loňském roce a vylepšit to, co bylo naší slabinou. Ozvučení, sociální zařízení, velkoplošná obrazovka. Loňský kolektiv organizátorů se rozšířil o zástupce Asociace hasičských důstojníků a Asociace velitelů hasičských záchranných sborů podniků. Občerstvením opětovně zajistí naše SDH.
Akce byla zařazena krajem Vysočina mezi tři největší a nejvýznamnější akce letošního roku. Podpořte všichni i tuto akci, na které očekáváme 400 automobilů. Podotýkám, že novináři odhadli účast na loňské akci cca 10 000 návštěvníků. Duchovní otec, šéfredaktor Alarm-revue hasičů a záchranářů započal tradici, která nebude mít obdoby. Nejenom, že se sejdou přátelé, ale trvale získáváme příznivce a návštěvníky naší hasičské perly – CHH.
V této souvislosti bych chtěl připomenout, že při nejbližší příležitosti bude podepsána mezi námi a Českým rozhlasem zastoupená p. generálním ředitelem Kasíkem Deklarace o vzájemné prospěšné součinnosti a propagaci.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte mně pár slov k našim akciovým společnostem. Na minulém jednání jsme přijali závažná rozhodnutí, která pozitivně ovlivňují činnost obou společností. Za to vám děkuji. HVP, a.s. vybudovala nový Hotel Přibyslav i pro potřebu naší organizace a k zabezpečení komplexních služeb pro CHH. Vynaložená částka přesáhla 30 mil. Kč, vyprodukované z vlastních zdrojů Pojišťovnou. Pojišťovna učinila řadu kroků s cílem získání licence na POV. Tento významný krok pro naši Pojišťovnu byl v závěru loňského roku docílen a patříme tak mezi osm společností, které vlastní všechny licence pro pojišťování. Nebylo to snadné, a o to více si této licence ceníme. Splnili jsme v této souvislosti i závazek, že k 1. 1. 2008 nebude HVP a.s kapitálově propojena s VPO, a.s. Umožnilo to především naše stanovisko ke snížení základního kapitálu VPO, a.s. o podíl HVP, a.s. a PH, a.s. ve výši 75 mil. Kč. Snížením kapitálu se SH ČMS stalo rozhodujícím vlastníkem VPO, a.s. z 99 % podílem. Tento krok prospěl oběma společnostem a nám umožňuje lépe využívat svého potenciálu při směřování činnosti ve společnostech.
Kroky, které jsme učinili ve VPO, a.s. byly zásadní a přinášejí postupné zlepšení její činnosti a postavení na trhu. Půjčka VPO, a.s. , kterou jsme řádně zajistili, bude 29. 4. 2008 splacena. Výzbrojna se revitalizuje, dochází ke zlepšení, a to nejen obchodní činnosti, ale vrací se důvěra obchodních partnerů a je dobře zásobována a daleko lépe spravována.
Kroky, které jsou vedením činěny jsou reálné a důvěryhodné. Letošní rok nám musí s konečnou platností potvrdit, zda loňský závěr roku po dlouhé době v černých číslech je obratem trvalým.

Dámy a pánové, musím se ještě vrátit k HVP, a.s. V souladu s našimi záměry usilujeme o získání strategického partnera, který by s námi Pojišťovnu rozvíjel a přinesl kapitál, kterého sami nemáme nazbyt, ačkoliv musím podotknout, že jsme doposavad našli vždy schůdné řešení. Byla ustanovena pracovní skupina (Richter, Janeba, Juráň, Stržínková, Čížková, Dvořák), vedena řada jednání a mnohá jsou ještě před námi. Je to krok vážný, proto i náročný a v jednání musíme být obezřetní. I proto to déle trvá. Chceme v souvislosti s POV finančně posílit Pojišťovnu, personálně vylepšit a posílit management. Očekáváme, že by naše „hledání“ mělo proběhnout do konce června letošního roku. Obracím se na vás s prosbou, abyste po zvážení vyslechnuté zprávy o činnosti pracovní skupiny, kterou přednese paní JUDr. Čížková uložili statutárnímu orgánu, tj. výkonnému výboru SH ČMS, který plní tuto roli vůči HVP, a.s., aby zodpovědně rozhodl o tom, který z adeptů to bude. Pojišťovna i v souvislosti s rozjezdem POV musí být řádně zajištěna, mít odpovídající výši rezervních fondů a trvale vykazovat solventnost, a to je velmi náročné na finance. My jsme zatím malí (HVP), a proto i zranitelní a pojišťovací trh nejedná v rukavičkách. Chce to i kvalitní reklamu, marketing a kvalitní tým ve vedení společnosti.

