Domů » Ochrana obyvatelstva » Zápis z 27. 10. 2016
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes220
mod_vvisit_counterVčera193
mod_vvisit_counterTento týden707
mod_vvisit_counterMinulý týden2082
mod_vvisit_counterTento měsíc4381
mod_vvisit_counterMinulý měsíc7244
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096177436

Kontaktní osoby úseku ochrany obyvatelstva

Jan Slámečka (náměstek pro ochranu obyvatelstva)
Telefon: 731 155 963
Adresa: Husova 300, Přibyslav, 582 22

 

Mgr. Bohumír Martínek, Ph.D. (vedoucí ÚOROO)
Telefon: 606 033 603, 725 082 284
Adresa: Neustupného 1838/10, Praha 5, 155 00

 

Ing. Jan Aulický
Email: jan.aulicky@dh.cz
Telefon: 222 11 95 04, 606 690 376
Adresa: Římská 45, Praha 2, 121 07
Zápis z 27. 10. 2016 Tisk
Pondělí, 31 Říjen 2016 08:41

Zápis z jednání ÚOROO

Termín: 27.10. 2016

Místo: Ústřední hasičská škola Jánské Koupele

Účast:

Přítomni: Martínek Bohumír, Jankovský Václav, Bartoň Tomáš, Capil Vojtěch, Čížek Martin, Štyndl Pavel, Šustr Jiří, Říha V. (v.z. Vacka Miroslava), Dudek Richard, Strejc Vladislav, Ryba František, Vícha Petr, Aulický Jan.

Hosté: Kučera Robert (vedoucí ÚORR), Studník Mojmír, Reder Svatoboj.

Omluveni: Jan Slámečka, Maděra Antonín, Hrubý Václav, Job Lukáš, Vondruška Vladimír,  Tašlová Johana, Maslák Pavel, Doubrava Jan.

Program:

 1. Kontrola plnění úkolů z minulých jednání
 2. Stav plnění dlouhodobých úkolů
 3. Informace z jednání vedení a VV SH ČMS
 4. Informace členů ÚOROO o činnosti v krajích (okresech); stav plnění usnesení VV č.8/2016 – doporučené zaměření činnosti v oblasti ochrany obyvatelstva v krajích
 5. Kursy odborností ochrany obyvatelstva v ÚHŠ, stav, požadavky na odbornou pomoc a aktualizaci obsahu (Informace členů ÚOROO o stavu v krajích – technik OO a členů z ÚHŠ – všechny kursy)
 6. Aktuální informace k preventivně výchovné činnosti (zástupci GŘ HZS)
 7. Program KPO 6 a aktuální informace z oblasti IT programů (M.Studnik)
 8. Vzorové vybavení ÚHŠ (CHH) materiálem a technikou pro potřeby kursů v oblasti OO“ – exkurze na pracovištích a ve skladu pro výcvik techniků OO v ÚHŠ
 9. Vzorové dokumenty potřebné pro činnost SDH v oblasti ochrany obyvatelstva (např. vzory dohod, náplně činnosti) a způsoby (požadavky) na materiální a technické zabezpečení

10.  Zaměření a plán činnosti ÚOROO v roce 2017

11.  Stav expozice OO v Přibyslavi

12.  Odřady CO – stav zpracování koncepce

13.  Různé

Poznámky k bodům programu:

Ad 1 Kontrola plnění úkolů z minulých jednání

Vedoucí rady zahájil jednání, přivítal přítomné členy ÚOROO a hosty.  Připomenul, že Výkonný výbor Sdružení schválil dne 16.6. 2016 „Metodický pokyn starosty SHČMS k vytváření skupin dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva a k zapojení SDH do PVČ v oblasti ochrany obyvatelstva“ – číslo 5/2016.  Současně schválil změnu Metodického pokynu SHČMS č. 3/2015 k provádění přípravy k získání odbornosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v oblasti ochrany obyvatelstva, kde byla doplněna příprava skupin dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva SDH.

Další problematika vyplývající ze zápisu z jednání ÚOROO v květnu 2016 bude probrána v jednotlivých bodech.

Ad 2 Stav plnění dlouhodobých úkolů

 • úkoly jsou plněny podle plánu, stav jejich realizace bude předmětem dalšího jednání
 • k doplnění informace o zahájení realizace metodického pokynu č.5/2016 bylo promítnuto ilustrační foto ze cvičení skupiny dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva SDH Braník k výstavbě protipovodňových hrází v Praze, v září 2016.

