Domů » Orgány SH ČMS » Archiv Shromáždění starostů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska » Usnesení a zápis ze shromáždění starostů SH ČMS dne 13.10. 2007, CHH Přibyslav
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes607
mod_vvisit_counterVčera396
mod_vvisit_counterTento týden2083
mod_vvisit_counterMinulý týden2082
mod_vvisit_counterTento měsíc5757
mod_vvisit_counterMinulý měsíc7244
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096178812
Usnesení a zápis ze shromáždění starostů SH ČMS dne 13.10. 2007, CHH Přibyslav Tisk
Čtvrtek, 18 Prosinec 2008 10:09

Zápis z řádného jednání shromáždění starostů OSH, konaného
dne 13. 10. 2007 v Přibyslavi


Přítomni : dle prezenční listiny

starostové OSHze 77 přítomno 68;nepřítomno 9
starosta SH ČMSpřítomen 1; 
VV SH ČMSze 18 přítomno 14;nepřítomno 4
ÚKRRze 14 přítomno 1;nepřítomno 2

tzn. přítomno 69 ze 78 pozvaných účastníků s rozhodujícím hlasem, tj. 87%, shromáždění starostů OSH je usnášení schopné.

  Hlasování : schváleno

1) Zahájení jednání, schválení hostů a volba pracovních komisí, schválení programu

Náměstek starosty p. ing. Jan Karger v úvodu přivítal přítomné členy SS a zvlášť přivítal níže uvedené hosty tohoto jednání.

 • Ing. Josefa Kubeše – předsedu představenstva a GŘ HVP,a.s.
 • Ing. Miloše Kříže, MBA-předsedu představenstva a GŘ VPO, a.s.
 • Ing. Ivanu Laitlovou – předsedkyni DR VPO, a.s. a místopředsedkyni představenstva a ekonomickou ředitelku HVP, a.s.
 • Ing. Pavla Paulena, MBA – člena představenstva a obchodního ředitele VPO, a.s.
 • Ing. Jaroslava Besperáta- obchodního ředitele a člena představenstva ČPP, a.s.
 • Ing. Ctibora Luska– manažera obchodu ČPP, a.s.
 • p. Oldřicha Přibyla – redaktora Hasičských novin
 • Zástupce firmy KONEKTEL
 • Dále informoval o tom, že je ohlášen p. Jiří Čunek, 1.místopředseda vlády ČR a ministr pro místní rozvoj ČR, který by se měl dostavit v průběhu jednání.
  Usnesení č. 3/2007: 1) Shromáždění starostů OSH schvaluje účast hostů na jednání.

  Hlasování: pro :68, proti : 0, zdržel :0

Ing. Karger- přečetl program pro jednání SS OSH.

Poštou zaslány materiály:
 • Zabezpečení výročních valných hromad sborů, výroč. val. hromad okrsků
 • Komentář k plnění rozpočtu na r. 2007 a rozpočet 2007
 • Komentář k návrhu rozpočtu na r. 2008 a návrh rozpočtu na r. 2008
 • Seznam adres a telefonů OSH
 • Bc. Aulický při prezentaci rozdal dodatečné materiály:

 • Plán práce vedení SH ČMS, VV SH ČMS, SS OSH na rok 2008
 • Metodický pokyn pro soutěž „Požární ochrana očima dětí“ pro r.2008
 • Kalendář soutěží pro rok 2008
 • Vyhlášení školení pro rozhodčí soutěží mládeže SH ČMS – KS I.
 • VPO, a.s. předala členům SS OSH seznam aktuálního stavu zboží na skladech

Ing. Karger – připomněl členům SS OSH, že dochází ke změně říjnového termínu pro jednání SS OSH , které se bude konat 18.10.2008 v Přibyslavi.

2) Shromáždění starostů OSH schvaluje předložený program jednání s tím, že body č.3) a 4) budou projednávány jako jeden bod .

  (Hlasování : pro :68, proti : 0, zdržel : 0)

Volba zapisovatele :

Jana Krejčová

  Hlasování : schváleno

Volba ověřovatelů:

Jaroslav Petřina - OSH Příbram
Jan Černík – MSH Praha

  Hlasování : schváleno

Volba skrutátorů:

Ing. Ivan Jirota
Ing. Karel Barcuch
Vladislav Štefl
Jan Novotný

  (Hlasování : pro: 68 proti: 0 zdržel se: 0 )

  Hlasování : schváleno

Volba návrhové komise :

VV SH ČMS :

Lubomír Janeba

 

Praha :

Jan Černík

- MSH Praha

Středočeský kraj :

Zdeněk Moutelík

- OSH Beroun

Jihočeský kraj :

Jiří Novák

- OSH Písek

Plzeňský kraj :

František Hanus

- OSH Plzeň-sever

Karlovarský kraj :

František Matoušek

- OSH Sokolov

Liberecký kraj :

Bc.Jiřina Brychcí

- OSH Jablonec nad Nisou

Ústecký kraj :

Jaroslav Pém

- OSH Louny

Královehradecký kraj :

Eva Steinerová

- OSH Jičín.

Pardubický kraj :

Rudolf Makkai

- OSH Chrudim

Kraj Vysočina :

František Grubauer

- OSH Havlíčkův Brod

Jihomoravský kraj :

Jitka Fabianová

- OSH Vyškov

Zlínský kraj :

Josef Bernátík

- OSH Zlín

Moravskoslezský kraj :

Mgr. Jan Dumbrovský

- OSH Opava

Olomoucký kraj :

Jan Brabec

- OSH Prostějov

  (Hlasování : pro: 67 proti:0 zdržel se: 1)

  Hlasování : schváleno

2) Zpráva o činnosti SH ČMS za I. pololetí roku 2007

Ing. Richter– přednesl přítomným členům SS OSH zprávu o činnosti SH ČMS v uplynulém období.

Přivítal všechny vrcholné představitele našeho Sdružení v Přibyslavi na pravidelném podzimním jednání SS OSH a informoval, že se scházíme proto, abychom nastínili a zabezpečili chod naší organizace v nastávajících měsících, získali informace o hospodaření SH ČMS za I. pol. letošního roku, prodiskutovali návrh rozpočtu na rok 2008 a přijali zajištění zabezpečující průběh VVH včetně zaměřené činnosti v nastávajícím kalendářním roce.

Rovněž budeme seznámeni s výsledky činnosti a hospodařením našich společností v první polovině letošního roku a chceme Vás seznámit s nabídkou nového ochranného oděvu a novým typem vysílačky pro členy v JSDHO.

VV našeho Sdružení se sešel dvakrát, vedení čtyřikrát, jednou společně s hospodářskou radou.

Sledovali jsme jeden cíl-plně zabezpečit plánované centrální akce, realizovat podněty a úkoly, které vyvstaly v průběhu II. a III. čtvrtletí letošního roku. Chci vás seznámit s chodem událostí v tomto mezidobí, informovat o aktuálním stavu a návrzích některých řešení. Ne vždy je však žádoucí hlasitě reagovat, je mnohdy prozíravější vyčkat vhodného klimatu, a to zejména při realizaci kroků, které v zájmu celku musíme řešit a přitom zachovat chladnou mysl, což zvyšuje reálně naději pro jejich zdárné řešení.

Dále zrekapituloval sled událostí, a to těch nejdůležitějších, stěžejních a propagujících naši činnost v řadách široké veřejnosti.

V letošním mezidobí proběhla v rámci SH ČMS řada akcí mezinárodního charakteru. Mnozí z vás byli na semináři v rakouském Salzburgu. Měli jsme možnost díky ČPP si přiblížit poznatky z organizace PO v Rakousku. Prologem tohoto výjezdu byla zajímavá exkurze v Mnichově věnovaná prohlídce hasičského muzea a centrální požární stanice v hl. městě německého Bavorska. Vše další se odehrávalo především v jedné z devíti rak. spolkových zemí –Salzburgu. Je neoddiskutovatelný fakt, že ochrana před požáry, haváriemi a jinými druhy katastrof je postavena na dobrovolnosti. Pouze ve městech nad 100 tisíc obyvatel profesionální stanice. PO je zemskou záležitostí, to znamená, že o ni rozhoduje 9 rakouských zemí samo, nerozhodují o ní centrální orgány. Země Salzburg má v hl. městě s 515 tis. obyvateli jednu profesionální stanici, kterou jsme rovněž měli možnost zhlédnout a v celé zemi působí 119 SDH. Země má celkově 16 640 členů SDH a z toho 10 051“mokrých“ hasičů.Velký dojem v nás zanechala zemská hasičská škola. Školou ročně průměrně projde na 3000 absolventů kurzů. V diskusi padla otázka, zda zaměstnavatel je v A povinen uvolnit dobrovolného hasiče k zásahu.