Pár slov k majetku.
Informovali jsme vás o připravované záměně pozemku zde v Přibyslavi. V souladu s našimi záměry jsme vyměnili pozemek „octárny“ za pozemek Zámeckého parkoviště. Vše muselo proběhnout do konce loňského roku, výhodně pro nás 2:1 , a proto vás žádám o dodatečný souhlas k této transakci. Naším záměrem je odprodat i zbývající část objektu octárny včetně pozemku, a proto vás žádám o souhlas s tímto krokem.Dále vás žádám o souhlas ke zcizení majetku v Jánských Koupelích. Před cca 20 lety byly odprodány zahrádkářské parcely zaměstnancům ÚHŠ. Přičemž v tehdejší době došlo k chybnému vyměření pozemků a uvažovaný odprodej je veden narovnáním vlastnických vztahů k užívanému pozemku. Jedná se o pozemky z našeho pohledu okrajové, dlouhodobě nevyužívané a navíc ve svahu. Jde celkově o 397 m2 (Seidler, Novák, Ohnhauserová, Karger). V případě vašeho souhlasu jim tyto metry odprodáme.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Výkonný výbor v souvislosti s kontrolou naplňování činnosti SH ČMS do roku 2010 uložil všem ústředním odborným radám zhodnotit a předložit VV svůj podíl dle svých odborností na naplňování úkolů v oblasti:
 • postavení hasičů ve společnosti a na mezinárodní úrovni,
 • výstavby sdružení,
 • podpory činnosti jednotek SDHO a jejich odborná příprava,
 • preventivně výchovná oblast,
 • práce s mládeží,
 • oblasti společenského dění, historie a muzejnictví,
 • ekonomické oblasti.

Po vyslechnutí zpráv konstatoval, že úkoly jsou průběžně naplňovány a nastolovány pro nás ve vhodných chvílích k řešení a jsou průběžně plněny.
Řada našich záměrů je plněna nad rámec splnění úkolů, přijatých III. řádným sjezdem a napomáhá tak naplňovat naše základní poslání při ochraně života, zdraví a majetku spoluobčanů, při propagaci požární ochrany a výchově mladé generace.
Je jen na nás všech, abychom společně prosazovali rozvoj našeho hnutí a učinili dle našich možností vše pro jejich naplňování. Vedoucí rad vás v další části seznámí se svou činností a zaujmou stanoviska k plnění svých úkolů. Jsem přesvědčen, že naprostá většina našich členů aktivně žije v rámci organizace, že se nehoníme za proklamacemi a formálním naplňováním našich usnesení, ale aktivně svými postoji a činy přispíváme k dobrému jménu naší organizace.

Jsem přesvědčen, že i dnes musí hasičstvo prosazovat harmonický rozvoj své organizace, rozvoj svých společností. Naše úsilí proto směřujeme ke konstruktivnímu řešení otázek požární ochrany za současného zvýraznění podílu její dobrovolné složky. Jsme a budeme i nadále oporou svých obcí a měst při zabezpečování nejenom úkolů požární ochrany, ale i při veškerém svém společenském bytí. Jsme si vědomi, že to co děláme, děláme navíc, nad rámec svých občanských povinností pro své spoluobčany, a že jsme vždy připraveni na boj s ničivými živly v duchu našeho hesla: “Bližnímu ku pomoci, vlasti ku pospěchu“.
Dámy a pánové, konstatuji, že usnesení přijaté na minulém zasedání SS jsme splnili.
Chci vám ještě jednou poděkovat, rovněž tak i všem dalším funkcionářům a členům za vklad k rozvoji činnosti našeho hnutí, za vaši práci ve prospěch SDH, obcí a měst při zabezpečování požární ochrany, výchovy mládeže, společenského a kulturního života, a udržování trvale dobrého jména našeho Sdružení.

