Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes335
mod_vvisit_counterVčera260
mod_vvisit_counterTento týden1652
mod_vvisit_counterMinulý týden2118
mod_vvisit_counterTento měsíc7781
mod_vvisit_counterMinulý měsíc10016
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096190852
Zápis jednání ÚOPR ze dne 5.8.2009 Tisk
Středa, 19 Srpen 2009 10:01

Zápis
z jednání Ústřední odborné pedagogické rady (ÚOPR) dne 5.8.2009


Přítomni: Jitka Fabianova, Doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák, Mgr. Jan Dumbrovský, Bc. Mojmír Studník , Ing. Jan Karger, Mgr. Vít Dvořák


Závěry jednání::

1) Rada doporučuje aby od akademického roku 2009 -2010 se Universita 3. věku (U3V) kromě Jánských koupelí a Bílých Poličan  konala i v CHH Přibyslav. Důvodem je umožnit více členům SH ČMS toto potřebné a současně oblíbené studium a také lepší dostupnost pro dobrovolné hasiče s Vysočiny a některých českých krajů. S VŠB –TÚ Ostrava, který zabezpečuje lektory je vše potřebné projednáno. Ze strany SH ČMS je však v případě schválení tohoto rozšíření třeba navýšit rozpočet na vzdělávání o cca  50000 Kč v roce 2009. Pro rok 2010 by s největší pravděpodobností nebylo třeba navyšovat rozpočet, neb dle příslibu starosty KSH Jiřího Orsáka je reálná šance potřebné finance pro zabezpečení studia U3V probíhající v ÚHŠ Bílé Poličany zabezpečit z jiných zdrojů.

Závěr: ÚOPR ukládá Ing. Kargerovi, aby otázku rozšíření studia U3V projednal  ve vedení SH ČMS a VV SH ČMS a v případě kladného vyřízení podnikl potřebná organizační opatření.

2) Na základě častých požadavků dosavadních absolventů U3V doporučuje ÚOPR dosavadní dvouroční systém studia rozšířit o další ročník. A to od akademického roku 2010 – 2011  s takto navrhovaným obsahem pro jednotlivá víkendová soustředění:
1) požární ochrana – aktuální stav v oblasti represe, prevence a ochrany obyvatelstva
2) počítačová gramotnost  - aktuální stav v této oblasti
3) Krizové a havarijní plánování
4) Společenské vědy a manažerské dovednosti – etiketa, práce s veřejností

Závěr: ÚOPR ukládá Ing. Kargerovi, aby projednal tento bod ve vedení SH ČMS a VV SH ČMS .

3) Členové ÚOPR  diskutovali k naplňování koncepce vzdělávání SH ČMS, která byla v upravené podobě schválena VV SH ČMS v roce 2008. Konstatovali, že některé ústředí odborné rady neplní termíny plnění úkolů pro ně v koncepci stanovené. Stále ještě nejsou např. odevzdány v celém rozsahu podkladové materiály pro vzdělávací příručku „Minimum dobrovolného hasiče“. ÚOPR pověřila Ing. Kargera, aby s vedoucími ústředních odborných rad, které nesplnily své povinnosti, toto projednal. Dále bylo konstatováno, že v zájmu naplňování koncepce vzdělávání je nezbytně nutné (tam kde se doposud nestalo ) ustavovat na úrovni KSH a OSH jejich pedagogické rady a na úrovni SDH pak funkci vzdělavatele SDH. V této souvislosti navrhuje ÚOPR, aby byla Ústřední radou vnitroorganizační aktualizována náplň funkce vzdělavatel SH ČMS a to zejména s přihlédnutím k potřebě, aby byl schopen komunikovat na úrovni doby (práce s internetem). V zájmu zkvalitnění koncepce vzdělávání nabídl Doc. Kvarčák, že v rámci studentských prací nechá vypracovat témata mapující současný stav vzdělávání v SH ČMS a stav používané literatury. Na návrh Ing. Kargera bude také zpracována práce na téma “tradice a zvyky organizované v SH ČMS“.
ÚOPR také doporučuje KSH, aby při získávání financí na svoji činnost plánovali tyto i pro potřeby vzdělávání svých funkcionářů (na kurzy, na literaturu apod.)

4) Doc. Kvarčák informoval členy ÚPR o populárně vzdělávací akci s názvem „Junior Univerzita“, která po prve proběhla ve zkušební podobě v termínu 27.7. – 31.7. v ÚHŠ Jánské Koupele a na VŠB – TÚ v Ostravě pro děti ve věku do 15 roků. Při zabezpečeni se vycházelo z bakalářské práce Bc. Paťavové a organizačně se na této akci podílely VŠB – TÚ Ostrava, OSH Vyškov a ÚHŠ Jánské Koupele První  ročník skončil s mimořádně příznivým ohlasem všech zainteresovaných. Z čehož vyplývá, že bude prospěšné v této akci pokračovat a tato se může stát zajímavou a užitečnou vzdělávací akcí pro děti mající zájem o PO. Organům SH ČMS se doporučuje Junior universitu podporovat. O Junior universitě veřejnost byla informována prostřednictvím rozhlasu a natáčela i Čs. televize.

5) Ing. Karger informoval o úkolu pro ÚOPR a to navrhnout hlavní úkoly ve vzdělávání členů a funkcionářů SH ČMS na období 2010 – 2015. Po diskuzi k tomuto úkolu bylo domluveno, že každý z členů ÚPR své představy zformuluje do 30.8.2009.

6. Bc. Studník seznámil členy ÚOPR s programem „Evidence SH ČMS“. který byl testován a připomínkován.


Zapsal: Ing. Jan Karger

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017