Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes191
mod_vvisit_counterVčera237
mod_vvisit_counterTento týden2335
mod_vvisit_counterMinulý týden1947
mod_vvisit_counterTento měsíc6780
mod_vvisit_counterMinulý měsíc47890
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096264879
Zápis z 9. 11. 2016 Tisk
Středa, 16 Listopad 2016 23:36

Zápis  z  jednání  ÚORVO  konaného  dne  9.11. 2016  v Praze.

Přítomni: dle prezenční listiny

Zapsala: Dagmar Hladíková

Program jednání:

  1. 1. Zahájení, schválení programu
  2. 2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
  3. 3. Projednání žádoucích novel, změn a doplňků směrnic SH ČMS
  4. 4. Projednání konečného postupu výměny členských průkazů SH ČMS
  5. 5. Projednání návrhu – zpráva o činnosti ÚORVO za rok 2016
  6. 6. Různé a organizační záležitosti (informace z jednání orgánů SH ČMS a další)
  7. 7. Rekapitulace přijatých závěrů, ukončení jednání

K bodu 1) a 2) Zasedání ÚORVO zahájil a řídil vedoucí rady p. Lubomír Janeba. Přivítal všechny přítomné členy, omluvil nepřítomnost řádně omluvené členky rady. Následně přítomným připomenul  program dnešního jednání, který byl schválen bez připomínek. Dále provedl kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání s konstatováním, že uložené úkoly byly splněny, zůstává úkol týkající se správného tvaru razítek, aby byla akceptována jinými institucemi a jejich umístění na webu. V diskuzi zazněla kritika na adresu novinářů v souvislosti s informacemi ke schválenému stejnokrojovému doplňku „lodičce“. V Alarm revue se p. Havlík  o ní vyjadřoval jako o „pilotce“, v Hasičských novinách p. Přibyl informoval, že „lodička“ byla schválena k pracovnímu stejnokroji. Obě informace jsou zavádějící a mylné. Název stejnokrojové součásti je „lodička“ a je součástí vycházkového stejnokroje.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

38/ 16 ÚORVO  bere na vědomí kontrolu plnění usnesení s konstatováním – splněno.


K bodu 3) Vedoucí rady p. Janeba v tomto bodu jednání konstatoval, že stávající platné předpisy jsou životaschopné, lze podle nich pracovat a využívat je. Výstrojní součásti jsou dostatečně ošetřené, dokončuje se novela příloh stejnokrojového předpisu. Doporučil, aby Kancelář, potažmo Ing. Aulický zabezpečil elektronickou podobu Stejnokrojového předpisu, zkontroloval medaile i jejich barevnost v příloze a zabezpečil její vyvěšení na webové stránky SH ČMS. Dále bylo doporučeno pí. Hladíkové jednání s výrobcem medailí týkající se jednotné šířky stužek u všech medailí a řádů SH ČMS.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

39/ 16 ÚORVO    bere na vědomí informace  podané  vedoucím  rady  p. Janebou, současně   doporučuje Kanceláři SH ČMS  zabezpečení elektronické podoby Stejnokrojového předpisu a přílohy -  po kontrole barevnosti zobrazených medailí i stužek a umístění  obou materiálů na webových stránkách SH ČMS.


K bodu 4) Ke konečné  podobě  postupu  výměny  členských průkazů hovořil  vedoucí  rady p. Janeba. Upozornil na skutečnost, že na SS OSH byli starostové OSH, KSH informováni, že výměna členských průkazů bude zahájena až od 1.1.2017.

Budou dvě možnosti výměny – první možnost je  plastová kartička s kódem Eyca pro mladé členy a sportovce  od 3 do 30 let, která musí být opatřena fotografií držitele a její platnost bude 4 roky, poté bude provedena výměna s aktuální fotografií. Členové však díky ní budou moci využívat spoustu slevových akcí určených právě pro tuto věkovou kategorii.

Druhou možností bude papírová podoba (jako u mladých členů a sportovců) s fotografií, nebo bez fotografie. Cena plastového členského průkazu byla stanovena na 10,- Kč s tím, že plastové bude dodávat Kancelář SH ČMS. Vzhledem k tomu, že se dá  v začátku roku počítat s velkým náporem ze strany sborů a OSH na výrobu plastových členských průkazů, mohou být vydávány na přechodnou dobu nové členské průkazy v papírové zalaminované podobě.

Konec výměny je stanoven na závěr roku 2018.

V následné rozsáhlé diskuzi se projednávaly konkrétní příklady ze života sborů a jejich řešení také ze strany programu Evidence. V řadě řešení byla mezi členy rady shoda, některé bude zapotřebí konzultovat s p. Studníkem, přes garanta programu Evidence Ing. Aulického (např. registrační čísla u nového či obnoveného sboru, jejich využitelnost).