Dozvěděli jsme se, že není. V návaznosti bylo řečeno, že je uvolňují proto, že by neobstáli před svým svědomím a znemožnili by se před veřejností, propadli by lidsky i politicky. Ušlou mzdu hradí hasiči obec. Zemský velitel přitom zdůraznil, že ani nechtějí, aby jejich uvolňování z práce k zásahu bylo zakotveno v zákoníku.

Tento volený zemský velitel dále řekl, že systém požární bezpečnosti a IZS postavený na dobrovolnosti Rakousku vyhovuje, plně se osvědčil a myšlenka na širší profesionalizaci nikoho ani nenapadne.

Toto řešení považuje za podstatně úspornější-šetří finanční zdroje. Mají nepoměrně méně obslužného personálu tzn. suchých hasičů v kancelářích.

To právě umožňuje věnovat více prostředků na pořízení moderní techniky.V závěru semináře převzal ředitel CHH Přibyslav z rukou Adolfa Schinnerla, předsedy Mez. komise historie CTIF Dekret o udělení, jako prvnímu hasičskému muzeu členských zemí CTIF, statutu mezinárod. muzea CTIF. I my jsme ocenili úsilí rak. funkcionářů dobrovolného hasičstva a předal jsem zemskému veliteli a víceprezidentovi CTIF Antonu Brandaurovi medaili SH ČMS za mezinárodní spolupráci I. stupně a součinnost Adolfa Schinnerla, zejména za úsek historie, byla oceněna medailí za mezinárodní spolupráci III. stupně.

Hlavním organizátorům zdařilého semináře- v pořadí již čtvrtého – u této příležitosti bylo uděleno naše vysoké ocenění a med. ZZ obdržel Ing. Jaroslav Besperát a medaili sv. Floriána p. Ctibor Lusk.

Ve dnech 14.-17.6. jsme byli spolupořadateli IV. hasičských slavností v Litoměřicích. V jejich prologu proběhl seminář Poddunajské komise CTIF. Tato aktivita se již schází 5 let a u nás probírala otázky požárního sportu. O jeho tradicích v ČR referoval Stanislav Pumprla, vedoucí ústř. odborné rady velitelů a Lucie Novotná z SDH Řeporyje, která se věnovala mládežnickým soutěžím. Mimo jiné zde bylo zdůrazněno, že bývalé Československo vneslo velký vklad do rozvoje požárního sportu tím, že před 35 lety v roce 1972 založila dětskou a mládežnickou hru Plamen. V Evropě jsme jednou z nejúspěšnějších zemí v tomto sportovním odvětví a ze dvou posledních olympiád CTIF (Kuopio –2001, Varaždin-2005) naši hasiči dovezli domů nejvíce medailí a stali se celkovými vítězi. Semináře se kromě našich účastníků zúčastnili zástupci dobrovolných hasičů ze Slovenska, Maďarska, Slovinska, Chorvatska, Německa a Polska.Účastníky konference přijal na radnici starosta města Litoměřice a velký příznivec hasičů p. Ladislav Chlupáč.

Již tradičně jsme vzdali hold této velké slavnosti has. tradic, historických požárních stříkaček, automobilů, praporu i uniforem. Demonstrovali jsme tak náš vztah k vlastní historii a úctu k práci našich předků, ukázali z jakých kořenů se téměř před 150 lety zrodilo organizované české hasičské hnutí. Byli to právě hasiči, kteří po uvolnění politických poměrů v monarchii na svých praporech deklarovali naše cíle nejen vlastenecké, ale také humanistické. Vyšívali je zlatými nitěmi. „Vlasti ku prospěchu, bližnímu ku pomoci“

Slavnosti se zúčastnila řada hostů mezi nimi, kromě již zmíněných zahraničních has. delegací byli: ministr vnitra Dr. Ivan Langer- který mimo jiné připnul k našemu Čestnému praporu Sdružení stuhu, I. nám. MV pan Ing. Jaroslav Salivar, del. GŘ HZS ČR na čele s ředitelem generálmajorem Ing. Miroslavem Štěpánem, biskup Litoměřické kapituly, která slavila 950 let

své existence Pavel Posád zástupce gener. štábu armády ČR generálmajor Pugzik Alois a brig. gen. Michal Pařut, velvyslankyně Filipin Karmelita Rodzigues Salas, předseda bezpečnostní komise Svazu měst a obcí a starosta Uherského Brodu p. Ing. Kryštof Ladislav a nemohu opomenout čestného předsedu org. výboru-nositele řádu sv. Floriána býv. přednostu OÚ v Litoměřicích pana Josefa Pohla.

Ve výčtu osobností, které se zúčastnily v průběhu slavnostního křtu III. dílu knihy „Historické stříkačky“ nechybí ani místopředseda vlády ČR a senátor parlamentu ČR p. Alexandr Vondra a náměstek ministra obrany p. Ing. Jaroslav Kopřiva.

Na deset tisíc, především hasičských návštěvníků zhlédlo práci zlatých rukou našich hasičů, kteří oživili historická vozidla, stříkačky a jiné hasební pomůcky, které nejen v minulosti zachránily životy, zdraví a majetek svých bližních. Chci zdůraznit, že nejen v Litoměřicích, ale i na Pyro-caru v Přibyslavi, o kterém budu hovořit za chvíli, ale i při jiných slavnostních příležitostech a výročích SDH dáváme hasičské i nehasičské veřejnosti na vědomí, že nejsme zahleděni do své bohaté minulosti, ale především hledáme způsoby a možnosti k tomu, abychom se na současné úrovni technického rozvoje jako jedna z nejvýznamnějších součástí

IZS starali o ochranu životů a zdraví lidí, majetku i naší krásné krajiny.

Všem těm, kteří se podíleli na této jedné z nejvýznamnějších akcí hasičstva letošního roku na čele s předsedou org. výboru Jíndřichem Hejdukem, CHH, OSH Litoměřice, pracovníkům Kanceláře a funkcionářům Ústředí děkuji.

Že se nám práce daří, že se naše krajské organizace zviditelňují svědčí i ta skutečnost, že u příležitosti svátku sv. Floriána z rukou hejtmana kraje Vysočina RNDr. Miloše Vystrčila, jako první krajské sdružení obdrželo nově vyšitý hasičský prapor KSH VYSOČINA. A před zhruba dvěma týdny při přijetí reprezentačních kolektivů Jihočeského kraje naše v pořadí druhá kraj. organizace obdržela z rukou svého hejtmana p. RNDr. Jana Zahradníka prapor krajské organizace. Oběma krajům i za vás gratuluji a věřím, že tento slavnostní akt nebyl poslední a budou následovat další.

Je již tradicí, že každoročně počátkem července probíhá mistrovství ČR ve hře Plamen a soutěžích dorostu. Po deseti letech bylo hostitelským městem opět ZLÍN, kde se zúčastnilo 15 nejlepších kolektivů mladých hasičů ze všech krajů ČR. Zápolení nejmladších bylo náročné a řada výkonů si zasloužila známku nejvyšší kvality. Družstva se střídala ve vedení, což zejména ocenila skvělá tribuna a jak bylo napsáno v HN –Zlínští se určitě nemohou vymlouvat , že o mistrovství našich „mladých nevěděli, protože po oba dva dny fandové vytvořili bouřlivou atmosféru. Objevila se řada talentů a v běhu na 60 m s překážkami mezi děvčaty byla nejrychlejší Markéta Šejbová, časem 13,47. V kategorii chlapců zvítězil Jakub

Pelej z Nevcehle, časem 12,68 sec. a stali se tak ozdobou celé soutěže. Celkově zvítězilo družstvo PIPEKO ze Středočeského kraje před Lukavicí (PUA) a domácími z Brumova.

Po ukončení soutěže našich nejmladších přispěchali do Zlína vítězové krajských kol dorostenců a dorostenek o celkovém počtu 30.

Atmosféra byla opětovně přátelská a vysoce sportovní výsledky byly výborné. V dorostu zvítězili borci z Bystrého v Orlických horách před Vlčnovem , pořadatelského kraje a Michálkovicemi z Ostravy.Mezi děvčaty zvítězil SDH Písková Lhota, reprez. Středočeský kraj před Borovou z Moravskoslezského kraje a Pěnčín z Libereckého kraje.Dobře připravené mistrovství za doprovodu pěkného slunečného počasí bylo ukončeno za dobrého pocitu všech aktérů a s pocitem, že stálo být za to u toho.