Ad 3 Informace z jednání vedení a VV SH ČMS

 • připravuje se nový web SHČMS, ochrana obyvatelstva bude mít svoji „ikonu“, členové ÚOROO by se měli zamyslet co v ní bude
 • připravuje se vydání nových členských průkazů (výměna do konce roku 2018)
 • na shromáždění starostů OSH starosta SHČMS připomněl vydání nového metodického pokynu pro zapojení SDH do ochrany obyvatelstva, zdůraznil, že jde o významnou možnost zviditelnění SDH v oblasti bezpečnosti pro veřejnou správu, zejména obce
 • starosta SHČMS uložil zorganizovat seminář k problematice ochrany obyvatelstva v roce 2017 ve spolupráci s FBI – TU Ostrava

Ad 4 Informace členů ÚOROO o činnosti v krajích (okresech), stav plnění usnesení VV      č.8/2016 – doporučení zaměření činnosti v oblasti ochrany obyvatelstva v krajích

Zástupci z jednotlivých krajů se vyjadřovali k následujícím otázkám:

a)     řešení ochrany obyvatelstva v rámci KSH – 3 odborné rady (Zčk, Msk, Pak), odborné rady prevence a ochrany obyvatelstva – 2- (Praha, Jčk), ostatní kraje v rámci KORP

b)     spolupráce s koordinátory PVČ – funguje zejména v programu Hasík

c)     spolupráce s „panely“ nevládních humanitárních organizací při krizových štábech krajů – panely existují ve většině krajů, zájem KSH je, ale „krajské orgány nepovažují SHČMS za humanitární organizaci“? (stojí za zamyšlení). Výjimkou je Jmk.

d)     předurčené jednotky pro ochranu obyvatelstva – jsou ustanoveny nebo se ustavují ve většině krajů (výjimkou je zatím Stčk). Jsou vytvářeny na bázi JSDHO (II, III a řada JPO V). Řada velitelů nebo členů předurčených jednotek absolvovala  kursy „technik ochrany obyvatelstva“.

e)     skupiny dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva – začalo jejich vytváření – Praha (SDH Braník), Jčk (SDH Tábor), Zčk – několik skupin, uzavírají dohody s HZS kraje; jsou vybavovány stany, polními kuchyněmi (vojenský materiál),vaky na vodu (pro nouzové zásobování vodou); účastňují se cvičení (např. cvičení na téma povodeň na řece Mži)

Ad 5 Kursy odborností ochrany obyvatelstva v ÚHŠ, stav, požadavky na odbornou             pomoc a aktualizaci obsahu

 • kursy techniků ochrany obyvatelstva většinou realizují HZS krajů, některé využívají ÚHŠ (např. HZS Khk Bílé Poličany), většina krajů tyto kursy realizovala. V rámci kursu technik OO v Praze byl proškolen i vedoucí skupiny dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva SDH Braník
 • kursy specialistů OO nebyly v roce 2016 organizovány, připravuje se specifický kurs v Praze (jiné právní prostředí). K tomu byla vyžádána pomoc ÚOROO – účast v přípravné skupině – vedoucí ÚOROO
 • pro získání odbornosti instruktor PVČ je využívána UDH, kde předmět „Ochrana obyvatelstva“ je téměř obsahově shodný s modulem IPVČ

 

Ad 6 Aktuální informace k preventivně výchovné činnosti (zástupci GŘ HZS)

Z důvodu onemocnění koordinátora PVČ GŘ HZS a pracovního vytížení vedoucí jeho pracoviště byli účastníci jednání stručně seznámeni vedoucím ÚOROO s aktuálními otázkami v této oblasti.

HZS se zaměřuje v oblasti PVČ do 2 úrovní:

 • systematické/pravidelné vzdělávání
 • projekty

Do první úrovně patří vzdělávání dětí a mládeže. Jde o předškolní vzdělávání, které se v roce 2015 realizovalo v 272 MŠ (cca 12000 dětí). Dále je to vzdělávání na ZŠ, které zahrnuje tématiku ochrana člověka za mimořádných událostí, zdravotnickou přípravu, BESIP a přípravu k obraně státu. Vzdělávání na SŠ je realizováno s využitím projektů, besed a přednášek. Některé kraje (Pak, Msk) se zaměřují na ochranu v zónách havarijního plánování.

Zajímavým projektem pro žáky středních škol je multimediální představení „The Action New Generation“. Představení je koncipováno jako „show“ pro adolescentní mládež. V roce 2015 proběhlo natáčení klipů k této akci, kterých se zúčastnili příslušníci HZS Středočeského kraje.

Ke vzdělávání lze zařadit např. početně navštěvované akce - exkurze na stanicích, návštěvy multimediálních učeben (Pha, Stčk a Jčk). Slibně se začíná rozvíjet příprava seniorů (přednášky, besedy v rámci „Senior akademie“, universit třetího věku nebo při akcích klubů seniorů či v domovech důchodců). Osvědčilo se oslovit vedení obcí při organizování těchto akcí.

K doplňkovým akcím patří zejména projekt Hasík ( v roce 2015 cca 2000 tříd), Záchranný kruh aj. Zajímavé je organizování literárních soutěží z oblasti bezpečnosti. V rámci HZS existují i mobilní stánky obsahující informace pro chování při mimořádných událostech (v roce 2015 220 akcí, účast 280 000 osob). Jsou instalovány při velkých akcích ve městech (obcích).

