Domů » Ochrana obyvatelstva » Zápis z 28. 2. 2017
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes209
mod_vvisit_counterVčera193
mod_vvisit_counterTento týden696
mod_vvisit_counterMinulý týden2082
mod_vvisit_counterTento měsíc4370
mod_vvisit_counterMinulý měsíc7244
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096177425

Kontaktní osoby úseku ochrany obyvatelstva

Jan Slámečka (náměstek pro ochranu obyvatelstva)
Telefon: 731 155 963
Adresa: Husova 300, Přibyslav, 582 22

 

Mgr. Bohumír Martínek, Ph.D. (vedoucí ÚOROO)
Telefon: 606 033 603, 725 082 284
Adresa: Neustupného 1838/10, Praha 5, 155 00

 

Ing. Jan Aulický
Email: jan.aulicky@dh.cz
Telefon: 222 11 95 04, 606 690 376
Adresa: Římská 45, Praha 2, 121 07
Zápis z 28. 2. 2017 Tisk
Pondělí, 06 Březen 2017 09:46

Zápis z jednání ÚOROO

Termín: 28. 2. 2017

Místo: Praha, Hasičský dům

Účast:

Přítomni: Martínek Bohumír, Štyndl Pavel, Šustr Jiří,  Vícha Petr, Hrubý Václav, Jankovský Václav, Strejc Vladislav, Vacek Miroslav, Bartoň Tomáš,  Dudek Richard, Vávra Radek (v.z. Maslák Pavel)

Hosté: Rada Michal, Hornychová Dagmar,

Omluveni: Jan Slámečka, Maděra Antonín, Job Lukáš, Vondruška Vladimír,  Tašlová Johana, Maslák Pavel, Doubrava Jan, Capil Vojtěch, Čížek Martin, Ryba František,

Program:

 1. Kontrola plnění úkolů z minulých jednání
 2. Stav plnění dlouhodobých úkolů, upřesnění konkrétních úkolů ÚOROO na rok 2017
 3. Informace z jednání vedení a VV SH ČMS
 4. Informace o konferenci „ Ochrana obyvatelstva 2017“ v Ostravě
 5. Informace z činnosti KOR a OOR, odborníků (stav plnění usnesení VV č.8/2016)
 6. Kursy odborností ochrany obyvatelstva v ÚHŠ, stav, plán na rok 2017, požadavky na odbornou pomoc a aktualizaci obsahu (Informace členů ÚOROO o stavu v krajích – technik OO a členů z ÚHŠ – všechny kursy)
 7. Aktuální informace k preventivně výchovné činnosti (zástupci GŘ HZS)
 8. Úprava expozice ochrany obyvatelstva v CHH Přibyslav - stav
 9. Odřady CO – připomínky k návrhu
 10. Seminář k problematice ochrany obyvatelstva

11.  Odznaky odborností – problémy

12.  Jmenování zkušební komise

 1. Různé
 2. Příští jednání

Poznámky k bodům programu:

Ad 1 Kontrola plnění úkolů z minulých jednání

Vedoucí rady připomněl přípravu  nového webu SHČMS, ochrana obyvatelstva bude mít svoji „ikonu“. Další úkolem řešeným na minulém jednání bylo zorganizovat seminář k problematice ochrany obyvatelstva v roce 2017 ve spolupráci s FBI – TU Ostrava. K tomu je v programu samostatný bod. Připomenul diskuzi ohledně letáků pro PVČ, bude rovněž v samostatném bodu programu.

Ad 2 Stav plnění dlouhodobých úkolů, upřesnění konkrétních úkolů ÚOROO na rok 2017

Vedoucí rady informoval o zpracování a předání „Zprávy o činnosti ÚOROO za rok 2016. Její obsah bude součástí připravovaného Sborníku. Novým úkolem na rok 2017 je organizace semináře k problematice ochrany obyvatelstva.

 

Ad 3 Informace z jednání vedení a VV SH ČMS

Na jednání VV SHČMS dne 26. ledna 2017 připomenul starosta SH ČMS pořádání semináře k ochraně obyvatelstva v roce 2017.

Ředitel CHH informoval o připravovaném znovuotevření expozice „Ochrany obyvatelstva“ v Přibyslavi

 

Ad 4 Informace o konferenci „ Ochrana obyvatelstva 2017“ v Ostravě

Vedoucí rady informoval o konferenci „Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky“, která se uskutečnila v Ostravě, aule VŠB-TU ve dnech 1. -2. 2.2017. Konference byla zaměřena problematiku klimatických změn, analýzu rizik, environmentální bezpečnost a další problematiku týkající ochrany obyvatelstva. Informoval o svém vystoupení na téma: Možnosti využití sborů dobrovolných hasičů při řešení ochrany obyvatelstva v obcích.

 

Ad 5 Informace z činnosti KOR a OOR, odborníků

Byla podána informace o vzniku KOROO v kraji Vysočina. Výkonný výbor KSH Kraje Vysočina jmenoval vedoucím této rady Bc. Radka Vávru, který se bude (po schválení VV SHČMS) zúčastňovat jednání ÚOROO místo dosavadního zástupce za OSH Pavla Masláka.

