Domů » Orgány SH ČMS » Archiv Shromáždění starostů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska » Zápis ze shromáždění starostů SH ČMS dne 28.4. 2007, CHH Přibyslav
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes578
mod_vvisit_counterVčera396
mod_vvisit_counterTento týden2054
mod_vvisit_counterMinulý týden2082
mod_vvisit_counterTento měsíc5728
mod_vvisit_counterMinulý měsíc7244
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096178783
Zápis ze shromáždění starostů SH ČMS dne 28.4. 2007, CHH Přibyslav Tisk
Čtvrtek, 18 Prosinec 2008 10:06

Přítomni :

dle prezenční listiny
  starostové OSH: ze 77 přítomno 71
  starosta SH ČMS: přítomen
  VV SH ČMS: ze 17 přítomno 17
  ÚKRR: ze 14 přítomno 13

tzn. přítomno 72 ze 78 pozvaných účastníků s rozhodujícím hlasem, tj. 91 %, shromáždění starostů OSH je usnášení schopné.
Hlasování : schváleno

1) Zahájení jednání, schválení hostů a volba pracovních komisí

Úvodem přivítal všechny přítomné náměstek starosty p. Ing. Jan Karger a zvlášť přivítal hosty tohoto jednání – pana Ing. Josefe Kubeše, Ing. Miloše Kříže, Dr. Iva Havlíka, pana Ing. Jaroslava Besperáda, Ing. Ctibora Luska, paní Alenu Borlovou, p. Jindřicha Hejduka, JUDr. Miroslava Řepiského, Ing. Zdeňka Šulce, Ing. Ivanu Laitlovou a pana Oldřicha Přibyla.

Usnesení č. 1/2007:

 • Shromáždění starostů OSH schvaluje účast hostů na jednání.
  (Hlasování : pro : 71, proti : 0, zdržel : 1)
 • Shromáždění starostů OSH schvaluje předložený program jednání.
  (Hlasování pro : 72, proti : 0, zdržel : 0)

Volba zapisovatele: Tereza Švejdová
Hlasování: schváleno

Volba ověřovatelů:

  Václav Císařovský – OSH Strakonice
  Josef Páv – OSH Benešov
Hlasování: schváleno

 

Volba sčitatelů:

  Ing. Ivan Jirota
  Ing. Josef Dvořák
  Ing. Karel Barcuch
  Ing. Pavel Paprsek
  Vladislav Štefl
Hlasování: schváleno

 

Volba návrhové komise:

VV SH ČMS :Lubomír Janeba 
Praha Jan Černík MSH Praha
Středočeský kraj RSDr. Josef Jermář OSH Mladá Boleslav
Jihočeský kraj Jiří Novák OSH Písek
Plzeňský kraj František Křesťan OSH Klatovy
Karlovarský kraj František Matoušek OSH Sokolov
Liberecký kraj Jiřina Brychcí OSH Jablonec nad Nisou
Ústecký kraj Josef Mikeš OSH Litoměřice
Královehradecký kraj Antonín Ulrych OSH Rychnov n/Kn.
Pardubický kraj Rudolf Makkai OSH Chrudim
Kraj Vysočina Luboš Zeman OSH Žďár nad Sázavou
Jihomoravský kraj Miroslav Kuchař OSH Hodonín
Zlínský kraj Dáša Bártková OSH Jeseník
Moravskoslezský kraj Ing. Leo Kuběna OSH Frýdek-Místek
Olomoucký kraj Milan Tichý OSH Zlín

Hlasování: schváleno

2) Zpráva o činnosti SH ČMS a o hospodaření SH ČMS za rok 2006

Ing. Karel Richter přivítal všechny vrcholné představitelé sdružení hasičů v Přibyslavi na čtvrtém jednání po III. řádném sjezdu. Vyjádřil přesvědčení, že hnutí prokazuje vývojovou stabilitu. Bylo sice zrušeno, jak vyplývá z výroční zprávy zpracované podle vašich podkladů cca 70 základních článků. Nacházely se především v malých obcích a osadách, které se vylidňují, ale i tam kde nám členové především vlivem věku pomalu odchází. Přesto však naše členská základna roste, rostou řady mladých hasičů a proto se nemusíme obávat o svoji budoucnost. Je to důkaz o tom, že skutečně naše členská základna naplňuje principy, pro které se naše hnutí před více jak 140 lety zrodilo. Ve dnech 18. a 19. ledna letošního roku se přehnal přes naši vlast ničivý orkán Kyrill. Při zásazích byl nasazen největší počet hasičů od katastrofálních povodní v roce 2002. Rozhodnost, odborná zdatnost, nezištné pracovní nasazení pomáhaly zasahujícím odstraňovat kalamitní polomy, zachraňovat poničené střechy, ale i domy. Byla to doopravdy jedna z největších „ostrých prověrek“ tohoto desetiletí. Odcitoval dvě věty z pozdravného dopisu předsedy Senátu parlamentu České republiky pana Přemysla Sobotky přečteného na společném setkání dobrovolných záchranářských sborů: „….. právě existence dobrovolných hasičů, členů horské služby, příslušníků aktivních záloh Armády ČR, záchranných brigád kynologů, vodní záchranné služby a dalších dobrovolných sdružení a organizací je dostatečným důkazem, že v naší zemi stále žije mnoho obětavých lidí, kteří se dokáží se zápalem věnovat pomoci druhých. Bez dobrovolných záchranných sborů si již dnes nedovedem představit náš záchranný systém jako celek i když jeho páteř samozřejmě tvoří profesionálové.“ …. Dále řekl: „ Věřte, že si tito lidé zaslouží náš obdiv a úctu a proto buďte na ně pyšní. Bude to pro ně určitě ta největší odměna.“….. Poděkoval za obětavost, za práci ve prospěch naší hasičské obce, zaměřenou prioritně na ochranu zdraví, života a majetku v okolí.