Je proto mou povinností všem aktérům poděkovat, zejména těm domácím, kteří odvedli obrovský kus práce v přípravě, ale i při vlastním průběhu, rozhodčím, radě mládeže a zkrátka všem, kteří věnují svůj volný čas našim nástupcům.

O první sobotě v měsíci září probíhal tradičně „Pohár starosty“ SH ČMS. Pořadatelství bylo svěřeno SDH Huť z obce Pěnčín, nedaleko Jablonce, která slavila zároveň 130. výročí svého založení. Tato víska patří mezi nejlepší sbory na okrese a svému věhlasu nezůstala nic dlužna.

Jen počasí pořadatelům oslav a poháru do noty nehrálo. Ovlivnilo to i počet soutěžních kolektivů, řada z nich díky dlouhotrvajícímu, předcházejícímu dešti nepřijela.

I přesto soutěž měla odpovídající gradaci. Mimo našich PD se zúčastnili i 1. PD ze Saska, které celkově obsadila 9. místo. Byl připraven skvělý doprovodný program, přišla řada hostů včetně nám GŘ HZS ČR ing. Miloše Svobody, zástupců krajského ředitelství, starostky OSH i starosty Libereckého kraje. Den vyvrcholil k večeru taneční produkcí.

Mistrovství ČR družstev SH ČMS v kategorii M a Ž proběhlo v pěkném prostředí na stadionu Viktorie Plzeň. 32 PD se sjelo do Plzně v pátek, kdy probíhaly tréninky, zejména seznámení se soutěžními PPS. V podvečer za účasti hejtmana Plzeňského kraje, zást. města, řady poslanců a senátorů, zahr. delegací z Polska, Maďarska a Slovenska, představitelů našich a.s. a řady sponzorů, proběhlo slavnostní zahájení , které bylo umocněno v pochodujícím tvaru asi 30 historickými prapory. Po uvítání našich soutěžících a hostů promluvil I. náměstek MV ČR p. ing. Jaroslav Salivar a hejtman kraje p. Dr. Zimmermann. V rámci zahájení proběhlo moderované odpoledne s ukázkami z činnosti hasičů a výstava historické a současné PT. Za účasti genmjr. ing. Miroslava Štěpána, řed. HZS kraje Ing. F. Pavlas předal do užívání automobilový žebřík k zabezpečení akceschopnosti domácích prof. hasičů. Na tomto mistrovství jsme využili poprvé služeb záchranného praporu z Rakovníka, celé tři dny vzorně pečoval o stravu všech účastníků. Počasí přálo, stadion bouřlivě povzbuzoval, atmosféra výborná a závodníci se odměnili kvalitními výkony. Nemohu nezdůraznit, že padl vynikající český rekord v běhu na 100 m překážek v kategorii muži. Poprvé byla českým hasičem pokořena hranice 16 vteřin při oficiálním závodě. Podařilo se to závodníkovi z SDH Havířov Michalovi Staňkovi, který časem 15,99 sek. vytvořil nový národní rekord. Blahopřeji mu ještě jednou za nás za všechny.

Opětovně i zde musím všem organizátorům, TČ, funkc. kraje a ústředí poděkovat za zdar soutěže.

Nejenom u nás probíhají soutěže, ale i u našich přátel v okolních zemích. Naše delegace se zúčastnily národních soutěží: v rakouském Burgenlandu, které se zúčastnil za nás starosta KSH Jihočeského kraje Václav Žižka, na Slovensku byli soutěže přítomni náměstek starosty Josef Netík, předseda ÚKRR Josef Juráň a starosta KSH Zlínského kraje Josef Krajča. V Polsku vedl na národním mistrovství delegaci ved. ústř. odborné rady velitelů a člen VV SH Stanislav Pumprla. Členy delegace byli starosta KSH Moravskoslezského kraje Leoš Kuběna a zást. řed. ÚHŠ J.K. Petr Vícha.

IV. mistrovství Evropy koněspřežných stříkaček v polském Křivini jsem se společně s prvním náměstkem starosty Lubomírem Janebou zúčastnil osobně. Jako pořadatelská země příští mezinárodní hasičské soutěže jsme vypravili delegaci na XVI. dětskou soutěž, abychom získali přehled a podklady pro kvalitní zabezpečení organizace závodů v Ostravě ve složení: nám. Janeba, Netík, Karger a člen VV Slamečka Jan. Za ČNK CTIF se zúčastnili soutěže členové národního org. výboru Ing. Richter, Z. Nytra- řed. HZS Moravskoslezského kraje a Tomáš Lefner, rovněž byli přítomni zást. statutárního města Ostrava zastoupené nám. primátora a řed. odboru zahr. styků. Delegace splnily svá poslání a jejich dokumentace a poznatky budou využity v průběhu příprav ostravské olympiády.

V uvedených dnech jsem společně s členem VV SH a starostou Libereckého kraje Milanem Navrátilem byl účasten Sjezdu polských dobrovolných hasičů ve Varšavě. Ve svém vystoupení jsem zdůraznil rozvoj vztahů mezi SDH obou zemí, nezištnou výměnu i pomoc, kterou partneři vůči sobě vykonávají, ocenil úsilí za společnou snahu a náměty pro získání grantů z EU či umožnění provedení prac. semináře nás starostů a členů VV či ÚKRR v polském Slezsku. Byla oceněna spolupráce udělením stuhy III. stupně k ústřednímu praporu a předána medaile III. stupně za mezinárod. spolupráci prezidentovi Pawlakovi. Reakce polských přátel byla velice příznivá s ubezpečením jejich dalšího rozvoje a prohloubení.

Dovolte mně pár slov k vnitrosvazovým otázkám. Víme všichni, že naše org. jednotky nemají zkušenosti z tkz. podvojným účetnictvím. Výjimku pro nezisková obč. sdružení končí letošním rokem. Učinili jsme koncepční kroky prostřednictvím Kanceláře SH a jeho ek. odboru a vyvíjíme úsilí v přípravě programu, který by umožnil našim org. jednotkám jeho dobrovolné využití. Do nekonečna v souladu s právem EU to nepůjde. Předpokládáme, že do tří let bychom byli schopni individuálně vést účetnictví event. všem org. jednotkám SH ČMS.

I proto jsme žádali parlament ČR o prodloužení výjimky. Ne všichni jsou tomu nakloněni.

V parlamentu proběhlo první jednání o tomto problému a bylo rozhodnuto řešit výjimku ve zkráceném procesním jednání, tzn., že po projednání ve výborech bude plénem přijat závěr. Obrátili jsme se na všechny parlamentní kluby se žádostí o pochopení a podporu. Doufáme, že nám bude vyhověno, a že získaný čas využijeme k přípravě programu účetnictví pro potřebu celé org. výstavby SH ČMS.

Dále jsme se obrátili na pana ministra vnitra se žádostí o podporu dobrovolných hasičů při úpravách zákoníku práce v souvislosti s jejich uvolňováním zásahové činnosti, event. absolutoriu odborné přípravy.

Byli jsme ubezpečení, že zákon o PO dostatečně řeší tento problém a změna zákoníku v tomto směru není nutná. Tak uvidíme.

Máme připraveny podklady u sympatizujících poslanců v případě nastolené změny zákona dotýkající se náhrad při nemoci, aby dobrovolní členové zařazeni do IZS byli lépe odškodněni v případě jejich nemoci, aby obdrželi náhr. mzdy v plné výši.

V neposlední řadě , jak jsem vás již posledně informoval, by mělo dojít k setkání členů vedení sdružení a členů podvýboru pro IZS zde v Přibyslavi. Čekali jsme na dokončení stavebních úprav.

V závěru této pasáže bych chtěl připomenout, že dotace na nákup nové mobilní požár. techniky by měly zdárně pokračovat a cca 50 nových automobilů pro zásahové jednotky by v r. 2008 měly obdržet s dotací státu v max. výši 2 mil Kč. Je rovněž potěšitelné, že vláda ČR počítá s navýšením fin. náhrad pro JPO III a II., které v souvislosti se zásahovou činností dlouhodobě stagnovala. Tato kapitola by měla být navýšena o 50 mil. Kč. I o těchto záležitostech chceme s poslanci v podvýboru IZS jednat a najít shodu v pohledu na věc.

