Domů » Ochrana obyvatelstva » Zápis z jednání ÚOROO ze dne 9.února 2010
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes145
mod_vvisit_counterVčera211
mod_vvisit_counterTento týden145
mod_vvisit_counterMinulý týden1378
mod_vvisit_counterTento měsíc2730
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096044935

Kontaktní osoby úseku ochrany obyvatelstva

Jan Slámečka (náměstek pro ochranu obyvatelstva)
Telefon: 731 155 963
Adresa: Husova 300, Přibyslav, 582 22

 

Mgr. Bohumír Martínek, Ph.D. (vedoucí ÚOROO)
Telefon: 606 033 603, 725 082 284
Adresa: Neustupného 1838/10, Praha 5, 155 00

 

Ing. Jan Aulický
Email: jan.aulicky@dh.cz
Telefon: 222 11 95 04, 606 690 376
Adresa: Římská 45, Praha 2, 121 07
Zápis z jednání ÚOROO ze dne 9.února 2010 Tisk
Pondělí, 22 Únor 2010 13:15

Přítomni: dle prezenční listiny
        Jednání zahájil vedoucí rady.
        K bodům 2.-4 (informace z jednání Vedení a VV SH ČMS, další informace a organizační záležitosti)vystoupil náměstek starosty SHČMS p. Netík.  
        K bodu 5 „Informace o připravovaných změnách v bojovém řádu JPO z oblasti ochrany obyvatelstva“
 Vedoucí rady informoval o nových věcech,  které se připravují do bojového řádu:
1. Kontrolní list „Detekce“
- Velitel JPO monitoruje koncentraci nebezpečné látky při podezření na její přítomnost. K tomu je určen kontrolní list s doporučeným postupem např. vyhodnocení informací v místě zásahu, stanovení stupně ochrany SaP, organizace detekce, předávání výsledků měření,…
2.    Pomůcka velitele JPO k organizačnímu zabezpečení nasazení ochranných protichemických prostředků a dýchací techniky (jméno,JPO, číslo obleku, časy vstupu, výstupu…)
3.    Výstražné symboly, bezpečnostní značky chemických látek a přípravků – aktualizace vyplývající z mezinárodních dohod
4. Kontrolní list „ B-AGENS“
- Velitel JPO řeší podezření na přítomnost vysoce rizikových nebo rizikových biologických agens nebo toxinů s doporučeným postupem např. stanovení elikosti nebezpečné zóny, shromáždění možných zasažených osob, odběr vzorků, dohled nad nebezpečnou zónou, dekontaminace,…., včetně návrhu na informační leták pro osoby po dekontaminaci
5.     Metodický list pro činnost JPO při povodni (viz bod 7)
K bodu 6  Metodické listy pro opatření ochrany obyvatelstva:
Vedoucí rady informoval o nově připravovaných metodických listech pro ochranu obyvatelstva připravovaných do bojového řádu JPO:
1.      Varování – členové JPO by měli znát:
- Způsob a místo odkud se standardním způsobem provádí varování a informování obyvatelstva
- Umí obsluhovat toto zařízení a znají jeho dosah v obci
- Jsou schopni předat informaci o hrozícím nebezpečí a následných režimových opatřeních
- Provádí varování obyvatelstva náhradními způsoby (osobní kontakt, mobilní rozhlasové zařízení,..)   v místech kde není JSVV nebo nefunguje
2. Nouzové přežití – členové JPO by měli znát:
-  Zřídit provizorní místo pro soustředění osob (do 30 osob) a zajistit péči o ně po dobu několika hodin (6?) – přístřeší, světlo, teplo, strava s využitím vhodných objektů v obci
- Odhadnout potřeby pro zásobování obyvatelstva a humanitární pomoc
- Podílet se na informování obyvatelstva o nebezpečích vyplývajících z výpadku dodávky plynu nebo elektřiny
3. Improvizované ochranné prostředky - členové JPO by měli znát:
- Předávat informace o NL, popř. jiných nebezpečích souvisejících s NL např. při povodních, sesuvech půdy,…
- Jsou schopni zahájit dekontaminaci techniky a terénu s využitím improvizovaných prostředků a se zřetelem a nebezpečí a
- Měli by dát informaci obyvatelstvu o způsobech improvizované osobní ochrany a improvizované ochrany v objektech (doma- těsnění, nevětrat,…)
4. Evakuace – členové JPO by měli znát:
- Obsah evakuačního zavazadla
- Místa soustředění obyvatel v obci při evakuaci, popř.  zvolit vhodná místa
- Obsluhu evakuačního střediska (označení, evidence osob, poskytování základních informací
- Mít přehled (pokud možno) o osobách tělesně postižených v obci, či neschopných pohybu a umět je evakuovat
- Plán přesunu osob, popř. zvířat, jiných významných věcí v obci ? 