Děkuji za pozornost

2 C)

Zpráva o hospodaření SH ČMS od posledního jednání SS OSH

Z pověření VV SH ČMS vystoupil k hospodářským otázkám Ing. Jirota. Stručně okomentoval dosažené výsledky v roce 2007, které byly ovlivněny zejména tvorbou a rozpuštěním rezerv na opravu nemovitostí. V závěru roku byl od HVP a.s. odkoupen za zůstatkovou účetní cenu movitý majetek, který užívá ÚHŠ Bílé Poličany.
V roce 2008 se u některých položek vyvíjí skutečnost odchylně od předpokladu schváleného podzimním shromážděním starostů OSH, proto byl v písemné formě předložen návrh jeho změny. Poté seznámil s pohledávkami mezi OSH a SH ČMS v roce 2008. Seznam aktuálních pohledávek obdrželi všichni starostové OSH písemně před jednáním SS. V této souvislosti Ing.. Jirota uvedl, že s některými OSH (Cheb, Jeseník) byla uzavřena dohoda o splácení pohledávek. Odvod členských příspěvků OSH Sokolov byl uhrazen v hotovosti v termínu 31. 3. 2008; většina dlužníků provede odvod v příštím týdnu. Pokud zmíněné pohledávky nebudou uhrazeny do 20. 5. 2008, zašle Kancelář SH ČMS urgenční dopis.
V závěru požádal Ing. Jirota Shromáždění starostů OSH o schválení výsledků hospodaření za rok 2007, předloženou změnu rozpočtu na rok 2008 a vzetí na vědomí stavu pohledávek mezi SH ČMS a OSH.

3) Zpráva o činnosti ÚKRR za rok 2007

PhDr. Juráň - seznámil přítomné členy s činností Ústřední kontrolní a revizní rady v roce 2007. Nejdůležitější kontroly, kterými se ÚKRR v uplynulém období zabývala okomentoval a sdělil přítomným členům SS OSH přijatá opatření z jednání této rady. Ve své zprávě se zmínil o tom, že je nutné důsledněji dodržovat schválený "Soubor předpisů SH ČMS", přijímat usnesení s určením termínů a odpovědnosti. Navrhuje stanovit do IV. sjezdu SH ČMS ve spolupráci s ústředními odbornými radami harmonogramy plnění, odstraňovat negativní poznatky, urychlit průnik informací do KSH a SDH. V závěru své zprávy poděkoval všem hasičům, kteří ve svých funkcích pracují svědomitě a poctivě a vyzval všechny přítomné starosty OSH, aby těmto hasičům vytvářeli optimální podmínky pro jejich další práci.

Shromáždění starostů bere na vědomí roční zprávu o činnosti ÚKRR za rok 2007.

4) Zpráva o činnosti všech ÚO Rad za rok 2007

Předsedající Ing. Karger, na základě ústní žádosti několika starostů OSH požádal přítomné, aby se vyjádřili k návrhu na vynechání bodu č. 4. Následně nechal o tomto hlasovat.

  Usnesení č. 5/2008:
  Shromáždění starostů OSH schvaluje, aby byl vynechán bod č. 4.
  ( Hlasování: pro: 53 proti:0 zdržel se: 3)

  Hlasování : schváleno

5) Legislativní předpisy -změna Statutu čestných titulů a vyznamenání

Ing. Richter seznámil přítomné členy SS OSH se změnami Statutu čestných titulů a vyznamenání a požádal přítomné o souhlas hlasováním.

