Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes23
mod_vvisit_counterVčera165
mod_vvisit_counterTento týden23
mod_vvisit_counterMinulý týden1648
mod_vvisit_counterTento měsíc282
mod_vvisit_counterMinulý měsíc7570
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096056075
Zápis z 26. 1. 2017 Tisk
Úterý, 28 Březen 2017 13:18

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS

26. 1. 2017 v Běchovicích

Přítomni:

VV SH ČMS:      K. Richter, R. Dudek,L. Janeba, J. Salivar, J. Slámečka, J. Bidmon, J. Brychcí,     J. Henc, J. Karger, R. Kejmar, R. Kučera, O. Lacina, A. Maděra, J. Majer, B. Martínek, J. Orsák, J. Pátek, A. Pazdera, S. Pumprla, J. Zips,

Přizváni:           M. Čížek, J. Aulický, J. Netík, J. Kubeš, V. Ondráková, I. Jirota, M. Wagner, J. Čečrdlová, T. Hrubý (velitel JSDHO Běchovice), J. Březinová (HVP), T. Švejdová (Kancelář SH ČMS), M. Wagner (starosta MSH Praha)

Omluveni:         M. Němečková, V. Hulec, L. Kuběna, J. Bochňák, J. Orsák

 

Jednání zahájil a řídil starosta SH ČMS Karel Richter.

1) Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání

Zapisovatel:              Jaroslava Čečrdlová

Ověřovatelé:              Jan Karger

Stanislav Pumprla

 

K. Richter přivítal přítomné členy VV SH ČMS a přizvané hosty. Omluvil nepřítomné a zmínil oslavená jubilea. Následně vyjmenoval seznam předložených materiálů a přednesl program dle pozvánky.

 

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 1/2017:  VV SH ČMS schvaluje zapisovatelku, ověřovatele
a program jednání.

2) Kontrola plnění usnesení

Materiál přiložen písemně

K. Richter zhodnotil kontrolu plnění usnesení, kde konstatoval, že je průběžně plněno dle možností celého sdružení.

Usnesení č. 2/2017: VV SH ČMS bere kontrolu plnění usnesení na vědomí.

 

3) Stížnosti a náměty, souhrnná zpráva za rok 2016 (předkládají písemně předseda ÚKRR a ředitel kanceláře SH ČMS)

Zpráva o podaných podnětech, stížnostech na SH ČMS  a ÚKRR přiložena písemně.

Jan Aulický sdělil, že zprávu vypracovali spolu s předsedou ÚKRR – KONTROLA

Usnesení č. 3/2017:              VV SH ČMS bere zprávu o stížnostech a námětech v roce 2016 a jejich vyřizování na vědomí

 

4) Činnost kanceláře SH ČMS, ÚHŠ A CHH (předkládá ředitel Kanceláře SH ŠMS a ředitelé ÚHŠ A CHH)

Materiály přiloženy písemně

Jan Aulický zopakoval personální změny v Kanceláři SH ČMS (Kolka, Vosyková, úsek hasičského sportu, vnitroorganizační Kolouchová – Švejdová). Zmínil zajištění stěžejních akcí, jako jsou republikové akce, mistráky, ples, MSPS v Ostravě. Dále upozornil na plán práce kanceláře a republikové akce pro rok 2017 - doregistrace kontrolních orgánů, ples 25. 3.  v Olomouc MČR Plamen a dorost Zlín, MČR v PS Praha, MČR CTIF Dvůr Králové nad Labem, MČR ve vyprošťování Nové Město na Moravě, Pyros 2017, Hasičské slavnosti 2017 v Litoměřicích, propagační jízda k 25. výročí HVP.

M. Čížek – ÚHŠ Bílé Poličany - personální změny na úseku ekonomickém (přechod na EET) – účetnictví externě; pořízen drobný majetek – odsavač kouře v polygonu, dataprojektor, interaktivní tabule; narostl počet absolventů, zaměřují se na kurz Hasiče. Nová koncepce vzdělávání GŘ HZS představuje problém – chápáno tak, že by se odstoupilo od komerční formy vzdělávání. Celkové příjmy 5 130 000,- a náklady 4 730 000,- (bez odpisů). Hospodaření je tedy vyrovnané.