Všichni dnes již víme, že jsme pověřeni organizací velké mezinárodní hasičské soutěže členských zemí CTIF, která proběhne definitivně ve dnech 19.-26.7. v Ostravě na městském stadionu ve Vítkovicích v r. 2009. V mezidobí došlo k setkání nás zást. domácího org. výboru s představiteli statut. města Ostravy.Panu primátorovi a jeho ek. náměstkovi jsme nastínili celkový program a seznámili je s významem této veliké mezinárodní akce, které se zúčastní 175 PD soutěžících v klasických disciplínách +140 rozhodčích, z toho 23 našich, 30 PD soutěžících v PS +50 rozhodčích, z toho 6 našich a 55 soutěžních družstev mládeže + 60 rozhodčích z toho 5 našich. Celkově se tedy zúčastní 2790 soutěžících hasičů a 250 rozhodčích. Česká republika bude zastoupena 10 soutěžními PD v klasic. disciplínách, 3 soutěžními PD v PS v kategoriích muži-profesionálové a dobrovolní a v kategorii ženy – 1 reprezentačním výběrem. Většina účastníků bude bydlet v areálu Vysokoškolských kolejí v Ostravě –Porubě- kyvadlová doprava, děti v areálu 3 škol cca 10 min. od stadionu a vedení CTIF v přilehlém hotelovém zařízení A tom. Mezinárodní organizační výbor CTIF již 2x navštívil Ostravu a dosáhli jsme pro nás velmi příznivých podmínek z pohledu organizátorů. Soutěžit se bude po více jak 20 letech s nářadím tuzemské výroby včetně požárních stříkaček a hadic, které tradičně byly doménou rakouské fy Rossenbauer. Je to opravdu úspěch, který nemá v CTIF soutěžících obdoby. Naši zástupci právě dnes jednají ve finském Turku na mezinárodní komisi mládeže pod vedením naší kolegyně-náměstkyně starosty Ing. Němečkové a Ing. Nytry, ředitele HZS Moravskoslezského kraje o detailech průběhu mládežnické soutěže. Obdobné jednání se zástupci CTIF – soutěžní komise pro dospělé proběhne v listopadu let. roku v Ostravě, kde rovněž dopilujeme detailní požadavky a def. podepíšeme protokol o podmínkách průběhu soutěží. Zatím mimo termínu konání soutěží, kde došlo k jeho posunu o týden byly naše návrhy akceptovány(termín ve shodě s vedením CTIF byl zabukován se všemi hl. aktéry- spolupořadateli o týden dřív již 1 rok).

Mládežnická reprezentace se zúčastnila v druhé půlce července ve švédském Revinge XVI. mezinárodní soutěže mládeže CTIF. V soutěži chlapců nás reprezentovalo družstvo z Chlumce n/Cidlinou a v soutěži dívek družstvo z Pískové Lhoty. Obě družstva skončila na velmi pěkných pátých místech a národní výbor velmi kladně jejich výsledky ocenil. Organizace soutěže měla řadu nedostatků, počínaje ubytováním a konče vlastní soutěží. Podmínky pro účastníky nebyly vyhovující a co bylo nejhorší, zřejmě to nikomu nevadilo.Vše jsme si zaznamenali,analyzujeme je, abychom za dva roky neučinili stejné chyby. V úterý tj. 9.10. zasedal NV CTIF, který na základě rozboru a našeho spol. návrhu s ČHJ a MHJ rozhodl o pravidlech pro reprezentaci.V kategorii PS budou v Ostravě ČR reprezentovat reprezentanti

HZS ČR a SH ČMS. Je nutné podotknout, že v září let. roku Ostrava uspořádala po druhé otevřené Mistrovství Evropy profesionálních družstev. Reprezentace HZ ČR(ČR I.) obhájila absolutní vítězství a stala se již podruhé za sebou MISTREM.

Naše reprezentace startovala pod hl. ČR II. mimo soutěž, v roce 2005 by v nezredukovaném pořadí skončila na 7. místě. Letos své umístění vylepšila a neredukovaně by skončili mezi absolutně světovou špičkou profesionálních týmů na 5. místě. Důvěra v naše trenéry, pány Pěkného, Prodělala a Musila se vyplatila. Kolektiv budujeme od Varaždinu a začíná elitní kategorii šlapat na paty. V disciplíně PÚ dnes není lepších kolektivů než závodníci ČR. Vytváříme si tím reálný předpoklad pro obhájení pozic z Varaždinu.

V kategorii“tradiční disciplíny“ atraktivní zejména štafetovým během může ČR reprezentovat ve všech kategoriích celkem 10 kolektivů.

Základní dělení je na PD mužů a žen a to mladší a starší. Proto jsme se rozhodli počátkem roku 2006 organizovat Svatovácl. pohár, jehož cílem je dát příležitost sborům, které tyto netradiční disciplíny cvičí a již získali zkušenosti na mezinárodní úrovni, ale především přitáhnout nová družstva, která se této soutěží začínají věnovat. Chceme, aby jejich úroveň stoupala a abychom maximálně využili té příležitosti, že mezinárodní hasičské soutěžese bude konat v Ostravě a i tuto kategorii obsadili maximálním počtem PD.

Druhé klání O Svátovácl. pohár proběhlo 30. září nejen v duchu sportovního zápolení, ale také ve formě školení pro rozhodčí, instruktáží a výkladu pravidel pro nové kolektivy.

Školení rozhodčích proběhlo pod vedením dvou našich kolegů s mezinárodní certifikací a to pány Vlastimilem Košťálem a Jiřím Bláhou a mělo velmi dobrou úroveň. Vlastní soutěž proběhla na stadionu ve Dvoře Králové nad Labem a to již s prototypem nového plastového tunelu. Přihlásila se dvě PD z Chlumce nad Cidlinou, Bystré v Orlických horách, Michálkovice, Vlčnov a přijeli rovněž hasiči ze Slovenska, z Nového Mesta nad Váhom. V kategorii žen startovala družstva: SDH Chlumec nad Cidlinou, Písková Lhota, Velké Meziříčí, Vlčnov. Rovněž přijela děvčata v kategorii B, z Frýdku Místku, SDH Bahno.

Všichni účastníci tj. soutěžící, rozhodčí, vedoucí a trenéři si tuto soutěž pochvalovali, umožnila jim nejen závodit, ale především se prozkoušet navzájem z pravidel a získat praktické návyky pro vlastní průběh soutěže. Celkově nejlepší byli hasiči ze Slovenska, kteří přispěli svojí kvalitou ke zdárnému průběhu. Příští třetí ročník bude otevřenou kvalifikací pro Ostravu a ukazuje se, že i zde máme kolektivy, které mohou úspěšně vystoupit na Mezinárodní olympiádě. ¨Je nutné poděkovat UHŠ Bílé Poličany, personálu zámku, stanici HZS ve Dvoře Králové nad Labem, již zmíněným školitelům, ale i rozhodčím a všem ostatním spoluorganizátorům za významnou pomoc při zabezpečování průběhu této soutěže, která jak věříme zapustí v českém hasičském hnutí své kořeny.

V kategorii „Hasičská mládež“ nás budou reprezentovat celkově tři kolektivy.

Předsednictvo ČNV CTIF prodiskutovalo naše možnosti, zhodnotilo stávající výsledky našich zástupců za posledních deset let na mezinárodních hasičských olympiádách, kde nás vždy zastupovala požární družstva z Chlumce nad Cidlinou a Pískové Lhoty. Jejich postavení v této kategorii je u nás neochvějné a věkem v r. 2009 budou v ideální skladbě pro tuto soutěž.

Jednomyslně jim proto udělilo tkzv. „Zelenou kartu“, aby nerušeně mohli právě v Ostravě vygradovat své sportovní výkony. Protože jako pořádající země máme možnost postavit tři družstva, kvalifikace příštího roku rozhodne o tom, komu připadne možnost v Ostravě startovat. Je to jistě vysoké ocenění mládeže SH ČMS na mezinárodních soutěžích a svědčí o kvalitě práce tohoto úseku.

Předsednictvo rovněž hovořilo ve vztahu k Ostravě o propagačních materiálech, suvenýrech, doprovodných akcích apod. Již dnes máme potvrzeno, že u příležitosti této olympiády v Ostravě budeme spoluzabezpečovat vydání příležitostné poštovní známky, která vyjde v emisním plánu na rok 2009 u vydavatele poštovních známek, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Česká pošta zřídí přímo na stadioně poštovní přepážku s příležitostným razítkem, obálkou a rovněž by měly být v prodeji známky, vydané ke 140. výročí Vzniku českého dobrovolného hasičstva(Ing. Miroslav Špaček, Jan Horský).

Poslední informace v tomto bloku je z Valné hromady CTIF dne 20.9.2007 v Mondorfu v Luxemburgu. Naši organizaci ČNV CTIF zastupovali I. náměstek SH ČMS pan Lubomír Janeba a Ing. Jiří Chalupa.