Rok 2006 byl vskutku neobyčejný a do historie dobrovolných hasičů v ČR se zapíše jako rok ve kterém se podařilo to, oč jsme dlouho usilovali. Poprvé bylo ze státních prostředků uvolněno 100 mil. korun na obnovu zastaralé techniky. Dalších 90 mil. bylo ze státního rozpočtu na opravu hasičských zbrojnic a techniky. 10 mil Kč naše občanské sdružení získalo na nezbytnou opravu zámku v Přibyslavi v němž sídlí Centrum hasičského hnutí a naše chlouba ústřední muzeum. A konečně 9 mil korun Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska obdrželo na zajištění svého vnitřního chodu. Také tyto peníze SH ČMS potřebovalo, řádný chod nejmasovější organizace něco stojí. Je příjemné, že i z pohledu letošního roku vláda zachovala tuto dotaci. Krajské úřady na nás pamatovaly a podle svých možností přispěly dalšími miliony korun na obnovu techniky, chod zásahových jednotek SDH i na činnost krajských a okresních sdružení hasičů. V neposlední řadě jsme loni poprvé dosáhli na finanční prostředky z finančních fondů EU, o kterých se nám zdálo, že visí vysoko jako příslovečně hrozny. Šlo celkem o částku přibližně 15 mil. korun. Ze souhrnu je tedy zřejmé, že uplynulý rok byl dobrovolným hasičům nevídaně štědrý. Zvlášť poděkoval starostům obcí a zastupitelům. Vždyť pokud dali více pro hasiče, museli někde jinde ubrat.

Po klatovském sjezdu SH ČMS starosta SH ČMS písemně oslovil všechny hejtmany a následně je navštívil. Prohlásil, že všichni hejtmani a jejich náměstkové si uvědomují jak velkou oporu mají v dobrovolných hasičích v případě, že dojde k mimořádným situacím, k ohrožení života a zdraví lidí či majetku všeho druhu. Hejtmani aktivně hledají spolupráco s hasičským hnutím a také finanční prostředky pro naši činnost.

V loňském roce proběhly volby do Poslanecké sněmovny, z části byl obměněn Senát a ve městech a obcích jsou nová zastupitelstva. Ocenil i dobrou spolupráci s minulou koaliční vládou, s jejím premiérem a některými ministry. SH ČMS bude stejně kontaktním partnerem i pro nového premiéra Mirka Topolánka a kabinet nové vládní koalice. Ministr vnitra a informatiky Ivan Langer již vícekrát projevil zájem o činnosti našeho sdružení. V září se přijel podívat na celostátní mistrovství v požárním sportu do Litomyšle, promluvil na slavnostním zahájení. Zaznamenal jsem, že již navštívil několik sborů, zejména na střední Moravě a rukou společnou s našimi veliteli „pokřtil“ novou techniku. Napsal mi dopis plný obdivu k dobrovolným hasičům. Jak píše, má jich několik ve své rodině a proto ví o čem naše hnutí je.

