Domů » Orgány SH ČMS » Archiv Shromáždění starostů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska » Zápis z jednání Shromáždění starostů OSH 18.4.2009
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes618
mod_vvisit_counterVčera396
mod_vvisit_counterTento týden2094
mod_vvisit_counterMinulý týden2082
mod_vvisit_counterTento měsíc5768
mod_vvisit_counterMinulý měsíc7244
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096178823
Zápis z jednání Shromáždění starostů OSH 18.4.2009 Tisk
Středa, 26 Srpen 2009 13:33

18. 4. 2009 v Přibyslavi
Přítomni: dle prezenční listiny  
  starostové OSH  ze 77 přítomno 74  
nepřítomno 3
starosta SH ČMS   přítomen 1
  VV SH ČMS   ze 18 přítomno 14
       nepřítomno 4
  ÚKRR    ze 14 přítomno 12
       nepřítomno 2
Přítomno 75 ze 78 pozvaných účastníků s rozhodujícím hlasem, tj. 96,0 %, Shromáždění starostů OSH ČMS je usnášeníschopné.
1) Zahájení jednání, schválení hostů a volba pracovních komisí, schválení programu
Náměstek starosty SH ČMS Ing. Jan Karger z pověření VV SH ČMS v úvodu přivítal všechny  přítomné. Uvítal nově zvolenou starostku OSH Prachatice paní Helenu Fiedlerovou. Konstatoval, že SS OSH ČMS je usnášeníschopné.
Hosté:
Ing. Josef Kubeš – generální ředitel a předseda představenstva HVP, a.s.
Ing. Jan Jonáček – obchodní ředitel a místopředseda představenstva HVP, a.s.
Ing. Petr Bratránek – člen představenstva HVP, a.s.
Jitka Nováková – referát marketingu
Ing. Miloš Kříž, MBA – generální ředitel a předseda představenstva VPO, a.s.
Ing. Pavel  Paulen, MBA –  obchodní ředitel a člen představenstva VPO, a.s.
Ing. Yvona Legierská – předsedkyně dozorčí rady VPO, a.s.
Dr. Ivo Havlík – jednatel společnosti Fire Edit, s.r.o.
Mgr. Vít Dvořák – manažer projektu MOST
Mgr. Adam Cink – pracovník projektu MOST
Hlasování: pro: 75 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 1/2009: SS OSH ČMS schvaluje účast hostů na jednání.

Volba zapisovatelky:  Michaela Šimonová
Hlasování: pro: 75 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 2/2009: SS OSH ČMS schvaluje navrženou zapisovatelku.

Volba ověřovatelů:  p. Josef Páv
    p. Luděk Sýkora  
Hlasování: pro: 75 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 3/2008: SS OSH ČMS schvaluje navržené ověřovatele zápisu.

Volba skrutátorů:  Ing. Ivan Jirota
Ing. Josef Dvořák                         
p. Josef Jemelka
p. František Malý
p. Vladislav Štefl
Hlasování: pro: 75 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 4/2009: SS OSH ČMS schvaluje navržené skrutátory.
Volba návrhové komise :  VV SH ČMS  Lubomír Janeba
 Praha   Ing. Antonín Maděra
Středočeský  Jaroslav Dušek
Jihočeský  Jiří Novák
Plzeňský  František Křesťan
Karlovarský  František Matoušek
Ústecký  Jaroslav Feller
Liberecký  Ing. Miloslav Miksánek
Královéhradecký Ivan Kraus
Pardubický  Josef Jiruše
Vysočina  František Grubauer
Jihomoravský Josef Gargula
Olomoucký  Ing. Radek Hlavinka
Zlínský  Zdeněk Janásek
  Moravskoslezský Václav Helis
Hlasování: pro: 75 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 5/2009: SS OSH ČMS schvaluje navrženou komisi.
Ing. Karger přečetl z pozvánky program pro jednání SS OSH.
1. Zahájení, volba pracovních komisí
2. Zpráva o činnosti SH ČMS SH ČMS – výroční zpráva za rok 2008
3. Zpráva o hospodaření SH ČMS za rok 2008
4. Zpráva o činnosti ÚKRR za rok 2008
5. Zprávy o činnosti ÚORad (mládeže, prevence, velitelů) za rok 2008 (5 – 10 min.)
6. Zpráva o činnosti a hospodaření spol. s vlast. podílem SH ČMS za rok 2008             (gen. ředitelé společností)
7. Harmonogram přípravy IV. řádného sjezdu SH ČMS
8. Diskuze, vystoupení hostů
9. Projednání a schválení usnesení
10. Závěr  
Dále uvedl, že poštou byly zaslány materiály:
o Pozvánka na jednání SS OSH ČMS
o Pohledávky mezi OSH a SH ČMS
o Aktualizovaný adresář OSH ČMS

Při prezenci byly rozdány dodatečné materiály:
o Hlasovací lístek
o Pohledávky mezi OSH a SH ČMS

Hlasování: pro: 75 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 10/2009: SS OSH ČMS schvaluje předložený program jednání.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

      
2) Zpráva o činnosti SH ČMS SH ČMS – výroční zpráva za rok 2008

Ing. Karger vyzval starostu SH ČMS Ing. Richtra.
Ing. Richter přivítal přítomné, poděkoval za účast a přednesl Zprávu.

 
Zpráva starosty SH ČMS na SS OSH ČMS
Dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, vítám Vás všechny na našem pravidelném zasedání SS OSH. Scházíme se, abychom zhodnotili výsledky předcházejícího roku, roku 2008 a abychom se seznámili se stavem plnění úkolů stanovených III. řádným sjezdem v Klatovech. V letošním roce si připomeneme 145. výročí vzniku prvního českého dobrovolného hasičského sboru ve Velvarech, je to rok, kdy proběhne v Ostravě hasičská olympiáda členských zemí CTIF ve všech kategoriích a rok, kdy završíme naše přípravy         na IV. řádný sjezd SH ČMS, který vyvrcholí ve dnech 3. – 4. července 2010 v aule VŠB – TU v Ostravě.
Za uplynulý rok se nemusíme stydět, máme co hodnotit, máme co bilancovat. Připomeňme si, že naše sdružení vzniklo především pro potřebu ochrany života, zdraví a majetku občanů. Celá léta toto naše základní poslání naši členové v jednotkách SDH naplňují. Dobrovolní hasiči opětovně dokazovali svou připravenost a nezastupitelnou úlohu. Za všechny případy hovoří jejich účast při požárech Průmyslového paláce na pražském výstavišti a na tržnici v Praze – Libuši, při železničním neštěstí ve Studénce, nebo při odstraňování následků        po vichřicích Ema a Ivan. Požárů v roce 2008 bylo méně, ale byly větší a tragičtější. Zemřelo při nich celkem 142 lidí (o 12 více než v roce 2007) a bylo 1 109 osob zraněno. Zahynul        i jeden dobrovolný hasič. Čest jeho památce.
