Domů » Prevence » ÚO rada prevence » Záznam z jednání ÚORP SH ČMS dne 16.4. 2009, Praha
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes22
mod_vvisit_counterVčera165
mod_vvisit_counterTento týden22
mod_vvisit_counterMinulý týden1648
mod_vvisit_counterTento měsíc281
mod_vvisit_counterMinulý měsíc7570
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096056074
Záznam z jednání ÚORP SH ČMS dne 16.4. 2009, Praha Tisk
Středa, 06 Květen 2009 12:20
Přítomni:  vedoucí rady Ing. Jan Majer,
Členové rady: dle prezenční listiny
Omluveni: dle prezenční listiny
Za ústředí SH ČMS: Josef Netík

1)    Jednání zahájil vedoucí ÚORP  SH ČMS Ing. Jan Majer    


    Seznámil členy s programem jednání včetně informací z posledních jednání VV, který na podzim r. 2008 schválil a zařadil do edičního plánu vydání čebních textů pro přípravu členů SH ČMS k získání odbornosti „preventista“. Zároveň vyjádřil potřebu zveřejnit výsledkové tabulky správných odpovědí na testové otázky, zpracované pro rok 2009, po kterých volá několik OSH za účelem správného hodnocení testových otázek uchazečů o získání odbornosti.
Ing. Kalvarová, PhD, sdělila, že k vydaným testům nedošlo současně k vydání správných odpovědí ve vyhodnocovacích tabulkách. Vydané testy jsou pro rok 2009 a pro II. ani III. stupeň nemají ve variantě skupiny A a B shodnou pozici správných odpovědí. Tyto tabulky s vyznačenými odpověďmi zašle vedoucímu rady ke zveřejnění.
Ve věci nového vydání novelizovaných učebních textů – nejvíce se mění texty pro stupeň III z důvodu nabytí účinnosti nové vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb - ideální by bylo vydat je na podzim 2009. Novelizace textů je vypracována, k těmto textům budou i nové testové otázky pro rok 2010 a následující, které nahradí testové otázky pro rok 2009.

    Vedoucí rady prověří zařazení do edičního plánu v r. 2009 v takové době, aby texty vyšly v závěru roku 2009 (vše závisí na dostatku finančních prostředků a na výsledku vydání stanoviska Ústavního soudu ČR – viz dále)
    
    Vedoucí rady ing. Majer dále informoval jednání o podané stížnosti na vyhlášku č. 23/2008 Sb. veřejnému ochránci práv a co je obsahem podání. Uvedl, jak bylo se stížností ombudsmanem naloženo, tj., že stížnost byla postoupena Ústavnímu soudu ČR. Výsledek usnesení Ústavního soudu nelze předjímat a rovněž ani termín, kdy bude známo. Z tohoto důvodu může být vydání novelizovaných učebních textů ještě ovlivněno včetně testových otázek.
    V krátké diskusi byly členy rady podány informace k práci prevence v některých krajích a okresech a bylo konstatováno, že právě některé okresy na úseku prevence nepracují, ba dokonce že na jejich úrovni není vůbec ustavena okresní odborná rada prevence.

    Vedoucí rady Ing. Majer požádal členy ÚORP o ověření u krajských a jim odpovídajících okresních sdružení, zda jsou na všech úrovních (kraje, okresy) ustaveny odborné rady prevence a kde ustaveny nejsou. V případech, kde jsou rady prevence ustavené kolik mají členů, jakou kvalifikaci (na úseku prevence) mají jejich vedoucí a zda je navázána odborná spolupráce s Hasičským záchranným sborem příslušného kraje resp. oddělením prevence jeho příslušného územního odboru.
Informaci podat na podzimním jednání rady v roce 2009.

    Dále byly podány informace ke stavu v dříve avizované změně v postavení přílohy k ČSN 73 4201 – požární bezpečnost komínů, která po novelizaci vyhl. MMR č. 137/1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu měla nahradit platnou ale zastaralou vyhl. č. 111/1981 Sb., o čištění komínů. Novela vyhl. 137/1998 Sb. přílohu ČSN 73 4201 nezahrnula a tudíž nebyl ani právní základ ke zrušení vyhl. 111/1981 Sb. – vše je tedy stejné jako dříve.
Byla podána informace k nově vydaným technickým předpisům upravujícím některé aspekty garážování, servisování a plnění silničních motorových vozidel stlačeným zemním plynem (CNG z angl. orig. Compressed Natural Gas), který se více a více stává alternativním palivem (technická doporučení fy GAS – TDG 982 01 – Vybavení garáží a jiných prostorů pro motorová vozidla s pohonným systémem CNG, TDG 982 02 – Podmínky provozu, oprav, údržby a kontroly motorových vozidel s pohonným systémem CNG a TDG 982 03 – Plnicí zařízení pro motorová vozidla s pohonným systémem CNG)

    Informace přenést na jednání krajských, potažmo okresních odborných rad a zásady požární bezpečnosti z nich vyplývající zařadit do plánu – programu každoročních seminářů pro preventisty.

2.) Vystoupení starosty SH ČMS Ing. Karla Richtera


    Jednání rady se po přestávce v jednání účastnil starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, který shromáždění pozdravil a informoval o aktuálním dění ve sdružení. Podal rovněž informaci ke stavu sborů dobrovolných hasičů a členské základny a informoval o přípravě IV. řádného sjezdu, který se v roce 2010 uskuteční v Ostravě. Rovněž informoval o průběhu jednání, které vedl ve věci zachování názvu sdružení (nastaly okolnosti které na základě změny sdružovacího zákona měly vést ke změně názvu SH ČMS). To by stálo mnoho peněz z prostředků sborů a ze všech úrovní sdružení. Současný název byl prozatím uhájen beze změny.
 
    Dále byla podána informace:

  • ke zdrojům financování dobrovolných hasičů z úrovně krajů,
  • ke krácení dotací z důvodů finanční krize,
  • k posledním událostem ve vnitrosvazovém životě,
  • k vyplácení cestovních náhrad na základě směrnice SH ČMS, kde je zakotveno i vyplácení stravného pro zaměstnance i pro funkcionáře při jejich „služebních cestách“,
  • o hasičské Olympiádě CTIF a organizačních záležitostech včetně způsobu financování a podílu některých subjektů na něm,
  • k náboru dobrovolníků na organizační zabezpečení Olympiády v červenci 2009 v Ostravě.

3. Soutěž Požární ochrana očima dětí (POOD)


    Proběhla informace o organizaci a blížícím se vyhodnocení dalšího republikového kola soutěže POOD, jehož je ÚORP garantem.
    
    Za tím účelem bude na den 28. května 2009 svoláno jednání rady. Vedoucí ÚORP ing. Jan Majer současně žádá vedení SH ČMS o přizvání osoby, která má kvalifikaci k posouzení umělecké hodnoty výtvarných prací zaslaných z krajů.

Ing. Majer  po provedené diskusi a informaci z krajů jednání ÚORP zakončil.

V Praze dne 16. dubna 2009                                  Zapsal: vedoucí ÚORP ing. Jan Majer

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Středa, 06 Květen 2009 12:28
 

plakat chp-2017