Nelze přehlédnout, že se k nám stále více politiků hlásí. I proto po zvážení všech pro a proti a po projednání ve Výkonném výboru jsem přijal pozvání na březnový sjezd sociální demokracie. Ve svém krátkém vystoupení zdůraznil: …Když Vaše pozvání oceňuji, musím současně zdůraznit, že členové našeho hnutí jsou příznivci celého spektra politických stran. Ve volbách do zákonodárných sborů nebo zastupitelstev měst a obcí naše hlasy dávají shodný obraz přízně jaký dávají celkové výsledky voleb. Ve velkém občanském sdružení, které soustřeďuje přes tři stra tisíc lidí tomu ani nemůže být jinak. Dovolte mi, abych pro vaši ilustraci uvedl pár faktů z provedeného průzkumu sociologického ústavu Akademie věd v našich řadách (k tomuto průzkumu jen poznámku). Všechny nás zaskočil, protože jsme o něm nic nevěděli a mohl přitom zasít do našich řad semínko nesváru i mnoho dohadů o to, co vlastně chceme. Výkonný výbor na to ve shodě se starosty KSH bezprostředně reagoval a učinil konkrétní kroky proti eventuálním negativným možným následkům. Nejsme v zásadě proti průzkumu, ale nejprve prodiskutujme v orgánech jeho náplň, smysl, zvolme okruh, téma a pak po přijetí závěrů k jeho obsahové stránce a způsobu realizace ho společně se Sociologickým ústavem Akademie věd odstartujme. Z výše citovaného průzkumu z dotazovaného vzorku devíti set pěti členů vyplynulo: že účast členů SH ČMS při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2006 byla 88% oproti celostátnímu průměru 64%. K volbám do zastupitelstev se dostavilo 94% našich členů oproti průměru 46%. Při referendu o vstupu ČR do EU se nás DH zúčastnilo 83%, celostátní průměr činil 55%.

V neposlední řadě byl pozván na jednání podvýboru pro IZS, kde měl možnost vystoupit. Když v reakci slyšíte od členů podvýboru napříč politickým spektrem jednotný názor – učiníme vše pro dobrovolné hasiče, bez kterých si nedovedem představit život v obcích, ani kulturně společenské dění. Toto iniciuje k další práci, kterou jsme „nově“ započali před 7 lety. Právě zde v této historické budově dojde po dokončení již zmiňovaných úprav k dvoustrannému jednání nás zástupců VV SH ČMS a členů bezpečnostního výboru ČR. Vždyť o tom, že to jde svědčí i 75 nových cisternových stříkaček, které naši kolegové obdrží ze 150 mil. státní dotace. Navíc 40 starších, ale plně funkčních cisteren bude bezúplatně převedeno z HZS krajů.

Vedení Sdružení na svém jednání 11. ledna 07 projednalo kromě jiných důležitý otázek problematiku vzdělávání členů jednotek dobrovolných hasičů obcí a podniků ve vzdělávacích zařízeních Sdružení. Z rozsáhlé diskuse vyplynulo, že potřeba prohlubování a zkvalitňování odborné přípravy členů těchto jednotek stále roste, bez ohledu na jejich zařazení do různých typů jednotek a navzdory skutečnosti, že je stále složitější na tyto vzdělávací akce členy jednotek uvolňovat z běžného pracovního procesu. Lze předpokládat, že problémy s uvolňováním se budou ještě více prohlubovat v důsledku nového zákoníku práce. Pro příslušníky státní správy, kteří zabezpečují odbornou přípravu se tak dodatečně vytvořily nové překážky, když do praxe byl uveden služební zákon, který oproti dosavadním zvyklostem mění podmínky výkonu služby mimo pracovní hodiny a dny pracovního klidu.

SH ČMS se chce rovněž více angažovat v systémech přípravy obyvatelstva v rámci civilní ochrany především na úseku civilně nouzové připravenosti. I proto naše ústřední odborné rady „hasičské“ musí analyzovat odborné činnosti a přijít s podměty. Nakoukneme-li do statistických ročenek ČR vydávané Generálním ředitelství HZS zjistíte, zajímavá srovnání. Jednotky SDHO a počty jejich členů trvale ubývají. Úmrtí a úrazů přibývá včetně četnosti výjezdu k zásahu. Jak již jsem řekl, obecně členů našeho sdružení však také trvale přibývá. Ing. Richter vyslovil otázku - Tak jak je to skutečně – co JPO V, co nezařazení? Školí se efektivně, sporadicky či vůbec ne?! I proto ústřední rady musí po dvou letech zhodnotit svůj podíl na naplňování závěrů sjezdu a pomoci nám argumentačně, nelze se schovávat za jiné a neustále opakovat ne my, ale vy.

Všichni jsme měli určitě radost z proběhlých celostátní soutěží, byla to velmi dobrá presentace, nehledě na jejich vysokou sportovní a společenskou úroveň. Buďme zvědaví zda i letošní mistrovství budou neméně dobrá a potvrdí kvalitu.

Naše mládež nás pojede reprezentovat do Švédska na mezinárodní mládežnickou soutěž CTIF a musíme se už připravovat na hasičskou olympiádu CTIF všech kategorií, která nám byla svěřena a bude se konat v polovině roku 2009 v Ostravě. Na předcházejících olympiádách ČR vyhrála co se dalo a naše prvenství budeme logicky chtít doma obhájit. Půjde samozřejmě o zdar celé soutěže a spokojenost všech účastníků, včetně diváků, kterých bude nepochybně hodně. Tyto soutěže v sousedním Rakousku a Německu jsou neobyčejně populární. Na soutěži ve Švédsku převezmeme definitivně štafetu k 15 mezinárodní olympiádě a mimo jiné, abychom obstáli máme již sestaveny representační kolektivy 2. Po mužích i výběr žen v PS.

