Domů » Orgány SH ČMS » Výkonný výbor Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska » Plán práce vedení, VV a SS SH ČMS na rok 2017
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes170
mod_vvisit_counterVčera230
mod_vvisit_counterTento týden400
mod_vvisit_counterMinulý týden1173
mod_vvisit_counterTento měsíc4477
mod_vvisit_counterMinulý měsíc4779
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096132262
Plán práce vedení, VV a SS SH ČMS na rok 2017 Tisk
Středa, 09 Listopad 2016 13:46

Plán práce vedení SH ČMS, výkonného výboru SH ČMS a shromáždění starostů OSH na rok 2017

Stálé body programu výkonného výboru:

1) Zahájení, volba zapisovatele, ověřovatelů, schválení programu jednání

2) Informace z jednání Vedení SH ČMS

3) Kontrola plnění usnesení

4) Informace z jednání ÚKRR, průběžná kontrolní činnost SH ČMS

5) Návrhy na vyznamenání SH ČMS

6) Informace členů VV SH ČMS a činnost ÚOR za uplynulé období

7) Různé (Hasičský tisk, ČNV CTIF, …)

 

10. ledna – Vedení SH ČMS - Praha

1) Příprava jednání VV SH ČMS

2) Činnost Kanceláře SH ČMS, ÚHŠ, CHH a Nadace

–       hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2016 (předkládají písemně ředitel Kanceláře SH ČMS, ředitelé ÚHŠ a CHH a před. správní rady Nadace)

–       plán činnosti na rok 2017 (předkládají písemně ředitel Kanceláře SH ČMS, ředitelé ÚHŠ a CHH a před. správní rady Nadace)

3) Příprava plesu SH ČMS (předkládá: Kancelář SH ČMS)

4) Vyhodnocení zahraniční spolupráce SH ČMS v roce 2016 a plán zahraniční spolupráce pro

rok 2017 (předkládá písemně ředitel Kanceláře SH ČMS)

5) Příprava VV SH ČMS

 

19. – 20. Ledna – Vedení SH ČMS – Bardějov SK

 

26. ledna – Výkonný výbor SH ČMS -  Praha

1) Stížnosti a náměty, souhrnná zpráva za rok 2016

(předkládají písemně předseda ÚKRR a ředitel Kanceláře SH ČMS)

2) Činnost Kanceláře SH ČMS, ÚHŠ a CHH (předkládá vedení z podkladů ředitele Kanceláře

SH ČMS a ředitelů ÚHŠ a CHH)

3) Ples SH ČMS (předkládá Kancelář SH ČMS)

4) Zahraniční spolupráce SH ČMS (předkládá písemně vedení SH ČMS z podkladů ředitele

Kanceláře SH ČMS)

 

14. února – Vedení SH ČMS - Praha

1) Vyhodnocení plnění grantů MV a projektů MŠMT za rok 2016

2) Příprava plesu SH ČMS (předkládá: Kancelář SH ČMS)

 

 

7. března – Vedení SH ČMS – výjezdní KSH Pardubického kraje

1) Příprava jednání VV SH ČMS a shromáždění starostů OSH

2) Výroční zpráva SH ČMS za rok 2016 – statistické hlášení, výsledky hospodaření

(předkládá: ředitel Kanceláře SH ČMS)

3) Příprava MČR Plamen a dorostu, MČR v PS, MČR v klasických disciplínách CTIF – rozpočet

(předkládá písemně pověřený náměstek za ÚORM a ÚORHS)

4) Příprava výpravy na mezinárodní soutěž CTIF Villach 2017

 

23. března -  výkonný výbor SH ČMS + starostové KSH – CHH Přibyslav

1) Výroční zpráva SH ČMS za rok 2016 – statistické hlášení, výsledky hospodaření

(předkládá vedení SH ČMS)

2) Činnost Krajských sdružení hasičů – hodnocení činnosti za rok 2016 a plány

činnosti na rok 2017 (předkládají starostové KSH)

3) Příprava shromáždění starostů OSH

4) Příprava výpravy na mezinárodní soutěž CTIF Villach 2017

 

25. března – 22. Reprezentační ples SH ČMS – Olomouc

 

4. dubna – Vedení SH ČMS – Praha

1) Příprava jednání VV SH ČMS a shromáždění starostů OSH

2) Hodnocení plesu SH ČMS

3) Výsledky hospodaření společností s vlastnickým podílem SH ČMS za rok 2016

(předkládají zástupci SH ČMS v orgánech společností)

 

7. dubna – Školení hospodářů SH ČMS – Přibyslav

8. dubna – Školení funkcionářů SH ČMS – Přibyslav

8. dubna – Celorepubliková porada vedoucích ORM – Přibyslav

 

21. dubna – Výkonný výbor SH ČMS - CHH Přibyslav

1) Zajištění jednání shromáždění starostů OSH

2) Stav přípravy MČR dětí a dorostu (předkládá: ÚORM)

3) Stav přípravy MČR v klasických disciplínách CTIF a MČR v PS (předkládá: ÚORHS)

 

22. dubna – Shromáždění starostů OSH ČMS - CHH Přibyslav

1) Zahájení, volba pracovních komisí

2) Průběžná zpráva o činnosti SH ČMS a plnění úkolů po V. sjezdu SH ČMS

3) Zpráva o hospodaření SH ČMS za rok 2016

4) Zpráva o činnosti ÚKRR za rok 2016

5) Zprávy o činnosti ÚOR (mládeže, prevence, represe) za 2. pololetí roku 2016

6) Zpráva o činnosti a hospodaření spol. s vlast. podílem SH ČMS za rok 2016

7) Diskuze, vystoupení hostů

8) Projednání a schválení usnesení

9) Závěr

 