Alarmující je vysoký počet úmyslně založených požárů, téměř dvojnásobek letitého průměru. Nezapomínejme proto na preventivně výchovnou činnost a argumentujme o nutnosti dodržování zásad požární bezpečnosti při všech příležitostech ve svém okolí a v místě bydliště. Ve statistické ročence vydané GŘ HZS ČR je řada číselných podkladů pro tuto činnost. Naše ústřední odborné rady velitelů a prevence zcela zákonitě statistické poznatky proanalyzují a nastíní Vám v okresech problematiku vhodnou k dalšímu využití.
Nejinak je tomu na úseku cílevědomé a soustavné práce s mládeží, požární prevence               a ochrany obyvatelstva. Děkuji proto všem našim členům za jejich prospěšnou činnost,       za práci, která je pro mnohé naplněním základního poslání, za hodiny úmorné dřiny a tisíce hodin přípravy, a to především ve prospěch svého okolí a nad rámec běžné občanské činnosti. Při této příležitosti nemohu však nepřipomenout jednu z mnohých velmi zdařilých akcí, která proběhla v Petrovicích na Vysočině v okrese Třebíč, 5. října loňského roku. Ptáte se, co to bylo? Téměř 400 účastníků, kteří prezentovali činnosti a dovednosti dětí předškolního věku v oblasti požární ochrany nenechalo chladnými přihlížející hasičskou             i nehasičskou veřejnost. 13 kolektivů ukázalo názorně své představy o hasičské práci. Festival se vydařil a byl důkazem našeho vztahu k hasičině a dětem a především ukázal cestu těm nevěřícím, že i tito malí caparti oprávněně do řad mladých hasičů patří. Následně v říjnu, jmenovitě 28., proběhly oslavy 90. výročí vzniku Československé Republiky, kdy poprvé v historii bylo možno v Praze vidět kromě naší armády i přehlídku složek IZS. Společné přehlídky se zúčastnilo celkem 150 příslušníků HZS ČR a 26 ks hasičské techniky. V čele byly neseny zástavy 14 HZS krajů, GŘ HZS ČR a prapor Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska jako největší dobrovolné hasičské organizace ČR. Nemohu přitom nepřipomenout, že tři dny před tímto významným aktem jsme předali výjimečná vyznamenání – Záslužné řády českého hasičstva, jako nejvyšší formu ocenění za zvláště vynikající zásluhy o rozvoj dobrovolného hasičstva pánům Karlu Heroldovi, Zdeňku Moutelíkovi, Zdeňku Nytrovi, Ing. Jánu Olšanskému a Miroslavu Sobotkovi.
Dámy a pánové, trvalá dobrá připravenost dobrovolných hasičů, značně pomáhá připomínat veřejnosti jejich nezastupitelnou roli a zároveň nás podporuje při jednáních na všech úrovních. Úspěšní jsme byli v jednáních s předsedou vlády Mirkem Topolánkem, s předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavem Vlčkem, s poslanci, Ministerstvem vnitra         a pokračujeme ve velmi dobré spolupráci se zastupitelstvy krajů a jejich hejtmany. Při této příležitosti byl oceněn celospolečenský přínos hasičů a z rukou pana premiéra jsme obdrželi jeho stuhu k čestnému praporu SH ČMS. Předseda české vlády, pan Mirek Topolánek           a předseda Poslanecké sněmovny, pan Miroslav Vlček, také navštívili naše Centrum hasičského hnutí. Mnohačetná jednání v loňském roce přinesly v Parlamentu České Republiky ovoce a v podobě odškodnění dobrovolných hasičů při léčení onemocnění nebo úrazu, který vznikl v důsledku jejich účasti při zásahu na základě jim vyhlášeného poplachu.                        Dnem 1. ledna 2009 nabyla účinnosti novela zákona o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. Dalším výsledkem je předávání lehkých zásahových oděvů a obuvi členům JPO V, které vrcholí právě v tomto období.
Nemohu nepřipomenout, že jsme trvale v kontaktu s GŘ HZS ČR a i pro letošní rok byla dohodnuta koordinace a vzájemná podpora při rozhodujících akcích, (Poděbrady 2009, Konopiště 2009) a především v součinnosti při zabezpečování olympiády CTIF v Ostravě. Jednotkám se dostaly nové Cvičební a Bojové řády, letos dorazí Řád výkonu služby.
Ostravská olympiáda je v zásadě připravena a to i po stránce reprezentujících družstev,          kdy v závěru loňského roku byla definitivně dořešena účast našich sportovních kolektivů. Oproti plánu jsme po zvážení a projednání v národním výboru rozšířili reprezentaci v požárním sportu o další dva kolektivy z řad SH ČMS v kategorii ženy – požární sport. V závěru tohoto měsíce se všichni organizátoři sejdeme na jeho dalším jednání a podrobně zhodnotíme stav příprav včetně finančního krytí. V zásadě můžeme říci, že na financování této grandiózní akce se podílí především sami účastníci, mezinárodní výbor CTIF, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, město Ostrava, Ministerstvo vnitra prostřednictvím              GŘ HZS ČR, naše Sdružení a sponzoři.
Jsou vytvořeny předpoklady i za současných stížených ekonomických podmínek, které formou hospodářské krize postihly celý Svět, abychom svého úkolu dosáhli a přesvědčili účastníky z 26 zemí o našich organizátorských schopnostech a obětavosti širokého okruhu dobrovolníků a funkcionářů působících bezprostředně při akci, která pro nás je bezesporu akcí desetiletí. Děkuji všem, kteří aktivně přistupujete a spoluzabezpečujete tuto vrcholnou mezinárodní akci.Pro větší zviditelnění naší role nejen však červencové olympiády, bylo rozhodnuto organizovat Propagační jízdu SH ČMS. Zahájíme tak předolympijskou propagační kampaň, včetně vylepování plakátů (sponzor Hasičské noviny)a veřejnost budeme               o ostravském mezinárodním klání průběžně informovat v médiích (jízda se bude realizovat historickým vozidlem Praga RN z roku 1934).
Naše mezinárodní aktivity jsou trvale na vysoké úrovni. Naše delegace se setkaly v průběhu loňského roku s vedením saských hasičů, s vedením celoněmeckého svazu v Berlíně, delegace vyjížděly do Polska, Rakouska, na sjezdy maďarských a slovinských hasičů, ale i do Srbska a v neposlední řadě se vybraný aktiv zúčastnil odborného mezinárodního semináře v Berlíně. Tradičně nejlepší spolupráci i nadále máme se slovenskými kolegy. Potvrdilo to          i společné setkání vedení našich občanských sdružení v závěru loňského roku. I k nám zavítala řada zahraničních přátel. Přijeli podpořit naše nejvýznamnější akce, jakými byla účast na mezinárodním veletrhu Pyros v Brně a na něm navazujícím Dni hasičů, či na úspěšném setkání strojníků a osádek požárních automobilů Pyro Car v Přibyslavi. A na zdařilých mistrovstvích dobrovolných hasičů všech kategorií pořádaných SH ČMS. Nemohu opomenout velký mezinárodní význam návštěvy japonské parlamentní delegace u nás.