Po 2 letech opět zavítáme do Litoměřic, abychom předvedli především jak se staráme o historickou a muzejní požární techniku. Nad akcí převzal záštitu Ing. Karel Richter a SH ČMS je spolugarantem této přehlídky, kterou samozřejmě podporujeme a zveme vás všechny 15. a 16. 6. na toto čtvrté setkání. Do Litoměřic jsme pozvali členské státy podunajských zemí CTIF, abychom tam s nimi projednali některé aktuální otázky mezinárodních sportovních soutěží, ale i proto, abychom ukázali naši pospolitost a vzájemnost.

Poněkud běhá mráz po zádech z překvapivě velkého zájmu o setkání současných požárních automobilů, jejich řidičů, strojníků a osádek v září na letišti v Přibyslavi. Výkonný výbor vytvořil organizační štáb. PYROCAR 07 nás může povzbudit k ještě větší starosti o tak významný a nikým nenahraditelný článek našich jednotek.

K významným akcím patří tradičně celostátní ples hasičů. Ten letošní se konal v Klatovech a poprvé na něm byla představena Miss hasička a Miss sympatie Fernet Stock.

Pár slov ke společnostem. Všem třem organizacím věnujeme soustavnou pozornost HVP, a. s., VPO, a. s., která je dceřinou společností HVP, a. s. a hasičskému nakladatelství a vydavatelství FIRE EDIT, s. r. o. Všude jsou problémy, které jsme řešili či řešíme a například ve FIRE EDITU, s. r. o., který jsme v loňském roce převzali do 100% správy bylo docíleno výrazného zisku přes 400 tisíc Kč. HVP, a. s. byla zisková taky, zisk činil cca 13,5 mil. Kč. Její postavení na trhu je vzhledem k nízkému kapitálovému vkladu však snadno zranitelné. Výkonný výbor SH ČMS žádá o mandát a pravomoci, vždyť je statutárním zástupcem, ke krokům, které přivedou do naší pojišťovny finanční kapitál za partnersky oboustranně přijatelných podmínek. V ČR je již na 50 pojišťovacích ústavů, chceme-li aby pojišťovna žila a rozvíjela se, je to nezbytný a jedině správný krok. Propojení s VPO, a. s. bylo v minulosti vyvoláno nutností zvýšit kapitál HVP, a. s.

Pár slov k VPO, a. s. V souladu s usnesením minulého Shromáždění starostů OSH jsme začali bezprostředně řešit v orgánech obou společností celou neutěšenou problematiku. Nejprve kolega Ing. Jaroslav Schulz, CSc. v krátkém čase učinil ze zpřístupněných jemu podkladů analýzu obchodní činnosti VPO, a. s. Po jeho zhodnocení a projednání v představenstvu, DR a vedení Sdružení jsme v zájmu HVP, a.s . uložili představenstvu učinit razantní kroky, které napomohou stav řešit. SH ČMS a HVP, a. s.uzavřela s DPO SR v závěru roku dohodu o vzájemném vypořádaní v akciové společnosti VPO, a. s. Pojišťovna odkoupila akcie v nominální hodnotě 15 mil. Kč. Zbytek akcií ve vlastnictví DPO SR byl bezúplatně převeden v hodnotě cca 18,5 mil. Kč z DPO SR na SH ČMS. Tímto krokem přesáhl podíl SH ČMS ve VPO, a. s. výši 20% na základním kapitálu.