Do budoucna by to mohla být samostatná část Bojového řádu JPO „Ochrana obyvatelstva“, resp. činnost JPO při realizaci opatření ochrany obyvatelstva.
Dále vedoucí rady informoval o připrtavovaných metodických listech k činnostem JPO (JSDHO) k podpoře zásahových jednotek a k dalším opatřením i z oblasti OO:
- Základní zásady zabezpečení stavebních konstrukcí budov  (nosná část a plášť střech) narušených větrem a krupobitím – střechy, zaplachtování, zajištění bezpečnosti osob
- Obecně formulovat úkoly při odhadu pomoci a potřeb v obci – informační zdroje, průzkum,….
- Základní činnosti při odstraňování polomů a vývratů

K bodu 7 „ Informace o stavu zpracování  metodického listu pro činnost JPO při povodni
Obsah:
• Rozdělení povodní  podle průběhu
• Opatření při jednotlivých stupních SPA
• Řízení ochrany před povodněmi  (mimo povodeň – veřejná správa, při povodni-povodňové komise), povodňové záchranné práce
• Úkoly a činnost JPO – povodňová hlásná služba, - povodňové zabezpečovací práce (průchodnost vodních toků, výstavba protipovodňových hrází, opravy narušených vodních děl, opatření proti znečištění vod,…- povodňové záchranné práce (záchrana ohrožených osob z vody nebo nepřístupných míst, zabránění dalších nebezpečí – evakuace osob, majetku,…),- čerpání vody, likvidační práce po povodni,…
K bodu 8 seznámil plk. Ing. Václav Hrubý s metodickou pomůckou ke zřizování JSDHO pro obce a zdůraznil začlenění problematiky ochrany obyvatelstva do této pomůcky. Rovněž upozornil, že v nově vydaném „Řádu výkonu služby v JPO“, zejména v článku 11 jsou pasáže věnované úkolům JSDHO v oblasti ochrany obyvatelstva.

V rámci diskuze a v různém byly vzneseny následující připomínky, či dotazy:
• Na příkladu bezpečnostní komise Prahy 14, bylo poukázáno na nezájem řešit problematiku ochrany obyvatelstva, hasičů apod. Jednání se soustřeďují jednostranně na drogy,…
• Akce jako byla v Poděbradech v květnu 2009 by měly více přispívat k motivaci obcí zabývat se aktivněji problematikou hasičů, ochrany obyvatelstva,…
• Je potřebné snažit se na všech úrovních o to, aby v současné složité ekonomické situaci nebyly plošně kráceny příspěvky na činnost hasičů
• Zkušenosti z UHŠ Jánské Koupele ukazují na velký zájem hasičů vzdělávat v oblasti ochrany obyvatelstva. Vzhledem k novým dokumentům (Metodická pomůcka pro obce, metodické listy v bojovém řádu, řád výkonu služby) by měly být upraveny i osnovy vzělávání, resp. systém kursů.
• Nové záležitosti týkající se JPO a Ochrany obyvatelstva by měly být projednány s ÚO radou velitelů, obdobně jak se společně řešilo propojení oblasti přípravy v oblasti ochrany obyvatelstva s ÚO radou prevence.

Závěr: závěrečné jednání ÚO ROO se uskuteční 25. nebo 26.5.2010


 

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017