Ve své zprávě mimo jiné prezident Walter Egerr uvedl, že hasiči potřebují v EU jednotný hlas. Proto CTIF začíná úzce spolupracovat s Evropskou komisí, respektive s GŘ pro životní prostředí – odborem pro civilní ochranu. I proto se představitelé CTIF zúčastní ve dnech 2.-3-11.2007 druhého Mezinárodního fora CO, které proběhne v Bruselu.

Valné hromady CTIF se již rovněž zúčastnil zástupce komise pan Hans Helmuth Dierks z odboru pro CO. Bylo zrušeno členství v Bosně a Gruzii, které neplatily tři roky členské příspěvky. Nově přistoupily Angola a Nový Zéland a 8 firemních zástupců. V přípravě jsou nové internetové stránky CTIF. Valná hromada v roce 2009 se uskuteční v Ostravě. Na závěr plénum volilo víceprezidenty CTIF. Z 11 kandidátů se volilo 7, zvoleno však bylo jen 6. Do funkcí byli zvoleni pánové: Anton Brandauer (A), Ralf Ackermann (D), Alexander P. Chuprian (R), Tore Eriksson (SV), Luther Fincher (USA), Denis Davis (VB). Poté byla valná hromada ukončena.

Ve dnech 7. až 9. září jsme zde v Přibyslavi uspořádali dosud největší setkání techniky, hasičů i nehasičské veřejnosti v historii našeho Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Akci jsme nazvali Pyro- Car '07 - svět požárních automobilů, jejich řidičů, strojníků a osádek. Navzdory deštivému a chladnému počasí, které na střední a severní Moravu přineslo krátkodobé záplavy a v jejich atmosféře se rozšířila fáma, že jsme akci zrušili, se ve druhém zářijovém víkendu sjelo na přibyslavské letiště přes 300 požárních automobilů. V naprosté většině to byly vozy, které jsou v souladu s vyhláškou ministerstva vnitra č. 35 z roku 2007 zařazeny jako výjezdové automobily jednotek sborů dobrovolných hasičů měst a obcí. Jak jsme již dříve deklarovali, hlavním motivem setkání byla skutečnost, že obě vlády, minulá i současná, v posledních dvou letech uvolnily vždy 100-150 mil. korun na nákup nové mobilní techniky. Našim prvotním cílem bylo poskytnout starostům měst a obcí, velitelům jejich jednotek, řidičům a strojníkům a všem tzv. mokrým hasičům přehled o současných mobilních prostředcích. Kladli jsme důraz na výjezdová auta, která také - na rozdíl od již tradičního setkání historické techniky v Litoměřicích - na přibyslavském letišti dominovala. Převážný podíl přítomných automobilů byl vyroben nebo repasován či rekonstruován v posledním desetiletí, nebo pětiletí, dokonce přijela auta z loňské a letošní produkce, včetně současných tzv. konstrukčních vlajkových lodí. Akce tedy měla mimořádný technický význam a podle ohlasů dala dobrovolným a podnikovým hasičům větší přehled o současné mobilní technice než mezinárodní veletrh Pyros, který počítá především s přítomností manažerů a vzhledem k tomu, že končí už před víkendem, mnohým ani nedává možnost podívat se na novou techniku ve volném čase. Také čeští, polští a němečtí výrobci požárních nástaveb vyjádřili spokojenost. Mluví o překvapivě živém zájmu o techniku, s jakým se na poněkud "studených" veletrzích nesetkávají. Oceňují, že na Pyro - Caru mohli současnou produkci předvést za mnohonásobně menší náklady. Jak uváděli, účast na veletrzích je přijde až na milión korun, které konec konců musí zahrnout do prodejní ceny svých výrobků. Někteří výrobci nás dokonce vyzývají, ať v podobné akci pokračujeme a říkají, že v tom případě by nevystavovali v Brně, jelikož o státních zakázkách se tam v systému výběrových řízení již nerozhoduje a oslovit jednotky našich sborů, zastupitelstva měst a obcí je pro ně organizačně i ekonomicky výhodnější na Pyro - Caru, než na Pyrosu. Chtěli jsme touto akcí rovněž podpořit české výrobce požárních nástaveb, proto jsme do organizačního výboru pozvali ředitelé THT Polička a SPS Slatiňany. Obě továrny sehrály aktivní roli v přípravě náročné akce. Polička Pyro-Car zatraktivnila pozváním několinásobného vítěze rallye Paříž - Dakar Karla Lopraise, který přijel ve své soutěžní Tatrovce. Slatiňany se díky tomu, že část své produkce věnují komunálnímu programu, aktivně postaraly o sociální zázemí, hygienu a zásobování pitnou vodou. V Evropě jednotného trhu se nemůžeme uzavírat ani před zahraničními výrobci, pro technický pokrok je nutná zdravá soutěživost a technická konfrontace. V tom smyslu Pyro Car obohatila jedna z největších továren. Mám na mysli Zieglera, který z Německa přivezl 7 nejmodernějších aut, a současného tzv. středoevropského tygra ve výrobě požárních nástaveb - polskou továrnu ISS Wawrzaszek. Tak řečeno košem nám dal - ovšem k jeho škodě - jen rakouský Rosenbauer. Poprvé se nám podařilo navázat spolupráci s podvozkáři - své podvozky v nových třídách s ekologickými motory EURO 4 zde předvedla kopřivnická Tatra, české zastoupení italské firmy Fiat - Iveco a pražská Avia Ashok. Když k tomu připočteme výrobce a prodejce zásahových obleků, přileb, dýchacích přístrojů, osvětlovací techniky, čerpadel, hadic a dalšího hasičského zboží, oprávněně dojdeme k závěru, že Pyro Car byl sice krátkým, ale svým způsobem ojedinělým veletrhem, na němž naši zasahující hasiči získali technickou osvětu z první ruky, jakou jinde nepoznají. Není však možné pominout ani společenský význam Pyro - Caru. Po oba dny na letišti panovala atmosféra pospolitosti hasičské i nehasičské veřejnosti, přátelství lidí. Jak nám napsal jeden účastník - cituji: "Bylo tam navzdory zimě a dešti vlídno". Myslím, že to poznal i patron Pyro - Caru - hejtman kraje Vysočina dr. Miloš Vystrčil, který se zúčastnil slavnostního zahájení spolu s generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru Miroslavem Štěpánem, místopředsedou parlamentu ČR Kasalem, poslanci Bičíkem a Černým, senátorem Novotným, starostou města Přibyslav Štefáčkem a dalšími hosty. Hejtman se na letiště po absolvování maratónu dalších akcí v celém kraji večer vrátil a mezi hasiči pod deštníkem setrval ještě dvě hodiny. Nebylo jednoduché připravit tuto akci včetně stravování a sociálního zázemí, vždyť osádky vozů na letišti žily dva až tři dny a ve stanech tam nocovaly. Odmítli jsem cateringové společnosti a dali jsme šanci předvést se s polními kuchyněmi okolním sborům. Jejich zásluhou bylo na letišti vytvořeno přes 2 tisíce většinou krytých míst k sezení a byla po 3 dny a noci poskytována kvalitní teplá strava. I to přispělo k vysokému renomé. I v nepříznivém počasí přišlo na Pyro - Car podle našeho odhadu 10 tis. lidí, starosta města Přibyslav odhaduje účast dokonce na 15 tisíc. Možná je pravdě blíže, když vezmeme v úvahu, že naše hasičské muzeum zde na zámku o onom víkendu navštívilo 1200 lidí. Pokud jde o ekonomiku akce, nijak jsme na Pyro - Car nedoplatili, i když jsme od sborů nevybírali účastnický poplatek, jak se to běžně děje na soutěžích nebo v Litoměřicích. Příjmy z reklamy, sponzorských darů a výstavních poplatků firem pokryly, i když jen těsně, náklady na pronájem letiště, energie, hudební soubory a další režijní výdaje. Chtěl bych poděkovat celému organizačnímu výboru, jehož práci devět měsíců řídil jednatel Fire Edit a šéfredaktor Alarm-revue hasičů a záchranářů Ivo Havlík. Uznání patří technické četě, která prakticky tři dny a tři noci z letiště neodešla, a které veleli starostové SDH v Dobré Stanislav Hospodka a SDH v Žižkově Poli Milan Pátek. Samozřejmě mezi vesměs pozitivními ohlasy jsou i kritické připomínky. Nejčastěji se týkají kapacity záchodů, kterou jsme nedokázali odhadnout, ozvučení celého letiště a vizuálního informačního systému. Získali jsme cenné zkušenosti a budeme připomínky a náměty analyzovat. Není však třeba brát v potaz některé agresivní výkřiky na internetových serverech. Dá se poznat, že většina z nich pochází od lidí, kteří v Přibyslavi ani nebyli, nebo od zfrustrovaných jedinců, kterým dělá potěšení shodit cokoli a vulgarizovat každou tvůrčí diskusi. S potěšením proto konstatuji, že na Pyro - Caru nebyl jediný negativní jev, který by musel řešit organizační výbor nebo dokonce policie, jak se to nezřídka stává na masových akcích. K velkým pozitivům patří, že dopravní policie, která v neděli pod letištěm dávala dýchat každému ze tří stovek řidičů požárních aut, zaznamenala pouze jediný případ zbytkového alkoholu v krvi u šoféra, který odjížděl už ráno. V nedělní podvečer neležel na rozsáhlé letištní ploše jediný kelímek a silnice z letiště do města byla očištěna od bláta a umytá. Jak to nesrovnat s různými czechteky? Budeme nyní přemýšlet co dál. Kraj Vysočina ústy svého hejtmana vyjádřil přání Pyro Car v příštím roce zopakovat, aby zapustil kořeny a potom ho pořádat ve dvouleté až tříleté periodě. Počátkem tohoto týdne jsem byl informován, že komise pro cestovní ruch kraje iniciativně, aniž nás napadlo o to žádat, Pyro- Car zařadila mezi evropsky významné akce pořádané na Vysočině, což údajně otevírá cestu ke krajské dotaci a snad také k evropským fondům. V nejbližší době proto svoláme organizační výbor a rozhodneme o budoucnosti akce, která - jak se prokázalo - má pro naše Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska mimořádný technický i společenský význam. Nechci předbíhat, ale zřejmě vyslyšíme volání po repríze v příštím roce, především s ohledem na skutečnost, že v roce 2009 pořádáme mezinárodní hasičské soutěže CTIF v Ostravě a na její přípravu budeme muset soustředit všechny síly. Dále bychom Pyro - Car "rotovali" asi co dva event. tři roky. O výsledku samozřejmě budete informováni.

