Domů » Úsek mládeže » Ostatní » Metodická příručka: Náměty činnosti s předškolními dětmi v oblasti požární ochrany
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes189
mod_vvisit_counterVčera185
mod_vvisit_counterTento týden570
mod_vvisit_counterMinulý týden1207
mod_vvisit_counterTento měsíc1777
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096043982
Metodická příručka: Náměty činnosti s předškolními dětmi v oblasti požární ochrany Tisk
Neděle, 01 Únor 2009 12:29

  

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
úsek mládeže


vydává
nezávaznou metodickou příručku

Náměty činnosti s předškolními dětmi
v oblasti požární ochrany
v rámci SH ČMS

Praha, 2007

Tato stručná metodická pomůcka byla zpracována s cílem vytvořit přehled současných možností práce s dětmi předškolního věku v rámci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Jako základní informační zdroj k zpracování této metodiky byly využity náměty a zkušenosti vedoucích, kteří s uvedenou věkovou kategorií pracují v oblasti požární ochrany již několik let a kteří se zúčastnili semináře s touto tématikou dne 3.února 2007 v Bílých Poličanech.

Materiál zahrnuje čtyři základní náměty činnosti.

Námět činnosti č.1 :

Děti předškolního věku jsou zařazeni v Přípravce SDH, jsou členy kolektivu mladých hasičů

Tento druh činnosti je v současné době asi nejrozšířenější v rámci SH ČMS.

Děti předškolního věku jsou členy kolektivu mladých hasičů v rámci sboru dobrovolných hasičů. Jsou vedeni jako členové Přípravky, tzn., že jsou nahlášeni na okresní sdružení hasičů, kde jsou evidovány v seznamu Přípravky a byla jim vydána příloha k členskému průkazu mladého hasiče.

Jednotlivé okresní odborné rady mládeže stanoví možnosti pro činnost s dětmi mladšími 6-ti let v jejich okrese formou úprav provedení disciplín hry Plamen nebo vydají vlastní pokyny či směrnici pro soutěže přípravky. Doporučuje se metodiku zpracovat písmeně před začátkem každého soutěžního ročníku tj. k 1.9. Jako efektivní se nabízí i možnost zařazení jednotlivců předškolního věku do družstev mladých hasičů kategorie mladší.

Výňatek ze zápisu ze semináře vedoucích mládeže s tématikou Přípravka:

  Monika Homolková-Němečková, SDH Písková Lhota, okres Nymburk:
  Děti předškolního věku jsou zařazeni do kolektivů mladých hasičů, kde tvoří družstva v samostatné kategorii (přípravka). V družstvu mohou být zařazeni i 2 děti starší 6-ti let, max. však do dovršení 7-mi let. Družstva přípravky se účastní soutěží hry Plamen i okresní ligy v požárním útoku. OORM Směrnici upravila, respektive upravila provedení jednotlivých disciplín dle možností dětí mladších 6-ti let. Jsou využívány stejné překážky jako ve hře Plamen, ale děti mladší 6-ti let mohou překonávat pouze některé z nich, podobná omezení jsou i v práci s nářadím (např. při PÚ mohou předškolní děti zastávat jen určité posty.
  Soutěží se účastní 5-ti členná družstva, avšak bez hodnocení pořadí.

  Bára Přehnilová, Dub nad Moravou, okres Olomouc:
  V počátku činnosti docházeli do školky, později činnost přešla pod kroužek MH.
  Jezdí na ukázky, cvičí útok a štafetu dvojic dle Směrnice hry Plamen.

Zúčastnili se i soutěže Šumperský Soptík.

Jednou z DVD příloh tohoto písemného materiálu je i foto prezentace činnosti s předškolní mládeže SDH Dub nad Moravou (Foto Dub).

 •  
   Pozn. :
   Šárka Čerňáková : „Děti přijímají dobře i prohru, musí však být za svou práci oceněni.“
 • SDH Daskabát, okres Olomouc:
  Kroužek pracuje při SDH, nábor dětí do kroužku je prováděn ve spolupráci s MŠ.
  Také se účastnili Šumperského Soptíka, což je klasická soutěž dle pevných pravidel, ale děti to přijali velmi dobře, i prohru.

  Na Olomoucku pracují celkem tři sbory, vzniká další.

  Hana Hejcmanová, SDH Jasená, okres Náchod:
  Děti mladší 6-ti let se přímo zapojují do disciplín dle Směrnice hry Plamen, na soutěžích jsou zařazeni do mladší kategorie.
  Na Náchodsku pracují cca 3 družstva přípravky v plném počtu dětí, v ostatních SDH mají menší počty a předškolní jednotlivce zařazují do mladších družstev. K zařazení předškoláků je však třeba souhlas OORM
  Zmínila důležitost MOTIVACE dětí při soutěžích.