Od 5. do 7. května letošního roku na brněnském výstavišti proběhne mezinárodní veletrh IDET 2009. Poprvé však se samostatnou expozicí požární a bezpečnostní techniky.              BVV přechází tak do lichých roků, kdy každý květen souběžně s IDETEM proběhne i výstava Pyros. Na letošní rok jste obdrželi pozvánky a v případě Vašeho zájmu Vám, především z okolí Brna, můžeme zabezpečit vstup pro další naše členy. (cca 800,- Kč.) Rok 20011          by měl být již organizován s naší spoluúčastí a se Dnem hasičů v sobotu.
Bratři a sestry, naše Sdružení převzalo v letošním roce záštitu nad preventivní kampani Ligy proti rakovině Praha. Informovali jsme Vás o ní, mimo jiné i v Hasičských novinách                   č. 6 letošního roku. Akce vyvrcholí 13. května jako Den proti rakovině. Dotýká se to nás všech a proto podpořme tuto akci, jejímž hlavním tématem je kolorektální karcinom – primární a sekundární prevence. Ani nám přece není tato nemoc lhostejná a proto jsme vyzvali naše sbory a členy k aktivní spoluúčasti. Mimochodem rakovina konečníku trápí především mužskou populaci. Nás je hodně a působíme ve všech obcích České Republiky.
Dámy a pánové, zde na zámku tradičně udělujeme nejvyšší ocenění nejaktivnějším členům za celoživotní práci ve prospěch naší organizace. Loni tomu tak bylo ve 165 případech. Byla mezi nimi i řada z Vás a tak Vám u této příležitosti ještě jednou děkuji za Váš vklad            ve prospěch našeho Sdružení. Děkuji Vám.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve svých složkách jste obdrželi Výroční zprávu SH ČMS  za rok 2008, sestavenou z podkladů zaslaných jednotlivými OSH, ÚHŠ a CHH, jakož                   i z podkladů Kanceláře Sdružení. Zpráva obsahuje všechny náležitosti a údaje 77 okresních organizací, obsahuje zprávy ze všech úseků naší činnosti a měli jste před jejím tiskem možnost eventuální nepřesnosti korigovat. Můžeme opětovně konstatovat, že se trvale zvyšuje úroveň odborné přípravy a že jsme hnutím obecně prospěšným a v mnoha směrech nezastupitelným a to nejen při ochraně života, zdraví a majetku, ale jsme i nositeli společenského, kulturního a sportovního života ve svých obcích a městech. Svědčí o tom            i skutečnost, že naše váženost roste a že se navyšuje i naše členská základna. Její počet se             i loni zvýšil o 5 770 členů (rok 2007 o 2 353) a k 31. 12. 2007 nás bylo celkem 334 987 členů, z toho mladých hasičů je 43 727 a v přípravce je registrováno 1 109 dětí. Ubylo však sborů o 16 SDH, to znamená, že v řadách Sdružení působí 7 916 SDH.
Sestry a bratři, Výroční zpráva obsahuje řadu přehledů a faktů celoroční činnosti, nezapomeňme s ní seznámit celý náš funkcionářský aktiv. Máte argumenty pro jednání,            pro naše členy, ale i partnery včetně podrobné ekonomické zprávy o naší činnosti. Výsledky jsou průkazné a smysluplné a co je hlavní prospěšné široké veřejnosti. O tom, jak se vaše OSH jeví z pohledu republiky si každý z Vás udělá obraz sám a najde svou inspiraci                    pro naplňování úkolu našeho Sdružení. Dočtete se zde o pozitivních výsledcích na úseku pedagogickém, vnitroorganizačním, školení a výcviku, ochrany obyvatelstva, mládeže                   a v neposlední řadě na úseku prevence a represe. Příznivé jsou celkové ekonomické výsledky SH ČMS a účinné využití poskytovaných dotací a to jak z ministerstva školství , tak i dotace ministerstva vnitra. Nelze opomenout bohatou činnost CHH Přibyslav a Ústředních hasičských škol v Bílých Poličanech a Jánských Koupelích. Nepochybně významným výsledkům přispívá U3V. V letošním roce ji úspěšně ukončilo 80 absolventů, za účasti významných akademických hostů na čele s rektorem VŠB – TU Ostrava panem profesorem Čermákem, děkanem stavební docentem Maternou a dále náměstkem hejtmana olomouckého kraje Ing. Horákem, zástupcem krajského KÚ Zlín Ing. Malinovským, ředitelem HZS KhK Ing. Menclem, předsedou ÚKRR doktorem Juráňem a dalšími významnými hosty. Všem absolventům                                   a spoluorganizátorům U3V a především docentu Kvarčákovi vyslovuji slova uznání                     a poděkování.
Pár slov k plnění III. řádného sjezdu. Můžeme konstatovat, že úkoly jsou průběžně plněny, řada z nich dokonce je splněna. Dosáhlo se významných výsledků v oblasti společenského dění, historie a muzejnictví. Získali jsme titul MŠMT – organizace uznaná pro práci s dětmi                  a mládeží v letech 2007 – 2010, byla rovněž zajištěna akreditace na vzdělávání hlavních vedoucích táborů a máme zpracovaný podkladový materiál k získání akreditace na vzdělávání vedoucích kolektivů MH a podobně. Na úseku ochrany obyvatelstva se naši zástupci mimo jiné podíleli na zpracování základních dokumentů pro činnost tohoto úseku, včetně zpracování příručky pro starosty obcí a referenty prevence SH ČMS. Velký krok jsme učinili v oblasti odborné přípravy preventistů a působení při získávání aktivních členů pro úsek preventivně výchovné činnosti. Rovněž rada velitelů zintenzivnila svou činnost v oblasti odborné přípravy členů, včetně sportovních soutěží, (např. klasických disciplínách CTIF)               a zavedení v systému postupových soutěží prvků pořadové přípravy. Jak se nám to podaří, bude záležet i na nás, starostech, členech VV a odborných rad. Z tohoto úseku se nepodaří naplnit de facto jediný úkol – podpora rekondičních a ozdravných programů (překážkou se jeví především pracovní poměr člena jednotky a jeho uvolňování). Úsek vnitroorganizační v naplňování závěrů sjezdu patří mezi nejpilnější. Bez jeho pomoci se neobešly naše vnitřní předpisy, organizačním řádem počínaje a spisovým a skartačním řádem konče. V ekonomické oblasti se daří plnit získávání finančních prostředků pro dobrovolné hasiče. Průběžně Vás             o těchto věcech informujeme. Mimo jiné chceme pokračovat v rekonstrukci CHH. Delší dobu jsme usilovali o prodej zanedbaného objektu octárny. V letošním roce jsme přesvědčili zástupce města o oboustranně výhodné transakci. Octárnu od nás odkoupí město Přibyslav za cca 1 mil. ,- Kč. K tomu potřebujeme Váš souhlas o který Vás tímto žádám. Získanou částku nainvestujeme do rozvoje CHH a za přispění dotačních peněz z Ministerstva kultury, získaných městem na obnovu kulturních památek v jeho katastru a současného poskytnutí příspěvku městského úřadu chceme zrekonstruovat minimálně 1. nádvoří, které tuto investici nezbytně potřebuje. Dále jsme připraveni pro potřebu našeho centra rovněž koupit splátkově objekt „bramborárny“ pro archivní, výstavní a restaurátorské účely za cca 3 mil. Kč včetně přilehlých pozemků. Rovněž Vám doporučujeme tento krok podpořit a schválit.