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

40/16 ÚORVO   bere na vědomí informace vedoucího rady p. Janeby.


K bodu 5) Vedoucí rady p. Janeba seznámil přítomné s návrhem „Zprávy o činnosti ÚORVO za rok 2016“ s konstatováním, že po dnešním zasedání bude dopracována a rozeslána všem členům rady s termínem do 15.11.2016. Případné připomínky členů bude možno zasílat na adresu vedoucího rady p. Janeby - Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , do konce listopadu 2016.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

41/16 ÚORVO bere na vědomí informace vedoucího rady p. Janeby  k návrhu „Zprávy  o činnosti ÚORVO za rok  2016“.


K bodu 6) V různém informoval vedoucí rady p. Janeba  o jednání orgánů SH ČMS, jejichž zápisy jsou umístěny na web stránkách SH ČMS – www.dh.cz

pí. Fabianová – kriticky se vyjádřila k nepřehlednosti stránek Kanceláře, kontakty je nutné pracně hledat, vznesla dotaz ke stahování Stanov pro různé instituce. Bylo jí odpovězeno, že Stanovy již nejsou opatřeny razítkem, při zřizování účtu např. sboru doporučujeme uvádět pro kontrolu Stanov IČ SH ČMS  jako hlavního spolku  a následně IČ sboru – pobočného spolku dotčenému institutu.

p. Janeba – reagoval na kritiku web stránek tím, že uvedl adresu nových stránek Kanceláře SH ČMS, které jsou ve vývoji – new.dh.cz, veškeré připomínky ohledně vnitroorganizační rady posílat nejen na tiskovou mluvčí pí. Čečrdlovou, která stránky spravuje, ale v kopii i vedoucímu ÚORVO p. Janebovi.

p. Pazdera – vyjadřoval se ke katalogu (uloženka) – konkrétně nabídce šatů – není stanoveno kdy a za jakých podmínek je lze nosit. Ihned reagoval vedoucí rady p Janeba – šaty jsou uvedeny v tabulce č.3, která se jednoznačně týká vycházkového stejnokroje, je přesvědčen, že šaty jsou dostatečně ošetřeny, není nutné nic zbytečně vymýšlet. Informace ze SS OSH – šaty jsou na měřenku, byl schválen vzor i výrobce.

p. Stejskal – reaguje na razítka – z jeho pohledu není nutná striktní výměna, požádal o pomoc při řešení problému s udělováním titulu ZH – sbor podal najednou 6 návrhů, ptá se jak tuto situaci řešit – doporučen osobní pohovor se starostou sboru s vysvětlením jak postupovat. Nicméně zazněl požadavek i od ostatních členů rady na zpřesnění „širokých“ kriterií ve Statutu vyznamenání pro získání titulu ZH, lépe precizovat  důvody, proč by měl člen toto ocenění získat.

p. Netík – na výzvu vedoucího rady p. Janebu se odmítl k této problematice vyjadřovat, situaci označil jako složitou. Dále hovořil k výstrojní nekázni starostů na SS OSH. Opětovně konfrontoval vedoucí p. Janeba p. Netíka s dotazem – kolikrát na dané téma vystoupil na SS OSH či VV SH ČMS, kam je zván nejen jako čestný náměstek starosty, ale současně jako vedoucí AZH SH ČMS.

p. Janeba – informoval, že jeho záměr -  kvóty na ZH neprošly, jedná se však o problém, který nás stejně nemine, funkcionáři mají málo odvahy o tomto problému hovořit. Navrhuje, aby navrhovaný člen pracoval ve funkcích OSH nebo KSH a doporučuje členům rady, aby se pokusili naformulovat do stávajícího textu Statutu upřesněné důvody na udělení tohoto vyznamenání. Termín pro návrhy stanovil do konce roku 2016 – zasílat na adresu - Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

p. Černý – je také kritikem kvót, musí rozhodnout už na OSH zda podaný návrh je realizovatelný, neschválit toho, kdo si ocenění nezaslouží, upozornil na problém sběratelé funkcí versus obyčejní, pracovití řádní členové, souhlasí, že je zapotřebí, aby na OSH bylo více odvahy při schvalování návrhů obecně.


K bodu 9) Vedoucí rady p. Janeba následně shrnul celý průběh zasedání, poděkovat všem za aktivní přístup, za věcné připomínky, za celoroční aktivní angažovanost členů  na jednotlivých jednáních, popřál příjemné vánoční svátky všem členům a jejich rodinným příslušníkům a v závěru také šťastnou cestu domů, rovněž připomenul termín prvního zasedání v novém  roce – středu 8. března  2017  v  Praze !!!

 

plakat chp-2017