Shromáždění starostů OSH schvaluje změnu článku 9 Statutu čestných titulů a vyznamenání "Medaile za mezinárodní spolupráci", odstavec první takto: "uděluje se zahraničním partnerským hasičským a záchranářským organizacím, jejím členům, cizím státním příslušníkům a ve výjimečných případech též fyzickým a právnickým osobám ČR, které se mimořádně zasloužily o rozvoj mezinárodní spolupráce hasičů a záchranářů."

  Usnesení č. 6/2008:
  (Hlasování: pro: 56 proti: 0 zdržel se: 0)

  Hlasování : schváleno

6) Výsledky činnosti a hospodaření společnosti s vlast.podílem SH ČMS za rok 2007

Ing. Kubeš - generální ředitel HVP, a.s.
Ve své zprávě zrekapituloval hospodaření HVP, a.s. v roce 2007. HVP, a.s. dosáhla v r. 2007 předepsaného pojistného ve výši 335,5 mil. Kč. Hrubý zisk po zdanění činil 3,14 mil. Kč.
Uvedl příčiny nesplnění plánovaných cílů:

 • přechod z účtování o ročním předepsaném pojistném na účtování o splátkách pojistného, přičemž průměrná délka splátky v HVP, a.s. je 10 měsíců
 • výrazné navýšení technických rezerv, a to meziročně o 35 mil. Kč v hrubé výši a 17 mil. v čisté výši.
Ing. Josef Kubeš - informoval o tom, že se jim dosud nepodařil prodej nemovitosti v Michli za částku 141 mil. Kč.
Dále zdůraznil, že se jim osvědčil prodej pojišťování po internetu, zejména pojištění povinného ručení, na jehož provozování obdrželi od ČNB v listopadu 2007 licenci.
Ve zprávě také informuje o personálních změnách, které proběhly na ekonomickém úseku HVP, a.s. Do ekonomického úseku byl přijat RSDr. Josef Jermář (starosta OSH Mladá Boleslav), vedením tohoto úseku je pověřena Ing. Reichlová. V závěru svého vystoupení ubezpečil všechny přítomné, že HVP, a.s. má všechny předpoklady k tomu, aby prosperovala a zrychlila tak svůj vývoj k lepším hospodářským a obchodním výsledkům.

 

Ing. Kříž, MBA-generální ředitel VPO, a.s. - seznámil přítomné členy s auditovanými výsledky hospodaření VPO, a.s., které znázornil na grafech a demonstroval je prostřednictvím diaprojektoru. Přítomným členům SS OSH byl rozdán písemný materiál -Hospodářské výsledky a zhodnocení roku 2007 společnosti VPO, a.s. Obrat 193,6 mil. Kč, podnikatelská činnost 105 mil. Kč, prodej nemovitostí 88,8 mil. Kč.
 • Hospodářský výsledek 27 mil. Kč, výsledek očištěný od vlivů z minulosti a prodeje majetku 33 mil. Kč.
 • V současné době podepsána smlouva o prodeji nemovitosti v Plzni, připravují prodej nemovitosti v Opavě.
 • V tomto měsíci bude splacen úvěr, zapůjčený od SH ČMS.
 • Přes program KPO je možné objednávat pneumatiky a příslušenství ve firmě Barum, za zvýhodněných podmínek.

Ing. Kříž, MBA - sdělil přítomným členům SS OSH, že finanční situace ve VPO, a.s. je v současné době stabilizována a obchod zaznamenává při stávajících cenách nárůst.
V závěru svého vystoupení uvedl, že věří v pokračování dobré spolupráce s SH ČMS.

Shromáždění starostů OSH bere na vědomí výsledky hospodaření HVP, a.s. a VPO, a.s. za rok 2007.

7) Zcizení majetku SH ČMS

Předsedající Ing. Karger informoval přítomné členy SS OSH o odprodeji a směně pozemků v majetku SH ČMS a požádal přítomné o souhlas hlasováním.