Na objekt Blanická 13 je vázán úvěr v aktuální výši 45 mil. Kč. Je splácen v souladu s harmonogramem z výnosu hasičského domu. V objektu probíhá obnova vnitřních rozvodů                    a vybavení, je připravena obnova dvorních fasád (žádost o dotaci hl. m. Prahy).
Průběžně sledujeme výnosnost finančních majetků a vkladů a aktivně působíme                        při zabezpečení jejich rozvoje. Hasičská vzájemná pojišťovna je trvale zisková a narůstá             i objem předpisu pojistného. Zisk po zdanění byl ve značné míře využit pro navýšení základního kapitálu společnosti k zajištění zákonem stanovené míry kapitálové přiměřenosti. Od poloviny roku 2008 využívá HVP úspěšně licenci pro povinné ručení motorových vozidel.
Výzbrojna požární ochrany prošla rozsáhlou rekonstrukcí, která měla za cíl odstranit přiznanou i skrytou ztrátu a změnit vlastnické vztahy ve prospěch SH ČMS. Tento cíl                       se podařilo dosáhnout za cenu prodeje všech nemovitostí s výjimkou Brna. Zároveň bylo odstraněno reálné nebezpečí vyhlášení konkurzu. Společnost je oddlužena, zeštíhlena a má potenciál postupného ekonomického růstu.
Lze konstatovat, že obě společnosti se kladně podílejí na finančních potřebách Sdružení                a jeho organizačních jednotek.
Fire Edit, s.r.o. za rok 2008 z běžné činnosti dosáhl zisku před zdaněním něco málo přes           172 tis. Kč. Daň činí 49 tis. Kč. S ohledem na zúčtování odpisu pohledávek minulých let             ve výši 123 tis. Kč skončilo hospodaření po zaplacení daní na nule. Do dalších let nám ještě zůstávají nedobytné pohledávky let minulých, převážně z roku 2000 – 2002, v částce kolem 400 tis. Kč, které budou průběžně odepisovány na základě hospodaření. Celkové výnosy            za rok 2008 dosáhly částky 2 413 tis. Kč (výnosy za reklamu ve výši 1 687 tis. Kč a výnosy z předplatného 662 tis. Kč) a náklady před odepsáním pohledávek a daní z příjmu právnických osob částky 2 240 tis. Kč. Připravujeme smlouvu na odkup 20 ks akcií Výzbrojny požární ochrany v držení Fire Edit za nominální cenu, dle usnesení podzimního Shromáždění starostů OSH v roce 2009.
Na ekonomickém úseku jsme rozšířili pojistnou smlouvu pro případ úrazu, smrti a trvalých následků dobrovolných hasičů – členů SH ČMS. Smlouva kryje i případy odpovědnosti vyplývající z činnosti členů Sdružení.
Dámy a pánové, jsem přesvědčen, že orgány Sdružení trvale prosazují harmonický rozvoj naší organizace, že prosazují rozvoj svých společností. Naše úsilí proto směřujeme                      ke konstruktivnímu řešení otázek požární ochrany. Jsme a budeme i nadále oporou svých obcí a měst při zabezpečování nejen úkolů požární ochrany, ale i při veškerém svém společenském bytí. Jsme si vědomi, že to, co děláme, děláme navíc, nad rámec svých občanských povinností, pro své okolí a že jsme vždy připraveni na boj s ničivými živly v duchu našeho hesla: „Bližnímu ku pomoci, vlasti ku prospěchu“.
Dámy a pánové, konstatuji, že usnesení přijaté na minulém zasedání SS OSH jsme splnili. Chci Vám ještě jednou poděkovat, rovněž tak i všem dalším funkcionářům, členům                      a zaměstnancům za vklad k rozvoji našeho hnutí, za Vaši práci ve prospěch SDH obcí a měst, za výchovu mládeže a organizaci společenského a kulturního života a udržování trvale dobrého jména našeho Sdružení.
Děkuji za pozornost.

3) Zpráva o hospodaření SH ČMS za rok 2008
Materiál předložen písemně
Ing. Karger vyzval Ing. Jirotu, aby přednesl Zprávu o hospodaření SH ČMS za rok 2008.
Ing. Jirota okomentoval Plnění rozpočtu SH ČMS za rok 2008 a Pohledávky mezi OSH a SH ČMS. Uvedl, že hospodářský výsledek byl proti plánu překročen o více než 400 tis. Kč a že se daří zlepšovat platební schopnost OSH a tím klesá objem závazků OSH vůči SH ČMS.

4) Zpráva o činnosti ÚKRR za rok 2008
Ing. Karger vyzval PhDr. Juráně, aby pohovořil o činnosti ÚKRR za rok 2008.
PhDr. Juráň informoval, že plán činnosti na rok 2008 byl schválen na zasedání komise 12. října 2007. Komise má 14 členů. Na kontrolních akcích pracuje ve dvojicích, ale také jsou členové pověřováni samostatně.
Do inventarizačních komisí za rok 2008 byli příkazem starosty č. 1/200287 zařazeni členové ÚKRR ÚHŠ Jánské Koupele – Josef Jemelka, ÚHŠ Bílé Poličany – Ing. Marie Kotrčová,          CHH Přibyslav – Ing. Josef Dvořák a Vl. Štefl. Inventarizace jsou prováděny standardním způsobem. ÚKRR už dále nemá přehled o účetní a fyzické likvidaci vyřazeného majetku. Zde přítomné starosty upozornil, že je poslední rok funkčního období. Právě nyní je zapotřebí věnovat zvýšenou pozornost inventarizacím a celé majetkové oblasti.
Hlavní kontrolní akcí roku byly „Dotace 2007“ od MŠMT. Metodický pokyn zpracovala Ing. Homolková – Němečková, která zároveň upozornila členy ÚKRR na stále se opakující nedostatky. Prověrka byla prováděna jednotlivě u vybraných OSH. Dílčí kontrolní záznamy akcí byly zpracovány v komplex, který byl doplněn tabulkou. Nejvíce nedostatků bylo zjištěno v označování dokladů a v prezenčních dokladech pro účast. Letos je kontrolní akce zaměřena na dotace MV – ČR. Předmětem několika jednání komise byla koncepce zajištění vzdělávání v rámci SH ČMS. ÚKRR je toho názoru, že koncepce byla pouze projednána a vzata na vědomí, ale nebyla schválena. Toto již připomínal starosta OSH Nymburk p. Jeník. ÚKRR doporučuje projednat a přijmout konkrétní kontrolovatelné úkoly pro oblast vzdělávání v rámci SH ČMS. Je nejvyšší čas mít ke IV. řádnému sjezdu SH ČMS připraven vzdělaný funkcionářský kolektiv.