Michal Rada (host ze MSH Praha) – informoval o činnosti pracovní skupiny pro ochranu obyvatelstva, které předsedá, a která je zřízena v rámci Městské odborné rady prevence a ochrany obyvatelstva v Praze. Členy skupiny jsou zástupci MSH Praha, HZS hl. m. Prahy a Magistrátu. Pracovní skupina se zabývá kursy v oblasti ochrany obyvatelstva – proběhly 2 kursy techniků OO organizované HZS a připravuje se kurs pro specialisty OO. Upozornil, že obsah kursu specialisty se bude lišit od standardního obsahu stávajícího Metodického manuálu pro přípravu specialistů, protože v Praze se opatření ochrany obyvatelstva v obcích realizují také podle Statutu Hlavního města.  Informoval o vytvoření první skupiny dobrovolníků pro OO v Praze-Braníku a o diskusi o této problematice s dalšími 4 SDH, které nemají JSDHO. Značná pozornost je věnována PVČ, kterou v Praze koordinuje HZS (J.Palzerová). Připravuje se odborný seminář k PVČ v měsíci březnu nebo dubnu.

Na závěr nabídl zasílání materiálů připravovaných pro vládu, které se týkají problematiky ochrany obyvatelstva.

V. Strejc (Plzeňský kraj) – informoval o navázání spolupráce KOROO s HZS kraje a řešení problému naplňování kursů techniků OO. KOROO zabezpečila informaci pro SDH a těchto kursech. OSH Rokycany vytvořilo webové stránky k PVČ, využívá již existující zdroje a připravuje seminář k PVČ zaměřený na získávání dalších zdrojů.

V.Jankovský (Stčk) – HZS kraje má předurčené JPO pro ochranu obyvatelstva. Při krizovém štábu kraje je zřízen „Panel nevládních organizací“, ale KSH je zařazeno jako ostatní složka IZS.

M.Vacek (Pak) – V rámci kraje se předpokládá 4-6 předurčených JPO pro ochranu obyvatelstva. U SDOO je zatím malý zájem, zejména ve vztahu k starostům obcí, přesto asi první SDOO vznikne na Svitavsku. „Panel neziskových organizací“ vytváří HZS, ale jen v rámci okresu Pardubice. Je v něm zařazen 1 SDH. Školení techniků OO probíhají.

T. Bartoň (Zlk) – JPO pro ochranu obyvatelstva jsou předurčeny. O SDOO probíhají diskuse o tom  zda a jak je využívat. Velmi dobrá spolupráce je s koordinátorem PVČ HZS kraje. Zajímavá je propagace OO a PO na sportovních akcích. Spolupráce s HZS – jednání VV se pravidelně zúčastňuje ředitel HZS.

OSH Uherské Hradiště vytváří „Informace pro život“, které jsou dostupné na stránkách www.osh-uh.net.

R. Dudek (Msk) – O předurčenosti JPO pro ochranu obyvatelstva proběhlo na HZS první jednání. Předpokládá se až 34 JPO. Na podzim 2017 začne nový projekt v ÚHŠ Jánské Koupele zaměřený na přípravu odborností v ochraně obyvatelstva. Bude však cíleně zaměřen na členy jednotek nebo SDH Moravskoslezského kraje.

R.Vávra (KVy) – vytvořena KOROO, předurčenost JPO se řeší.

J.Šustr  (Jčk) – ÚOROO ve spolupráci s  KSH  organizuje dne 11. 3. 2017 kurs instruktorů PVČ v Táboře, účast 15 členů. (Poznámka: budou nutné úpravy Metodického pokynu k OO, který řeší organizování kursů v rámci KSH jen obecně).

Dále informoval o předurčenosti 10 JPO pro ochranu obyvatelstva a o vzniku 1 skupiny dobrovolníků pro OO (SDOO).

P. Štyndl (Lik) – každé ORP má jednu předurčenou JPO pro ochranu obyvatelstva. Informoval o přípravě „velkého“ cvičení v Ralsku (cca 300 osob).

V. Hrubý (HZS Olk)  - V rámci PVČ vydává HZS Olk „Hasičův rok“, ve kterém je na každý měsíc jedno nosné téma, formát A4 nebo 2 listy, posílá se na jednotky a na obce.

Johana Tašlová – zaslala e- mail, ve kterém informuje o aktualizaci www. chytre-blondynky. cz

 

6. Kursy odborností ochrany obyvatelstva v ÚHŠ, stav, plán na rok 2017, požadavky na odbornou pomoc a aktualizaci obsahu (Informace členů ÚOROO o stavu v krajích – technik OO a členů z ÚHŠ – všechny kursy)

Termíny kursů v oblasti ochrany obyvatelstva jsou stanoveny (ÚHŠ Bílé Poličany– 3. -4.5 –TOO nebo SOO), ÚHŠ Jánské Koupele – 13. -14.5- TOO, 10.-11.6 – IPVČ. Otázkou je, zda budou naplněny.

