Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes95
mod_vvisit_counterVčera187
mod_vvisit_counterTento týden875
mod_vvisit_counterMinulý týden1241
mod_vvisit_counterTento měsíc95
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5715
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096036486
Záznam z jednání ÚORHM SH ČMS dne 17.2. 2009, Přibyslav Tisk
Úterý, 17 Únor 2009 20:14

ZÁPIS

ze zasedání Ústřední odborné rady historie a muzejnictví SH ČMS, konaného dne 17. února 2009 v CHH Přibyslav.

Přítomni: Jiří Pátek, Ladislav Dvořák, Jan Horský, Lubomír Haluška, Lubomír Janeba, Miroslav Menšík, Mgr. Josef Sobek, Hanuš Vídršperk, Mgr. Miroslav Kružík, Mgr. Stanislav Bárta, Ing. Vasil Pekar,

Omluveni: Zdeněk Moutelík, Karel Boháč, JUDr. Miroslav Řepiský, PhDr. Jaromír Tausch, CSc., Alois Vláčil, Josef Mlíkovský

Nepřítomni:

Pořad jednání dle programu.

Jednání zahájil vedoucí OR Jiří Pátek, přivítal účastníky a omluvil nepřítomné a informoval o plánovaném pořadu zasedání ÚOR

Body dle programu:

1) Práce na historii hasičů v českých zemích

Stanislav Bárta popsal současný stav (ne zcela jasné zadání, chybějící koncepce „připravovaného“ textu, nevyjasněné kompetence „kdo, kdy a co má připravovat“) a navrhl za CHH řešení vytvoření 3 členné redakční rady (připraví koncept díla, vytipuje a osloví případné autory, navrhne termíny, zajistí koordinaci tvorby textu, zajistí korektury popř. tisk) a jasné stanovení její odpovědnosti a termínů K tomu Lubomír Janeba vyjádřil podporu, upozornil na připravovaný almanach a navrhl jasně vymezit ideový záměr do dubnového shromáždění starostů. Vasil Pekar zdůraznil nutnost jasně vydefinovat obsahový záměr a v navrhovaném řešení spatřuje východisko z mrtvého bodu. K tomu připojil přání držet se koncepce, kterou na minulém zasedání předložil Dr. Řepiský. Jiří Pátek Navrhl složení komise Stanislav Bárta, Miroslav Kružík, Vasil Pekar. K čemuž se vybraní vyjádřili. Usnesení: schvaluje: redakční radu ve složení Stanislav Bárta, Miroslav Kružík, Vasil Pekar ukládá : do příštího zasedání ÚOR na začátku dubna zpracovat a předložit záměr připravované publikace. Lubomír Haluška upozornil ÚOR na autorský potenciál pan Dvořáčka a vyslovil návrh na jeho přidružení k ÚOR. Jiří Pátek upozornil, že vzhledem k mechanizmu jmenování členů ÚOR toto není v současné době reálné, nicméně souhlasil s jeho začleněním jakožto potenciálního spolupracovníka, Miroslav Menšík upozornil na problematickou otázku německých sborů v Čechách.

2) Jiří Pátek informoval o české účasti na 16. mezinárodních rozhovorech v Myslowicích (podrobněji viz výroční zpráva CHH)

3) Stanislav Bárta informoval o proběhlé certifikaci muzea v Myslowicích a Rakoniewicich a upozornil na problematickou implementaci standardů vyplývajících z norem CTIF na česká hasičská muzea.

4) Jiří Pátek informoval o činnosti CHH za rok 2008 a představil výhled aktivit na rok 2009 (podrobněji k aktivitám viz výroční zpráva CHH)

5) Jiří Pátek informoval o přípravě 17. mezinárodních rozhovorů v Přibyslavi (podrobné informace vyhlášení a přihláška viz příloha zápisu)

6) Stanislav Bárta informoval o probíhající soutěži kronikářů. Vzhledem k malému počtu zájemců byl prodloužen termín uzávěrky, nicméně lze předpokládat nízký ohlas, což povede patrně k radikálnímu přehodnocení udržitelnosti a konceptu soutěže.

7) Hanuš Vídršperk informoval o činnosti sekce sběratelů, setkává se pravidelně, vydává zpravodaj a spolupracuje se sekcí filatelie, dále ocenil nominaci Vasila Pekara do redakční rady a podal přehled o aktivitách jednotlivých členů sekce (výstavy, publikace,...)
Jiří Pátek informoval o udělování Záslužného řádu českého hasičstva
Jan Horský podal přehled o aktivitách sekce filatelie a vydávání zpravodaje, ve kterém je dnes utlumena badatelská činnost. Informoval také o nejanostech ohledně zapojení sekce filatelie do olympiády CTIF v Ostravě.
Lubomír Janeba se pozastavil nad neinformovaností sekce a slíbil oslovit v této záležitosti doc. Lišku, který by měl informace sekci zprostředkovávat.

Stálé body:

Lubomír Janeba stručně informoval o aktivitách sdružení na celostátní úrovni, odkázakl na web a Hasičské noviny.

Různé:

Lubomír Haluška informoval o vydání almanachu hasičských praporů na území města Ostravy a představil jeho přepracovávanou verzi. Informoval o setkávání hasičských praporů a mapování soch sv. Floriána na území města Ostravy.

Celé jednání uzavřel Jiří Pátek poděkováním všem účastníkům.

Zapsal: Mgr. Stanislav Bárta

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Úterý, 24 Únor 2009 20:18
 

plakat chp-2017