  Delegace OSH Zlín:
  Práce s přípravkou je v rámci našeho okresu v počátcích, družstva přípravky jsou zapojena do hry Plamen v rámci mladší kategorie, případně jsou jednotlivci předškolního věku zařazovány do družstev mladších.
  Požární útok provádí družstva přípravky ve zvýšeném počtu.
  Velmi se osvědčilo okresní 3-denní soustředění (tábor) pouze pro předškoláky.
  Z přípravky děti plynule přecházejí do hry Plamen.
  Jsou proti centrální směrnici, spíše by uvítali náměty - metodiku, jak s dětmi předškolního věku pracovat.

  Delegace OSH Klatovy:
  Pracují v rámci SDH, s upraveným materiálem, družstvo doplňují z mladší kategorie.
  Nacvičují upravený požární útok – vystupují formou ukázek.
  Činnost probíhá pravidelně po celý rok.

Jednou z DVD příloh tohoto písemného materiálu je i foto a video prezentace z činnosti s předškolními dětmi (Foto,video - OSH Klatovy).

Námět činnost č.2 :

Přímá spolupráce s MŠ - Vedoucí mládeže nebo člen SDH dochází do mateřské školy a v rámci mimoškolního kroužku pracuje s dětmi předškolního věku s tématikou požární ochrana – ukázková vystoupení

Tato forma činnosti s předškolními dětmi v rámci SH ČMS přináší široké možnosti pro uplatnění jak vedoucích mládeže působících ve sborech dobrovolných hasičů tak např. pro preventisty. Způsob činnosti je založen na úzké spolupráci mateřské školy či jiného výchovného zařízení pro děti předškolního věku s konkrétní osobou, dobrovolným hasičem nebo sborem dobrovolných hasičů jako organizační jednotkou. V podstatě se jedná o pravidelnou práci v mimoškolním kroužku, který navštěvují děti po skončení výuky v mateřské škole. Činnost s dětmi může probíhat buď v prostorách mateřské školy nebo např. v klubovně mladých hasičů. Práce s dětmi v této formě činnosti má povětšinou charakter přípravy na ukázková vystoupení s hasičskou tématikou.

Výňatek ze zápisu ze semináře vedoucích mládeže s tématikou Přípravka:

 •  
   Pozn. :
   M. Homolková objasnila formu členství dětí mladších 6-ti let: Tyto děti nemohou být dle stanov řádnými členy SH ČMS, nicméně práce s nimi je řešena v doplňkovém dokumentu stanov (Směrnice činnosti s kolektivy mladých hasičů). Předškolní děti jsou v rámci SDH sdruženy v tzv.Přípravce, jejich jména a rodná čísla jsou zaznamenány v centrálním seznamu Přípravky v rámci OSH. Dětem se vydává příloha k členskému průkazu MH, kde se místo čísla členského průkazu vypisuje P (jako přípravka a rodné číslo dítěte). Členové přípravky jsou samozřejmě pojištěni oběma úrazovými pojistkami (HVP, Generali).
 • Julie Burdychová, Radvanice, okres Trutnov:
  Spolupracují se školkou – vedoucí mládeže z SDH dochází do školky, kde s dětmi pracují v rámci mimoškolního kroužku. Členové kroužku jsou i členy Přípravky SDH.
  Děti se připravují na vystoupení s hasičskou tématikou.

  Děti plní člunkovou štafetu, úseky nemají pevné pořadí, překážky jsou stejné jako ve hře Plamen, jen zmenšené v měřítku 1:2. Dále plní požární útok, mají k tomuto účelu vlastní „mašinku“ – vozík na nářadí. Zhruba polovina dětí začíná po skončení činnosti v přípravce docházet i do klasického kroužku MH. SDH činnost podporuje, obec vypomáhá finančně (např. na ukázky hradí autobus). Dobrá spolupráce s rodiči, jezdí s dětmi na ukázky, kde pomáhají s hlídáním. Postoj k centrální směrnici s hodnocením a závody mají negativní.

Jednou z DVD příloh tohoto písemného materiálu je i prezentace SDH Radvanice z činnosti s předškolní mládeží (Prezentace Radvanice).

  Petr Ouřada, okres Domažlice:
  Jako člen SDH dochází do školky. Děti cvičí štafetu a útok, mají udělané „autíčko“ na rámu PS 8 – vejde se do Avie. Používají tunel, který má školka ve vlastní výbavě.
  Při útoku používají optickou signalizaci, využívají rozdělovač C – D.
  Snaží se pracovat bez přímé pomoci SDH. V minulosti děti po skončení práce v přípravce do kolektivu MH působícím v SDH příliš nepřecházeli, v poslední době se však situace začíná lepšit.
  Rodiče jezdí s dětmi, pomáhají s dopravou i svými vozidly.
  Družstvo je složené z dětí ze dvou tříd, které o tuto činnost projeví zájem, nutná je ovšem i podpora rodičů.