  Usnesení 7/2008:

 • Shromáždění starostů OSH schvaluje dle čl. 89 odst. 5 Stanov SH ČMS odprodej pozemků v majetku SH ČMS LV č. 104 v katastru obce Moravice parcely č. 1060/2, 1060/4, 1060/5 a 1060/6, dříve parcely 1066/2, zájemcům V. Seidlerovi, R. Novákovi, Ing. A. Ohnhauserové a Ing. J. Kargerovi (jedná se o travní porost o výměře 90 m2 a zahrada o výměře 307 m2).
 • Shromáždění starostů schvaluje dle č. 89 odst. Stanov SH ČMS směnu pozemků mezi MÚ Přibyslav SH ČMS uvedeného na LV č. 510 k.ú. Přibyslav č. parcely 4/3 o výměře 364 m2 a parcely č. 1/14 o výměře 481 m2, za parcelu č. 2024 o výměře 643 m2.
 • Hlasování: schávleno (Hlasování: pro: 56 proti: 0 zdržel se: 1)

8) Diskuse, vystoupení hostů

Ing. Miroslav Štěpán, generální ředitel HZS
Přivítal všechny přítomné členy SS OSH svým jménem, ale i jménem MV HZS. Ve svém příspěvku se zmínil o nových bezpečnostních pravidlech a služebních předpisech pro hasiče-záchranáře, které byly v loňském roce dokončeny, a v letošním roce vydány, a měly by hasičům sloužit minimálně 10 - 15 let. V průběhu května by se měly distribuovat na všechna SDH.
Ing. Štěpán se dále zmínil o mimořádné finanční dotaci ze státního rozpočtu na nákup lehkých zásahových oděvů a obuvi ve výši 300 mil. Kč, určené pro JSDH obcí JPO V.
Výběr dodavatelů zajistí HZS, co se týče distribuce, budou úzce spolupracovat se starosty jednotlivých OSH.

Ing. Štěpán pohovořil o tom, že se snažili zřídit zařízení civilní ochrany, toto se jim zatím nedařilo, proto rozšíří činnost JSDH obcí.
Závěrem poděkoval všem přítomným starostům za dosavadní spolupráci.
Lukeš (starosta OSH Tachov) reagoval na proslov Ing. Štěpána ohledně vydání "Bojového řádu" a požádal, aby tyto řády byly distribuovány i na OSH. Ing. Štěpán to přislíbil.

Ing. Jaroslav Besperát (náměstek generálního ředitele ČPP VIG, a.s.)
Informoval přítomné členy SS OSH, že ČPP, a.s. působí třetím rokem v rakouské společnosti VIG, a.s., v čele s generálním ředitelem RNDr. Jakubem Strnadem, Ph.D. Jejich pozice na trhu se stále upevňuje, ve srovnání s ostatními pojišťovnami se ČPP VIG, a.s. umístila na pátém místě. V loňském roce se jim podařilo uzavřít 700 tis. smluv pro pojistné ručení, což je zatím jejich rekord. Zároveň poděkoval HVP, a.s., která pro tuto společnost uzavřela 30 tis. pojistných smluv. Poděkoval také za spolupráci SH ČMS.

Ing. Besperát se v krátkosti zmínil o připravovaném semináři pro SH ČMS do Berlína, který se uskuteční ve spolupráci s HVP, a.s. a VPO, a.s. od 08. 05. 2008 - 10. 05. 2008.
Ing. Lusk - podrobněji informoval o průběhu tohoto semináře a sdělil, že případní zájemci se mohou ještě přihlásit u Bc. Aulického. Věří, že seminář všechny zaujme a bude pro zúčastněné přínosem v jejich další činnosti.