K. Richter reagoval, že koncepce bude projednána s GŘ HZS (na příštím jednání vedení SH ČMS)

J. Pátek –  Centrum hasičského hnutí - okomentoval přiloženou písemnou zprávu o činnosti CHH. K personální situaci zopakoval, že chybí odborný pracovník. Připomenul převzetí organizování mezinárodních rozhovorů historiků a nastínil plán na rok 2017 – získat certifikát muzea CTIF (v říjnu opět mezinárodní rozhovory v Přibyslavi – téma sportovní soutěže, 4.- 7. 10.), účast na Hasičských slavnostech v Litoměřicích, Pyros 2017. Hospodaření vyrovnané. Aktuálně se věnují modernizaci přednáškového sálu – sedm obrazovek a ozvučení – a projekt zastřešení II. nádvoří.

K. Richter – reagoval, že v řešení zastřešení vedení SH ČMS podniká kroky a bude pokračovat.

J. Karger – ÚHŠ Jánské Koupele  –  v roce 2016 především školení pro jednotky – odborná příprava tak, aby byla v souladu s požadavky GŘ HZS – zkouší kolegové z Ostravy a Olomouce. Táborová základna – 60% kapacity školy berou mládežnické akce. Funkcionářské kurzy – nebyl o ně zájem, uskutečnil se jen jeden. Opakovaně Junior Univerzita – Zlínský kraj – velmi dobrý průběh. 2017 plánována Junior univerzita pro Olomoucký kraj. 2017 končí 2. ročník Univerzity dobrovolné ho hasiče a bude vyhlášen další ročník. Hospodaření vyrovnané, i přes historicky nejnižší dotace MV ČR.

L. Janeba – připomenout na jarním zasedání SS SH ČMS starostům, že máme ÚHŠ a mohou je využívat

K. Richter – je zapotřebí, aby vedení škol a CHH zabezpečovali provoz s velkou pečlivostí během akcí.

 

Usnesení č. 4/ 2017:                                    VV SH ČMS bere na vědomí činnost kanceláře SH ČMS, ÚHŠ A CHH  včetně jejich zaměření pro rok 2017

 

5) Ples SH ČMS (předkládá Kancelář SH ČMS)

Materiál přiložen písemně

K. Richter okomentoval přiložený plakát a pozvánku a pozval přítomné na ples.

Usnesení č. 5/2017:                         VV SH ČMS bere na vědomí informaci o plesu.

6) Zahraniční spolupráce SH ČMS (předkládá písemně vedení SH ČMS z podkladů ředitele kanceláře SH ČMS)

Materiál přiložen písemně

K. Richter shrnul přiloženou Zahraniční zprávu za rok 2016.  K tématu informoval, že jsme byli osloveni maďarským sdružením hasičů a vyzváni k podpisu smlouvy o spolupráci. Dále informoval o plánovaných výjezdech na rok 2017 (Mezinárodní soutěže dospělých a mládeže v disciplínách CTIF Villach, MSPS dorost Varna, MSPS muži a ženy Turecko, Polsko)

Usnesení č. 6/2017:                        VV SH ČMS bere zahraniční zprávu na vědomí

 

7) Návrhy na vyznamenání:

Materiál přiložen písemně

Členové VV SH ČMS neměli k návrhům na vyznamenání připomínky.

K. Richter shrnul počty navržených a schválených medailí ZZŽ a ZOaS – předání těchto medailí je plánováno na květen 2017.

Usnesení č. 7/2017:           VV SH ČMS jednomyslně schvaluje předložené návrhy na

vyznamenání.

 

8) Různé

J. Kubeš (HVP) -  přednesl předběžné hospodářské výsledky a činnost HVP za rok 2016, hrubý zisk cca 20 mil korun, srovnatelné s rokem 2015, probíhá audit, disponibilní kapitál 288 milionů Kč, ČNB – správní řízení týkající se povinného ručení – byla záporná profitabilita – zdražovalo se povinné ručení, za rok 2016 už je to v pořádku. Záležitost Moravia banky.