29. dubna – celostátní pouť hasičů Sv. Hostýn

4. – 5. května – předání titulu Zasloužilý hasič – CHH Přibyslav

 

16. května – Vedení SH ČMS – Přibyslav

1) Hodnocení shromáždění starostů OSH a návrhy k realizaci jeho závěrů

2) Příprava jednání VV SH ČMS

3) Stav přípravy MČR dětí a dorostu, MČR v klasických disciplínách CTIF a MČR v PS

(předkládá: ÚORM a ÚORHS)

 

27. května – hasičský den na Konopišti

31. května – 3. června – akce Pyros 2017

9. – 10. června – Litoměřické hasičské slavnosti

 

15. června – Výkonný výbor SH ČMS – Přibyslav

1) Hodnocení shromáždění starostů OSH a návrhy k realizaci jeho závěrů

2) Zpráva o činnosti SH ČMS (včetně ÚHŠ a CHH) v I. pololetí roku 2017 včetně hospodaření

(předkládá: starosta SH ČMS na základě podkladů ÚOR a Kanceláře SH ČMS, ředitelů

ÚHŠ a CHH)

3) Stav přípravy MČR dětí a dorostu, MČR PS a MČR v klasických disciplínách CTIF

(předkládá: ÚORHS a ÚORM)

 

1. – 5. července – MČR dětí a dorostu 2017 – Zlín

9. – 16. července mezinárodní soutěž CTIF Villach 2017

25. – 27. srpna – MČR v PS SH ČMS 2017 – Praha


5. září – Vedení SH ČMS – Praha

1) Příprava jednání VV SH ČMS

2) Hodnocení MČR dětí a dorostu, MČR v PS (předkládá náměstek ÚORM a ÚORHS)

3) Zaměření činnosti SH ČMS v roce 2017 - návrhy plánů práce včetně plánu kontrol na rok

2017 (předkládají písemně ÚOR a ředitel Kanceláře SH ČMS)

4) Ples SH ČMS 2018

5) Návrh rozpočtu na rok 2018

 

23. září – MČR v klasických disciplínách CTIF – Dvůr Králové nad Labem


21. září – Výkonný výbor SH ČMS – Výjezdní KSH Vysočina

1) Zaměření činnosti SH ČMS na rok 2018, plány práce vedení, VV SH ČMS a ÚORad na rok

2018 včetně plánu kontrol

2) Průběžné plnění rozpočtu roku 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018

3) Příprava VH SDH pro rok 2018 (předkládá písemně ÚORVO)

4) Výsledky hospodaření společností s vlastnickým podílem SH ČMS za I. pololetí 2017

(předkládají zástupci SH ČMS v orgánech společností)

 

3. října – Vedení SH ČMS – výjezdní KSH Zlínského (Jihomoravského) kraje

1)Příprava jednání VV SH ČMS a shromáždění starostů OSH

 

4. – 7. října – Komise historie a muzejnictví - Přibyslav


20. října – Výkonný výbor SH ČMS – Přibyslav

1) Návrh rozpočtu na rok 2018

2) Zaměření činnosti SH ČMS na rok 2018, plány práce vedení, VV SH ČMS a ÚORad na rok

2017 včetně plánu kontrol

3) Hodnocení MČR v klasických disciplínách CTIF

(předkládá: ÚORHS)

 

21. října - Shromáždění starostů OSH – CHH Přibyslav

1)  Zahájení, volba pracovních komisí

2)  Zpráva o činnosti SH ČMS

3)  Zpráva o hospodaření SH ČMS za I. pololetí 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018

4)  Zaměření činnosti SH ČMS na rok 2018 – plány práce SS OSH, VV SH ČMS a Vedení SH ČMS

5)  Zajištění VH SDH 2017/2018

6)  Výsledky činnosti a hospodaření spol. s vlastnickým podílem SH ČMS za I. pololetí roku 2017

7)  Diskuze, vystoupení hostů

8)  Schválení usnesení

9)  Závěr

 

7. listopadu – Vedení SH ČMS – Přibyslav

1)  Příprava jednání VV SH ČMS

2)  Hodnocení shromáždění starostů OSH a návrhy k realizaci jeho závěrů

3)  Předběžný souhrn činnosti SH ČMS na rok 2018

4)  Předběžný souhrn kontrolní činnosti na rok 2018

 

9. – 10. listopadu – předání titulu Zasloužilý hasič – CHH Přibyslav

 

18. listopadu – Gala odpoledne hasičských sportů – Divadlo U Hasičů - Praha


23. listopadu – Výkonný výbor SH ČMS – CHH Přibyslav

– přizváni starostové KSH

1) Předběžné hodnocení činnosti SH ČMS za rok 2017

2) Předběžné výsledky kontrolní činnosti v roce 2017 (starostové KSH, čl. VV SH ČMS +  
Kancelář SH ČMS)

3) Činnost Krajských sdružení hasičů – hodnocení činnosti za rok 2017 a konkrétní záměry

pro činnost v roce 2018 (předkládají: starostové KSH)

 

Poznámka: program jednání rozhodovacích a výkonných orgánů SH ČMS se může

měnit dle aktuální potřeby SH ČMS.

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017