Výběr strategického partnera HVP, a.s. JUDr. Čížková - přednesla zprávu, ve které přiblížila nejdůležitější body, kterými se komise pro výběr strategického partnera HVP, a.s. na svých jednáních zabývala. Zopakovala jména členů výběrové komise:

 • Ing. Karel Richter
 • p. Lubomír Janeba
 • PhDr. Josef Juráň
 • Ing. Markéta Stržínková
 • Doc. Dr. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
 • JUDr. Zdenka Čížková

Dále zdůraznila, že o vstup do HVP, a.s. projevilo zájem 6 subjektů a 2 subjekty vyjádřily zájem obecně. Z těchto jednáních vyplynulo, že partneři, kteří vstoupí do HVP, a.s. mají zájem po určité době působení v HVP, a.s. získat majoritní podíl akcií, a podílet se tak na řízení společnosti.

Komise navrhla níže uvedená kritéria pro hodnocení nabídek:
 • Finanční přínos pro SH ČMS,
 • finanční přínos pro HVP, a.s.,
 • posílení pozice HVP, a.s., na trhu v ČR a silné finanční zázemí,
 • rozšíření trhu pro HVP, a.s., popř. i mimo území ČR,
 • know-how, marketing, propagace, lobbing,
 • posílení managementu,
 • doprovodné programy pro SH ČMS a jím ovládané subjekty,
 • další přínosy pro SH ČMS (např. možnost odkupu nemovitostí v Přibyslavi a Bílých Poličanech).

Vzhledem k tomu, že Ing. Čížková musela opustit jednání, vyzval předsedající Ing. Jan Karger přítomné členy SS OSH k diskusi k tomuto bodu.

Diskuse

Ing. Schulz, CSc. - (starosta Brno-město) uvedl, že při obdobných výběrech strategického partnera, jak v soukromém, tak státním sektoru, bývá zpravidla oslovena renomovaná poradenská společnost, která připraví potřebné podklady pro rozhodnutí. Doporučil, aby se v případě HVP, a.s. postupovalo obdobně.

Ing. Liška - upozornil přítomné členy SS OSH na to, že v případě ztráty majority SH ČMS v HVP, a.s., může dojít k tomu, že vedení SH ČMS nebude moci činnost v HVP ovlivňovat. Dále uvedl, že ve smlouvě s potenciálním partnerem HVP, a.s. by mělo být jasně definováno, jakým způsobem bude naloženo s akciemi členů SH ČMS a doporučil, aby v případě vstupu nového strategického partnera HVP, a.s. byly zachovány pro akcionáře SH ČMS stávající podmínky. Uvedl také, že podíl strategického partnera by neměl v začátcích svého působení v HVP, a.s. překročit 30% základního kapitálu HVP, a.s. Uvedl, že je nutno zajistit, aby do majetku SH ČMS přešel Hotel Přibyslav a areál v Bílých Poličanech.

p. Fabiánová (starostka OSH Vyškov) - k vystoupení JUDr. Čížkové sdělila následující:
Pokud není třeba strategického partnera HVP, a.s.hledat, tak jej nehledat.
Navrhuje a doporučuje:

 • Posílit management HVP, a.s. o odborníky na pojišťovnictví,
 • dát odborníky do představenstva společnosti z řad SH ČMS,
 • dát odborníky dozorčí rady i mimo řady SH ČMS.
 • Pokud je třeba partnera hledat navrhuje:

 • Převést Hotel Přibyslav a Bílé Poličany do vlastnictví SH ČMS,
 • partner pouze minoritní (30% akcií),
 • složit komisi z odborníků na finance, která se bude zabývat váhou kritérií a své závěry předloží na valné hromadě akcionářů HVP, a.s. a SS OSH na podzim.

