Domů » Orgány SH ČMS » Archiv Shromáždění starostů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska » Usnesení ze shromáždění starostů SH ČMS dne 26.4. 2008, CHH Přibyslav
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes596
mod_vvisit_counterVčera396
mod_vvisit_counterTento týden2072
mod_vvisit_counterMinulý týden2082
mod_vvisit_counterTento měsíc5746
mod_vvisit_counterMinulý měsíc7244
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096178801
Usnesení ze shromáždění starostů SH ČMS dne 26.4. 2008, CHH Přibyslav Tisk
Čtvrtek, 18 Prosinec 2008 10:11
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Římská 45, 121 07 Praha 2

U S N E S E N Í

shromáždění starostů OSH, konaného dne 26. dubna 2008 v CHH Přibyslav

Shromáždění starostů OSH po projednání přednesených zpráv a informací o činnosti společností, ve kterých je SH ČMS zakladatelem a následné diskusi a p ř i j í m á následující

u s n e s e n í :

k bodu 2

Shromáždění starostů OSH
  • schvaluje průběžnou zprávu o činnosti VV SH ČMS od posledního shromáždění starostů OSH.
  • schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření SH ČMS za rok 2007
  • schvaluje - zprávu o hospodaření SH ČMS za rok 2007
   • průběžnou zprávu o hospodaření SH ČMS v roce 2008 a návrh změn rozpočtu SH ČMS na rok 2008
   • bere na vědomí stav pohledávek mezi SH ČMS a OSH
  • bere na vědomí informaci JUDr. Čížkové o činnosti pracovní komise pro výběr strategického partnera HVP a.s. s výjimkou ve zprávě uvedeného návrhu na usnesení SS OSH
  • ukládá pracovní skupině pověřené hledáním a předběžným jednáním se zájemci o kapitálový vstup do HVP a.s., projednat na svém nejbližším jednání náměty a připomínky vyslovené v diskusi po přednesené zprávě JUDr. Čížkové. Následně informovat výkonný výbor SH ČMS o dalších záměrech činnosti pracovní skupiny.

k bodu 3

Shromáždění starostů OSH
 • bere na vědomí roční zprávu o činnosti ÚKRR za rok 2007

k bodu 5

Shromáždění starostů OSH
 • schvaluje změnu článku 9 Statutu čestných vyznamenání a titulů „Medaile za mezinárodní spolupráci“,odstavec první takto :“uděluje se zahraničním partnerským hasičským a záchranářským organizacím,jejím členům,cizím státním příslušníkům a ve výjimečných případech též fyzickým a právnickým osobám ČR,které se mimořádně zasloužily o rozvoj mezinárodní spolupráce hasičů a záchranářů“.

k bodu 6

Shromáždění starostů OSH
 • bere na vědomí výsledky činnosti HVP,a.s.
 • bere na vědomí výsledky činnosti VPO,a.s.
 • ukládá zástupcům SH ČMS v orgánech společností HVP a.s., VPO a.s. a FE spol. s r.o. trvale prosazovat cíle a záměry, které povedou ke splnění hospodářských cílů těchto subjektů pro rok 2008

k bodu 7

Shromáždění starostů OSH
 • schvaluje dle čl. 89 odst. 5 Stanov SH ČMS odprodej pozemků v majetku SH ČMS LV č. 104 v katastru obce Moravice parcely č.1060/2,1060/4,1060/5 a 1060/6,dříve parcely 1066/2, zájemcům V. Seidlerovi, R. Novákovi, Ing. A. Ohnhauserové a Ing. J. Kargerovi (jedná se o travní porost o výměře 90 m2 a zahrada o výměře 307 m2).
 • schvaluje dle čl. 89 odst. Stanov SH ČMS směnu pozemků mezi MÚ Přibyslav SH ČMS uvedeného na LVč. 510 k.ú. Přibyslav č. parcely 4/3 o výměře 364 m2 a parcely č. 1/14 o výměře 481 m2 za parcelu č. 2024 o výměře 643 m2

k bodu 8

Shromáždění starostů OSH
 • ukládá vedení a výkonnému výboru vyhodnotit diskusní příspěvky a přijmout v návaznosti na ně vhodná opatření včetně zaslání odpovědí diskutujícím, kterým jejich dotazy nebyly zodpovězeny na jednání Shromáždění
 • ukládá starostům KSH a OSH vstoupit do jednání s HZS v záležitostech týkající se nákupu výstroje (zásahové oděvy a zásahová obuv) pro JPO V

k bodu 9

Shromáždění starostů OSH
 • schvaluje usnesení SS OSH ze dne 26. dubna 2008

V Přibyslavi dne 26. dubna 2008

Předsedající SS OSH: Ing. Jan Karger
Předseda návrhové komise: Lubomír Janeba

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017