Drobné kontrolní akce dle stanovené osnovy byly realizovány takto:
Nákup a prodej hasičského zboží v roce 2008. Kontrolní akci prováděl člen ÚKRR pan František Pokorný. Záznam byl předán odpovědným pracovníkům. Závěry nejsou v plném rozsahu realizovány.
Další kontrolní akcí byla oblast Směrnic hasičských soutěží, kterou se zabýval člen ÚKRR pan Josef Kunz. Zpráva je obsáhlá a bude předána odborným pracovníkům a radě velitelů.
Poslední kontrolní akci prováděl člen ÚKRR pan Josef Jemelka v Jánských Koupelích. Zaměřil se na kontrolu prováděných inventarizací. Drobné nedostatky byly v době kontroly odstraněny. Další oblastí práce ÚKRR bylo řešení těchto stížností:
Dne 17. 10. 2008 byla předána k šetření stížnost člena SDH Strašín a bývalého starosty KSH Plzeňského kraje Tomáše Mužíka. Šetřením stížnosti byl pověřen člen ÚKRR pan František Pokorný. K projednání v ÚKRR došlo dne 10. 2. 2009. ÚKRR po posouzení celého případu došla k závěru, že stížnost lze považovat za neoprávněnou.
V souvislosti s šetřením stížnosti p. Mužíka byla KSH Plzeňského kraje podána stížnost proti postupu šetření, které vedl p. Pokorný. ÚKRR po seznámení se stížností uložila předsedovi, aby KSH napsal dopis v tom smyslu, že stížnost byl skutečně pověřen šetřit p. Pokorný. Šetřením nebyl pověřen p. Kumpán, předseda KKRR, kvůli vyloučení možné podjatosti, protože již v minulosti tento případ šetřil.
V šetření je stížnost starosty SDH Klokočůvek p. Horňáka, který si stěžuje, že byl odvolán z funkce starosty v rozporu s platnými Stanovami. Jedná se o okres Nový Jičín. Stanovisko OSH a OKRR Nový Jičín není ve shodě s bývalým starostou. Navíc jeho stížnost nemá své opodstatnění. Šetřením byli pověřeni členové ÚKRR Josef Jemelka a Josef Kunz.
Poslední stížnost, která byla podána v letošním roce, je stížnost OSH Liberec na neoprávněné udělení vyznamenání OSH Mladá Boleslav členu SDH v působnosti Liberec. Šetřením byli pověřeni členové ÚKRR Jan Kumpán a Jan Novotný. ÚKRR došla k závěru, že vyznamenání bylo uděleno oprávněně. Aby k podobným případům nedocházelo,  měla by reagovat rada vnitroorganizační a to úpravou v Souboru předpisů, v části Statutu vyznamenání.
To jsou stížnosti písemné a podepsané. Jsou také stížnosti anonymní a telefonické. Takové ÚKRR neakceptuje. Příčinami jsou především mezilidské vztahy, subjektivní a osobité názory jednotlivců, kteří vidí jen svou pravdu. Na straně druhé morální a lidské vlastnosti chybí mnohým funkcionářům.
Upozornil na to, že u tři členů ÚKRR došlo k porušení Stanov v čl. 51. Zde se říká, že členové ÚKRR nemohou být starosty organizačních jednotek SH ČMS. Přesto byli orgány OSH a KSH do funkcí navrženi a později zvoleni. Jedná se o p. Františka Pokorného, Ing. Pavla Paprska a Ing. Marii Kotrčovou. Po upozornění došlo ze změnám a ukončení funkcí starostů.
ÚKRR prováděla před více než rokem prostřednictvím svých členů p. Kumpána a p. Pokorného kontrolu plnění usnesení III. sjezdu, shromáždění starostů a výkonného, výboru. Převážná část stanovených úkolů je plněna, některé negativní poznatky však přetrvávají. Je nutné dodržovat schválený Soubor předpisů SH ČMS z roku 2007, přijímat  splnitelná a adresná usnesení s určením termínů a odpovědnosti za splnění pro kontrolovatelnost, schvalovat připravované  akce včetně finančního rozpočtového zajištění. Rezervy také ÚKRR vidí ve vzájemné informovanosti ústředí až po SDH. Závěrem dodal, že naše etapa činnosti bude IV. sjezdem končit, buďme si toho vědomi.
5) Zpráva o činnosti ÚORad za rok 2008
p. Muška informoval přítomné, že v roce 2008 bylo ve všech okresech ČR organizováno, v rámci SH ČMS, více jak 43 000 dětí a mládeže ve věku od 6 do 18 let, 1 109 dětí předškolní mládeže do 6 let se zapojilo do činnosti přípravky. V celkové bilanci mládeže do 26 let jsme přesáhli přes 93 000 a řadíme se na první místo v počtu organizované mládeže v ČR. V oblasti vzdělávání jsme uspořádali několik vzdělávacích akcí a to seminář lektorů vedoucích mládeže I. KS a kurz HVT, na který nám byla vydána akreditace i v roce 2008. Mezi mimořádné republikové akce řadíme v roce 2008 Havířovskou halu, Memoriál Marty Habadové na Strahově, Bambiriádu, Festival přípravky, kvalifikační soutěž na olympiádu v Ostravě a samozřejmě MČR v Trutnově. Vydařili se na výbornou. V oblasti zahraniční spolupráce jsme se splným nasazením vrhli zejména do organizačních příprav olympiády v Ostravě, která proběhne v letošním roce. Mezinárodní komise vedoucích mládeže CTIF proběhly dvě, v německém Schörndofru a v ČR v Ostravě. Zabývaly se především přípravou Ostravy. Rovněž mezinárodní školení rozhodčích v Linci mělo přímou souvislost s olympiádou. V rámci letních prázdnin proběhly dvě letní školy instruktorů, mezinárodní tábor v Jánských Koupelích a více jak 300 letních táborů. V oblasti publikační a propagační činnosti byly vydány aktualizované učební texty pro vedoucí a instruktory, modernizována byla databáze propagačních předmětů a tradici jsme zachovaly při vydání informačního zpravodaje „Hasíkovy novinky“. V roce 2008 jsme centrálně získali státní dotace na činnost úseku mládeže. Dotace z Ministerstva vnitra ve výši 2 570 000 Kč a z Ministerstva školství rovných 16 mil. Kč. Obě dotace byly řádně vyúčtovány v předepsaných termínech a plně vyčerpány. Velký dík patří více jak 6 000 vedoucím a instruktorům, kteří ve svém volném čase naši budoucí hasičskou generaci vychovávají. Poděkoval za pozornost.