Komisi navrhuje ve složení:

Ing. Jaroslav Schulz, CSc., Doc. Dr. Ing. Václav Liška, Ing. Ivan Jirota, JUDr. Zdenka Čížková.
(Zprávu předložila Kanceláři SH ČMS písemně a bude přiložena u zápisu SS OSH).

p. Žižka (starosta OSH České Budějovice) - sdělil, že pochopil, že komise HVP, a.s. hledá takového partnera, který by byl bohatý a nechtěl by v HVP, a.s. žádnou majoritu. Dále uvedl, že o vstupu strategického partnera do HVP, a.s. by měl rozhodovat pouze sjezd. JUDr. Čížková - přislíbila, že v komisi pro výběr strategického partnera budou všechny dotazy a podněty prokonzultovány a výsledky jednání budou sděleny na příštích jednáních VV SH ČMS.

Různé

Ing. Homolková-Němečková - seznámila přítomné členy s akcemi, které na úseku mládeže v uplynulém období proběhly. Zmínila se o akci Bambiriáda, která v letošním roce slaví 10.výročí svého vzniku. V souvislosti s tímto jubileem podalo SH ČMS společně se sdružením Pionýr, DUHA a Salesiánské hnutí mládeže podali ČRDM návrh na přidělení mimořádných ocenění v rámci ceny Přístav. VS tento návrh podpořilo.
Dále informovala o tom, že úsek mládeže získal od MŠMT na svou činnost dotaci v roce 2008 ve výši 17,2 mil. Kč z toho 1 200 000 Kč je dotace investiční.
Uvedla změny, které se promítnou do vyplňování formulářů, při vyúčtování dotací. Jednotlivá OSH budou tato vyúčtování posílat na Kancelář SH ČMS pouze v elektronické podobě což výrazně zjednoduší zpracování souhrnného vyúčtování za SH ČMS. Dotace určená na provozní náklady OSH bude vyúčtována na jednom formuláři bez ohledu zda se jedná o provoz či MTZ. Dotace na provozní činnost OSH bude zaslána v plné výši do konce června 2008, zbývající dotace budou poskytnuty na základě vyúčtování.

Podařilo se obnovit akreditaci na školení vedoucích táborů na rok 2008.

Mezi dalšími důležitými akcemi uvedla blížící se MČR hry Plamen a dorostu v Trutnově, kvalifikaci družstev MH v Petrovicích a II.Festival přípravky SH ČMS tamtéž.

Pazdera (starosta OSH Tábor) - navrhl zrušit části textu Směrnice hasičských soutěží, konkrétně Čl. 7, bod č. 4 - přestupy. Návrh předložil písemně, svůj příspěvek okomentoval a uvedl v něm i zdůvodnění. (Úplné znění zprávy bude přiloženo k originálu Zápisu ze SS OSH v Kanceláři SH ČMS).

Ing. Homolková-Němečková - reagovala na připomínku p. Pazdery vzhledem k úseku mládeže a uvedla, že na tomto úseku je rozhodně nutné zachovat možnost přestupů. Připustila, že princip centrální evidence dle trvalého bydliště není pro naše sdružení zcela přirozený, ale zkušenosti ukazují, že je naprosto funkční. Vyjádřila přesvědčení ÚORM, že je správné, že období kdy jeden člen SH ČMS respektive "závodník" vlastnil několik průkazů z různých SDH je za námi. Přestupy ponechávají svobodu rozhodnutí o působení člena v určitém družstvu v dané sezóně a nenutí ho měnit členství z jednoho SDH do druhého. Pro další ročníky dojde k upřesnění tiskopisu Přestupní lístek "respektive Oznámení o působení v soutěžní sezóně ročníku hry Plamen atd. ". Evidence přestupů podle členství v SDH by byla samozřejmě možná a je pro SH ČMS přirozená a žádoucí, ale nejprve musí být splněna podmínka centrální evidence členské základny, kdy po zadání jednoho rodného čísla do systému již nebude možné ho před jeho odhlášením zadat v jiném okrese znovu. Po té je změna přestupního sytému naprosto logická.

Ing. Richter - doplnil diskutující a uvedl, že bychom měli umožnit mladým, nastupujícím hasičům možnost sportování, podporovat je a vytvářet jim tak, co nejlepší podmínky.

