Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes241
mod_vvisit_counterVčera605
mod_vvisit_counterTento týden1739
mod_vvisit_counterMinulý týden2188
mod_vvisit_counterTento měsíc7251
mod_vvisit_counterMinulý měsíc7497
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096070541
Zápis z 29. 9. 2016 Tisk
Středa, 09 Listopad 2016 14:23

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS

29. 9. 2016 v Přibyslavi

Přítomni:

VV SH ČMS:        K. Richter, L. Janeba, J. Slámečka, R. Kejmar, R. Kučera, O. Lacina, A. Maděra,

J. Pátek, A. Pazdera, L. Procházka, S. Pumprla

Přizváni:             M. Čížek, J. Aulický, J. Čečrdlová, I. Jirota, J. Kubeš, V. Ondráková, J. Netík, O. Přibyl, T. Vosyková,   K. Barcuch, J. Čapek, E. Eclerová

Omluveni:           J. Brychcí, R. Dudek, J. Henc, J. Karger, B. Martínek, J. Orsák,

 

Jednání zahájil a řídil starosta SH ČMS ing. Karel Richter.

1) Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání

Zapisovatel:                 Tereza Vosyková

Ověřovatelé:                Ludvík Procházka

Leo Kuběna

 

K. Richter přivítal přítomné členy VV SH ČMS a přizvané hosty. Omluvil nepřítomné a zmínil oslavená jubilea. Následně vyjmenoval seznam předložených materiálů a přednesl program dle pozvánky.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 36/2016:  VV SH ČMS schvaluje zapisovatelku, ověřovatele
a program jednání.

2) Kontrola plnění usnesení

Materiál přiložen písemně

K. Richter zhodnotil kontrolu plnění usnesení a uvedl, že usnesení je plněno dle plánu.

Usnesení č. 37/2016:              VV SH ČMS bere kontrolu plnění usnesení na vědomí.

 

3) Informace o jednání Vedení SH ČMS

Materiál předložen písemně

 

K. Richter informoval o výsledcích jednání Vedení SH ČMS ze dne 14. 9. 2016. Dále okomentoval přiložený zápis z jednání Vedení SH ČMS.

L. Kuběna přihlásil OSH Ostrava jako pořadatele Plesu SH ČMS na rok 2019.

J. Slámečka podal informace k diskuzi ohledně nových členských průkazů a přidal návrh na školení pro členy, kteří budou s evidencí pracovat.

K. Richter informoval přítomné o tom, že Kancelář SH ČMS s L. Janebou hledají termín pro školení po jednání shromáždění starostů v říjnu.

Usnesení č. 38/2016:              VV SH ČMS bere na vědomí informace z jednání Vedení SH ČMS.


4) Informace z jednání ÚKRR

K. Bochňák informoval o 3 schůzích ÚKRR, na kterých projednávali ekonomické materiály, MS Ostrava 2016, inventarizace, kontrolní činnosti v SDH Skvrňany. Dále se zabývali dopisy z OSH Jeseník. Také sestavili plán kontrolní činnosti v daných okresech.

Usnesení č. 39/2016:               VV SH ČMS bere na vědomí informace z jednání ÚKRR.


5) Zaměření činnosti SH ČMS na rok 2017, plány práce Vedení, VV SH ČMS a ÚORad na rok 2017 včetně plánu kontrol

Materiál přiložen písemně

L. Janeba podal informace k vypracování plánů činností ÚOR pro rok 2017. Dále okomentoval přiložený materiál Plán práce Vedení, VV, SS OSH ČMS pro rok 2017.

Usnesení č. 40/2016: VV SH ČMS ukládá členům VV SH ČMS podat návrhy a připomínky na změnu plánu práce.


6) Průběžné plnění rozpočtu roku 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017

Materiál přiložen písemně

I. Jirota podal informace k přiloženým materiálům o rozpočtu SH ČMS. Dále informoval členy jednání o možnosti přijetí zápůjčky od Nadace na podporu hasičského hnutí v ČR k částečnému splacení úvěru u Uni Credit Bank.

J. Slámečka požádal J. Pátka o vyjádření k zápůjčce, jestli je v souladu se zákonem. Ten toto kladně potvrdil  a zmínil, že po právní stránce je vše v pořádku.

Usnesení č. 41/2016:        VV SH ČMS:

A) Souhlasí s předložením na SS 22.10.2016

a) plnění rozpočtu včetně návrhu na změnu rozpočtu 2016 b) návrhu rozpočtu na rok 2017

B)

a) Souhlasí s přijetím zápůjčky ve výši 12 mil. Kč od Nadace na podporu hasičského hnutí v ČR.

b) Souhlasí, aby zápůjčka dle odst. a) byla použita na částečnou úhradu úvěru od UniCredit Bank v původní výši 30 mil. Kč

c) Ukládá starostovi SH ČMS , aby o uvedené finanční operaci informoval podzimní shromáždění starostů.