Ing. Majer konstatoval, že prevence a PVČ je jednou ze stěžejních činností SH ČMS, která je zakotvena i v zákoně č. 133/ 1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Právní předpisy musí být v souladu s právem EU, technické předpisy jsou přejímány a přizpůsobovány evropským. Vyznat se v nich a umět podle nich pracovat je skutečným oříškem a mnozí tak sami pro sebe, ale i navenek, nad prevencí zlomili hůl. Ale o tom prevence ve SH ČMS není. Je o přiblížení zásad požární bezpečnosti lidem v jejich každodenním životě, o práci na pomoc obcím v plnění povinností podle zákona o PO a o pomoci drobným podnikatelům radou. Pochopitelně, že taková činnost nesmí být laická. Je potřebné preventisty vzdělávat, seznamovat s principy řešení jednotlivých oblastí tak, aby při své činnosti uměli říci, kterou cestou má občan podnikatel jít. Za tím účelem přehodnotila ÚORP systém získávání a držení osvědčení o odbornosti Preventista III. a II. stupně, které podle dřívější metodiky mělo trvalou platnost. S ohledem na bouřlivé a i zásadní změny v předpisové základně upravuje novelizovaná metodika pro získávání odbornosti Preventista III. a II. stupně platnost osvědčení na dobu 5 let a to i osvědčení získaná před nabytím činnosti novelizované metodiky. OORP mají organizovat každoroční semináře pro preventisty. Byly upraveny „Učební texty pro preventisty“, které byly schváleny do tisku. Práce na úseku PVČ není až na takové úrovni, jak se rada prevence snaží prosazovat. V některých okresech dokonce není OORP vůbec ustavena. Jak má tedy prevence působit plošně a jednotně v celé republice? Na jednání ÚORP dne 16. dubna požádal členy rady o zjištění, kde OORP nejsou, nebo nepracují. Na přítomné se obrátil s apelací na oživení, resp. nastartování práce v oblasti prevence a tam, kde je za prevencí vidět kus práce, poslal poděkování. Připomněl dávno známou, ale pozapomenutou pravdu, a sice že „prevence umí s minimálními náklady dosáhnout maximálního efektu“. Odkázal přítomné na výroční zprávu SH ČMS, ve které najdou jednak zprávu o činnosti prevence za rok 2008 a rovněž tabulkovou část, kde lze vyčíst počty získaných osvědčení, provedených PV akcí a dalších činností, které jsou obsahem tabulkové části výroční zprávy. Poděkoval za pozornost.
p. Pumprla konstatoval, že pro rok 2008 byly vytyčeny tyto hlavní úkoly na úseku represe:
• Spoluzajišťovat odbornou přípravu k dosažení odborné způsobilosti velitelů jednotek, velitelů družstev, strojníků, rozhodčích a dalších specializací s důrazem na kvalitu a účast všech typů JPO, včetně nezařazených.
• Ve vzájemné spolupráci s HZS krajů provádět prověřovací cvičení jednotek PO a složek IZS.
• Provádět systém odborné přípravy a motivovat členy SH ČMS k získávání odborností Hasič a Strojník
• Vydat „Kalendář soutěží" pro rok 2008 „na www stránkách a v Hasičských novinách".
• Realizovat postupové soutěže v požárním sportu od prvních kol po MCR.
• Uskutečnit soutěž „O pohár starosty SH ČMS" v požárním útoku.
• Spolupodílet se na realizaci seriálu soutěží v běhu na 100m s překážkami Český pohár
• Připravit a uskutečnit školení rozhodčích tradičních disciplín CTIF a kvalifikaci v tradičních disciplínách CTIF dospělých na mezinárodní soutěž Ostrava 2009
• Zabezpečit na základě pozvání ze zahraničí účast našich družstev SDH na zahraničních akcích.
• Prostřednictvím oblastních porad s vedoucími OORV projednávat aktuální potřeby v oblasti odborné přípravy.
ÚORP se v roce 2008 sešla dle potřeby projednávaných úkolů na pěti řádných jednáních a na jednom jednání v rámci MCR družstev SDH SH ČMS. V roce 2008 se konalo celkem pět jednání Ústřední odborné rady velitelů. Na prvním jednání se členové rady zaobírali především přípravou mistrovství ČR družstev SDH SH ČMS v požárním sportu, materiálem  k plnění usnesení III. řádného sjezdu SH ČMS,  všechny dané úkoly jsou plněny dle schváleného programu činnosti SH ČMS do roku 2010 a to i nad rámec tohoto programu. Ke zveřejnění se připravily jednotné vzorové propozice pro pořadatele postupových soutěží v požárním sportu, byla provedena další dílčí revize otázek Hasič I. — III. stupně, schválen kalendář soutěží na rok 2008. Vyhlášení zkoušek Hasič a strojník. Druhé jednání se zaobíralo plněním úkolů z jednání VV SH CMS a SS OSH od posledního jednání rady velitelů, které proběhlo 29. 2. 2008. Dne 26. 4. 2008, kdy na SS OSH byla v diskusi kritizována Směrnice hasičských soutěží, a to v části přestupů a v části číslování jednotlivých kol postupových soutěží. Rada projednala a připravila kurz pro přezkoušení rozhodčích instruktorů. Samotným bodem na třetím jednání byla příprava MČR v PS. Mimo to se též připravily propozice soutěže v požárním útoku O pohár starosty SH ČMS, hovořilo se o přípravě II. setkání požárních automobilů Pyro Car 08 a též se připravovala kvalifikace na mezinárodní soutěž v Ostravě 2009. Čtvrté jednání se konalo v rámci MČR družstev SDH SH ČMS v PS a nic jiného než konání všichni ani a příprava MCR se na něm řešilo. Jednání se zúčastnili všichni členové rady, kteří na mistrovství měli své úkoly a to jak v týmu rozhodčích tak na štábu či technickém zabezpečení. Páté jednání ústřední odborné rady velitelů se zabývalo bilancováním po úspěšných akcích roku 2008. Především se jednalo o velice dobře zabezpečenou akci Pyro Car 08, soutěž v požárním útoku O pohár starosty SH ČMS, MČR v PS Přerov 2008 a soutěž v tradičních disciplínách CTIF Svatováclavský pohár 2008, která byla zároveň i kvalifikací na mezinárodní soutěž Ostrava 2009. Podstoupila otázky Hasič I. – III. stupně W SH ČMS a doporučila jak dále pokračovat se soutěží v požárním útoku O pohár starosty SH CMS, kde rada doporučila tuto soutěž nedělat a pohár vyhlašovat na MČR v PS v nejlepším útoku mužů a žen. Plán práce na rok 2009, příprava a vyhlášení zkoušek Hasič I. stupně a Strojník SH CMS. Též byla rada informována o jednání přípravného výboru mezinárodní hasičské soutěže CTIF a složení sportovní delegace na tuto soutěž.
Z hlediska publikační činnosti vyšel v Hasičských novinách postupně Kalendář soutěží pro rok 2008, seriálu soutěží v běhu na 100m s překážkami „Český pohár“ a extraligy v požárním útoku, včetně soutěží pořádaných SDH.
