Domů » Represe » Rada represe » Záznam z jednání ÚORV SH ČMS dne 8.4. 2009, Přibyslav
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes208
mod_vvisit_counterVčera185
mod_vvisit_counterTento týden589
mod_vvisit_counterMinulý týden1207
mod_vvisit_counterTento měsíc1796
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096044001
Záznam z jednání ÚORV SH ČMS dne 8.4. 2009, Přibyslav Tisk
Středa, 06 Květen 2009 12:37

Na jednání byli přítomni:


Stanislav Pumprla, Josef Plojhar, Robert Kučera, Milan Růžička, Václav  Kondler, Petr Burket,  Jiří Henc, Josef Meloun, Miloslav Pospíšil, Bohuslav Šulc, Ing. Jiří Šep, Roman Mácha, Schejbal František
 
Omluveni: Ing. Tomáš Klos, Milan  Kučera                                        
                         
Přizváni: Bc. Jan Aulický, Josef Netík
    
Jednání zahájil a s programem přítomné seznámil vedoucí ÚORV mjr. Stanislav Pumprla.      
Po zahájení, dále přivítal náměstka starosty p. Netíka  a přítomné členy rady.

Informace z jednání SS OSH, VV SH ČMS a vedení SH ČMS
Vedoucí ÚORV mjr. Pumprla Stanislav stručně okomentoval všechna jednání VV SH ČMS a SS OSH od posledního jednání rady velitelů. VV SH ČMS z těchto jednání pro ÚORV vyčlenilo úkol, zhodnocení plnění III. řádného sjezdu ÚORV, se kterým nás seznámil a které bude VV SHČMS  předkládat na shromáždění starostů OSH ČMS.

K plnění závěrů III. řádného sjezdu rada konstatovala, že si všechny úkoly plní dle schváleného programu činnosti SH ČMS do roku 2010 a na něj navazující plány práce ÚORV schvalované na každý rok.

p. Netík – přítomné informoval o Hasičské vzájemné pojišťovně a o jejím hospodaření a o pojištění hasičů u zásahu nebo při jiné činnosti ve svých SDH. Upozornil nás také na možnost odškodnění nemocenských dávek, pokud by hasič při své činnosti onemocněl například nachlazením. J. Aulický ho doplnil, že to  je možné, ale musí to být prokazatelné, že k nemoci došlo právě díky této činnosti při zásahu.
Dále nás p. Netík informoval o hospodaření výzbrojny požární ochrany a o problémech, v této instituci.
ÚORV byla informována o schválení národních rekordů dosažených na MČR 2008 v Přerově.
P. Netík požádal Romana Máchu, aby poděkoval p. starostovi KSH ČMS Olomouc a řediteli HZS Olomouckého kraje za jejich iniciativu při jednáních kolem schvalování těchto národních rekordů.

Bc. Jan Aulický ÚORV informoval o přestupech z jednotlivých soutěžních kolektivů SDH. Rada podrobně předložené materiály prostudovala a odsouhlasila. Tímto rada považuje přestupy pro rok 2009 za uzavřené. Vedoucí ÚORV všechny přítomné členy požádal, aby tito ve svých krajích apelovali na dodržování uzavřených přestupů.
 
Dále ÚORV obdržela od Bc. Jana Aulického informaci o možnosti zakoupení rozlišovacích odznaků na klopu vycházkových uniforem pro radu represe, jedná se o zlatou zkříženou proudnici se sekyrkou v hodnotě cca. 12,-Kč za jeden kus. Poprosil radu o předání této informace na všechny stupně rad velitelů.
ÚORV vznesla na Bc. Jana Aulického dotaz, zda by nebylo možné toto označení získat pro ÚORV zdarma. Na tento dotaz Bc. Jan Aulický odpověděl, že se pokusí.

Bc. Jan Aulický ÚORV informoval o přípravách MČR 2009 v Ústí nad Labem. Dle jeho slov veškeré přípravy probíhají na velice dobré úrovni a sám je překvapen s iniciativou ze strany samotného města. Na dotaz ÚORV, kdy se uskuteční rada v Ústí nad Labem navrhl několik termínů vhodných pro uspořádaní rady v tomto městě. Rada se bohužel nemohla shodnout ani na jednom z navrhovaných termínů, a proto souhlasila, že tento termín po dohodě ze starostou KSH ČMS Ústeckého kraje určí sám a dá na vědomí členům rady.

mjr.Stanislav Pumprla radu informoval o vyhlášení závazných termínů hasičských soutěží.
Bc. Jan Aulický podal radě informace o změně dvou pořadatelů Českého poháru.

ÚORV se dále zabývala výtkou ÚKRR, která upozornila na nedostatky ve směrnicích has. soutěží  SH ČMS. ÚORV pozorně prostudovala tuto výtku a shodla se na tom, že chyba se stala ne na straně ÚORV, ale bohužel při se stavováni jednotlivých článků k tisku brožury.

Vedoucím ÚORV byli vyzvání členové, kteří se zúčastnili školení rozhodčích instruktorů, aby toto školení zhodnotili. Tohoto školení se zúčastnil: Josef Plojhar, Roman Mácha, Milan Kučera a Jiří Henc. Jednoznačně z jejích úst vyplynulo, že školení proběhlo na vysoké úrovni a že kpt. Jiří Ondráček z hasičské školy v Brně odvedl na tomto školení kus dobré práce a ukázal všem přítomným na tomto školení, jak by podobná školení měla probíhat.

  Členové Jří Henc a Milan Kučera byli na minulém zasedání rady pověřeni sestavením OZ MČR 2009 v Ústí nad Labem. OORV podrobně prostudovala předložený materiál a po drobných úpravách toto OZ odsouhlasila. OZ bude přílohou tohoto zápisu.
ÚORV dále provedla rozlosování startování jednotlivých soutěžních kolektivů na tomto MČR a doplnila rozhodčí jednotlivých disciplín.

Vedoucí ÚORV vyzval člena rady p. Schejbala, aby radu informoval o činnosti psovodu záchranářů. P. Schejbal ve své zprávě radu informoval o provádění výcviku psovodů ve spolupráci se složkami IZS, o různých výcvikových táborech, ale i o tom, že jsou mnohdy jejich služby podceňované a k vyhledání ztracených osob jsou přizváni mnohdy pozdě. V celku, ale konstatoval, že jejich práce v určitých lokalitách je využívána.     

Vedoucí ÚORV vyzval všechny přítomné členy, aby informovali o práci jednotlivých KORV.
Postupně se všichni vyjádřili a v celku lze říct, že hlavními body práce v jednotlivých krajích je příprava II. Kol v PS, školení rozhodčích, příprava školení odznaku hasič III a II, školení jednotek PO kategorie II, III a V.

Pote vedoucí ÚORV všem za jejich účast na jednání poděkoval a s přáním šťastného a bezpečného návratu domů, radu ukončil


Zapsal: Roman Mácha                                     schválil: Stanislav Pumprla  v.r.     

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017