 

7 Příprava VH SDH pro rok 2017 (předkládá písemně ÚORVO)

Materiál přiložen písemně

L. Janeba okomentoval přiložený materiál.

 

A. Maděra s A. Pazderou se vyjádřili k názvu Řádná valná hromada a podali návrh na změnu tohoto názvu ve Stanovách SH ČMS.

K. Richter informoval diskutující o tom, že přiložený dokument je návrh a bude se projednávat na dalším jednání Výkonného výboru.

 

Usnesení č. 42/2016: VV SH ČMS bere na vědomí informace o přípravách VH SDH.


8) Výsledky hospodaření společností s vlastnickým podílem SH ČMS za I. pololetí 2016 (předkládají zástupci SH ČMS v orgánech společností)

V. Ondráková informovala o obchodních výsledcích HVP, a.s. od 01/2016 do 08/2016 a o stávajících i nových produktech a obchodním plánu na rok 2017. Dále informovala o plánovaných oslavách 25. výročí znovuobnovení činnosti HVP, a.s.

J. Kubeš podal informace z Valné hromady akcionářů HVP, a.s. a o novele zákona o pojišťovnictví. Dále zodpověděl dotaz O. Laciny na životní pojištění, že HVP, a.s. bude jednat o dalším pokračování těchto smluv.

 

9) Návrhy na vyznamenání

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 43/2016: VV SH ČMS jednomyslně schvaluje návrhy na vyznamenání.


9) Různé

J. Čapek zástupce firmy Eurowint-sport s.r.o. představil nabídku spolupráce s SH ČMS.

 

Usnesení č. 44/2016            VV SH ČMS souhlasí se spoluprací se společností Eurowint-sport s.r.o.

K. Richter předložil pozvánku na Shromáždění starostů a přednesl body pozvánky.

J. Slámečka informoval o prosbě od popáleninového centra Popálky krátce vystoupit na Shromáždění starostů a prezentovat svojí dosavadní práci.

Návrh na složení návrhové komise na Shromáždění starostů OSH

VV SH ČMS

J. Slámečka

Praha

M. Wagner

Středočeský

D. Vilímková

Jihočeský

J. Marek

Plzeňský

M. Frost

Karlovarský

S. Hubáček

Liberecký

 

Královéhradecký

 

Pardubický

J. Soural

Vysočina

L. Zeman

Olomoucký

V. Švubová

Zlínský

J. Polanský

Moravskoslezský

R. Krusberský

Ústecký

J. Henc

Jihomoravský

Z. Jandová

 

 

A.Maděra se omlouvá z jednání VV SH ČMS a z SS OSH ČMS z důvodu pobytu v lázních.

 

Usnesení č. 45/2016 VV SH ČMS souhlasí se složením návrhové komise.

J. Aulický okomentoval materiál Směrnice nakládání s osobními údaji a Technicko-organizační opatření práce s programem on line Evidence SDH

 

Usnesení č. 46/2016            VV SH ČMS schvaluje předložené materiály Směrnice nakládání s osobními údaji a Technicko – organizační opatření práce s programem on line Evidence SDH.

 

L. Janeba představil přítomným vyvzorovanou lodičku jako novou část Stejnokrojového předpisu.

 

Usnesení č. 47/2016            VV SH ČMS souhlasí s předložením dodatku Stejnokrojového předpisu na Shromáždění starostů.

 

J. Aulický okomentoval materiál Sumář SDH a OSH za rok 2016.

 

Usnesení č. 48/2016            VV SH ČMS souhlasí s rozesláním Sumáře na OSH.

A.Maděra informoval o jednání p. Studníka vymazávání mimořádných členů z programu evidence bez povolení.

Dále započal diskuzi ohledně nových členských průkazů – vzhled, materiál.

M. Němečková informovala VV o výsledcích jednání s ČRDM a společností EYCA o slevách EYCA pro mladé hasiče. Pro možnost čerpání slev je nutné mít buď plastové karty EYCA nebo členský průkaz s logem EYCA, ovšem pouze v plastové podobě. Licence EYCA není bezplatná záležitost, stejně tak vydání nového členského průkazu sebou ponese určité náklady. Existuje však více možností jak vše řešit – např. tisk údajů na samolepící folie a umístění  na předvyrobené plastové karty atd.. ČRDM zpracuje finanční nabídku pro slevy EYCA i předtisk plastových průkazů a poté je možné dále vést diskusi.

K. Richter uvedl, že na jednání Shromáždění starostů bude oznámeno, že došlo k přečíslování v centrální evidenci členské základny a že další vývoj členských průkazů je nyní postoupen k diskusi než bude přijato konečné řešení.

 

 

Usnesení č. 49/2016: VV SH ČMS bere informace na vědomí a souhlasí s odkladem stanovením konečného řešení k budoucí podobě členských průkazů.

 

10) Závěr jednání

K. Richter poděkoval na závěr všem zúčastněným za práci a aktivní přístup při jednání.

Předsedající:             Karel Richter                           ___________________

Zapisovatelka:          Tereza Vosyková                       ___________________

Ověřovatelé:            Ludvík Procházka                      ___________________

 

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017