Předsedající Ing. Karger - přečetl přítomným písemný dotaz od pana Pokorného - člena ÚKRR, který podotýká, že ve Výroční zprávě 2007 není uvedena zpráva o činnosti OR hospodářské. Jaká jsou doporučení této rady k projednávaným ekonomickým otázkám?

Ing. Liška - reagoval na dotaz p. Pokorného. Sdělil, že Výroční zpráva za rok 2007 uvádí v tabulkové části Finanční zpráva - ekonomické údaje strukturované do tabulek a textů pro vnitřní potřebu a pro potřebu centrálních orgánů, zejména z hlediska přidělených dotací. Hospodářská rada se zabývala ekonomickými materiály dne 10. 4. 2008, vzala je na vědomí bez připomínek a doporučila je předložit SS OSH. Průběžné plnění závěrů III. sjezdu SH ČMS za ekonomickou oblast odsouhlasila ÚORH na svém jednání 10. 4. 2008 a předložila je VV a jako podkladový materiál pro vystoupení p. starosty na SS OSH.

Křesťan ( starosta OSH Klatovy) - navrhl zajistit levnějšího výrobce pro udílené medaile. Cena za medaili je v současné době 260 Kč, popř. doporučil nakoupit stužky v hodnotě 40 Kč.

K proškolování a vzdělávání členů doporučil, aby ústředí proškolilo starosty, popř. funkcionáře ústředních odborných rad a ti pak školili své členy SDH.

Ing. Karger -( ÚHŠ Jánské Koupele) apeloval na přítomné funkcionáře, aby se více zajímali o vzdělávání, které univerzity v Jánských Koupelích a Bílých Poličanech nabízí. Doporučil členy SDH více motivovat. Zmínil se o tom, že ÚHŠ nabídla Moravě 10 kurzů zdarma, přesto se žádný z nich neuskutečnil. Ing. Karger o tomto vzdělávání informoval i představitele vlády, s kterými se vedení v tomto roce sešlo.
Mají připravený seminář zaměřený na základní dokumenty, Ing. Karger nechal hlasovat, kdo by se z přítomných členů a starostů semináře zúčastnil.

Žižka (starosta OSH České Budějovice) - se zmínil o přečíslování postupu soutěží SDH. Navrhl : 1 kolo okrsek, 2 kolo okres, 3 kolo kraj, 4 kolo republika

Jeník (starosta OSH Nymburk) - doporučil při jednáních VV SH ČMS a SS OSH více pozornosti věnovat hasičské tématice. Pochválil dosavadní činnost HVP, a.s. a VPO, a.s..
Podpořil pokračování vzdělávání na univerzitách v Jánských Koupelích a Bílých Poličanech. Doporučil přehodnotit dokument vzdělávání, který byl vypracován, navrhl věnovat dokumentu o vzdělávání více pozornosti. Dále uvedl zaměřovat se více na činnost preventistů a zabývat se více hasičskou činností.

9) Projednání a schválení usnesení

Předseda návrhové komise p. Lubomír Janeba seznámil přítomné se závěry návrhové komise, která vypracovala návrh usnesení a doplnila připomínky.
Ing. Jan Karger vyzval sčitatele ke zjištění účasti starostů OSH před hlasováním o usnesení. (přítomno:58).

  Usnesení č. 8/2008:
  Shromáždění starostů OSH schvaluje přednesený návrh usnesení.
  (Hlasování: pro:58 proti: 0 zdržel:0)

  Hlasování : schváleno

10) Závěr jednání

V závěru Ing. Karger poděkoval všem přítomným členům za připomínky a náměty k diskutovaným bodům a sdělil, že toto jednání bylo plodné a posunulo tak činnost v hasičské oblasti dál.
Popřál všem přítomným starostům OSH, ať se jim práce daří, přináší jim radost a popřál jim bezpečnou cestu domů.

Předsedající: Ing. Jan Karger
Zapisovatel: Jana Krejčová
Ověřovatelé: Pavel Doubrava, Miroslav Lukeš

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017