Dovolte mi pár slov k našim a.s.. Na minulém jednání jsme přijali závažná rozhodnutí, která pozitivně ovlivňují činnost obou společností. Za to vám děkuji a jsem přesvědčen, že rozhodnutí nastartovala řadu pozitivních kroků ve prospěch obou institucí zabezpečujících jejich činnost a revitalizaci.

HVP, a.s. se zavázala vybudovat nový hotel Přibyslav pro potřebu i naší organizace a k zabezpečení komplexních služeb pro CHH. Při obědě sami uvidíte, jak se práce daří a jak toto zařízení v danou chvíli pracuje. Na jeho vybudování byla vynaložena úctyhodná částka přesahující 30 mil. Kč, které pojišťovna musela nad rámec vyprodukovat , chtěla-li dodržet slovo. Valná hromada pojišťovny stanovila cíle, o kterých jsme rozhodli na shromáždění starostů. (Hospodářský výsledek před zdaněním 15 mil. Kč a předpis pojistného 390 mil. Kč).

V diskusi její činnosti zazněla v tomto sále i kritická slova z úst starosty OSH Brno-město.

Členové našeho sdružení působící v DR naší pojišťovny iniciovali řadu kroků, které mají jediný cíl-prosperitu společnosti. Byla přijata řada konkrétních opatření, řeší se i personální otázky: nejslabší místo v rozvoji pojišťovny je obchod. Nedaří se tak jak bychom chtěli, ačkoliv stávající výsledky dávají dnes reálný předpoklad k jejich naplnění. V zájmu kvality poskytovaných služeb proto dozorčí rada po důkladné analýze rozhodla odvolat s okamžitou platností člena představenstva Ing. Jaroslava Dekastello. Zároveň doporučila představenstvu jeho odvolání z postu ředitele úseku obchodu a tvorby produktů a dočasně pověřit Ing. Jana Jonáčka řízením úseku. Předpokládáme, že bude následně zvolen do představenstva a vnese oživení do obchodní činnosti. Důvěru zaměstnanců a bohaté zkušeností má.

Víte, že usilujeme o získání licence na POV(Pojištění odpovědnosti vozidel). ČNB zatím nevydala souhlas. Mimo jiné jí vadí kapitálové propojení z VPO, a.s. a to zcela zásadně. V návaznosti na opatření a přijatou koncepci vládou ČR od 1.1.08 vstoupí v platnost nová zákonná úprava o insolventnosti.

I to je důvod, aby HVP odešla z VPO, a.s. a eventuálně neohrožovala svým dalším setrváváním ve VPO svou vlastní činnost.

SH ČMS nemá prostředky na nákup akcií ve VPO v držení HVP a proto vedení a členové hospodářské rady doporučili umožnit snížení základního kapitálu VPO a.s. o podíl HVP a.s. a PH a.s. ve výši 75.710 Kč. Je to jediné řešení, které známe , je to řešení, které je průchozí.

Snížením kapitálu se SH ČMS stane rozhodujícím vlastníkem VPO a.s. s 99 % podílem.

Jsme přesvědčeni, že tento vynucený krok prospěje oběma společnostem a nám umožní lépe využít svého potenciálu při směrování činnosti ve společnostech. Sumárně nic neztratíme, ale naopak v dalších krocích můžeme o svém vlastnictví svobodně a samostatně rozhodnout.

Kroky, které činíme ve VPO a.s jsou rovněž zásadní a přinášejí postupné zlepšování situace.

Vzali jsme ve prospěch VPO a.s. půjčku, řádně ji zajistili a spolurozhodujeme o jejím využití.Výzbrojna se revitalizuje, dochází ke zlepšení nejen obchodní činnosti, ale vrací se jí důvěra obchodních partnerů a řada výrobců obnovila konsignační sklady ve VPO a dnes je již obchodní síť dobře zásobována a lépe spravována. Kroky, které vedení činí jsou reálné a důvěryhodné, vedou VPO k zabezpečení soběstačnosti a prosperity. Na valné hromadě VPO a.s. byl po projednání VV zvolen do DR Bc. Jan Aulický.

Ještě pár slov k zámku, sídlu CHH . Jak jsme využili dotačních peněz vidíte nejlépe sami.

Desetimilionová injekce nám hodně pomohla a umožnila realizovat rozsáhlé opravy.Je připravena i výměna pozemků s městem Přibyslav.

Již jsem hovořil o ocenění Mezinárodní organizace CTIF certifikační listinou , která tomuto zařízení byla udělena jako první hasičská organizaci v Evropě, která tento doklad kvality muzejní práce získala. Na nedávných mezinárodních rozhovorech v rakouském Haagebergu, z rukou prezidenta CTIF by předána i smaltovaná tabule zmíněného certifikátu. To nejdůležitější nakonec. Archiv CHH dne 3.9. byl zaregistrován odborem archivní správy a spisové služby MV ČR. To nám umožní na tomto úseku žádat o dotace, ale zejména jsme dosáhli mety po které prahneme delší dobu. Navíc chci připomenout, že pro potřebu depozit jsme pronajali halu bramborárny, která má nejen dobrou polohu , ale je i prostorná, suchá s betonovou podlahou a rekonstruovanou střechou. Máme zájem ji odkoupit a využívat ji pro depozitní, výstavní a výukové účely.

Pár slov k událostem, které proběhly v nedávné době:

Navštívil mě GŘ ČR pan Kasík, po 2 hodinové příjemné debatě jsme došli k závěru o výhodné spolupráci a podpoře jeden druhého.

Daří se nám to v regionech a je toho zapotřebí i celostátně.

Získáme mediálního partnera, který nám umožní řadu vstupů do celostátního vysílání, z námi pořádaných akcí. Kancelář Sdružení ve spolupráci s programovým ředitelstvím započala ladit náměty a podněty pro naše další zviditelnění a činnosti preventivního charakteru. Je to o to cennější, že máme na co navázat a umožní nám to cíleně oslovovat občanskou veřejnost. 20.9. proběhlo Svatováclavské díkůvzdání záchranářům s připomenutím jejich nezastupitelné služby spoluobčanům při katastrofálních záplavách, které postihly řadu krajů v létech 1997 a 2002. Z rukou pana arcibiskupa Vlka, předsedy ekumenické rady církví pana Černého a náměstkyně primátora hl. města Prahy paní Kousalíkové jsem převzal pro naši širokou členskou základnu Svatováclavskou medaili.

Toto vysoké ocenění zároveň obdrželi představitelé policie ČR, armády ČR, HZS ČR. Navíc dva naše sbory jako výraz ocenění jejich práce při povodních, jmenovitě SDH Bzenec a SDH Bohušovice nad Ohří, obdrželi z rukou těchto představitelů čestná uznání.