Minulý víkend jsem, společně s prvním náměstkem Lubomírem Janebou a představiteli HVP Ing. Josefem Kubešem a Ing. Ivanou Laitlovou, byl pozván na republikové valné shromáždění OV DPO. I zde toto historické dělení majetku mezi našimi subjekty bylo vysoce oceněno. Z rozhodnutí VV SH ČMS jsme tlumočili nejen naše srdečné pozdravy, ale předali jsme i vysoká ocenění představitelům DPO a organizaci jako celku Čestný prapor SH ČMS. Dále bylo rozhodnuto, že dozorčí rada VPO, a. s. bude posílena Ing. Laitlovou, ekonomickou ředitelkou HVP, a. s. Dále jsme vedli jednání o novém generálním řediteli se znalostmi a zkušenostmi krizového řízení. K 1. 1. 07 byl do této funkce ustaven Ing. Miloš Kříž, MBA, který v součinnosti se svými spolupracovníky, které částečně obměnil, provedl celkovou vnitřní analýzu společnosti, nastínil potřeby a začal rázně realizovat kroky, s cílem řešit kritický stav společnosti. Ví co chce, víc co se musí učinit, ví jak toho dosáhnout, hovoří otevřeně, pravdivě a srozumitelně o podstatě problému. Je přesvědčen o životaschopnosti VPO, a. s., o tom, že společnost se v relativně krátké době dostane do černých čísel. To je předpoklad proto, abychom jí mohli vyvést z majority HVP, a.s. a převzít sami její správu. V zájmu obou akciových společností jsou vytvářeny placeným managementem společnosti konečně kroky a předpoklady pro její normální fungování v náročných tržních a konkurenčních podmínkách. Požádal jménem Výkonného výboru SH ČMS, abychom podpořili a pomohli novému managementu v tomto úsilí a umožnili zachránit to, co si myslíme, že se zachránit dá. Účinnou pomocí VPO, a. s. se zabývala hospodářská rada, vedení SH ČMS a Výkonný výbor SH ČMS. Tyto orgány se shodují v nutnosti převzít odpovědnost za úvěr určený pro VPO, a. s. do maximální výše 10 mil korun, který je ochotna poskytnout HVB banka, která již úvěruje SH ČMS při koupi druhé poloviny Hasičského domu od HVP, a. s. Tento úvěr by měl stabilizovat finanční situaci VPO, a. s. a umožnit její další rozvoj. Požadujeme, aby úvěr byl zajištěn zástavním právem k nemovitosti VPO, a. s. v Brně. Splatnost úvěru je jeden rok a podmínky úvěru jsou relativně velmi příznivé a neměli by překročit 6% úroků za rok. O tom, jak si na tom jednotlivá OSH a krajské organizace stojí si určitě přečtete a porovnáte ve výroční zprávě za rok 2006. Nezapomenul ani na zaměstnance SH ČMS, kteří v minimálním počtu odvádění maximální výkon. O tom jak jsme naplnili rozpočet SH o loňském roce a jak probíhá průběžné jeho čerpání v roce 2007, jaké jsou mezi námi závazky a pohledávky bude v další části informovat hlavní ekonom Sdružení Ing. Ivan Jirota.

Závěrem poděkoval všem našim partnerům, sponzorům, ale i konzultantům za úsilí při zabezpečování činnosti celé organizace.

 

K tomuto bodu také dostali starostové OSH písemný materiál – Návrh rozpočtu SH ČMS na rok 2007 a plnění rozpočtu roku 2006 s komentářem.

Ing. Jirota k tomuto bodu vystoupil a stručně okomentoval písemný materiál, který starostové OSH obdrželi poštou společně s pozvánkou – Plnění rozpočtu SH ČMS na rok 2006 a Rozpočet SH ČMS na tok 2007

Ing. Richter vyzval JUDr. Řepiského, aby předstoupil před přítomné a za svou činnost a obětavost, kterou daroval dobrovolným hasičů za celý svůj život, byl náležitě oceněn. Následně předal JUDr. Řepiskému Záslužný řád Českého hasičstva. JUDr. Řepiský je první, který tento řád obdržel.

JUDr. Řepiský poděkoval přítomným za vřelý a dlouhý potlesk. Uvedl, že si velice váží vyznamenání, které je pro SH ČMS velice významné. Svého pracovního nasazení dosáhl díky velké podpoře mnoha lidí a spolků. Díky tomuto vyznamenání cítí povinnost dál pokračovat ve své činnosti dokud mu to zdravotní stav dovolí. Na závěr ještě jednou poděkoval starostovi Ing. Karlu Richterovi za předání tak vysokého daru a uvedl, že jeho velké přání je vytvořit v Přibyslavi hasičskou školu, stejnou jako je v Bílých Poličanech a Jánských Koupelích.