Odborná příprava, tj. školení velitelů a strojníků JSDHO, byla financována přímo po linii Hasičského záchranného sboru ČR a obcí. Součástí odborné přípravy, kterou zajišťuje SH ČMS a to spíše ve vzdělání členů sdružení je získávání odznaku odbornosti Hasič I. – III stupně. Plnění je prováděno na OSH především ve III. a II. stupni. Další odborností, která je též součástí odborné přípravy a zvyšování znalostí členů SH CMS je získávání odbornosti a odznaku Strojník, kde je též odznak plně k dispozici na Kanceláři SH ČMS. Novou odborností je odbornost Velitel ke které byl též vydán odznak a kterou získávají členové SH ČMS při složení odborné způsobilost Velitel a nebo zkoušek Velitel na Ústředních hasičských školách SH ČMS. Stávající velitelé a nebo ti co veliteli jednotek SDH ve své hasičské kariéře někdy byli mohou odznak po předložení osvědčení získat též.
Soutěžní odborná příprava - do konce srpna proběhla jednotlivá kola v postupových soutěžích požárního sportu, tak aby se mohlo v polovině září uskutečnit Mistrovství České republiky v požárním sportu. Krajská kola ze kterých vyšla vítězná družstva, se uskutečnila za nemalého přispění OSH ve všech krajích. Za organizaci mistrovství lze především poděkovat KSH kraje Olomouckého, všem OSH Olomouckého kraje, KORV Olomouckého kraje , HZS kraje Olomouckého a UO HZS Přerov, Kanceláři sdružení, UORV, organizačnímu štábu, technické četě a rozhodčím. Velké poděkování patří všem SDH, které zajišťovaly pořadatelskou a organizační práci a též kvalitní technickou četu a překážky. I ostatní tradiční soutěže proběhly úspěšně.
Zpráva o činnosti psovodů SDH Hejnice za rok 2008: Cvičení probíhá celoročně, jedenkrát až dvakrát týdně, ve vyhledávání v sutinách nebo na ploše. Vodní záchrana a vyhledávání se cvičí od května do října. další odbornosti, jako slaňování se psem, první pomoc, topografie dle potřeby. Kromě výcviků se zúčastňujeme instrukčně metodických zaměstnání, atestačních zkoušek a závodů pořádaných MV — GŘ HZS ČR. V současné době máme čtyři psovody a psy s atestem Ministerstva vnitra.
Sezóna 2008 v přípravě reprezentačního celku SH ČMS v PS – muži byla především směřována na přípravu a zúžení týmu pro olympiádu. Stejně jako v sezóně 2007, byly i v roce 2008 pokořeny další významné mety, dobrovolný hasič vyhrál na MCR profesionálních hasičů v běhu na 100m a ve dvojboji, opět byly překonány národní rekordy.
Co se týče Příprava reprezentačního družstva SH CMS žen, po velice úspěšné reprezentaci našeho sdružení v požárním sportu na-mezinárodní úrovni i v našich podmínkách se VV SH CMS rozhodl od roku 2007 ustavit a připravovat reprezentační družstvo v PS žen, které bude naší republiku reprezentovat na mezinárodní soutěži v roce 2009 v Ostravě. V roce 2008 běžela jejich příprava již druhým rokem a po ustavujících problémech se družstvo stabilizovalo na 14 závodnicích.
6) Zpráva o činnosti a hospodaření společností s vlastnickým podílem      SH ČMS za rok 2008
Ing. Karger vyzval generálního ředitele HVP, a.s. Ing. Kubeše, aby pohovořil o činnosti a hospodaření HVP, a.s. za I. pololetí roku 2008.
Ing. Kubeš seznámil přítomné s hospodařením pojišťovny v roce 2008, s plánem pro rok 2009 a jeho dílčím plněním v prvním kvartálu letošního roku. Úkoly pro loňský rok byly tyto: 1, Dosáhnout předepsaného splátkového pojistného 420 mil. Kč; 2, Dosáhnout hrubého zisku 12 mil. Kč. Skutečností bylo předepsané pojistné těsně přes 400 mil. Kč, což je plnění plánu na 95,3 %. Co se týká zisku, bylo skutečností těsně přes 15 mil., což znamenalo překročení plánu o 25 %. Na vysvětlenou dodal, že by HVP, a.s. byla zřejmě úspěšná i v obchodních činnostech, ale z důvodu opatrnosti ke konci roku odmítla sjednat některé pojistné smlouvy na povinné ručení, jelikož požadovaná sazba pojistného byla příliš nízká. Nejpodstatnějšího nárůstu se pojišťovně podařilo získat zejména prodejem povinného ručení a za dobu od 1. června, kdy prodej povinného ručení začal, do konce roku jsme získali předepsané splátkové pojistné v částce 25 milionů Kč. K již zmíněným úkolům letošního roku se vyjádřil, a ve skutečnosti předepsané pojistné za kvartál činí 140 mil. Kč, což je o 8 mil. Kč více než byl časový plán a zisk tak činí 6,5 mil. Kč, což je za toto období o 2,8 mil. Kč více než je časový plán. S tempem, které nyní pojišťovna má, získá její obchodní síť pro pojišťovnu stejný objem předepsaného pojistného, jako jsme uzavřeli úhrnem pro ČPP, na přelomu pololetí, tzn. pouhý rok po zahájení prodeje vlastního produktu. Nedošlo k nárůstu počtu zaměstnanců, nová produkce díky zavedení nové technologie – pojištění po internetu – byla zpracována stávajícími kmenovými zaměstnanci. Před 16 lety, kdy školil tehdy první pojišťovací agenty používal přirovnání - s pojištěním to je stejné, jako když jdete po dešti přes zorané pole; každým krokem je noha těžší. Analogicky staré smlouvy zůstávají a nové přibývají. Od začátku 2. Pololetí hodláme otevřít další pobočku HVP v Olomouci. Po letních prázdninách by chtěl uspořádat setkání se zástupci DPO SR, kde bych chtěl projednávat možnosti zahájení činnosti organizační složky HVP,a.s. na Slovensku. O účast a podporu na tomto jednání v předstihu požádá starostu SH ČMS. Povolení od ČNB podnikat na Slovensku už pojišťovna má. Závěrem poděkoval za pozornost.
Ing. Jonáček vyhlásil výsledky soutěže pro spolupracující OSH a SDH za rok 2008 a předal ceny. V 1. kategorii - Soutěž pro OSH, kdy byla soutěž vyhlášena na období od 1.3.2008                       do 31.12.2008 a minimální předpis nového pojistného u smluv povinného ručení, na kterém podíleli SDH příslušného okresního sdružení, činí 300.000,- Kč.