Zcela určitě by si to zasloužili desítky dalších SDH. Ale ocenění byla dvě a volba padla na tyto zasahující jednotky.

Ve středu tento týden proběhlo slavnostní Zasedání fakulty FBI Vysoké školy báňské-technické univerzity, které se konalo u příležitosti 5. výročí jejího založení. Na její jednání byla přizvána i naše organizace. Byla oceněna oboustranně prospěšná spolupráce, včetně spolupůsobení při zabezpečení dálkové školy PO našeho sdružení, univerzity třetího věku a zabezpečení základního kurzu pro nováčky HZS z řad studentů oboru PO. Náměstek starosty

SH ČMS ing. Jan Karger převzal z rukou děkana zlatou medaili fakulty FBI.

Minulou sobotu v Chocni naši nejmenší měly svůj Festival. Zúčastnilo se ho jedenáct přípravek, které se svými učitelkami a hasičskými vedoucími na překrásném stadionu za vynikající péče místních hasičů a našich členů Ústřední rady mládeže ukázaly své nadšení, svůj elán a zájem o naše řemeslo. Je neuvěřitelné co dokážou a mám z této průkopnické akce velmi dobrý pocit, pocit radosti i hrdosti nad našimi kamarády, kteří věnují svůj čas a znalosti ve prospěch těch nejmenších. Děkuji všem, včetně naší Moniky, Honzy, Pepy, Šárky, Nadě a dalších, starostou

Ústí nad Orlicí Emilem Duškem počínaje a starostou SDH Choceň konče.

V závěru roku si chceme v Bílých Poličanech připomenout 50. výročí Ústřední hasičské školy, instituce, která dala naší organizaci řadu kvalitních a obětavých funkcionářů. Chceme se sejít v rámci jednání rozšířeného výkonného výboru SH se starosty KSH , ke kterým mám prosbu, aby s sebou přivezli na toto setkání dva absolventy naší DŠ. Rovněž pozveme žijící představitele, kteří působili v našich orgánech v minulosti, pedagogy, instruktory, partnery, představitele Královéhradeckého kraje a participujících organizací. Je to příležitost hodná bilance, ale i námětů do budoucna. Druhým naším svátkem, o kterém jsem se již zmínil je

35. výročí vzniku celostátní hry Plamen. I zde pozveme naše zasloužilé funkcionáře a přitom se chceme s Vámi poradit buď pozveme po jednom zasloužilém činovníkovi pracujícím na úseku mládeže z okresu a zajistíte jejich efektivní svoz anebo starost Krajského sdružení po věcném zvážení a konzultaci s Vámi přiveze s sebou tři funkcionáře dlouhodobě působící a pracující s mládeží ve vašem KSH. V obou případech bude pozváno více jak 100 hostů a proto vás žádám o dodržení stanoveného počtu účastníků. Jinak bychom místo oslav řešili problém téměř neřešitelný.

V závěru poděkoval všem našim funkcionářům a členům za vklad k rozvoji činnosti našeho hnutí, za práci ve prospěch SDH, ve prospěch našich obcí a měst při zabezpečování požární bezpečnosti, výchovy mládeže, kulturního života a udržování dobrého jména našeho sdružení.

3), 4) Zpráva o hospodaření SH ČMS za I.pololetí 2007, návrh rozpočtu na r. 2008, zaměření činnosti SH ČMS na r. 2008 ,plány práce a zajištění VVH SDH

Ing. Jirota- v krátkosti informoval členy SS OSH o plnění rozpočtu roku 2007. Uvedl odchylky a okomentoval je s tím, že je předpoklad dosáhnout plánovaný hospodářský výsledek ve výši 448 tis. Kč.
Do návrhu rozpočtu na rok 2008 byly zapracovány připomínky VV. Výdaje byly navýšeny o 160 tis. Kč na tisk příruček a o 300 tis. Kč na nákup nového softwaru pro podvojné účetnictví SDH. Ing. Jirota hovořil o tom, že se usiluje o to, aby se účetnictví mohlo zpracovávat Celkové hospodaření skončí plánovaným přebytkem ve výši 73 tis. Kč.

Ing. Jirota- pohovořil i o pohledávkách. Informoval, že můžeme být vcelku spokojeni, neboť většina pohledávek bude do konce roku uhrazena. U zbývajících pohledávek mají jednotlivá OSH splátkové kalendáře. Dotazy k výše uvedenému materiálu nebyly. Na závěr Ing. Jirota sdělil, že může konstatovat, že ve finanční sféře SH ČMS nejsou avizovány žádné vážné problémy.

Pan Jan Slámečka (Vysočina) Informoval o průběhu výročních valných hromad sborů a okresů - přečetl jednotlivé body výše uvedeného materiálu. Závěrem sdělil, že při formování zaměření činnosti jednotlivých stupňů organizační struktury SH ČMS i konkrétních úkolů a opatření na rok 2008 je nutné vycházet ze závěrů III. sjezdu SH ČMS v jednotlivých oblastech Sdružení, zejména ze schváleného materiálu“Program činnosti SH ČMS do roku 2010“. Připomněl čtyři úkoly, kterými by se měli členové SH ČMS v r. 2008 zabývat.

 • zkvalitnit zabezpečení odborné přípravy členů zásahových jednotek na všech úrovních
 • prohlubování vzájemné spolupráce všech stupňů org.výstavby SH ČMS s příslušnými orgány samospráv a s výkonnými orgány státní správy při zabezpečování součinnosti na úseku požární ochrany
 • zkvalitnit jednotnou členskou evidenci, pokračovat v zajištění počítačového propojení všech stupňů
 • propagovat veškerou činnost Dobrovolných hasičů ve všech dostupných veřejných sdělovacích prostředcích

5) Zpráva o činnosti hospodaření spol. s vlast. podílem SH ČMS za rok 2007

Vystoupili zde zástupci HVP, a.s. a VPO, a.s.
Ing. Kubeš – ve svém příspěvku zhodnotil výsledky obchodní činnosti HVP,a.s. za 9 měsíců r. 2007 a sdělil, že jsou na 96% plánu, který si předsevzali.
Ubezpečil přítomné členy VV SH ČMS, že udělají vše proto, aby předepsanou roční částku pojistného v objemu 390 mil. Kč a hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 15 mil. Kč, splnili. V této souvislosti se zmínil o tom, že HVP, a.s. provedla personální změnu na postu ředitele úseku obchodu. Touto funkcí byl pověřen ing. Jonáček.
Ing. Kubeš také informoval o tom, že HVP, a.s. požádala o získání vlastní licence povinného ručení. Jejich žádost, kterou podali v listopadu loňského roku však není dosud vyřízena. Ujistil přítomné členy VV SH ČMS, že HVP, a.s. bude i nadále usilovat o to, aby mohla povinné ručení nabízet. Dále se Ing. Kubeš zmínil o investicích, které HVP, a.s. v letošním roce učinila. V této souvislosti připomněl, že jejich největší investicí posledních dvou let, kromě jiných, je rekonstrukce hotelu Garni v Přibyslavi.
Ing. Kubeš se zmínil také o tom, že zavádí do provozu další druhy pojištění, které bude možno zhlédnout na internetových stránkách HVP, a.s. a chtějí tak využít rozvoje sdělovací techniky k rychlejšímu přenosu informací.
Podrobná zpráva je přiložena k zápisu SS OSH.

Ing. Laitlová – informovala, že HVP, a.s. se během celého roku zabývala dopadem nepříznivých výsledků obchodní činnosti ve VPO, a.s. Konstatovala však, že VPO, a.s.se v současné době opět podařilo obnovit obchodní vztahy s dodavateli a získat tak ztracenou sebedůvěru. Závazky VPO, a.s. z minulého i letošního roku jsou řádně placeny. Mají výhodně nasmlouvány konsignační sklady, zboží dostávají na faktury, tzn., že VPO, a.s. je schopna snést v současné době snížení základního kapitálu o podíl 1. Hasičské a HVP, a.s. a prodejem svých nemovitostí tak vyrovná během příštích let své závazky vůči HVP, a.s. Ve VPO, a.s zůstane nemovitost v Opavě a v Brně.
Dozorčí rada bude VPO, a.s. i nadále důsledně sledovat a hodnotit nastavené projekty řízení VPO, a.s. a posuzovat jejich dopad na výsledky hospodaření společnosti. S výsledky jsou průběžně seznamováni akcionáři a lze již nyní zodpovědně říci, že DR má důvěru k nynějšímu managementu-představenstvu společnosti.
Připomínky a dotazy ke zprávě Ing. Laitlové nebyly.
Podrobná zpráva je přiložena k zápisu SS OSH.

