Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes113
mod_vvisit_counterVčera300
mod_vvisit_counterTento týden1208
mod_vvisit_counterMinulý týden1279
mod_vvisit_counterTento měsíc807
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5612
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096112290
Zápis z 13. 4. 2016 Tisk
Úterý, 20 Září 2016 06:35

Zápis ze zasedání ÚOR historie muzejnictví SH ČMS

středa 13. dubna 2016 v 18:15 hod. v salonku Restaurace Slávie v Rožmitále pod Třemšínem

Přítomni:        viz prezenční listina, jako host přítomna paní Jaroslava Čečrdlová, tisková mluvčí SH ČMS

Program:         viz pozvánka

Stálé body:

1) Zahájení, schválení programu jednání.

Před zahájením zasedání přijal členy ÚOR na radnici místostarosta města Rožmitálu p. Třemšínem Mgr. Pavel Bártl. Členové rady se seznámili s historií a zajímavostmi Rožmitálu p. Třemšínem a s historií a současností požární ochrany ve městě. Dále členové rady navštívili místní Muzeum hasičstva, kde jim výklad podal správce muzea a člen ÚOR František Polák.

Vlastní jednání zahájil v 18:15 hodin vedoucí ÚOR Jiří Pátek, přivítal přítomné a omluvil nepřítomné. Dále seznámil přítomné členy s programem dnešního jednání, který byl beze změn schválen.

 

2) Kontrola úkolů z minulého jednání.

Zápis byl schválen, úkoly z jednotlivých bodů budou projednány v rámci dnešního programu.

 

3) Informace z jednání orgánů SH ČMS.

Informace přednesl náměstek starosty SH ČMS Lubomír Janeba. SH ČMS se v současné době zabývá zejména otázkou čerpání dotací od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí; jednání s ministerstvy jsou komplikovaná. Připravuje se shromáždění starostů OSH, které bude hodnotit činnost sdružení od sjezdu. Byla schválena novela stejnokrojového předpisu, nově se zavádějí jako součást vycházkového stejnokroje mj. dámské šaty, polokošile s límečkem modré barvy a polokošile s límečkem pro rozhodčí červené barvy. Objevil se rovněž požadavek na zavedení lodiček do výstroje, o němž bude vedení SH ČMS ještě jednat. Dále je dokončována přeregistrace podle nového občanského zákoníku, ukončena bude v letních měsících roku 2016; nejzazší termín je 31. 12. 2016. V návaznosti na nový občanský zákoník se objevila potřeba dílčím způsobem upravit stanovy sdružení. Měly by být obsáhlejší a nově upravovat některé situace. O úpravách se jedná.

Body dle programu:

1) Seznámení členů s výroční zprávou SH ČMS a výroční zprávou CHH za rok 2015.

Informace k výroční zprávě SH ČMS poskytla tisková mluvčí sdružení Jaroslava Čečrdlová. Oproti předchozím rokům byla pozměněna grafická podoba zprávy, která bude rovněž obsahově stručnější než obvykle. Další doplňující informace budou jako elektronická příloha zveřejněny na webových stránkách SH ČMS.

S výroční zprávou CHH seznámil přítomné jeho ředitel Jiří Pátek. Upozornil zejména na to, že CHH čerpá v současnosti na svoji činnost grant ve výši 2,5 milionu Kč poskytnutý Grantovou agenturou ČR a dále dostává roční příspěvek od Nadace pro rozvoj hasičského hnutí. Návštěvnost muzea byla na standardní úrovni. Byl zahájen další, v pořadí druhý běh Univerzity dobrovolného hasiče. Zájem o něj byl velký, podařilo se jej bez problémů naplnit. Centrum se prezentovalo i na veletrhu PYROS (v rámci expozice SH ČMS).

 

2) Informace o přípravě XXIV. mezinárodního setkání historiků v Dánsku.

Situace se zkomplikovala tím, že Dánsko jako místo konání setkání je pro většinu potenciálních účastníků nepřijatelné kvůli velké finanční náročnosti (včetně účastníků z Německa či Rakouska). Řešení je prozatím otevřené, jako nejpravděpodobnější varianta se ale jeví uspořádat setkání opět v Přibyslavi. Termín je 5.–8. října 2016. Tématem setkání bude „Motorizace hasičských sborů“. Za Českou republiku chystá zatím příspěvek pouze Vasil Pekar, další autoři příspěvků se ještě mohou přihlásit. Není jisté ani to, jestli se uskuteční zasedání komise historie CTIF.

 

3) Aktivity Centra hasičského hnutí v roce 2016.