1. místo, 100.000,- Kč - OSH Pelhřimov; 2. místo, 50.000,- Kč - OSH Příbram;                    3. místo, 25.000,- Kč - OSH Žďár nad Sázavou
V 2. kategorii - Soutěž pro SDH, kdy byla soutěž vyhlášena na období od 1.3.2008                    do 31.12.2008 a ceny získalo prvních deset SDH s nejvyšším objemem pojistného u smluv povinného ručení, na kterém se budou podílet jako spolupracovníci, odmění HVP, a.s. poukázkou na nákup zboží ve Výzbrojně požární ochrany ve výši 5.000,- Kč.
SDH Narysov, OSH Příbram; SDH Čistá u Horek, OSH Semily; SDH Krmelín, OSH Frýdek – Místek; SDH Žďár nad Sázavou II, OSH Žďár nad Sázavou; SDH Cibotín, OSH Havlíčkův Brod; SDH Těšov, OSH Uherské Hradiště; SDH Lukavice, OSH Chrudim; SDH Útěchovice p/S, OSH Pelhřimov; SDH Radětice, OSH Příbram; SDH Roučkovice, OSH Pelhřimov.
Na závěr vyhlásil podmínky soutěže pro rok 2009.
p. Nováková krátce informovala přítomné o výjezdním semináři v Turecku, které je naplánováno na 15. – 18. 5. 2009. Seznámila je s plánovaným programem na všechny dny. Veškeré informace obdrželi přítomní písemně.
Ing. Karger poděkoval Ing. Kubešovi, Ing. Jonáčkovi a p. Novákové a vyzval generálního ředitele VPO, a.s. Ing. Miloše Kříže, MBA, aby pohovořil o činnosti a hospodaření VPO, a.s. za I. pololetí roku 2008.
Ing. Kříž informoval, že 1. 7. 2009 začíná hospodářský rok 2009, který končí 30. 6. 2010. VPO, a.s. má 101,1 mil. Kč v majetku, očištěný výsledek činí zhruba 750 tis. Kč. Hospodářský rok 2009 vydělal 55,2 mil. Kč na tržbách, 3,2 mil. Kč činil zisk z prodeje nemovitosti v Opavě. Citelný byl pro VPO, a.s. odchod techniků z Prahy. Podáno trestní oznámení, krteré se již zmiňovalo. Následovně poděkoval p. Plojharovi a p. Žižkovi. 115,2 mil. Kč za prodané nemovitosti, čímž se splatil dluh. Závěrem dodal, že neustále přetrvává osobní poškozování.
7) Harmonogram přípravy IV. řádného sjezdu SH ČMS
p. Janeba informoval, že předložený písemný materiál byl projednán na jednání VV SH ČMS a doporučuje, aby byl sjezd dvoudenní. Okomentoval problematiku případné změny Stanov SH ČMS, kterou VV SH ČMS nedoporučuje. K této případné změně dodal, že maličkosti se dají řešit dovětky v podobě metodických a rozhodovacích pokynů.
7) Diskuze, vystoupení hostů
Ing. Karger krátce pohovořil o projektech vzdělávání a vyzval Mgr. Dvořáka a Mgr. Cinka, aby seznámili přítomné o vývoji projektu MOST.
Mgr. Dvořák okomentoval powerpointovou prezentaci, kterou pro přítomné přival spolu s Mgr. Cinkem. Projekt MOST, nebo-li Moderní Otevřené Studium Projekt byl realizován s různým obsahem výuky v Jihomoravském kraji, Moravskoslezském kraji a v kraji Vysočina. Výsledkem projektu jsou: noví lektoři, nové výukové programy, mobilní počítačové učebny, komplex příruček, navázaná užší spolupráce zainteresovaných partnerů. Celkem se projektu zúčastnilo 1476 frekventantů, z toho 302 žen. Byl předložen v kraji Královéhradeckém, Moravskoslezském, Středočeském, Zlínském, Vysočina a připravován je pro kraj Jihočeský, Pardubický a další podle zveřejňování výzvy. Spolupráce na institucionální úrovni je s VŠB TU Ostrava, IOO Lázně Bohdaneč, s jednotlivými okresními a krajskými sdruženími a v rovině praktických činností s Hasičskými záchrannými sbory, místními jednotkami dobrovolných hasičů, s profesionálními záchranáři z řad Horské služby, Vodní záchranné služby, Rychlé zdravotnické pomoci a dalšími. Odkázal na http://projekt-most.cz/2009/. Poukázal na již vydané příručky, kterými jsou „První pomoc trochu jinak“, „První pomoc v ochraně obyvatelstva - Hasič v roli zdravotníka“ a „Základní odborná příprava členů jednotek sborů dobrovolných hasičů“. Poděkoval za pozornost.
Ing. Homolková – Němečková zhodnotila akce školící kurz hospodářů a poradu  vedoucích OORM, které se konaly ve dnech 3. - 4. 4. 2009 v Přibyslavi. Školícího kurzu se zúčastnilo 80 osob a procentuální účast na poradě vedoucích OORM byla 92% což je velmi pozitivní. Školení bylo zaměřeno zejména na změny v metodickém pokynu MŠMT a vysvětlení některých stále se opakujících drobných nedostatků ve vyúčtování státních dotací. Porada vedoucích OORM obsahovala informace z oblastí dotací, soutěží, Bambiriády 2009, školících kurzů úseku mládeže SH ČMS v roce 2009, prezentována byla organizační připravenost akce Ostrava 2009, představena byla konečná verze odznaků odborností. Dále byla zjištěna názorová hladina na modernizaci systému plnění odznaků specializací. Obě akce lze hodnotit jako přínosné. Shrnula, že dotace 2008 byly naprosto bezproblémové a že dotace na rok 2009 bude poskytnuta ve výši 17 817 000,- Kč. Dále poděkovala starostovi OSH Třebíč panu Bohumíru Benáčkovi za přípravu MČR Třebíč 2009. Starostům byly předány auktualizované učební texty pro vedoucí a instruktory KMH, vydané v roce 2008. Původní učební texty zpracoval pan Milan Novotný, na aktualizované verzi se již podílel kolektiv autorů SH ČMS. Závěrem oznámila, že akce „Hledáme dobrovolníky“ je u konce, komunikace s nimi probíhá emailově.
Ing. Karger nabídl možnost ubytování v době konání mezinárodní olympiády 2009.
7) Projednání a schválení usnesení

Předseda návrhové komise p. Janeba seznámil přítomné se závěry návrhové komise, která vypracovala návrh usnesení a doplnila připomínky.
Ing. Jan Karger vyzval sčitatele ke zjištění účasti starostů OSH před hlasováním o usnesení. (přítomno: 60 ze 78, tj. 77%).
Hlasování: pro: 60 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 11/2009: SS OSH ČMS schvaluje přednesený návrh usnesení.
8) Závěr jednání

V závěru Ing. Karger poděkoval všem přítomným členům za aktivní činnost a účast. Poděkoval hostům, popřál další úspěchy, pevné zdraví a šťastnou cestu domů.
Předsedající:  Ing. Jan Karger   ___________________________
Zapisovatelka:  sl. Michaela Šimonová  ___________________________
Ověřovatelé:  p. Josef Páv    ___________________________
   p. Luděk Sýkora   ___________________________

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017