Ing. Kříž, MBA – VPO, a.s. – ve svém příspěvku doplnil Ing. Laitlovou . Informoval přítomné členy SS OSH o tom, že se jim v poslední době podařilo sehnat nové dodavatele, podařila se jim výhodně prodat nemovitost v Jihlavě a Ostravě. V současné době mají rozjednán prodej nemovitosti v Plzni a Ústí nad Labem. Upozornil na to, že v letošním roce snížili mzdové náklady o 5 mil. Kč. Výsledky hospodaření společnosti názorně demonstroval na grafech formou dataprojektoru.
Závěrem konstatoval, že finanční prostředky získané prodejem nemovitostí pokryjí závazky VPO, a.s .
Připomínky a dotazy nebyly.

6) Diskuse, vystoupení hostů

Ing.Richter přivítal p. Jiřího Čunka, 1. místopředsedu vlády ČR a ministra pro místní rozvoj ČR a předal mu slovo.
Pan Čunek poděkoval a přivítal všechny přítomné členy SS OSH, přiblížil svoji činnost na postu Ministerstva ČR a vyzval přítomné k případným dotazům.
Jednotlivé dotazy členů SS OSH zodpověděl a přislíbil, že se bude snažit hasičům pomoci v případě, že se na něj obrátí s konkrétními požadavky a popřál jim mnoho zdaru při jejich práci.
Ing. Karger poděkoval 1. místopředsedovi vlády panu Čunkovi za zodpovězení dotazů.

Ing. Jaroslav Besperát – OŘ ČPP
Poděkoval za možnost spolupráce se Sdružením hasičů ČMS. V krátkosti zrekapituloval seminář v Salzburgu, který ČPP, a.s. pro SH ČMS připravila.
Zmínil se o tom, že ČPP, a.s. připravuje na příští rok pro své klienty novinky:

 • možnost získání karty CCS na benzin se slevou
 • slevu na pojistném – extra bonus
 • za uzavření pojistných smluv povinného ručení – sud piva Gambrinus
V r. 2008 připravuje ČPP, a.s. seminář do Německa, města Berlína. Ing. Besperát podotkl, že věří, že se bude spolupráce se Sdružením hasičů ČMS i v příštím roce vyvíjet k oboustranné spokojenosti.

 

VPO, a.s. -Prezentace hasičských zásahových oděvů
Proběhla přehlídka nových zásahových oděvů pro dobrovolné a profesionální hasiče s názornou ukázkou . Jejich použitelné materiály a technologické zpracování kombinují požadavky volného pohybu. Chrání proti otevřenému ohni,vodě, větru a prachu. Oděvy splňují požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví uživatele.

Ing. Paulen VPO,a.s -doplnil prezentaci informací, že objednávky jednotlivých OSH mohou být vykryty do pěti dnů. Kolekce zásahových obleků jsou na všech obchodních střediscích VPO, a.s.
Seznam nabízeného zboží uvádí VPO,a.s také na svých internetových stránkách www.vyzbrojna.cz.

Zástupce firmy KONEKTEL – prezentoval, přenosné radiostanice CP 340 společnosti Motorola, které jsou vyvinuty pro hasiče a záchranáře s komentářem jednotlivých funkcí. Podotkl, že radiostanice je možno použít i v extrémních podmínkách . CP 340 lze tak zcela přizpůsobit potřebám uživatele.
Cena je 5100 Kč/ks – bez DPH.
Všechny dotazy týkající se prezentací byly zodpovězeny.

Diskusní příspěvek p. Péma (OSH Louny) byl zaslán písemně s těmito připomínkami:

Citace:
 • Usměrňovače vody při soutěžích PS
  Jak je možné, že se opět v naší republice vyrábějí dva druhy těchto usměrňovačů? Jedná se o typický přetlakový ventil, který lze použít při dálkové dopravě vody, ale nelze jej použít při soutěžích, jak MH, tak při PS. Tento přetlakový ventil vyrábí resp., dodává přes VPO závod Slatiňany. Má totiž pohyblivé obě půlspojky, jak na připojení na stroj, tak na napojení B hadice.Pevná půlspojka je odtoková. Druhý přetlakový ventil vyrábí THP Polička, ovšem nikdo nás neupozornil, že tento je soutěžní, a tak se také musí objednat. Cena obou je stejná, tj. 12 tis. Kč. Bylo by správné, aby ÚORV SH ČMS toto projednala a dala na vědomí na všechny OSH. Prakticky se jedná o usměrňovače německé výroby. U nás se snad pouze prodávají a seřizují.
 • Sací koše
  V republice v oběhu 6-7 druhů.Buď platí naše státní norma nebo si každé SDH může zakoupit na co má peníze a tím dochází při soutěžích k zbytečným dohadům. Ano, od letošního roku vyšla vyhláška, že sací koš musí mít zpětný ventil a ne jenom klapku. Toto mělo být upřesněno než si SDH zakoupily ty odlehčené. Požadovali jsme, aby ÚORV vydala plakát, kde budou jednoznačně označeny sací koše, které se smí používat. Jsme přesvědčeni, že tento nešvar do SDH zanesly jak pohárové soutěže, tak především naše Ligy, kde pustí vše, co si soutěžící přivezou.
 • Přeprava MH SDH na soutěže
  Poslední dotaz byl ohledně přepravy dětí na soutěže, pokud se nebudou moci přepravovat v hasičském autě, může dojít k tomu, že zaniknou kol. MH SDH a děti se na soutěže nedostanou. Vyhláška ani směrnice k tomuto nebyla vydána. Doporučují, aby ÚORV i ÚORM toto projednala a včas oznámila. Mohla by být k MH udělena výjimka.

P. Pokorný (OSH Praha-východ)- citace příspěvku

Pan Pokorný jako delegát III. řádného sjezdu SH ČMS žádá prověřit plnění usnesení sjezdu v odstavci III. v bodě l a), kde se ukládá SS OSH:
„Rozpracovat dokumenty III. řádného sjezdu, stanovit harmonogram jejich plnění a tento zveřejnit do čtyř měsíců.“
Sdělil, že tři roky uběhly a nikde se nedozvíme, jak je usnesení splněno. Kontrola plnění usnesení zveřejněna na internetu nedává odpověď na splnění úkolů pro SS OSH a spokojí se s konstatováním, že se dle průběžných zpráv starosty SH ČMS usnesení plní.
Přimlouval se proto o zajištění opomenutého usnesení, kdy je ještě čas pro projednání harmonogramu v odborných radách, VV a SS.
Dále řekl, že jsme zhruba na poloviční cestě k IV. sjezdu, kde se nás budou ptát delegáti, jak se přijatá usnesení podařilo naplnit skutky.

Posledním diskutujícím byl Ing. Karger, který svůj příspěvek věnoval našemu školství.
Ing. Karger (ÚHŠ Jánské Koupele)
Hovořil o tom, že situace v ÚHŠ Jánské Koupele a Bílé Poličany se hodně zlepšila. Požádal přítomné členy SS OSH, aby na tyto školy studující doporučovali a podporovali je ve studiu. V ÚHŠ Jánské Koupele si studující mohou rozšířit obzory bezpečnostní tematiky, mohou si zvýšit odbornost v Univerzitě III. věku, kde se např. vyučuje i psychologie, počítačová gramotnost, pořádají kurzy humanitního zaměření.
Bc. Studník zřídil pro ÚHŠ internetové stránky www.prodh.cz, které se mohou masově využívat.

7) Projednání a schválení usnesení

Předseda návrhové komise p. Lubomír Janeba seznámil přítomné se závěry návrhové komise, která vypracovala návrh usnesení a doplnila připomínky.
Ing. Jan Karger vyzval sčitatele ke zjištění účasti starostů OSH před hlasováním o usnesení (přítomno:48).

  Usnesení č. 4/2007: Shromáždění starostů OSH schvaluje přednesený návrh usnesení.

  (Hlasování : pro:48, proti: 0, zdržel:0)

8) Závěr jednání

Ing. Richter na závěr podotkl, že SH ČMS má mnoho záležitostí k řešení a ubezpečil, že tyto záležitosti bude probírat jak Vedení tak VV SH ČMS. Následně poděkoval všem přítomným hostům i starostům OSH za aktivní přístup při jednání, za jejich práci minulou, současnou, ale i budoucí. Dále vyřídil pozdrav všem SDH v ČR a popřál přítomným šťastnou cestu domů.

Předsedající: Ing. Jan Karger
Zapisovatel: Jana Krejčová
Ověřovatelé: Jaroslav Petřina, Jan Černík

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017