3) Zpráva o činnosti ÚKRR za rok 2006

p. Kumpán omluvil nepřítomnost PhDr. Juráně a přednesl zprávu ÚKKR. Kontrolní činnosti v rámci sdružení je věnována náležitá pozornost. Úvodním bodem jednání vedení, jednání výkonného výboru a jednání shromáždění starostů je zpráva, jak bylo plněno přijaté Usnesení těchto orgánů. V současnosti si ÚKRR věrohodnost těchto kontrolních zpráv ověřuje, aby Vás mohla v tomto záměru plně informovat a ubezpečit. Ke kontrolní činnosti byl vydán v loňském roce ÚKRR Metodický pokyn č. 1 doplněn přílohami, který byl předán na OSH a SDH. ÚKRR se na svých jednání zabývá pravidelně informacemi o hospodaření SH ČMS, čerpáním ročního rozpočtu sdružení, čerpáním dotací a inventarizací hospodářských prostředků. Ke všem problémovým oblastem po projednání dává své stanoviska. Jednou z hlavních kontrolních akcí roku 2006 byla kontrolní akce „Zajištění vzdělávání v rámci SH ČMS“. Samotné jednání probíhalo v Bílých Poličanech za přítomnosti předsedů rady pedagogické a rady pro školení a výcvik. V závěrečném projednání došla ÚKRR k názoru, že v koncepci není plně stanovena konkretizace úkolů pro jednotlivé funkcionáře sdružení. K ožehavé problematice dceřiné společnosti Výzbrojna požární ochrany se ÚKRR vrátila v letošním roce. Zastávala názor ponechat novému vedení VPO prostor pro hospodářskou a obchodní stabilizaci firmy. Lze však konstatovat, že dosažené hospodářské výsledky nesplnily očekávání. V samotném „Usnesení“ z jednání se doporučuje VPO věnovat mimořádnou pozornost a iniciovat taková opatření, které vyvedou společnost ze současné nepříznivé situace.. Doporučuje zeštíhlení firmy a případně zmenšení teritoria jejího působení a omezení sortimentu, pokud by to mělo kladný vliv na jejich hospodaření. Byla také provedena kontrolní akce „Kontrola vyúčtování mistrovství republiky v požárním sportu v Litomyšli“. Celkové náklady na akci činily 609 tis. Kč. Šetření stížnosti Lad. Mňuka z Hradce Králové. Po prověření všech podkladových materiálů zaujala ÚKRR stanovisko, že v některých výrocích lze považovat stížnost ze strany stěžovatele za osobní a se subjektivními názory. Kontrolní činnost OSH lze považovat ze strany OSH Hradec Králové za méně účinnou. Bylo doporučeno řešit pracovně – právní vztahy právní cestou. Odpověď ÚKRR vzal stěžovatel na vědomí. V současnosti probíhá kontrolní akce v CHH Přibyslav dle osnovy: vedení evidence vystavovaných exponátů, jejich označení, evidence depozit a provádění inventarizace všech exponátů. Informace o výsledcích budou podány na podzimním shromáždění starostů. Závěrem jen to, že pro ÚKRR stále platí, že nedostatky lze odstranit jen tehdy, dojde-li k pravdivému zjištění jejich stavu. O to se ÚKRR snaží.

4) Zprávy o činnosti ÚORad (mládeže, prevence, velitelů) za rok 2006

Před jednáním SS OSH byla starostů OSH, členům VV SH ČMS a ÚKRR rozdána výroční zpráva, ve které je činnost ÚORad též rozepsána.

Ing. Homolková uvedla, že podobně jako v roce předchozím byla úseku mládeže SH ČMS poskytnuta na jeho činnost státní dotace z MŠMT ČR. Díky této dotaci pokračoval zejména trend obnovy materiálně – technické základny nižších a základních článků na úseku mládeže SH ČMS. Státní dotace je i podpůrným pilířem při realizaci běžných volnočasových aktivit včetně pravidelných schůzek i rozvoji základního administrativního a organizačního servisu kanceláří KSH a OSH ve vztahu k vedoucím kolektivů mladých hasičů a funkcionářům odborných rad mládeže. Mezi dlouhodobé trendy úseku mládeže SH ČMS posledních let patří bezesporu i skutečnost, že pro děti a mládež v České republice jsou aktivity nabízené v rámci činnosti v kolektivech mladých hasičů motivačně zajímavé, což nejlépe vystihuje fakt, že i v roce 2006 došlo k dalšího nárůstu členské základny mladých hasičů. Celkový počet dětí a mladých lidí (do 26 let), kteří se v rámci svého volného času zapojili do činnosti v našem sdružení se tak ustálil na 91 235, čímž je SH ČMS i nadále nestátní neziskovou organizací s nejpočetnější organizovaností dětí a mládeže. Zájem o naši činnost z řad dětí a mládeže nás samozřejmě těší, jelikož ho vnímáme jako nejpřísnější hodnotící faktor kvality naší práce, ale do určité míry i jako příjemnou odměnu pro všechny vedoucí a instruktory hasičské mládeže. Podrobnější informace lze vyhledat ve Výroční zprávě SH ČMS za rok 2006.

p. Pumprla uvedl, že pro rok 2006 byly vytýčeny tyto hlavní úkoly na úseku represe -

 • Spoluzajišťovat odbornou přípravu k dosažení odborné způsobilosti velitelů jednotek, velitelů družstev, strojníků, rozhodčích a dalších specializací s důrazem na kvalitu a účast všech typů JPO, včetně nezařazených.
 • Ve vzájemné spolupráci s HZS krajů provádět prověřovací cvičení jednotek PO a složek IZS.
 • Provádět systém odborné přípravy a motivovat členy SH ČMS k získávání odborností Hasič a Strojník
 • Vydat „Kalendář soutěží“ pro rok 2006 „na www stránkách a v Hasičských novinách“.
 • Realizovat postupové soutěže SDH od prvních kol po MČR v PS.
 • Uskutečnit soutěž „O pohár starosty SH ČMS“ v požárním útoku.
 • Spolupodílet se na realizaci seriálu soutěží v běhu na 100m s překážkami Český pohár
 • Připravit a uskutečnit školení rozhodčích tradičních disciplín CTIF a soutěž v tradičních disciplínách CTIF dospělých
 • Zabezpečit na základě pozvání ze zahraničí účast našich družstev SDH na zahraničních akcích.
 • Prostřednictvím oblastních porad s vedoucími OORV projednávat aktuální potřeby v oblasti odborné přípravy.