Od roku 2015 (ukončení projektu v Jánských Koupelích) se podle nového Metodického pokynu nepodařilo naplnit žádný z kursů pro specialisty a instruktory PVČ       (s výjimkou zařazení kursu instruktorů PVČ do UDH). Poptávka po kursech SOO a IPVČ organizovaných ÚHŠ je téměř nulová. Příčiny mohou být v motivaci, časové popř. finanční náročnosti. Jednou z možností jak stav zlepšit je organizování kursů cestou KSH a jejich nově vytvářenými KOROO. První kurs – instruktorů PVČ, který může sloužit jako „pilotní projekt“, se uskuteční dne 11. 3. 2017 v Táboře. Organizuje jej KSH Jčk v úzce součinnosti s ÚOROO a po formální stránce s Kanceláří Sdružení.

Poznámka:Platný „Metodický pokyn“ obsahuje možnost organizování odborné přípravy v ochraně obyvatelstva nejen cestou školicích zařízení SH ČMS, ale prostřednictvím KSH. Bude však nezbytné upravit (doplnit) tento pokyn některými organizačními a formálními náležitostmi.

 

7. Aktuální informace k preventivně výchovné činnosti (zástupci GŘ HZS)

Na jednání v říjnu 2016 se diskutovalo o využívání letáků vydávaných GŘ HZS nebo některého HZS, které jsou k dispozici volně ke stažení jak z oblasti PO tak z OO. Tato záležitost byla diskutována především z GŘ a HZS Msk, které jich mají nejvíc. Byl zpracován přehled o webech s letáky u HZS, který je v příloze zápisu. Současně byl zaslán samostatně přehled všech vhodných letáků v komprimované podobě.

Jako další možná cesta je společná příprava letáků s HZS Msk, které budou dosavadní letáky upravovat a zpracovávat nově. Letáky by byly volně ke ztažení ve formátu A4 s logem HZS Msk a SH ČMS. Od ÚOROO se očekávají nápady k této přípravě letáků. Po jednání s vedoucím ÚORP na VV v lednu 2017 byla přislíbena spolupráce i z oblasti požární prevence.

Z uvedeného vyplývá – členové ÚOROO projdou letáky dostupné u HZS, pokusí se navrhnout případné změny a nové letáky (témata), tak aby se odhadem „vešly“ na formát A4.

Vhodný termín do zaslání nápadů vedoucímu ÚOROO je do konce dubna 2017.

 

 1. 8. Úprava expozice ochrany obyvatelstva v CHH Přibyslav – stav

Předpokládá se otevření v letošním roce (na jarním nebo podzimním shromáždění starostů OSH). Komentář k expozici je z 90% hotov.

 1. 9. Odřady CO – připomínky k návrhu

K materiálu, který byl zaslán elektronicky připomínky nebyly. Po diskuzi co s návrhem dále bylo doporučeno předat je cestou vedení na GŘ HZS k dalšímu řešení.

 

 1. 10. Seminář k problematice ochrany obyvatelstva

K obsahu semináře (zaslán elektronicky) nebyly připomínky. Diskutovalo se, kdo by měl být pozván (osloven). Vedoucí rady informoval o dopise předsedovi SMO, další členové ÚOROO doporučovali oslovit krajské úřady (tajemníky bezpečnostních rad), zástupce HZS krajů.

 1. 11. Odznaky odborností - problémy

Členové ÚOROO dostali e-mailem 2 otázky

 1. nošení odznaků i po skončení platnosti osvědčení?
 2. zda dávat odznaky odbornosti ochrany obyvatelstva i nečlenům SHČMS?

Na obě otázky, po diskuzi, bylo zodpovězeno NE.

Doporučují také upravit Metodické pokyny nebo Stejnokrojový předpis ve smyslu: „ Po dobu platnosti odbornosti může/má právo člen SH ČMS nosit odznak odbornosti“

 

 1. 12. Jmenování zkušební komise

K provedení zkoušek odbornosti IPVČ dne 11.3. 2017 v Táboře (viz bod 5 zápisu, informace J.Šustra) jmenuje ÚOROO zkušební komisi ve složení:

Předseda: Mgr. Bohumír Martínek, Ph.D. (vedoucí ÚOROO)

Členové: Jiří Šustr (člen ÚOROO), Alois Pazdera (člen VV SH ČMS)

 

 1. 13. Různé

V. Jankovský (Stčk) – upozornil na novelu zákona o pozemních komunikacích, ve kterém je stanoveno, že i auta s SPZ mohou být zařazena jako historická vozidla

M. Rada – informoval o problematice vědy a výzkumu v oblasti ochrany obyvatelstva, v měsíci říjnu nebo listopadu by k této problematice měla proběhnout konference v Praze.

P.Štyndl – informoval o významné akce, která proběhne v Novém Boru na počest 150.výročí SDH. Účast složek IZS, akce pro děti

14. Příští jednání

Vedoucí ÚOROO – příští jednání se uskuteční 10. května od 09.30 v Praze (Hasičský dům) nebo v Přibyslavi (v případě, že bude otevřena expozice „Ochrany obyvatelstva“).

 

Zpracoval: Bohumír Martínek, vedoucí ÚOROO

 

plakat chp-2017