Závěr k PVČ:

 • ve vztahu ke vzdělávání dětí a mládeže jsou možnosti (zejména SDH) poskytnout pomoc MŠ, ZŠ či SŠ při organizování cvičení ve školách, zejména využít místní znalosti o možnostech ohrožení a jak se chránit
 • široké možnosti jsou v organizování či lektorské činnosti v PVČ seniorů ve spolupráci s vedením obcí
 • GŘ HZS a řada HZS krajů má k dispozici volně ke stažení letáky z oblasti PO a OO, které lze vytisknout a využít v obcích (např. vitrina SDH či obce). K tomu, v rámci diskuse, byl vznesen požadavek buď tvorby vlastních letáků (finančně náročné a v řadě případů by docházelo k duplicitě) nebo vydávání letáků HZS s možností jejich doplnění krátkou informací SDH o tom např. proč je vyvěšen právě v jejich obci. V žádném případě by se nevstupovalo do obsahu letáku (autorská práva?).

Možnosti projedná vedoucí ÚOROO s GŘ HZS.

 

Ad 7 Program KPO 6 a aktuální informace z oblasti IT programů (M.Studnik)

M.Studnik informoval o možnostech programu KPO 6, který je využíván řadou SDH. Hlavním obsahem jeho vystoupení byla informace o programu ARKIS (Automatizované řízení krizových situací). Jde o program vyvíjený cca 15 let, který je diskutován s mnoha odborníky z HZS, obcí, SHČMS, včetně ÚOROO.

Je zaměřen především na obce jako významný „pomocník“ starosty (a jeho orgánů) při řešení mimořádných událostí.  Zahrnuje vytvoření základní databáze pro řešení mimořádných událostí a také kroky, které je nutno učinit pro její řešení. Program je jednoduše zvládnutelný.

Dále M.Studnik informoval o jednání s HZS Jmk, které se uskutečnil 26.10.2016 za účasti vedoucího ÚOROO. Z něho vyplynulo, že:

 • krizové řízení (nevojenských situací) a  řešení mimořádných událostí je v gesci HZS a dalších orgánů, proto je nutné společně hledat cestu, aby tento program mohl být součástí celostátního Informačního systému pro krizové řízení (pozn. ten se zatím dotváří)
 • obce nemají (a ze zákona nemusí mít) žádnou dokumentaci pro řešení mimořádných událostí – program by to mohl napravit, pokud budou mít představitelé obce zájem
 • aby se starosta obce „nezalekl“ práce na programu, jeho naplňování konkrétními údaji v obci, jeho využití při řešení situací může SHČMS pomoc s přípravou osob, které program zvládnou (např. členové SDH připraveni jako specialisté  OO s důrazem na práci s programem ARKIS)

Závěr: je potřebné hledat „společnou řeč“ s HZS

 

Ad 8 Vzorové vybavení ÚHŠ (CHH) materiálem a technikou pro potřeby kursů v oblasti OO“ – uskutečnila se exkurze na pracovištích a ve skladu pro výcvik techniků OO v ÚHŠ

Ad 9  Zpracovat vzorové dokumenty potřebné pro činnost SDH v oblasti ochrany obyvatelstva

Bylo zasláno písemně – připomínky nebyly

 

Ad 10 Zaměření a plán činnosti ÚOROO v roce 2017

 • bylo zasláno písemně, doplnění bude v organizování semináře k OO (viz bod Různé)

 

Ad 11 Stav expozice OO v Přibyslavi

 • expozice se bude upravovat v zimním období, na komentáři se pracuje

 

Ad 12 Odřady CO – stav zpracování koncepce

 • je zpracována struktura a hlavní teze

Ad 13 Různé

Vedoucí ÚOROO nastínil hlavní „body“ semináře k ochraně obyvatelstva:

a)   termín říjen/listopad 2017

b)   místo – CHH Přibyslav

c)   obsah:

 1. Aktuální problémy v oblasti ochrany obyvatelstva (FBI, popř. GŘ HZS)
 2. Úloha SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva  (KSH, OSH, SDH); spolupráce s odbornými radami (prevence, represe, vzdělávání)
 3. Zkušenosti a náměty na zlepšení pro efektivní zapojování členů do plnění          úkolů ochrany obyvatelstva
 4. Možnosti pomoci obcím při řešení ochrany obyvatelstva za mimořádných           událostí (JSDHO, SDH, program ARKIS)
 5. Vzdělávání odborností SHČMS v ochraně obyvatelstva (technik, specialista,   instruktor) – zkušenosti a náměty na zlepšení

R.Dudek – informoval o některých aktivitách v oblasti řešení bezpečnosti (simulátory řešení mimořádných událostí, web stránky – Bezpečný stát, web stránky www.vzdelavani-hasici.cz

 

Vedoucí ÚOROO - příští jednání ÚOROO se uskuteční 28.2.2017, od 09.30 v Praze.

Zpracoval: Bohumír Martínek, vedoucí ÚOROO

 

 

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017