Plnění výše uvedených hlavních úkolů na úseku represe se rada v roce 2006 sešla dle potřeby projednávaných úkolů na pěti řádných jednáních a na jednom jednání v rámci MČR družstev SDH SH ČMS.

Ing. Majer seznámil přítomné s činností ÚORP. Na programech všech jednání ÚORP byly předneseny aktuální informace v dění orgánů a zřízených institucí SH ČMS, které byly diskutovány. Bylo konstatováno, že Ústřední odbornou radou pedagogickou, která vyslovila požadavek na vypracování okruhů témat z požární prevence pro účely obecného vzdělávání členů SH ČMS ve SDH, nebyl zatím upřesněn rozsah ani způsob začlenění do vzdělávacího programu členů. Z tohoto důvodu nebylo o vypracování okruhů témat jednáno. Závěry jednání ÚORP ze dne 9.11.2007, zejména úloha preventistů sborů v seznamování nových funkcionářů obcí s úkoly na úseku zabezpečování požární ochrany, byly publikovány v HN č. 23 ze dne 7.12.2006. Podrobné informace o činnosti ÚORP jsou uvedeny ve Výroční zprávě SH ČMS za rok 2006.

5) Zpráva o činnosti hospodaření spol. s vlast. podílem SH ČMS za rok 2006

Ing. Kubeš uvedl, že přítomní starostové OSH, členové VV SH ČMS a ÚKRR při presenci před jednání obdrželi písemný materiál – Výsledky HVP, a. s. za rok 2006. Následně stručně okomentoval jednotlivé grafy a tabulky.

Ing. Kříž přítomné seznámil s aktuální situací ve VPO, a. s. ke dni 26. 4. 2007 formou presentace. K VPO, a. s. byl přítomným u presence rozdán písemný materiál – Zpráva o vývoji hospodaření ve společnosti za rok 2006 a 2007 a koncepce stabilizace a rozvoje.

6) Diskuse, vystoupení hostů

Ing. Besperád poděkoval za spolupráci všem, kteří jakkoliv spolupracují s ČPP. Zároveň poděkoval za pomoc, kterou dobrovolní hasiči vykonávají pro potřeby všech obyvatelů. Informoval o aktuální činnosti ČPP, a. s. Následně uvedl, že podrobné informace o pracovním semináři pro starosty SH ČMS uveden Ing. Lusk.

Ing. Lusk informoval o detailním programu na pracovní seminář, který pořádá ČPP, a. s. pro dlouhodobého partnera SH ČMS ve dnech 10. – 13. května do rakouského Salzburku.

Pí. Borlová poděkovala za pozvání na jednání SS OSH a vyjádřila přesvědčení, že se jistě se všemi uvidí na hasičských slavnostech, které se tento rok konají v Litoměřicích ve dnech 14. – 16. 6. 2007. Vybídla starosty OSH, aby informovali své SDH o posledním termínu pro zaslání přihlášek, a to do 10. 5. 2007. Uvedla, že již je přihlášeno nad 200 SDH s technikou a 15 SDH ze zahraničí. Na závěr upozornila na program na hasičské slavnosti, který je uveřejněn ne webu.

Dr. Havlík informoval přítomné o plánované akci PYROCAR 07. Podrobnější informace o plánované akci je možno zhlédnout na www.pyrocar.estranky.cz, PYROCAR 07 je největší setkání požárních automobilů, jejich řidičů, strojníků a hasičů v České republice.

p. Žižka (KSH Jihočeský, OSH Č. Budějovice) reagoval na vystoupení Ing. Richtera a Ing. Kříže. Podpořil názor starosty SH ČMS a dále namítl, že by to byla již třetí šance pro pokus obnovit činnost VPO, a. s. Pokud se i tentokrát nepodaří VPO, a. s. obnovit svou činnost bude to mít velký dopad na dobrovolné hasiče i HVP, a. s.

p. Orsák (KSH Královéhradecký, OSH Trutnov) vznesl námitku, že v roce 2006 Ústřední hasičská škola v Bílých Poličanech slavila jubileum 50ti let činnosti. Namítl, že jako dar k jubileu by Shromáždění starostů OSH mohlo revokovat usnesení, ve kterém je uvedeno, že ÚHŠ Bílé Poličany svou činnosti utlumuje.

p. Zeman (OSH Žďár n./Sázavou) reagoval na presentaci Ing. Kříže o aktuální situaci ve VPO, a. s. Uvedl, že i kraj Vysočina velice vnímá krizi ve VPO, a. s. i přesto, že se doposud nechávali ubezpečovat je vše v pořádku. Navrhl, aby se VPO, a. s. rozdělila na krajské pobočky a úplně se oddělila od centrály v Praze 4. Dále uvedl, že hodlá podpořit poslední šanci pro VPO, a. s. formou úvěru, ale navrhl, aby do usnesení bylo zakomponováno, že jde o poslední podporu ze strany SS OSH.

p. Mlejnský (OSH Praha – západ) reagoval na vystoupení Ing. Jiroty. Vyjádřil poděkování za odložení převodu z jednoduchého účetnictví na podvojné pro všechny SDH a OSH. Dále vyjádřil podporu novému generálnímu řediteli VPO, a. s. Ing. Miloši Křížovi.