Na počátku dubna proběhlo školení funkcionářů SH ČMS, které bylo kladně hodnoceno. Z dalších akcí to bude setkání sběratelů a filatelistů, pravidelné jarní a podzimní předávání Titulu Zasloužilý hasič, předávání Medaile Za záchranu života, účast na plánované propagační jízdě a další. Muzeum bylo pro návštěvníky otevřeno 1. dubna. V letošním roce se připravuje nová expozice věnovaná podnikovým hasičům, stále probíhá rekonstrukce expozice civilní ochrany. Chystá se obnova webových stránek centra, na kterou je poskytnut grant Kraje Vysočina. Archiv CHH momentálně shání archiváře (vysokoškoláka) na plný úvazek; po odchodu Stanislava Bárty nemá archiv odbornou sílu. Hledání vhodného uchazeče je zatím neúspěšné, výzva k podání přihlášek byla znovu zveřejněna. Byla opět otevřena možnost zastřešení 2. nádvoří zámku, vytváří se nový projekt na tuto akci.

 

4) VIII. propagační jízda

O přípravě jízdy informoval Josef Nitra (viz vydaný materiál). Jízda bude symbolicky věnována městům, která organizují soutěže dětí a mládeže, zaměřena bude na propagaci hasičských sportů. Formálně bude zahájena 1. července v Českých Budějovicích současně se začátkem Mistrovství republiky dětí a dorostu. Jako hlavní vozidlo pojede automobil Praga z CHH Přibyslav, velitelem bude Jiří Pátek. V Českých Budějovicích převezme posádka auta prapor, samotná jízda proběhne ve dnech 19.–26. srpna. Vyjíždět se bude z Vyššího Brodu, trasa povede Jihočeským a Jihomoravským krajem, částečně zasáhne i do Rakouska. Organizátoři spolupracují rovněž s rakouskými hasiči. Cílem jízdy bude Brno, kam dorazí 26. srpna v rámci slavnostního zahájení Mistrovství ČR v požárním sportu dospělých.

 

5) Připravované akce sekce filatelie a sběratelství.

Účastníky informoval Hanuš Vídršperk. Proběhlo jarní setkání sběratelů, rovněž bylo vydáno další číslo zpravodaje. Dále se podařilo vydat zdařilou publikaci Karla Nývlta „Požár Národního divadla“, která přináší nové pohledy na tento historický požár. Publikaci vydal autor vlastním nákladem za finanční podpory CHH Přibyslav. Ve dnech 16.–17. září 2016 proběhne 4. mezinárodní setkání hasičských sběratelů v Těšíně, pořadateli budou polští sběratelé. V roce 2017 se připravuje toto setkání v ČR – v Letohradu. Připravovaná pamětní plaketa k uctění památky Aloise Vláčila zatím není hotová, realizace stále probíhá.

 

6) Příprava certifikace CTIF pro požární techniku

O přípravě certifikace informoval Jiří Pátek. Momentálně se pracuje na překladu kritérií pro hodnocení a protokolu o hodnocení historické techniky z němčiny do češtiny. Tyto dokumenty budou uveřejněny v Hasičských novinách, v závislosti na rozsahu buď celý text, nebo jen části. Zásadním problémem hodnocení je jeho organizační a finanční náročnost. Členové rady následně debatovali o potřebě dodržet autentickou podobu strojů (různé součástky, disky a pláště kol, barva vozidel apod.).

 

7) Diskuse o textu historie dobrovolných hasičů.

Zasedání se neúčastní Stanislav Bárta, zbylí dva autoři Vasil Pekar a Miroslav Kružík konstatovali, že na svých textech průběžně pracují. Vzhledem k jejich vytížení postupuje práce pomalu. Redakční rada se od jara loňského roku nesešla.

 

8) Vyhodnocení „Soutěže kronikářů“.

Hodnocení prací provedla pracovní skupina ve složení: Stanislav Bárta, Hanuš Vídršperk, Miroslav Kružík. Výsledky prezentoval Miroslav Kružík, který rovněž vypracuje záznam o hodnocení v písemné podobě. Byla udělena dvě 1. místa: SDH Dlouhá Loučka, SDH Čisovice, 2. místo SDH Plesná, 3. místo SDH Desná. Ocenění jednotlivým autorům předají Lubomír Janeba a Jiří Pátek v součinnosti s příslušnými KSH a OSH. Předání bude provedeno v rámci schůzí těchto orgánů. Hanuš Vídršperk dále připomněl, že je třeba získat od jednotlivých autorů souhlas s publikováním těchto prací. Jiří Pátek se pokusí zajistit souhlasy i zveřejnění prací na webových stránkách CHH Přibyslav.

 

9) Organizační záležitosti a různé

Jiří Orsák informoval o záměru uctít 60. výročí dálkové dopravy vody na Sněžku. Vzhledem k zamítavému stanovisku správy KRNAP není možné dopravu zopakovat, proto bude jako připomínka zorganizována dálková doprava vody na jiném místě, a to jako přeshraniční na obou stranách česko-polské hranice.

Ladislav Dvořák informoval o tom, že OSH Svitavy si nechává zhotovit okresní prapor, žehnání praporu proběhne v Bystrém u Poličky.

Příští zasedání rady se uskuteční ve dnech 12. a 13. října 2016, místo konání bude ještě upřesněno.

 

10) Závěr

Vedoucí ÚOR Jiří Pátek ukončil zasedání ve 20:50 hod. a poděkoval přítomným za účast a za aktivní přístup k projednávaným bodům.

 

Zapsal: Miroslav Kružík

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017