 

V. Ondráková (HVP) – hovořila o obchodní činnosti (propadá se produkt povinného ručení, daří se ve veřejných zakázkách). V roce 2017 oslaví pojišťovna 25. výročí znovuobnovení pojišťovací činnosti (1992 obdržela pojišťovna licenci na pojišťování) – oslavy se uskuteční ve čtvrtek 22. 6. 2017 v Přibyslavi.

 

K. Richter informoval o dopisu KSH Středočeského kraje oznamující odstoupení člena ÚORHS Jaroslava Vaňka z pracovních důvodů a navrhující nového zástupce Středočeského kraje - Martina Spilku.

Usnesení č. 8/2017:                        VV  SH ČMS změnu jednomyslně schválil.

 

K. Richter informoval o článku v MfDnes – rozhovor se státním žalobcem Ladislavem Kosánem (Chomutov), v němž hanlivě označil dobrovolné hasiče. Starosta reagoval zasláním dopisů ministru spravedlnosti, krajskému státnímu zástupci a okresnímu státnímu žalobci L. Kosánovi.

 

J. Březinová – vystoupila k tématu nového občanského zákoníku a povinnostem plynoucím spolkům – převod do spolkového rejstříku. V souvislosti s přeregistrací bylo přistoupeno k podávání zápisů u městského soudu hlavního i pobočných spolků, má se zapisovat i kontrolní orgán a statutární orgán – všechny informace musí být aktuální a změny je nutné zapisovat neprodleně. Máme povinnost zapisovat statutární orgán a kontrolní orgán (název, počet členů a jednotlivé členy) a k tomu je nutno doložit všechny dokumenty. Podle našich stanov máme stanoveny kolektivní statutární orgány (výkonný výbor, výbor) a kontrolní komise, která musí mít nejméně tři členy. Při počtu pobočných spolků to znamená obrovské penzum zápisů a dokumentů. Navrhuje zvážit změnu ve stanovách – u pobočných spolků do úrovně krajů změnit kolektivní statutární orgán na individuální, tedy starostu, který by se jediný zapisoval do rejstříku. U kontrolního orgánu přistoupit ke změně na revizora.

J. Salivar – k tématu připojil související informace o datových schránkách.

Následovala další diskuse k tématu spolkového rejstříku.

K. Richter shrnul, že paní J. Březinová připraví podklad ke změně stanov a krajským starostům budou zaslány podklady, aby se starosty OSH tyto změny předjednali.

 

Usnesení č. 9/2017:            VV SH ČMS ukládá vedení SH ČMS a ÚORVO zahájit ve spolupráci s Mgr. Janou Březinovou práce na změnách stanov SH ČMS dle projednaných záměrů (změna statutárních orgánů pobočných spolků, změny v postavení kontrolních a revizních orgánů pobočných spolků a změny precizující stávající text z pohledu ustanovení nového občanského zákoníku). Termín: 23. 3. 2017

 

K. Richter – pozvánka Libereckého kraje na ples 3. 3. 2017 – J. Brychcí

K. Richter – VI. Hasičský den na Konopišti, SH ČMS vždy na akci přispívá. Starosta navrhuje přispět částkou 50 000,- Kč na uspořádání akce.

Usnesení č. 10/2017:          VV SH ČMS schvaluje příspěvek na uspořádání VI. Hasičského dne na Konopišti

K. Richter – schválení provozních záloh: fond starosty 3000 Kč a fond údržby 2000 Kč tedy 5000 Kč měsíčně

Usnesení č. 11/ 2017:         VV SH ČMS jednomyslně schvaluje

K. Richter – každoročně poskytujeme finanční prostředky – paušální náhrady − na nezbytně nutné administrativní a cestovní náhrady, kterou vykonávají členové VV SH ČMS, vedoucí ÚOR a předseda ÚKRR a členové ÚKRR.

Materiál předložen písemně.