Ing. Schulz (OSH Brno – město) reagoval na vystoupení Ing. Kříže a Ing. Kubeše. Uvedl, že generální ředitel VPO, a. s. jako první z generálních ředitelů zveřejnil akcionářům skutečnou situaci ve VPO, a. s., kterou bývalá vedení popírala. Za špatnou situaci nesou odpovědnost konkrétní lidé – členové orgánů společnosti, zejména pak předseda představenstva Ing. Navrátil a žádal jeho odvolání. Dále prohlásil, že uspokojivá není ani situace v HVP, a. s., která v roce 2006 nedosáhla plánovaných cílů a ani předpisu pojistného, který vykazovala již v roce 2004. Má-li se pro tento podnik hledat strategický partner, musela by HVP a.s. nějakou strategii, kterou on nevidí, mít. Má-li se však jednat o prodej HVP, pak je to třeba otevřeně říci. Na příkladu havarijního pojištění ukázal, že tento produkt, jako řada jiných, je zcela zastaralý, drahý a proti jiným pojišťovnám není schopný konkurence. Pak se nelze divit, že se předpis pojistného nevyvíjí uspokojivě. Upozornil, že obdobně nedobrá situace, která je dnes ve VPO, musela být před řešena v HVP, a. s. a vyjádřil obavy, aby v budoucnu se tato situace v HVP neopakovala.

p. Studník přítomným formou diaprojektoru presentoval nový program pro JSDHO.

Již 4 roky používají JSDHO program, pro usnadnění vedení dokumentace. Program doznal v r.2006 výrazných změn, kdy se stal součásti programu také modul pro SDH. Autoři se snaží, aby práce těch, kteří dokumentují činnost JSDHO a SDH byla co nejvíce usnadněna. To znamená, že pokud se jednou zadají informace do programu, tak program s nimi pracuje za Vás. Například pokud velitel JSDHO vypíše zprávu o zásahu a program automaticky u vozidla vypočítá průměrnou spotřebu paliva, zapíše že řidič má splněnou kondiční jízdu, do pohotovosti se zapíše doba u zásahu, pokud JPO drží hotovost tak se automaticky vypočítává nárok na odměnu, pokud se použije dýchací přístroj program zapíše že člen JSDHO má splněnou povinnost vydýchat dýchací přístroj atd. Takže velitel má jedním zápisem splněno 5 dalších zápisů a sledování. Program kromě toho sleduje veškerá školení, revize ap. Kromě toho jsou součásti programu nařízení, vyhlášky, zákony, informace z oblasti SDH ap. Z oblasti školení jednotky se v programu nachází maximum informací. Pro SDH je připraven program, který obsahuje evidenci členů, evidenci činnosti členů v SDH, peněžní deník, který vypočítává zůstatek v pokladně, evidence vyznamenání, evidenční deník pro kontrolu objektů atd. Připravují se i výukové hry pro mládež, soutěže s věcnými cenami a další programy, které budou zajímavé pro celou členskou základnu. Autoři se snaží, aby program podchytil maximum informací, které mohou vyžívat všichni členové SDH a JSDHO. Program bývá pravidelně aktualizován na internetu a jednou za rok vychází aktualizace na CD, kde jsou všechny podstatné zákonné a jiné změny z oblasti SDH a JSDHO. Více se o programu dozvíte na http://www.kancelarproobec.cz, kde si můžete stáhnou demoverzi programu i jiné zajímavé informace z hasičské oblasti.

7) Projednání a schválení usnesení

Předseda návrhové komise p. Lubomír Janeba seznámil přítomné se závěry návrhové komise, která vypracovala návrh usnesení a doplnila připomínky.

Ing. Jan Karger vyzval sčitatele ke zjištění účasti starostů OSH před hlasováním o usnesení (přítomno: 62).

Usnesení č. 2/2007:

  Shromáždění starostů OSH schvaluje přednesený návrh usnesení.
  (Hlasování: pro: 60, proti: 0, zdržel: 2)

8) Závěr jednání

Ing. Richter na závěr podotkl, že SH ČMS má mnoho záležitostí k řešení a ubezpečil, že tyto záležitosti bude probírat jak Vedení tak VV SH ČMS. Následně poděkoval všem přítomným hostům i starostům OSH za aktivní přístup při jednání. Dále vyřídil pozdrav všem SDH v ČR a popřál přítomným šťastnou cestu domů.

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017