  SDH Nové Město nad Metují:
  S předškolními dětmi pracují přímo ve školce, ovšem po pracovní době, jako zájmový kroužek.
  Více zapojují preventivní výchovu (PO, zdravovědu, apod.).
  Připravují se na vystoupení, mají vyrobeny vlastní překážky po vzoru SDH Radvanice.
  Dobrá spolupráce a komunikace s vedoucí kolektivu MH v rámci SDH, kam děti případně přecházejí.

  Miloslav Pytlík, SDH Bolevec, okres Plzeň – město :
  Jednotliví členové SDH pracují a zabezpečují činnost celkem 84 dětí ve 4 školkách formou mimoškolních kroužků s jednou výjimkou.
  Činnost probíhá přímo ve školkách, cca 50 % dětí přechází do kolektivů SDH.
  Zaměření činnosti je všestranné, asi 1/3 povídání (nejen hasiččina), 1/3 soutěžní činnost a 1/3 hry. Schůzky trvají cca 1 hodinu.
  Ve většině školkách pracují formou odpoledního kroužku, dochází sem člen SDH jako vedoucí kroužku.

  Delegace OSH Rakovník:
  Spolupráce SDH a MŠ, děti zůstávají po školce, forma přípravy na hru Plamen.

Námět činnosti č.3 :

Začlenění prvků požární ochrany do výchovné činnosti v MŠ – mateřské školky s „hasičskou tématikou“

Tento způsob činnosti s dětmi předškolního věku je poměrně atypický, přesto nachází své příznivce. Jedná se o přímé každodenní výchovné působení na děti v mateřské škole, která je koncipována jako MŠ s „hasičskou tématikou“. Tato forma práce předpokládá 100 % zájem mateřské školy a velice úzkou spolupráci s odborníkem v oblasti požární ochrany případně sborem dobrovolných hasičů jako organizační jednotkou.

Výňatek ze zápisu ze semináře vedoucích mládeže s tématikou Přípravka:

  Šárka Čerňáková, Frýdek – Místek:
  Jako ředitelka MŠ má možnost práce s dětmi přímo v mateřské školce, kde velmi pomáhají učitelky.
  Jejich činnost je trochu odlišná, zapojují hasičské prvky do dramaticko – výchovné činnosti, s těmito ukázkami pak vystupují.
  V roce 1987 vydala Pedagogické čtení – z dnešního hlediska vlastně metodika výchovy PO v mateřských školách.

  Miloslav Pytlík, SDH Bolevec, okres Plzeň – město :
  Jednotliví členové SDH pracují a zabezpečují činnost celkem 84 dětí ve 4 školkách formou mimoškolních kroužků s jednou výjimkou.
  Činnost probíhá přímo ve školkách, cca 50 % dětí přechází do kolektivů SDH.
  Zaměření činnosti je všestranné, asi 1/3 povídání (nejen hasiččina), 1/3 soutěžní činnost a 1/3 hry. Schůzky trvají cca 1 hodinu. V jedné ze školek je činnost z oblasti PO systematicky začleněna do výchovného systému, děti vedou přímo učitelky MŠ, jsou to takové „školky s hasičským zaměřením „Soptíci“.

Jednou z DVD příloh tohoto písemného materiálu je i video ukázka z činnosti Soptíků (Video Soptíci).

Námět činnosti č. 4 :

Práce s neorganizovanými předškolními dětmi – vyhlášení soutěže s tématikou požární ochrany pro mateřské školy, preventivně výchovné besedy, dny otevřených dveří apod.

Tento námět činnosti se zaměřuje na děti předškolního věku, které nejsou organizovány a vedeny k pravidelné činnosti v oblasti požární ochrany (kolektivy MH nebo Přípravky). Tato forma činnosti nabízí rozsáhlé možnosti zejména pro práci preventistů, ale i vedoucích mládeže. V současné době supluje tento způsob činnosti výtvarná soutěž PO očima dětí, která se tradičně vyhlašuje každý rok i pro předškolní zařízení. Soutěž jako taková má sice dlouhodobou tradici, ve které je samozřejmě třeba pokračovat, ale moderní doba si žádá rozšíření motivačních faktorů již v rámci výchovy předškolních dětí tak, aby kladný vztah k oblasti požární ochrany získali již v útlém věku. Organizování soutěží, besed, dětských dnů s hasičskou tématikou, aktivních ukázek z činnosti, dnů otevřených dveří ve zbrojnicích a podobných nepravidelných akcí je jednou z cest, jak pozitivně ovlivnit postoj dětí a mládeže k zásadním otázkám prevence v oblasti požární ochrany.

Jednou z DVD příloh tohoto písemného materiálu je i ukázka propozic soutěže pro mateřské školy (Malý Soptík).

Výňatek ze zápisu ze semináře vedoucích mládeže s tématikou Přípravka:

  Eva Brabcová, SDH Jablonec:
  Družstva zapojují do soutěží, ovšem „všichni vyhrají“ – příprava na hru Plamen.
  Vyhlásili soutěž pro MŠ – viz propozice.

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Středa, 04 Březen 2009 08:30
 
Banner

plakat chp-2017