Usnesení č. 12/2017:          VV SH ČMS jednomyslně schvaluje vyplacení paušálních náhrad

K. Richter – připomenul, že se uskuteční hasičská olympiáda CTIF (9. – 16. 7. 2017, Villach, Rakousko)  připravují se delegace sportovní, rozhodčích, funkcionářů. Je potřeba získat finanční prostředky na zaplacení účastnického poplatku – uhradí sdružení. Dále zadal úkol krajským sdružením, aby poslali tipy na rozhodčí na sport mužů, sport žen, na klasické disciplíny a na mládež. Podmínkou je jazyková vybavenost (NJ) a kvalifikace rozhodčí instruktor nebo rozhodčí CTIF.

J. Slámečka – vznesl dotaz k tématu hasičské olympiády. Poděkoval za rozhodnutí uhradit účastnické poplatky. Dotázal se, zda je pravda, že SH ČMS bude hradit oblečení jen pro část delegací (první místa)a proč tomu tak je.

K. Richter – odpověděl, že je to z důvodu nedostatku financí a slíbil, že Sdružení bude hledat cestu, jak pomoci.

 

 

J. Čečrdlová – informovala o záležitosti veřejné sbírky spojené s případem Jindřicha Šťastného (SDH Nesměřice) – starosta K. Richter navrhuje přispět do sbírky částkou 50 000 Kč.

Usnesení č. 13/2017:                      VV SH ČMS odsouhlasil částku 50 000 Kč na pomoc p. Jindřichu Šťatsnému v jeho kauze a ukládá ekonomickému oddělení realizovat platbu.

 

J. Čečrdlová – informovala o projektu Rok venkova 2017. Zástupci Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR požádali SH ČMS o podporu projektu.

K. Richter konkretizoval, že nabídli na oplátku podporu SH ČMS a navrhl projekt obecně podpořit.

 

J. Slámečka – na  shromážděních okrsků, resp. okresů se množí dotazy k elektronické evidenci tržeb (EET). Diskuse k tématu. Požádal o vytvoření materiálu, který pomůže jasně vysvětlit záležitost EET našim sborům.

K. Richter navrhuje připravit dopis na Ministerstvo financí ČR a zařadit dotaz také do komentáře materiálu Řešení některých oblastí u jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a spolků působících na úseku požární ochrany. Ten by měl být v březnu na programu jednání vlády a měl by hodnotit dosavadní průběh (dotace, autoškoly, apod.).

J. Aulický – požádal VV SH ČMS o schválení přístupů do centrální evidence vedení SH ČMS a pracovníků Kanceláře SH ČMS podle Směrnice starosty SH ČMS č. 1 k nakládání s osobními údaji členů SH ČMS.

Pro nahlížení: starosta SH ČMS Karel Richter, náměstkové starosty Jaroslav Salivar, Lubomír Janeba, Richard Dudek, Jan Slámečka a vedoucí Aktivu Zasloužilých hasičů Josef Netík.

Pro zápisy, změny: Jan Aulický (ředitel Kanceláře SH ČMS), Monika Němečková (vedoucí úseku mládeže), Dagmar Hladíková (referentka úseku vnitroorganizačního), Tereza Švejdová (referentka úseku vnitroorganizačního), Josef Orgoník (referent úseku mládeže), Tereza Vosyková (asistentka starosty SH ČMS), Michal Kolka (referent úseku hasičského sportu).

 

Usnesení č. 14/2017:                     VV SH ČMS schválil navržený seznam jednomyslně

 

K. Richter – informoval o konání celostátního semináře represe a vyzval vedoucí ÚOROO A ÚORP, aby tyto rady také připravily celostátní zaměstnání s cílem pomáhat obcím, resp. JSDHO.

R. Kučera – doplnil, že celostátní seminář represe okresních a krajských velitelů se uskuteční 18. – 19. 2. 2017 v Přibyslavi.

 

 

10) Závěr jednání

K. Richter poděkoval na závěr všem zúčastněným za práci a aktivní přístup při jednání. Poděkoval též SDH Běchovice za poskytnutí zasedací místnosti pro jednání VV SH ČMS.

Na závěr popřál šťastnou cestu domů.

Předsedající:             Karel Richter                           ___________________

Zapisovatelka:          Jaroslava Čečrdlová                  ___________________

Ověřovatelé:            Jan Karger                              ___________________

Stanislav Pumprla                    ___________________

Aktualizováno Úterý, 28 Březen 2017 13:21
 

plakat chp-2017